Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers

D139/C149: BT approved the modified Annex ZZ for EN 60601-2-21:2009
2021: CLC legacy converted by DCLab NISOSTS

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-21: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Säuglingswärmestrahlern

Appareils électromédicaux - Partie 2-21: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des incubateurs radiants pour nouveau-nés

Medicinska električna oprema - 2-21. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti otroških sevalnih ogrevalnikov (IEC 60601-2-21:2009)

Ta mednarodni standard velja za OSNOVNO VARNOST in BISTVENE LASTNOSTI OTROŠKIH SEVALNIH OGREVALNIKOV, kot je določeno v 201.3.204 tega standarda, prav tako imenovanih ME OPREMA. Če bo točka ali podtočka izrecno namenjena samo uporabi za ME OPREMO ali samo za ME SISTEME, bosta naslov in vsebina te točke ali podtočke to tudi navedla. Sicer točka in podtočka veljata za ustrezno ME OPREMO in ME SISTEME. NEVARNOSTI, ki so del fiziološkega delovanja ME OPREME ali ME SISTEMOV v okviru uporabe tega standarda, niso zajete s posebnimi zahtevami tega standarda, razen v točkah 7.2.13 in 8.4.1 splošnega standarda. OPOMBA: Prav tako glej 4.2 splošnega standarda. Ta določen standard določa varnostne zahteve za OTROŠKE SEVALNE OGREVALNIKE, vendar alternativne metode skladnosti z določeno točko z dokazovanjem enakovredne varnosti ne bodo ocenjene kot neskladne, če je PROIZVAJALEC predstavil v svojem DOKUMENTU OBVLADOVANJA TVEGANJA, da je TVEGANJE, predstavljeno z NEVARNOSTJO, sprejemljive stopnje v primerjavi s koristjo terapije naprave. Ta konkretni standard ne velja za: - naprave, ki dovajajo toplote prek ODEJ, BLAZIN ali POSTELJNIH VLOŽKOV pri medicinski uporabi; za informacije, glej IEC 80601-2-35; - OTROŠKE INKUBATORJE; za informacije glej IEC 60601-2-19; - PRENOSNE INKUBATORJE; za informacije glej IEC 60601-2-20;
- OPREMO ZA FOTOTERAPIJO DOJENČKOV; za informacije glej IEC 60601-2-50.

General Information

Status
Published
Publication Date
13-Oct-2011
Withdrawal Date
30-Sep-2014
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
14-Oct-2011
Completion Date
14-Oct-2011

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 60601-2-21:2009/A11:2012
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60601-2-21:2009/A11:2012
01-januar-2012
0HGLFLQVNDHOHNWULþQDRSUHPDGHO3RVHEQH]DKWHYH]DRVQRYQRYDUQRVWLQ
ELVWYHQHODVWQRVWLRWURãNLKVHYDOQLKRJUHYDOQLNRY ,(&
Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and
essential performance of infant radiant warmers
Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-21: Besondere Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Säuglingswärmestrahlern
Appareils électromédicaux - Partie 2-21: Exigences particulières pour la sécurité de base
et les performances essentielles des incubateurs radiants pour nouveau-nés
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60601-2-21:2009/A11:2011
ICS:
11.040.10 Anestezijska, respiratorna in Anaesthetic, respiratory and
reanimacijska oprema reanimation equipment
SIST EN 60601-2-21:2009/A11:2012 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60601-2-21:2009/A11:2012

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60601-2-21:2009/A11:2012

EUROPEAN STANDARD
EN 60601-2-21/A11

NORME EUROPÉENNE
October 2011
EUROPÄISCHE NORM

ICS 11.040.10


English version


Medical electrical equipment -
Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential
performance of infant radiant warmersAppareils électromédicaux -  Medizinische elektrische Geräte -
Partie 2-21: Exigences particulières pour Teil 2-21: Besondere Festlegungen für die
la sécurité de base et les performances Sicherheit einschließlich der wesentlichen
essentielles des incubateurs radiants pour Leistungsmerkmale von
nouveau-nés Säuglingswärmestrahlern


This amendment A11 modifies the European Standard EN 60601-2-21:2009; it was approved by CENELEC on
2011-10-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which
stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official ve
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.