The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for radar equipment for ground
based vehicle applications in the frequency range from 76 GHz to 77 GHz. It covers integrated transceivers and separate
transmit/receive modules.
Also the present document specifies the requirements for Short Range Devices (SRD) intended for the use in ground
based vehicles. Example applications are: Adaptive Cruise Control (ACC), Collision Warning, Anti-Collision (AC)
systems, obstacle detection, Stop and Go, blind spot detection, parking aid, backup aid and other future applications.
NOTE 1: The definition of "ground based vehicle" includes but is not limited to passenger cars, busses, trucks, rail
engines, ships, aircraft while taxing.
NOTE 2: High safety ratings (e.g. Euro NCAP) can only be obtained if such radar based safety applications are
installed in a vehicle.
NOTE 3: Euro NCAP organizes crash-tests and provides motoring consumers with a realistic and independent
assessment of the safety performance of some of the most popular cars sold in Europe.
Established in 1997, Euro NCAP is composed of seven European Governments as well as motoring and
consumer organizations in every European country.
The present document contains the technical characteristics and test methods for ground based vehicle radar equipment
fitted with integral antennas operating in the frequency range from 76 GHz to 77 GHz and references CEPT/ERC/ECC
Recommendation 70-03 [i.1] and EC DEC 2013/752/EU [i.2].
The present document does not necessarily include all the characteristics which may be required by a user, nor does it
necessarily represent the optimum performance achievable.
In case of differences (for instance concerning special conditions, definitions, abbreviations) between the present
document and ETSI EN 303 396 [1], the provisions of the present document take precedence.

Naprave kratkega dosega - Transportna in prometna telematika (TTT) - Radarska oprema, ki deluje v frekvenčnem območju od 76 GHz do 77 GHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU - 1. del: Talni radar na vozilu

Ta dokument določa tehnične karakteristike in merilne metode za radarsko opremo, ki se uporablja v talnih vozilih v frekvenčnem območju od 76 GHz do 77 GHz. Zajema integrirane oddajnike in sprejemnike ter ločene oddajne/sprejemne module.
Ta dokument prav tako določa zahteve za naprave kratkega dosega (SRD), namenjene za uporabo v talnih vozilih. Primeri uporabe so: prilagodljivi tempomat (ACC), opozorilo pred trkom, sistemi za preprečevanje trkov (AC), zaznavanje ovir, ustavljanje in speljevanje, zaznavanje mrtvega kota, pomoč pri parkiranju, pomoč pri vzvratni vožnji in druge prihodnje uporabe.
OPOMBA 1: Definicija »talnega vozila« med drugim vključuje osebna vozila, avtobuse, tovornjake, vlake, ladje in letala.
OPOMBA 2: Visoke varnostne ocene (npr. Euro NCAP) je mogoče pridobiti le, če so takšni radarski varnostni sistemi nameščeni v vozilu.
OPOMBA 3: Organizacija Euro NCAP organizira preskuse trčenja ter avtomobilskim potrošnikom zagotavlja realistično in neodvisno oceno varnostne učinkovitosti za nekatera najbolj priljubljena vozila, ki so naprodaj v Evropi.
Organizacija Euro NCAP je bila ustanovljena leta 1997. Sestavlja jo sedem evropskih vlad ter avtomobilske in potrošniške organizacije iz vsake evropske države.
Ta dokument vključuje tehnične karakteristike in preskusne metode za talno radarsko opremo na vozilu z vgrajenimi antenami, ki deluje v frekvenčnem območju od 76 GHz do 77 GHz, ter sklice iz priporočila CEPT/ERC/ECC 70-03 [i.1] in sklepa Komisije 2013/752/EU [i.2].
Ta dokument ne vključuje nujno vseh lastnosti, ki bi jih lahko potreboval uporabnik, in ne predstavlja nujno najboljšega mogočega delovanja.
Če se ta dokument in standard ETSI EN 303 396 [1] razlikujeta (na primer glede posebnih pogojev, opredelitev, kratic), imajo prednost določbe tega dokumenta.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Jun-2016
Publication Date
19-Feb-2017
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
06-Feb-2017
Due Date
13-Apr-2017
Completion Date
20-Feb-2017

Buy Standard

Standard
SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017
English language
18 pages
sale - 10%
Preview
sale - 10%
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.PRQL]LUDQLShort Range Devices - Transport and Traffic Telematics (TTT) - Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU - Part 1: Ground based vehicular radar35.240.60Uporabniške rešitve IT v prometuIT applications in transport33.060.99Druga oprema za radijske komunikacijeOther equipment for radiocommunicationsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01)SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017en01-april-2017SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017

ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 1: Ground based vehicular radar

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017
ETSI ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) 2

Reference REN/ERM-TGSRR-69 Keywords harmonised standard, radar, radio ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2017. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017

ETSI ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 5 Foreword ............................................................................................................................................................. 5 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 5 Introduction ........................................................................................................................................................ 6 1 Scope ........................................................................................................................................................ 7 2 References ................................................................................................................................................ 7 2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 7 2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 8 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 8 3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 8 3.2 Symbols .............................................................................................................................................................. 8 3.3 Abbreviations ..................................................................................................................................................... 8 4 Technical requirements specifications ..................................................................................................... 9 4.1 Environmental conditions ................................................................................................................................... 9 4.2 General ............................................................................................................................................................... 9 4.2.1 Background information ............................................................................................................................... 9 4.2.2 Wanted performance criteria......................................................................................................................... 9 4.2.3 Fixed and scanning antennas ........................................................................................................................ 9 4.3 Transmitter Conformance Requirements ............................................................................................................ 9 4.3.1 Operating Frequency Range ......................................................................................................................... 9 4.3.1.1 Applicability............................................................................................................................................ 9 4.3.1.2 Description .............................................................................................................................................. 9 4.3.1.3 Limits .................................................................................................................................................... 10 4.3.1.4 Conformance ......................................................................................................................................... 10 4.3.2 Mean Power ................................................................................................................................................ 10 4.3.2.1 Applicability.......................................................................................................................................... 10 4.3.2.2 Description ............................................................................................................................................ 10 4.3.2.3 Limits .................................................................................................................................................... 10 4.3.2.4 Conformance ......................................................................................................................................... 11 4.3.3 Peak Power ................................................................................................................................................. 11 4.3.3.1 Applicability.......................................................................................................................................... 11 4.3.3.2 Description ............................................................................................................................................ 11 4.3.3.3 Limits .................................................................................................................................................... 11 4.3.3.4 Conformance ......................................................................................................................................... 11 4.3.4 Unwanted emissions in the out-of-band domain ......................................................................................... 11 4.3.4.1 Applicability.......................................................................................................................................... 11 4.3.4.2 Description ............................................................................................................................................ 11 4.3.4.3 Limits .................................................................................................................................................... 11 4.3.4.4 Conformance ......................................................................................................................................... 12 4.3.5 Unwanted emissions in the spurious domain .............................................................................................. 12 4.3.5.1 Applicability.......................................................................................................................................... 12 4.3.5.2 Description ............................................................................................................................................ 12 4.3.5.3 Limits .................................................................................................................................................... 12 4.3.5.4 Conformance ......................................................................................................................................... 12 4.4 Receiver Conformance Requirements .............................................................................................................. 12 4.4.1 Introduction................................................................................................................................................. 12 4.4.2 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 13 4.4.2.1 Applicability.......................................................................................................................................... 13 4.4.2.2 Description ............................................................................................................................................ 13 4.4.2.3 Limits .................................................................................................................................................... 13 4.4.2.4 Conformance ......................................................................................................................................... 13 4.4.3 Receiver in-band, out-of-band and remote-band signals handling.............................................................. 13 4.4.3.1 Applicability.......................................................................................................................................... 13 4.4.3.2 Description ............................................................................................................................................ 14 SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017

ETSI ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) 4 4.4.3.3 Limits .................................................................................................................................................... 14 4.4.3.4 Conformance ......................................................................................................................................... 14 4.4.4 Receiver sensitivity ..................................................................................................................................... 14 5 General considerations for performing the tests ..................................................................................... 14 6 Test setup and procedures ...................................................................................................................... 14 7 Conformance methods of measurement for transmitter and receiver ..................................................... 15 Annex A (informative): Relationship between the present document and the essential requirements of Directive 2014/53/EU ......................................................... 16 Annex B (informative): Change History .............................................................................................. 17 History .............................................................................................................................................................. 18

SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017

ETSI ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) 5 Intellectual Property Rights IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web server (https://ipr.etsi.org/). Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become, essential to the present document. Foreword This Harmonised European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). The present document has been prepared under the Commission's standardisation request C(2015) 5376 final [i.6] to provide one voluntary means of conforming to the essential requirements of Directive 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC [i.3]. Once the present document is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive, compliance with the normative clauses of the present document given in table A.1 confers, within the limits of the scope of the present document, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements of that Directive, and associated EFTA regulations. The present document is part 1 of a multi-part deliverable covering Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range, as identified below: Part 1: "Ground based vehicular radar"; Part 2: "Fixed infrastructure radar equipment"; Part 3: "Railway/Road Crossings obstacle detection system applications".

National transposition dates Date of adoption of this EN: 23 January 2017 Date of latest announcement of this EN (doa): 30 April 2017 Date of latest publication of new National Standard or endorsement of this EN (dop/e):

31 October 2017 Date of withdrawal of any conflicting National Standard (dow): 31 October 2018

Modal verbs terminology In the present document "shall", "shall not", "should", "should not", "may", "need not", "will", "will not", "can" and "cannot" are to be interpreted as described in clause 3.2 of the ETSI Drafting Rules (Verbal forms for the expression of provisions). "must" and "must not" are NOT allowed in ETSI deliverables except when used in direct citation. SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017

ETSI ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) 6 Introduction The present document, together with ETSI EN 303 396 [1], covers the assessment of certain types of equipment as defined herein.

SIST EN 301 091-1 V2.1.1:2017

ETSI ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) 7 1 Scope The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for radar equipment for ground based vehicle applications in the frequency range from 76 GHz to 77 GHz. It covers integrated transceivers and separate transmit/receive modules. Also the present document specifies the requirements for Short Range Devices (SRD) intended for the use in ground based vehicles. Example applications are: Adaptive Cruise Control (ACC), Collision Warning, Anti-Collision (AC) systems, obstacle detection, Stop and Go, blind spot detection, parking aid, backup aid and other future applications. NOTE 1: The definition of "ground based vehicle" includes but is not limited to passenger cars, busses, trucks, rail engines, ships, aircraft while taxing. NOTE 2: High safety ratings (e.g. Euro NCAP) can only be obtained if such radar based safety applications are installed in a vehicle. NOTE 3: Euro NCAP organizes crash-tests and provides motoring consumers with a realistic and independent assessment of the safety performance of some of the most popular cars sold in Europe.

Established in 1997, Euro NCAP is composed of seven European Governments as well as motoring and consumer organizations in every European country. The present document contains the technical characteristics and test methods for ground based vehicle radar equipment fitted with integral antennas operating in the frequency range from 76 GHz to 77 GHz and references CEPT/ERC/ECC Recommendation 70-03 [i.1] and EC DEC 2013/752/EU [i.2]. The present document does not necessarily include all the characteristics which may be required by a user, nor does it necessarily represent the optimum performance achievable. In case of differences (for instance concerning special conditions, definitions, abbreviations) between the present document and ETSI EN 303 396 [1], the provisions of the present document take precedence. These radio equipment types are capable of operating in all or part of the frequency bands given in table 1. Table 1: Permitted range of operation [i.2] Permitted range of operation Transmit 76 GHz to 77 GHz Receive 76 GHz to 77 GHz

The present document covers the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU [i.3] under the conditions identified in annex A. 2 References 2.1 Normative references References are specific, identified by date of publication and/or edition number or version number. Only the cited version applies. Referenced documents which are not found to be publicly available in the expected location might be found at http://docbox.etsi.org/Reference. NOTE: While any hyperlinks incl

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.