Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI) - Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)

REN/TETRA-03207

Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 3. del: Medsebojno delovanje na medsistemskem vmesniku (ISI) - 3. poddel: Dodatna omrežna funkcija: skupinski klic (ANF-ISIGC)

Ta dokument opredeljuje prizemni snopovni radijski sistem (TETRA), ki podpira govor in podatke (V+D). Določa:
• splošne vidike projektiranja (npr. referenčne točke, številčenje in naslavljanje ali arhitekturo protokolov);
• medsebojno delovanje omrežij prizemnega snopovnega radia;
• medsebojno delovanje omrežij prizemnega snopovnega radia z drugimi omrežji prek prehodov;
• dodatne storitve, ki se uporabljajo za osnovne telekomunikacijske ali nosilne storitve prizemnega snopovnega radia.
Del o osnovah medsebojnega delovanja prizemnega snopovnega radia s podporo za govor in podatke določa medsebojno delovanje omrežij prizemnega snopovnega radia prek ustreznega vmesnika: medsistemskega vmesnika (ISI). Obsega naslednje poddele:
• splošna zasnova medsistemskega vmesnika;
• dodatna omrežna funkcija – posamezni klic medsistemskega vmesnika(ANF-ISIIC);
• dodatna omrežna funkcija – skupinski klic medsistemskega vmesnika (ANF-ISIGC);
• dodatna omrežna funkcija – storitev kratkih podatkov medsistemskega vmesnika (ANF-ISISD);
• dodatna omrežna funkcija – upravljanje mobilnosti medsistemskega vmesnika (ANF-ISIMM);
• izvedba govornega formata pri vodovnem načinu prenosa;
• izvedba govornega formata pri paketnem načinu prenosa;
Ta dokument je poddel ANF-ISIGC.
Podobno kot v priporočilu ITU-T I.130 [i.6] so medsistemske vmesniške storitve prizemnega snopovnega radia, kot jih zagotavljajo evropski zasebni ali javni operaterji snopovnega radia, opisane v treh stopnjah:
• stopnja 1 je splošni pregled storitev z vidika naročnika in uporabnika storitve;
• stopnja 2 opredeljuje funkcijske zmožnosti in informacijske tokove, ki so potrebni za podporo storitev iz stopnje 1; in
OPOMBA: Informacijski tokovi iz stopnje 2 so v obliki diagramov zaporedja sporočil (MSC). Zato so tudi osnovni tokovi klicnih informacij PISN prikazani skupaj z informacijskimi tokovi storitev ANF-ISIGC.
• stopnja 3 opredeljuje protokole signalizacije in funkcije preklapljanja, ki so potrebni za izvajanje storitev iz stopnje 1.
Ta dokument podrobno opisuje osnove medsebojnega delovanja prizemnega snopovnega radijskega sistema.
Ta poddel zlasti podrobno opisuje vidike stopnje 1 (splošni pregled storitev) storitev ANF-ISIGC glede na komutacijsko in vzdrževalno infrastrukturo prizemnega snopovnega radia na medsistemskem vmesniku (ISI). Podrobno opisuje vidike stopnje 2 (funkcijska delitev) storitev ANF-ISIGC, ki vključuje opredelitev funkcijskih osebkov in tokov med njimi ter na koncu podrobno opisuje protokole signalizacije iz stopnje 3 za storitve ANF-ISIGC, tj.
protokole na ustreznih referenčnih točkah med funkcijskimi osebki iz stopnje 2.
Storitev ANF-ISIGC opredeljuje:
• jasni govor pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia prek medsistemskega vmesnika, priznan in nepriznan;
• celostno šifrirani (E2EE) govor pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia prek medsistemskega vmesnika;
• podatki iz enega časovnega okna v vodovnem načinu pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia prek medsistemskega vmesnika;
•celostno šifirirani podatki iz enega časovnega okna pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia prek medsistemskega vmesnika;
• vodovni način pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia, podatki N × 2,4 kbit/s, N × 4,8 kbit/s ali N × 7,2 kbit/s, z N = 2, 3 ali 4;
• vodovni način pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia, celostno kodirani podatki N × 2,4 kbit/s, N × 4,8 kbit/s ali N × 7,2 kbit/s, z N = 2, 3 ali 4;

General Information

Status
Published
Publication Date
10-Jan-2012
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
10-Jan-2012
Due Date
16-Mar-2012
Completion Date
11-Jan-2012
Mandate

Buy Standard

Standard
EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012
English language
251 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 3. del: Medsebojno delovanje na medsistemskem vmesniku (ISI) - 3. poddel: Dodatna omrežna funkcija: skupinski klic (ANF-ISIGC)Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI) - Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)33.070.10Prizemni snopovni radio (TETRA)Terrestrial Trunked Radio (TETRA)ICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 300 392-3-3 Version 1.3.1SIST EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012en01-februar-2012SIST EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1 (2011-11) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)
European Standard SIST EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1 (2011-11)2
Reference REN/TETRA-03207 Keywords interworking, radio, TETRA, V+D ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice Individual copies of the present document can be downloaded from: http://www.etsi.org The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp Copyright Notification No part may be reproduced except as authorized by written permission. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2011. All rights reserved.
DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1 (2011-11)3 Contents Intellectual Property Rights . 9 Foreword . 9 1 Scope . 11 2 References . 12 2.1 Normative references . 12 2.2 Informative references . 13 3 Definitions and abbreviations . 13 3.1 Definitions . 13 3.2 Abbreviations . 14 4 ANF-ISIGC stage 1 specification . 15 4.1 Description . 15 4.1.1 General description . 15 4.1.2 Qualifications on applicability to TETRA basic services . 16 4.2 Procedures . 16 4.2.1 Provision/withdrawal . 16 4.2.2 Normal procedures . 16 4.2.2.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 16 4.2.2.2 Invocation and operation . 16 4.2.2.3 ANF-ISIGC - the service provider . 16 4.2.2.3.1 Establishing the group call at the originating and controlling TETRA SwMI . 17 4.2.2.3.2 Establishing the group call at a participating TETRA SwMI . 18 4.2.2.3.3 Delaying the group call . 20 4.2.2.3.4 Control of call time-out timers . 20 4.2.2.3.5 Acknowledged group call procedures . 21 4.2.2.3.6 Colliding calls . 21 4.2.2.3.7 Maintenance of the group call . 22 4.2.2.3.8 Termination of the group call . 25 4.2.3 Exceptional procedures . 25 4.2.3.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 25 4.2.3.2 Invocation and operation . 25 4.3 Interaction with other PISN supplementary services and PISN ANFs . 26 4.4 Interaction with TETRA supplementary services and other TETRA ANFs . 26 4.4.1 Calling Line Identification Presentation (SS-CLIP) . 26 4.4.2 Connected Line Identification Presentation (SS-COLP) . 26 4.4.3 Calling/Connected Line Identification Restriction (SS-CLIR) . 26 4.4.4 Call Report (SS-CR) . 26 4.4.5 Talking Party Identification (SS-TPI) . 27 4.4.6 Call Forwarding Unconditional (SS-CFU) . 27 4.4.7 Call Forwarding on Busy (SS-CFB) . 27 4.4.8 Call Forwarding on No Reply (SS-CFNRy) . 27 4.4.9 Call Forwarding on Not Reachable (SS-CFNRc) . 27 4.4.10 List Search Call (SS-LSC) . 27 4.4.11 Call Authorized by Dispatcher (SS-CAD) . 27 4.4.12 Short Number Addressing (SS-SNA) . 27 4.4.13 Area Selection (SS-AS) . 27 4.4.14 Access Priority (SS-AP) . 27 4.4.15 Priority Call (SS-PC) . 28 4.4.16 Call Waiting (SS-CW) . 28 4.4.17 Call Hold (SS-HOLD) . 28 4.4.18 Call Completion to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 28 4.4.19 Late Entry (SS-LE) . 28 4.4.20 Transfer of Control (SS-ToC) . 28 4.4.21 Pre-emptive Priority Call (SS-PPC) . 28 4.4.22 Include Call (SS-IC) . 29 SIST EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1 (2011-11)4 4.4.23 Advice of Charge (SS-AoC) . 29 4.4.24 Barring of Outgoing Calls (SS-BOC) . 29 4.4.25 Barring of Incoming Calls (SS-BIC) . 29 4.4.26 Discreet Listening (SS-DL) . 29 4.4.27 Ambience Listening (SS-AL) . 29 4.4.28 Dynamic Group Number Assignment (SS-DGNA) . 29 4.4.29 Call Completion on No Reply (SS-CCNR) . 29 4.4.30 Call Retention (SS-CRT) . 29 4.4.31 Additional Network Features - Inter-System Interface Individual Call (ANF-ISIIC) . 30 4.4.32 ISI Short Data (ANF-ISISD) . 30 4.4.33 ISI Mobility Management (ANF-ISIMM) . 30 4.5 Interworking considerations . 30 4.6 Static description of ANF- ISIGC using attributes . 31 4.7 Overall SDL . 32 5 ANF-ISIGC stage 2 specification . 45 5.1 Functional model . 45 5.1.1 Functional model description . 45 5.1.2 Description of functional entities . 46 5.1.2.1 ISI group call originating entity, FE1 . 46 5.1.2.2 Originating SwMI CC application functional entity, FE1' . 47 5.1.2.3 ISI group call controlling entity, FE2 . 47 5.1.2.4 Controlling SwMI CC application functional entity, FE2' . 48 5.1.2.5 ISI group call participating entity, FE3 . 48 5.1.2.6 Participating SwMI CC application functional entity, FE3' . 49 5.1.2.7 ISI Calling MS Database entity (ITSI), FE4 . 49 5.1.2.8 ISI Called Group Database entity (GTSI), FE5. 49 5.1.3 Relationship of functional model to PSS1 basic call functional model . 50 5.2 Information flow . 50 5.2.1 Information flow diagrams . 50 5.2.1.1 Successful group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 51 5.2.1.2 Acknowledged group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 64 5.2.1.3 Partial group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 65 5.2.1.4 Delay of group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 68 5.2.1.5 Interaction with an active group call . 72 5.2.1.6 Unsuccessful group call set-up over ISI using ANF-ISIGC. 74 5.2.1.7 Call Maintenance procedures - Request to transmit . 79 5.2.1.8 Call maintenance procedures - Cease transmission . 88 5.2.1.9 Call Maintenance procedures - Withdraw/Continue from an active group call . 92 5.2.1.10 Call Maintenance procedures - Information flow to participating SwMI(s) . 94 5.2.1.11 Call Maintenance procedures - Group call restoration over ISI using ANF-ISIGC . 94 5.2.1.12 Call Disconnection procedures - Controlling SwMI disconnects the call . 101 5.2.1.13 Call Disconnection procedures - Participating SwMI disconnects from the call . 102 5.2.1.14 Call Disconnection procedures - Call Owner disconnects the whole call . 104 5.2.2 Definitions of information flows . 105 5.2.2.1 ISI_CALL RESTORATION . 105 5.2.2.2 ISI_CALL RESTORATION Reject . 106 5.2.2.3 ISI_CONNECT . 107 5.2.2.4 ISI_DISCONNECT. 107 5.2.2.5 ISI_ORIGINATING SETUP . 108 5.2.2.6 ISI_INFO . 108 5.2.2.7 ISI_INTERACT . 109 5.2.2.8 ISI_POLL . 109 5.2.2.9 ISI_REJECT. 110 5.2.2.10 ISI_RELEASE . 110 5.2.2.11 ISI_REROUTE . 111 5.2.2.12 ISI_RESOURCE . 111 5.2.2.13 ISI_SETUP. 112 5.2.2.14 ISI_TX-CEASED . 113 5.2.2.15 ISI_TX-CONTINUE . 113 5.2.2.16 ISI_TX-DEMAND . 114 5.2.2.17 ISI_TX-GRANTED . 114 SIST EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1 (2011-11)5 5.2.2.18 ISI_TX-INTERRUPT . 114 5.2.2.19 ISI_TX-WAIT . 115 5.2.2.20 VERIFY_GROUP . 115 5.2.2.21 VERIFY_INDIV . 115 5.3 Functional Entity Actions (FEAs) . 116 5.3.1 FEA of FE1 . 116 5.3.2 FEA of FE1' . 117 5.3.3 FEA of FE2 . 117 5.3.4 Functional entity actions of FE2' . 120 5.3.5 FEA of FE3 . 121 5.3.6 Functional entity actions of FE3' . 123 5.3.7 Functional entity actions of FE4 . 124 5.3.8 Functional entity actions of FE5 . 124 6 ANF-ISIGC stage 3 specification . 125 6.1 ANF-ISIGC description . 125 6.2 ANF-ISIGC operational requirements. 125 6.2.1 PISN connection oriented call related connection . 125 6.2.1.1 Requirements on the originating SwMI . 125 6.2.1.1.1 PSS1 SETUP message . 125 6.2.1.2 Requirements on the group home SwMI . 126 6.2.1.2.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 126 6.2.1.3 Requirements on the controlling SwMI . 126 6.2.1.3.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 126 6.2.1.3.2 PSS1 SETUP message . 126 6.2.1.3.3 PSS1 CONNECT message . 127 6.2.1.4 Requirements on the participating SwMI . 127 6.2.1.4.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 127 6.2.1.4.2 PSS1 CONNECT message . 128 6.2.1.5 Requirements on the originating SwMI with PSTN/ISDN/PISN incoming gateway . 128 6.2.1.5.1 PSS1 SETUP message . 128 6.2.2 PISN connection oriented, call independent connection . 129 6.3 ANF-ISIGC coding requirements . 130 6.3.1 TETRA ANF-ISIGC PDUs . 130 6.3.1.1 PISN connection oriented call related connection . 131 6.3.1.1.1 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 SETUP, PSS1 CONNECT or PSS1 FACILITY message . 131 6.3.1.1.2 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 CONNECT or PSS1 FACILITY message . 135 6.3.1.1.3 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 FACILITY message . 137 6.3.1.1.4 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT or PSS1 FACILITY message . 145 6.3.1.1.5 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT, PSS1 FACILITY or PSS1 RELEASE message . 146 6.3.1.1.6 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 147 6.3.1.2 PISN connection oriented, call independent connections . 148 6.3.1.2.1 TETRA PDU sent by the participating SwMI of the migrated user - used to initiate call restoration . 148 6.3.1.2.2 TETRA PDU sent by the controlling SwMI - used to confirm call restoration . 149 6.3.1.2.3 TETRA PDU sent by the controlling SwMI - used to reject call restoration . 149 6.3.2 TETRA PDU information element coding . 149 6.3.2.1 Additional information to existing information element at the ISI . 150 6.3.2.1.1 Call status . 150 6.3.2.1.1a Call time-out, set-up phase . 150 6.3.2.1.2 Call time-out . 150 6.3.2.1.3 Disconnect cause information element . 151 6.3.2.1.4 Temporary group basic migration profile . 151 6.3.2.1.5 PDU type . 152 6.3.2.1.6 SS-migration profile . 152 6.3.2.2 New information elements used at the ISI . 153 6.3.2.2.1 Call amalgamation . 153 SIST EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1 (2011-11)6 6.3.2.2.1a Call resource time-out . 153 6.3.2.2.2 Call diverted to dispatcher . 153 6.3.2.2.3 Call owner request . 153 6.3.2.2.4 Calling group identifier . 154 6.3.2.2.4a Calling party information present . 154 6.3.2.2.5 Connected party SSI and extension . 154 6.3.2.2.6 Controlling/originating/participating SwMI MNI . 154 6.3.2.2.7 Critical connected party/requesting party/restoring party/transmitting party SSI and extension. 154 6.3.2.2.8 Critical user list
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.