Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)

2010-02-01 EMA: Consultants assigned following e-mail from PM received on 2010-02-01.
TC - Corrections in:
- Subclause 7.3 and Annex C of the E reference version;
- Subclauses 5.2 and 7.3 of the F reference version;
- Subclause 5.2 and Annex C of the D reference version.

Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Fräsmaschinen (einschließlich Bohr-Fräsmaschinen)

Sécurité des machines-outils - Fraiseuses (comprenant les aléseuses)

Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)

1.1 Ta standard opredeljuje zahteve in ukrepe za tehnično varnost, ki jih morajo uporabiti osebe, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo in dobavo (vključno z namestitvijo in razstavljanjem, z ureditvijo prevoza in vzdrževanja) frezalnih strojev (glej 3.1), vključno s stroji, ki lahko opravljajo operacije vrtanja (glej 3.5). Stroji, ki jih zajema ta standard, zajemajo, a niso omejeni na:
- konzolne in vertikalne frezalne stroje (glej sliki C.1, C.2);
- posteljne frezalne stroje (glej sliko C.3);
- večvretenske frezalne stroje (glej sliki C.4 in C.5);
- frezalne stroje za plano rezkanje (glej sliki C.4 in C.5);
- kopirne in konturne frezalne stroje (glej sliko C.6),
- frezalne in vrtalne stroje (glej sliko C.7).
1.2 Ta standard upošteva nameravano uporabo, vključno z razumno predvidljivo napačno uporabo, vzdrževanjem, čiščenjem, in operacijami nastavitve.  Predpostavlja dostop do stroja z vseh strani.  Opisuje načine za zmanjšanje tveganj za upravljalce in druge izpostavljene osebe.
1.3 Ta standard se uporablja tudi za naprave za prenos obdelovanca, kadar tvorijo sestavni del stroja. 1.4 Ta standard obravnava vse velike nevarnosti v zvezi s frezalnimi stroji, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4).
1.5 Nevarnosti, ki izhajajo iz drugih postopkov obdelave kovin (npr. brušenja, struženja, oblikovanja, elektroerozije - EDM, laserske obdelave), so zajete v drugih standardih (glej bibliografijo).
1.6 Ta standard ne zajema frezalnih strojev z zmogljivostjo avtomatske menjave orodja (glej prEN 12417:1996).
1.7 Ta evropski standard se ne uporablja za frezalne stroje, ki so bili izdelani pred datumom, ko je CEN objavil ta standard.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
06-Apr-2010
Withdrawal Date
18-Sep-2018
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
18-Sep-2018
Due Date
11-Oct-2018
Completion Date
19-Sep-2018

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 13128:2002+A2:2009/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Fräsmaschinen (einschließlich Bohr-Fräsmaschinen)Sécurité des machines-outils - Fraiseuses (comprenant les aléseuses)Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)25.080.20FrezalnikiBoring and milling machinesICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010SIST EN 13128:2002+A2:2009/AC:2010en,fr,de01-maj-2010SIST EN 13128:2002+A2:2009/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 13128:2002+A2:2009/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 13128:2001+A2:2009/AC
March 2010
Mars 2010
März 2010 ICS 25.080.20 English version Version Française Deutsche Fassung
Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
Sécurité des machines-outils - Fraiseuses (comprenant les aléseuses)
Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Fräsmaschinen (einschließlich Bohr-Fräsmaschinen) This corrigendum becomes effective on 10 March 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 10 mars 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 10.Mä
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.