Standard SIST 1020 določa preskusne metode za ugotavljanje prisotnosti in določevanje
evromarkerja Solvent Yellow 124 z imenom IUPAC N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etil-4-(fenilazo)
anilin (številka CAS: 34432-92-3) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in v njunih mešanicah ter v
petroleju za ogrevanje v območju od 0,5 do 10,0 mg/l (metoda B) oziroma v območju 0,07 do 10 mg/L
(metoda C).
Za ugotavljanje prisotnosti evromarkerja (kvalitativno) se uporablja vizualna metoda – A. Ta metoda je
primerna tudi za kontrolo na terenu.
Za določevanje evromarkerja (kvantitativno) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in mešanicah obeh
goriv ter v petroleju za ogrevanje se uporabljata spektrofotometrijska metoda – B in metoda s
tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) – C.
OPOZORILO: Pri preskušanju na podlagi tega standarda lahko naletimo na nevarne snovi, postopke
in opremo. Morebitne nevarnosti in ustrezni varnostni ukrepi v standardu niso posebej navedeni.
Uporabnik tega standarda je odgovoren, da pred preskušanjem zagotovi ustrezne varnostne ukrepe v
skladu z varnostnimi predpisi in upošteva morebitne zakonodajne omejitve.

 • Standard
  10 pages
  Slovenian language
  sale 10% off
  e-Library read for
  1 day