Installations électriques des bâtiments. Septième partie: Règles pour les installations et emplacements spéciaux. Section 707: Mise à la terre des installations de matériel de traitement de l'information

Električne inštalacije zgradb – 7. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – 707. oddelek: Zahteve za ozemljitev inštalacij naprav za obdelavo podatkov

General Information

Status
Published
Publication Date
29-Apr-2004
Current Stage
WPUB - Publication withdrawn
Start Date
30-Apr-2004
Completion Date
30-Apr-2004

Buy Standard

Standard
IEC 60364-7-707:2000
English language
10 pages
sale - 10%
Preview
sale - 10%
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 707: Earthing requirements for the installation of data processing equipment91.140.50Sistemi za oskrbo z elektrikoElectricity supply systems35.240.01Uporabniške rešitve informacijske tehnike in tehnologije na splošnoApplication of information technology in g

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.