Methods for Testing and Specification (MTS); The Testing and Test Control Notation version 3; Part 1: TTCN-3 Core Language

RES/MTS-201873-1v4.11.1_Core

Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmiljenja preskusov - 1. del: Jedrni jezik TTCN-3

Ta dokument določa jedrni jezik TTCN-3. TTCN-3 je mogoče uporabiti za specificiranje vseh vrst reaktivnih sistemskih preskusov v okviru različnih komunikacijskih vrat. Običajna področja uporabe so preskušanje protokolov (vključno z mobilnimi in internetnimi protokoli), preskušanje storitev (vključno z dopolnilnimi storitvami), preskušanje modulov, preskušanje platform na osnovi CORBA®, programski vmesniki (API) itd. TTCN-3 ni omejen na preskušanje skladnosti in se lahko uporabi za številne druge vrste preskušanja, vključno s preskušanjem interoperabilnosti, robustnosti, regresije, sistema in integracije. Specificiranje preskuševalnih nizov za protokole fizične plasti ne spada v področje uporabe tega dokumenta.
TTCN-3 je namenjen uporabi za specificiranje preskuševalnih nizov, ki so neodvisni od preskusnih metod, plasti in protokolov. Poleg besedilnega formata, ki je opredeljen v tem dokumentu, standard GFT (ETSI ES 201 873-3 [i.2]) določa format grafične predstavitve jezika TTCN-3. Specificiranje teh formatov ne spada na področje uporabe tega dokumenta.
Zasnova jezika TTCN-3 upošteva postopno uvedbo prevajalnikov TTCN-3, vendar pa realizacija izvršljivih preskuševalnih nizov (ETS) iz abstraktnih preskuševalnih nizov (ATS) ne spada na področje uporabe tega dokumenta.

General Information

Status
Published
Publication Date
29-Apr-2019
Current Stage
12 - Completion
Due Date
03-May-2019
Completion Date
30-Apr-2019

Buy Standard

Standard
ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04) - Methods for Testing and Specification (MTS); The Testing and Test Control Notation version 3; Part 1: TTCN-3 Core Language
English language
367 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-02) - Methods for Testing and Specification (MTS); The Testing and Test Control Notation version 3; Part 1: TTCN-3 Core Language
English language
368 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standardization document
ES 201 873-1 V4.11.1:2019
English language
367 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)
ETSI STANDARD
Methods for Testing and Specification (MTS);
The Testing and Test Control Notation version 3;
Part 1: TTCN-3 Core Language
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)
Reference
RES/MTS-201873-1v4.11.1_Core
Keywords
language, methodology, testing, TTCN-3
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the prevailing version of an ETSI

deliverable is the one made publicly available in PDF format at www.etsi.org/deliver.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© ETSI 2019.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.

TM TM

3GPP and LTE are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

oneM2M™ logo is a trademark of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the oneM2M Partners.
GSM and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.
ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)
Contents

Intellectual Property Rights ...................................................................................................................... 13

Foreword ................................................................................................................................................... 13

Modal verbs terminology .......................................................................................................................... 13

1 Scope .............................................................................................................................................. 14

2 References ...................................................................................................................................... 14

2.1 Normative references .............................................................................................................................. 14

2.2 Informative references ............................................................................................................................. 15

3 Definition of terms, symbols and abbreviations ............................................................................. 16

3.1 Terms ....................................................................................................................................................... 16

3.2 Symbols ................................................................................................................................................... 21

3.3 Abbreviations .......................................................................................................................................... 22

4 Introduction .................................................................................................................................... 23

4.0 General .................................................................................................................................................... 23

4.1 The core language and presentation formats ........................................................................................... 23

4.2 Unanimity of the specification ................................................................................................................ 25

4.3 Conformance ........................................................................................................................................... 25

5 Basic language elements ................................................................................................................ 25

5.0 General .................................................................................................................................................... 25

5.1 Identifiers and keywords ......................................................................................................................... 26

5.2 Scope rules .............................................................................................................................................. 26

5.2.0 General ............................................................................................................................................... 26

5.2.1 Scope of formal parameters ............................................................................................................... 29

5.2.2 Uniqueness of identifiers ................................................................................................................... 29

5.3 Ordering of language elements ................................................................................................................ 30

5.4 Parameterization ...................................................................................................................................... 30

5.4.0 General ............................................................................................................................................... 30

5.4.1 Formal parameters ............................................................................................................................. 31

5.4.1.0 General ......................................................................................................................................... 31

5.4.1.1 Formal parameters of kind value .................................................................................................. 31

5.4.1.2 Formal parameters of kind template ............................................................................................. 34

5.4.2 Actual parameters .............................................................................................................................. 36

5.5 Cyclic Definitions.................................................................................................................................... 41

6 Types and values ............................................................................................................................ 42

6.0 General .................................................................................................................................................... 42

6.1 Basic types and values ............................................................................................................................. 43

6.1.0 Simple basic types and values............................................................................................................ 43

6.1.1 Basic string types and values ............................................................................................................. 44

6.1.1.0 General ......................................................................................................................................... 44

6.1.1.1 Accessing individual string elements ........................................................................................... 46

6.1.2 Subtyping of basic types .................................................................................................................... 47

6.1.2.0 General ......................................................................................................................................... 47

6.1.2.1 Lists of templates ......................................................................................................................... 47

6.1.2.2 Lists of types ................................................................................................................................ 47

6.1.2.3 Ranges .......................................................................................................................................... 48

6.1.2.4 String length restrictions .............................................................................................................. 48

6.1.2.5 Pattern subtyping of character string types .................................................................................. 49

6.1.2.6 Mixing subtyping mechanisms ..................................................................................................... 49

6.1.2.6.1 Mixing patterns, lists and ranges ............................................................................................ 49

6.1.2.6.2 Using length restriction with other constraints ....................................................................... 50

6.2 Structured types and values ..................................................................................................................... 50

6.2.0 General ............................................................................................................................................... 50

6.2.1 Record type and values ...................................................................................................................... 52

6.2.1.0 General ......................................................................................................................................... 52

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)

6.2.1.1 Referencing fields of a record type .............................................................................................. 54

6.2.1.2 Optional elements in a record....................................................................................................... 56

6.2.1.3 Nested type definitions for field types ......................................................................................... 56

6.2.2 Set type and values ............................................................................................................................ 56

6.2.2.0 General ......................................................................................................................................... 56

6.2.2.1 Referencing fields of a set type .................................................................................................... 57

6.2.2.2 Optional elements in a set ............................................................................................................ 57

6.2.2.3 Nested type definition for field types ........................................................................................... 57

6.2.3 Records and sets of single types ........................................................................................................ 57

6.2.3.0 General ......................................................................................................................................... 57

6.2.3.1 Nested type definitions ................................................................................................................. 60

6.2.3.2 Referencing elements of record of and set of types ..................................................................... 60

6.2.4 Enumerated type and values .............................................................................................................. 61

6.2.5 Unions ................................................................................................................................................ 63

6.2.5.0 General ......................................................................................................................................... 63

6.2.5.1 Referencing fields of a union type ............................................................................................... 64

6.2.5.2 Option and union .......................................................................................................................... 65

6.2.5.3 Nested type definition for field types ........................................................................................... 65

6.2.6 The anytype ....................................................................................................................................... 65

6.2.7 Arrays ................................................................................................................................................ 66

6.2.8 The default type ................................................................................................................................. 67

6.2.9 Communication port types ................................................................................................................. 68

6.2.10 Component types ............................................................................................................................... 70

6.2.10.1 Component type definition ........................................................................................................... 70

6.2.10.2 Reuse of component types ........................................................................................................... 71

6.2.11 Component references ....................................................................................................................... 73

6.2.12 Addressing entities inside the SUT .................................................................................................... 75

6.2.13 Subtyping of structured types ............................................................................................................ 77

6.2.13.0 General ......................................................................................................................................... 77

6.2.13.1 Length subtyping of record ofs and set ofs .................................................................................. 77

6.2.13.2 List subtyping of structured types and anytype ............................................................................ 78

6.2.13.3 Subtyping of the iterated type of record ofs and set ofs ............................................................... 80

6.2.13.4 Mixing subtyping mechanisms ..................................................................................................... 82

6.2.14 The timer type .................................................................................................................................... 82

6.3 Type compatibility .................................................................................................................................. 82

6.3.0 General ............................................................................................................................................... 82

6.3.1 Compatibility of non-structured types ............................................................................................... 82

6.3.2 Compatibility of structured types ....................................................................................................... 84

6.3.2.0 General ......................................................................................................................................... 84

6.3.2.1 Compatibility of enumerated types .............................................................................................. 84

6.3.2.2 Compatibility of record and record of types ................................................................................ 85

6.3.2.3 Compatibility of set and set of types ............................................................................................ 86

6.3.2.4 Compatibility of union types ........................................................................................................ 87

6.3.2.5 Compatibility of anytype types .................................................................................................... 87

6.3.2.6 Compatibility between sub-structures .......................................................................................... 88

6.3.3 Compatibility of component types ..................................................................................................... 88

6.3.4 Type compatibility of communication and connection operations .................................................... 89

6.3.5 Type conversion ................................................................................................................................. 90

6.3.6 Type compatibility of port types ........................................................................................................ 90

6.3.7 Type compatibility of timer types ...................................................................................................... 90

6.4 Type synonym ......................................................................................................................................... 90

7 Expressions ..................................................................................................................................... 90

7.0 General .................................................................................................................................................... 90

7.1 Operators ................................................................................................................................................. 91

7.1.0 General ............................................................................................................................................... 91

7.1.1 Arithmetic operators .......................................................................................................................... 92

7.1.2 List operator ....................................................................................................................................... 93

7.1.3 Relational operators ........................................................................................................................... 93

7.1.4 Logical operators ............................................................................................................................... 96

7.1.5 Bitwise operators ............................................................................................................................... 96

7.1.6 Shift operators .................................................................................................................................... 97

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)

7.1.7 Rotate operators ................................................................................................................................. 98

7.2 Field references and list ele me nts ............................................................................................................ 99

7.3 Decoded field reference ........................................................................................................................... 99

8 Modules ........................................................................................................................................ 100

8.0 General .................................................................................................................................................. 100

8.1 Definition of a module .......................................................................................................................... 100

8.2 Module definitions part ......................................................................................................................... 101

8.2.0 General ............................................................................................................................................. 101

8.2.1 Module parameters .......................................................................................................................... 102

8.2.2 Groups of definitions ....................................................................................................................... 103

8.2.3 Importing from modules .................................................................................................................. 104

8.2.3.0 General ....................................................................................................................................... 104

8.2.3.1 General format of import ........................................................................................................... 104

8.2.3.2 Importing single definitions ....................................................................................................... 111

8.2.3.3 Importing groups ........................................................................................................................ 112

8.2.3.4 Importing definitions of the same kind ...................................................................................... 113

8.2.3.5 Importing all definitions of a module ......................................................................................... 113

8.2.3.6 Import definitions from other TTCN-3 editions and from non-TTCN-3 modules ..................... 114

8.2.3.7 Importing of import statements from TTCN-3 modules ............................................................ 116

8.2.3.8 Compatibility of language specifications in imports .................................................................. 117

8.2.4 Definition of friend modules ............................................................................................................ 118

8.2.5 Visibility of definitions .................................................................................................................... 118

8.3 Module control part ............................................................................................................................... 120

9 Port types, component types and test configurations ................................................................... 121

9.0 General .................................................................................................................................................. 121

9.1 Communication ports ............................................................................................................................ 121

9.2 Test system interface ............................................................................................................................. 124

10 Declaring constants ...................................................................................................................... 126

11 Declaring variables ....................................................................................................................... 126

11.0 General .................................................................................................................................................. 126

11.1 Value variables ...................................................................................................................................... 127

11.2 Template variables ................................................................................................................................ 128

12 Declaring timers ........................................................................................................................... 129

13 Declaring messages ...................................................................................................................... 130

14 Declaring procedure signatures .................................................................................................... 131

15 Declaring templates ...................................................................................................................... 132

15.0 General .................................................................................................................................................. 132

15.1 Declaring message templates ................................................................................................................ 133

15.2 Declaring signature templates ............................................................................................................... 135

15.3 Global and local templates .................................................................................................................... 136

15.4 In-line Templates ................................................................................................................................... 137

15.5 Modified templates ................................................................................................................................ 138

15.6 Referencing elements of templates or template fields ........................................................................... 142

15.6.0 General ............................................................................................................................................. 142

15.6.1 Referencing individual string elements............................................................................................ 142

15.6.2 Referencing record and set fields .............................................................................................. 142

15.6.3 Referencing record of and set of elements ............................................................................. 143

15.6.4 Referencing signature parameters .................................................................................................... 146

15.6.5 Referencing union alternatives ...................................................................................................... 147

15.7 Template matching mechanisms ........................................................................................................... 148

15.7.0 General ............................................................................................................................................. 148

15.7.1 Specific values ................................................................................................................................. 149

15.7.2 Special symbols that can be used instead of values ......................................................................... 150

15.7.3 Special symbols that can be used inside values ............................................................................... 151

15.7.4 Special symbols which describe attributes of values ....................................................................... 151

15.8 Template Restrictions ............................................................................................................................ 152

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)

15.9 Match Operation .................................................................................................................................... 154

15.10 Valueof Operation ................................................................................................................................. 156

15.11 Concatenating templates of string and list types ................................................................................... 156

16 Functions, altsteps and testcases .................................................................................................. 159

16.0 General .................................................................................................................................................. 159

16.1 Functions ............................................................................................................................................... 159

16.1.0 General ............................................................................................................................................. 159

16.1.1 Invoking functions ........................................................................................................................... 162

16.1.2 Predefined functions ........................................................................................................................ 162

16.1.3 External functions ........................................
...

Final draft ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-02)
ETSI STANDARD
Methods for Testing and Specification (MTS);
The Testing and Test Control Notation version 3;
Part 1: TTCN-3 Core Language
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Final draft ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-02)
Reference
RES/MTS-201873-1v4.11.1_Core
Keywords
language, methodology, testing, TTCN-3
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the prevailing version of an ETSI

deliverable is the one made publicly available in PDF format at www.etsi.org/deliver.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© ETSI 2019.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.

TM TM

3GPP and LTE are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

oneM2M™ logo is a trademark of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the oneM2M Partners.
GSM and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.
ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Final draft ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-02)
Contents

Intellectual Property Rights ...................................................................................................................... 13

Foreword ................................................................................................................................................... 13

Modal verbs terminology .......................................................................................................................... 13

1 Scope .............................................................................................................................................. 14

2 References ...................................................................................................................................... 14

2.1 Normative references .............................................................................................................................. 14

2.2 Informative references ............................................................................................................................. 15

3 Definition of terms, symbols and abbreviations ............................................................................. 16

3.1 Terms ....................................................................................................................................................... 16

3.2 Symbols ................................................................................................................................................... 21

3.3 Abbreviations .......................................................................................................................................... 22

4 Introduction .................................................................................................................................... 23

4.0 General .................................................................................................................................................... 23

4.1 The core language and presentation formats ........................................................................................... 23

4.2 Unanimity of the specification ................................................................................................................ 25

4.3 Conformance ........................................................................................................................................... 25

5 Basic language elements ................................................................................................................ 25

5.0 General .................................................................................................................................................... 25

5.1 Identifiers and keywords ......................................................................................................................... 26

5.2 Scope rules .............................................................................................................................................. 26

5.2.0 General ............................................................................................................................................... 26

5.2.1 Scope of formal parameters ............................................................................................................... 29

5.2.2 Uniqueness of identifiers ................................................................................................................... 29

5.3 Ordering of language elements ................................................................................................................ 30

5.4 Parameterization ...................................................................................................................................... 30

5.4.0 General ............................................................................................................................................... 30

5.4.1 Formal parameters ............................................................................................................................. 31

5.4.1.0 General ......................................................................................................................................... 31

5.4.1.1 Formal parameters of kind value .................................................................................................. 31

5.4.1.2 Formal parameters of kind template ............................................................................................. 34

5.4.2 Actual parameters .............................................................................................................................. 36

5.5 Cyclic Definitions.................................................................................................................................... 41

6 Types and values ............................................................................................................................ 42

6.0 General .................................................................................................................................................... 42

6.1 Basic types and values ............................................................................................................................. 43

6.1.0 Simple basic types and values............................................................................................................ 43

6.1.1 Basic string types and values ............................................................................................................. 44

6.1.1.0 General ......................................................................................................................................... 44

6.1.1.1 Accessing individual string elements ........................................................................................... 46

6.1.2 Subtyping of basic types .................................................................................................................... 47

6.1.2.0 General ......................................................................................................................................... 47

6.1.2.1 Lists of templates ......................................................................................................................... 47

6.1.2.2 Lists of types ................................................................................................................................ 47

6.1.2.3 Ranges .......................................................................................................................................... 48

6.1.2.4 String length restrictions .............................................................................................................. 48

6.1.2.5 Pattern subtyping of character string types .................................................................................. 49

6.1.2.6 Mixing subtyping mechanisms ..................................................................................................... 49

6.1.2.6.1 Mixing patterns, lists and ranges ............................................................................................ 49

6.1.2.6.2 Using length restriction with other constraints ....................................................................... 50

6.2 Structured types and values ..................................................................................................................... 50

6.2.0 General ............................................................................................................................................... 50

6.2.1 Record type and values ...................................................................................................................... 52

6.2.1.0 General ......................................................................................................................................... 52

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Final draft ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-02)

6.2.1.1 Referencing fields of a record type .............................................................................................. 54

6.2.1.2 Optional elements in a record....................................................................................................... 56

6.2.1.3 Nested type definitions for field types ......................................................................................... 56

6.2.2 Set type and values ............................................................................................................................ 56

6.2.2.0 General ......................................................................................................................................... 56

6.2.2.1 Referencing fields of a set type .................................................................................................... 57

6.2.2.2 Optional elements in a set ............................................................................................................ 57

6.2.2.3 Nested type definition for field types ........................................................................................... 57

6.2.3 Records and sets of single types ........................................................................................................ 57

6.2.3.0 General ......................................................................................................................................... 57

6.2.3.1 Nested type definitions ................................................................................................................. 60

6.2.3.2 Referencing elements of record of and set of types ..................................................................... 60

6.2.4 Enumerated type and values .............................................................................................................. 61

6.2.5 Unions ................................................................................................................................................ 63

6.2.5.0 General ......................................................................................................................................... 63

6.2.5.1 Referencing fields of a union type ............................................................................................... 64

6.2.5.2 Option and union .......................................................................................................................... 65

6.2.5.3 Nested type definition for field types ........................................................................................... 65

6.2.6 The anytype ....................................................................................................................................... 65

6.2.7 Arrays ................................................................................................................................................ 66

6.2.8 The default type ................................................................................................................................. 67

6.2.9 Communication port types ................................................................................................................. 68

6.2.10 Component types ............................................................................................................................... 70

6.2.10.1 Component type definition ........................................................................................................... 70

6.2.10.2 Reuse of component types ........................................................................................................... 71

6.2.11 Component references ....................................................................................................................... 73

6.2.12 Addressing entities inside the SUT .................................................................................................... 75

6.2.13 Subtyping of structured types ............................................................................................................ 77

6.2.13.0 General ......................................................................................................................................... 77

6.2.13.1 Length subtyping of record ofs and set ofs .................................................................................. 77

6.2.13.2 List subtyping of structured types and anytype ............................................................................ 78

6.2.13.3 Subtyping of the iterated type of record ofs and set ofs ............................................................... 80

6.2.13.4 Mixing subtyping mechanisms ..................................................................................................... 82

6.2.14 The timer type .................................................................................................................................... 82

6.3 Type compatibility .................................................................................................................................. 82

6.3.0 General ............................................................................................................................................... 82

6.3.1 Compatibility of non-structured types ............................................................................................... 82

6.3.2 Compatibility of structured types ....................................................................................................... 84

6.3.2.0 General ......................................................................................................................................... 84

6.3.2.1 Compatibility of enumerated types .............................................................................................. 84

6.3.2.2 Compatibility of record and record of types ................................................................................ 85

6.3.2.3 Compatibility of set and set of types ............................................................................................ 86

6.3.2.4 Compatibility of union types ........................................................................................................ 87

6.3.2.5 Compatibility of anytype types .................................................................................................... 87

6.3.2.6 Compatibility between sub-structures .......................................................................................... 88

6.3.3 Compatibility of component types ..................................................................................................... 89

6.3.4 Type compatibility of communication and connection operations .................................................... 89

6.3.5 Type conversion ................................................................................................................................. 90

6.3.6 Type compatibility of port types ........................................................................................................ 90

6.3.7 Type compatibility of timer types ...................................................................................................... 90

6.4 Type synonym ......................................................................................................................................... 90

7 Expressions ..................................................................................................................................... 90

7.0 General .................................................................................................................................................... 90

7.1 Operators ................................................................................................................................................. 91

7.1.0 General ............................................................................................................................................... 91

7.1.1 Arithmetic operators .......................................................................................................................... 92

7.1.2 List operator ....................................................................................................................................... 93

7.1.3 Relational operators ........................................................................................................................... 93

7.1.4 Logical operators ............................................................................................................................... 96

7.1.5 Bitwise operators ............................................................................................................................... 96

7.1.6 Shift operators .................................................................................................................................... 97

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Final draft ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-02)

7.1.7 Rotate operators ................................................................................................................................. 98

7.2 Field references and list ele me nts ............................................................................................................ 99

7.3 Decoded field reference ........................................................................................................................... 99

8 Modules ........................................................................................................................................ 100

8.0 General .................................................................................................................................................. 100

8.1 Definition of a module .......................................................................................................................... 100

8.2 Module definitions part ......................................................................................................................... 101

8.2.0 General ............................................................................................................................................. 101

8.2.1 Module parameters .......................................................................................................................... 102

8.2.2 Groups of definitions ....................................................................................................................... 103

8.2.3 Importing from modules .................................................................................................................. 104

8.2.3.0 General ....................................................................................................................................... 104

8.2.3.1 General format of import ........................................................................................................... 104

8.2.3.2 Importing single definitions ....................................................................................................... 111

8.2.3.3 Importing groups ........................................................................................................................ 112

8.2.3.4 Importing definitions of the same kind ...................................................................................... 113

8.2.3.5 Importing all definitions of a module ......................................................................................... 114

8.2.3.6 Import definitions from other TTCN-3 editions and from non-TTCN-3 modules ..................... 114

8.2.3.7 Importing of import statements from TTCN-3 modules ............................................................ 116

8.2.3.8 Compatibility of language specifications in imports .................................................................. 117

8.2.4 Definition of friend modules ............................................................................................................ 118

8.2.5 Visibility of definitions .................................................................................................................... 118

8.3 Module control part ............................................................................................................................... 120

9 Port types, component types and test configurations ................................................................... 121

9.0 General .................................................................................................................................................. 121

9.1 Communication ports ............................................................................................................................ 121

9.2 Test system interface ............................................................................................................................. 124

10 Declaring constants ...................................................................................................................... 126

11 Declaring variables ....................................................................................................................... 126

11.0 General .................................................................................................................................................. 126

11.1 Value variables ...................................................................................................................................... 127

11.2 Template variables ................................................................................................................................ 128

12 Declaring timers ........................................................................................................................... 129

13 Declaring messages ...................................................................................................................... 130

14 Declaring procedure signatures .................................................................................................... 131

15 Declaring templates ...................................................................................................................... 132

15.0 General .................................................................................................................................................. 132

15.1 Declaring message templates ................................................................................................................ 133

15.2 Declaring signature templates ............................................................................................................... 135

15.3 Global and local templates .................................................................................................................... 136

15.4 In-line Templates ................................................................................................................................... 137

15.5 Modified templates ................................................................................................................................ 138

15.6 Referencing elements of templates or template fields ........................................................................... 142

15.6.0 General ............................................................................................................................................. 142

15.6.1 Referencing individual string elements............................................................................................ 142

15.6.2 Referencing record and set fields .............................................................................................. 142

15.6.3 Referencing record of and set of elements ............................................................................. 143

15.6.4 Referencing signature parameters .................................................................................................... 146

15.6.5 Referencing union alternatives ...................................................................................................... 147

15.7 Template matching mechanisms ........................................................................................................... 148

15.7.0 General ............................................................................................................................................. 148

15.7.1 Specific values ................................................................................................................................. 149

15.7.2 Special symbols that can be used instead of values ......................................................................... 150

15.7.3 Special symbols that can be used inside values ............................................................................... 151

15.7.4 Special symbols which describe attributes of values ....................................................................... 151

15.8 Template Restrictions ............................................................................................................................ 152

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 Final draft ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-02)

15.9 Match Operation .................................................................................................................................... 154

15.10 Valueof Operation ................................................................................................................................. 156

15.11 Concatenating templates of string and list types ................................................................................... 156

16 Functions, altsteps and testcases .................................................................................................. 159

16.0 General .................................................................................................................................................. 159

16.1 Functions ............................................................................................................................................... 159

16.1.0 General ............................................................................................................................................. 159

16.1.1 Invoking functions ........................................................................................................................... 162

16.1.2 Predefined functions ........................................................................................................................

...

SLOVENSKI STANDARD
SIST ES 201 873-1 V4.11.1:2019
01-julij-2019

Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in

krmiljenja preskusov - 1. del: Jedrni jezik TTCN-3

Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation

version 3 - Part 1: TTCN-3 Core Language
Ta slovenski standard je istoveten z: ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)
ICS:
33.040.01 Telekomunikacijski sistemi Telecommunication systems
na splošno in general
35.060 Jeziki, ki se uporabljajo v Languages used in
informacijski tehniki in information technology
tehnologiji
SIST ES 201 873-1 V4.11.1:2019 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ES 201 873-1 V4.11.1:2019
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ES 201 873-1 V4.11.1:2019
ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)
ETSI STANDARD
Methods for Testing and Specification (MTS);
The Testing and Test Control Notation version 3;
Part 1: TTCN-3 Core Language
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ES 201 873-1 V4.11.1:2019
2 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)
Reference
RES/MTS-201873-1v4.11.1_Core
Keywords
language, methodology, testing, TTCN-3
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the prevailing version of an ETSI

deliverable is the one made publicly available in PDF format at www.etsi.org/deliver.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© ETSI 2019.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.

TM TM

3GPP and LTE are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

oneM2M™ logo is a trademark of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the oneM2M Partners.
GSM and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.
ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ES 201 873-1 V4.11.1:2019
3 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)
Contents

Intellectual Property Rights ...................................................................................................................... 13

Foreword ................................................................................................................................................... 13

Modal verbs terminology .......................................................................................................................... 13

1 Scope .............................................................................................................................................. 14

2 References ...................................................................................................................................... 14

2.1 Normative references .............................................................................................................................. 14

2.2 Informative references ............................................................................................................................. 15

3 Definition of terms, symbols and abbreviations ............................................................................. 16

3.1 Terms ....................................................................................................................................................... 16

3.2 Symbols ................................................................................................................................................... 21

3.3 Abbreviations .......................................................................................................................................... 22

4 Introduction .................................................................................................................................... 23

4.0 General .................................................................................................................................................... 23

4.1 The core language and presentation formats ........................................................................................... 23

4.2 Unanimity of the specification ................................................................................................................ 25

4.3 Conformance ........................................................................................................................................... 25

5 Basic language elements ................................................................................................................ 25

5.0 General .................................................................................................................................................... 25

5.1 Identifiers and keywords ......................................................................................................................... 26

5.2 Scope rules .............................................................................................................................................. 26

5.2.0 General ............................................................................................................................................... 26

5.2.1 Scope of formal parameters ............................................................................................................... 29

5.2.2 Uniqueness of identifiers ................................................................................................................... 29

5.3 Ordering of language elements ................................................................................................................ 30

5.4 Parameterization ...................................................................................................................................... 30

5.4.0 General ............................................................................................................................................... 30

5.4.1 Formal parameters ............................................................................................................................. 31

5.4.1.0 General ......................................................................................................................................... 31

5.4.1.1 Formal parameters of kind value .................................................................................................. 31

5.4.1.2 Formal parameters of kind template ............................................................................................. 34

5.4.2 Actual parameters .............................................................................................................................. 36

5.5 Cyclic Definitions.................................................................................................................................... 41

6 Types and values ............................................................................................................................ 42

6.0 General .................................................................................................................................................... 42

6.1 Basic types and values ............................................................................................................................. 43

6.1.0 Simple basic types and values............................................................................................................ 43

6.1.1 Basic string types and values ............................................................................................................. 44

6.1.1.0 General ......................................................................................................................................... 44

6.1.1.1 Accessing individual string elements ........................................................................................... 46

6.1.2 Subtyping of basic types .................................................................................................................... 47

6.1.2.0 General ......................................................................................................................................... 47

6.1.2.1 Lists of templates ......................................................................................................................... 47

6.1.2.2 Lists of types ................................................................................................................................ 47

6.1.2.3 Ranges .......................................................................................................................................... 48

6.1.2.4 String length restrictions .............................................................................................................. 48

6.1.2.5 Pattern subtyping of character string types .................................................................................. 49

6.1.2.6 Mixing subtyping mechanisms ..................................................................................................... 49

6.1.2.6.1 Mixing patterns, lists and ranges ............................................................................................ 49

6.1.2.6.2 Using length restriction with other constraints ....................................................................... 50

6.2 Structured types and values ..................................................................................................................... 50

6.2.0 General ............................................................................................................................................... 50

6.2.1 Record type and values ...................................................................................................................... 52

6.2.1.0 General ......................................................................................................................................... 52

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST ES 201 873-1 V4.11.1:2019
4 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)

6.2.1.1 Referencing fields of a record type .............................................................................................. 54

6.2.1.2 Optional elements in a record....................................................................................................... 56

6.2.1.3 Nested type definitions for field types ......................................................................................... 56

6.2.2 Set type and values ............................................................................................................................ 56

6.2.2.0 General ......................................................................................................................................... 56

6.2.2.1 Referencing fields of a set type .................................................................................................... 57

6.2.2.2 Optional elements in a set ............................................................................................................ 57

6.2.2.3 Nested type definition for field types ........................................................................................... 57

6.2.3 Records and sets of single types ........................................................................................................ 57

6.2.3.0 General ......................................................................................................................................... 57

6.2.3.1 Nested type definitions ................................................................................................................. 60

6.2.3.2 Referencing elements of record of and set of types ..................................................................... 60

6.2.4 Enumerated type and values .............................................................................................................. 61

6.2.5 Unions ................................................................................................................................................ 63

6.2.5.0 General ......................................................................................................................................... 63

6.2.5.1 Referencing fields of a union type ............................................................................................... 64

6.2.5.2 Option and union .......................................................................................................................... 65

6.2.5.3 Nested type definition for field types ........................................................................................... 65

6.2.6 The anytype ....................................................................................................................................... 65

6.2.7 Arrays ................................................................................................................................................ 66

6.2.8 The default type ................................................................................................................................. 67

6.2.9 Communication port types ................................................................................................................. 68

6.2.10 Component types ............................................................................................................................... 70

6.2.10.1 Component type definition ........................................................................................................... 70

6.2.10.2 Reuse of component types ........................................................................................................... 71

6.2.11 Component references ....................................................................................................................... 73

6.2.12 Addressing entities inside the SUT .................................................................................................... 75

6.2.13 Subtyping of structured types ............................................................................................................ 77

6.2.13.0 General ......................................................................................................................................... 77

6.2.13.1 Length subtyping of record ofs and set ofs .................................................................................. 77

6.2.13.2 List subtyping of structured types and anytype ............................................................................ 78

6.2.13.3 Subtyping of the iterated type of record ofs and set ofs ............................................................... 80

6.2.13.4 Mixing subtyping mechanisms ..................................................................................................... 82

6.2.14 The timer type .................................................................................................................................... 82

6.3 Type compatibility .................................................................................................................................. 82

6.3.0 General ............................................................................................................................................... 82

6.3.1 Compatibility of non-structured types ............................................................................................... 82

6.3.2 Compatibility of structured types ....................................................................................................... 84

6.3.2.0 General ......................................................................................................................................... 84

6.3.2.1 Compatibility of enumerated types .............................................................................................. 84

6.3.2.2 Compatibility of record and record of types ................................................................................ 85

6.3.2.3 Compatibility of set and set of types ............................................................................................ 86

6.3.2.4 Compatibility of union types ........................................................................................................ 87

6.3.2.5 Compatibility of anytype types .................................................................................................... 87

6.3.2.6 Compatibility between sub-structures .......................................................................................... 88

6.3.3 Compatibility of component types ..................................................................................................... 88

6.3.4 Type compatibility of communication and connection operations .................................................... 89

6.3.5 Type conversion ................................................................................................................................. 90

6.3.6 Type compatibility of port types ........................................................................................................ 90

6.3.7 Type compatibility of timer types ...................................................................................................... 90

6.4 Type synonym ......................................................................................................................................... 90

7 Expressions ..................................................................................................................................... 90

7.0 General .................................................................................................................................................... 90

7.1 Operators ................................................................................................................................................. 91

7.1.0 General ............................................................................................................................................... 91

7.1.1 Arithmetic operators .......................................................................................................................... 92

7.1.2 List operator ....................................................................................................................................... 93

7.1.3 Relational operators ........................................................................................................................... 93

7.1.4 Logical operators ............................................................................................................................... 96

7.1.5 Bitwise operators ............................................................................................................................... 96

7.1.6 Shift operators .................................................................................................................................... 97

ETSI
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST ES 201 873-1 V4.11.1:2019
5 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)

7.1.7 Rotate operators ................................................................................................................................. 98

7.2 Field references and list ele me nts ............................................................................................................ 99

7.3 Decoded field reference ........................................................................................................................... 99

8 Modules ........................................................................................................................................ 100

8.0 General .................................................................................................................................................. 100

8.1 Definition of a module .......................................................................................................................... 100

8.2 Module definitions part ......................................................................................................................... 101

8.2.0 General ............................................................................................................................................. 101

8.2.1 Module parameters .......................................................................................................................... 102

8.2.2 Groups of definitions ....................................................................................................................... 103

8.2.3 Importing from modules .................................................................................................................. 104

8.2.3.0 General ....................................................................................................................................... 104

8.2.3.1 General format of import ........................................................................................................... 104

8.2.3.2 Importing single definitions ....................................................................................................... 111

8.2.3.3 Importing groups ........................................................................................................................ 112

8.2.3.4 Importing definitions of the same kind ...................................................................................... 113

8.2.3.5 Importing all definitions of a module ......................................................................................... 113

8.2.3.6 Import definitions from other TTCN-3 editions and from non-TTCN-3 modules ..................... 114

8.2.3.7 Importing of import statements from TTCN-3 modules ............................................................ 116

8.2.3.8 Compatibility of language specifications in imports .................................................................. 117

8.2.4 Definition of friend modules ............................................................................................................ 118

8.2.5 Visibility of definitions .................................................................................................................... 118

8.3 Module control part ............................................................................................................................... 120

9 Port types, component types and test configurations ................................................................... 121

9.0 General .................................................................................................................................................. 121

9.1 Communication ports ............................................................................................................................ 121

9.2 Test system interface ............................................................................................................................. 124

10 Declaring constants ...................................................................................................................... 126

11 Declaring variables ....................................................................................................................... 126

11.0 General .................................................................................................................................................. 126

11.1 Value variables ...................................................................................................................................... 127

11.2 Template variables ................................................................................................................................ 128

12 Declaring timers ........................................................................................................................... 129

13 Declaring messages ...................................................................................................................... 130

14 Declaring procedure signatures .................................................................................................... 131

15 Declaring templates ...................................................................................................................... 132

15.0 General .................................................................................................................................................. 132

15.1 Declaring message templates ................................................................................................................ 133

15.2 Declaring signature templates ............................................................................................................... 135

15.3 Global and local templates .................................................................................................................... 136

15.4 In-line Templates ................................................................................................................................... 137

15.5 Modified templates ................................................................................................................................ 138

15.6 Referencing elements of templates or template fields ........................................................................... 142

15.6.0 General ............................................................................................................................................. 142

15.6.1 Referencing individual string elements............................................................................................ 142

15.6.2 Referencing record and set fields .............................................................................................. 142

15.6.3 Referencing record of and set of elements ............................................................................. 143

15.6.4 Referencing signature parameters .................................................................................................... 146

15.6.5 Referencing union alternatives ...................................................................................................... 147

15.7 Template matching mechanisms ........................................................................................................... 148

15.7.0 General ............................................................................................................................................. 148

15.7.1 Specific values ................................................................................................................................. 149

15.7.2 Special symbols that can be used instead of values ......................................................................... 150

15.7.3 Special symbols that can be used inside values ............................................................................... 151

15.7.4 Special symbols which describe attributes of values ....................................................................... 151

15.8 Template Restrictions ............................................................................................................................ 152

ETSI
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST ES 201 873-1 V4.11.1:2019
6 ETSI ES 201 873-1 V4.11.1 (2019-04)

15.9 Match Operation .................................................................................................................................... 154

15.10 Valueof Operation ................................................................................................................................. 156

15.11 Concatenating templates of string an
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.