Mobile Communication On Board Aircraft (MCOBA) systems - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

The present document applies to the following equipment types:
1) An Onboard Base Transceiver System (OBTS) supporting GSM, UMTS or LTE communication protocols including specific functions for restricting the transmit power of the MSs or UEs, respectively associated with the OBTS.
2) Network Control Unit (NCU) preventing direct connection of the onboard mobile terminals with mobile networks on the ground by raising the noise floor in the cabin.
It applies to equipment for continuous and discontinuous transmission of data and digital speech.
The present document applies only to radio equipment using a dedicated transmitting antenna that is designed as an indispensable part of the system for usage on board an aircraft.
Within the European Union, the system covered by the present document operates in accordance with the operational requirements as outlined in the Commission Decision 2013/654/EU [i.3].
The present document contain requirements to demonstrate that Radio equipment both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference.
In addition to the present document, other ENs that specifie technical requirements in respect of essential requirements under other parts of Article 3 of the Radio Equipment Directive may apply to equipment within the scope of the present document.
The present document does not cover equipment compliance with relevant civil aviation regulations. In this respect, a MCOBA system, for its installation and operation on board an aircraft is subject to additional national or international civil aviation airworthiness certification requirements, for example to EUROCAE ED-14G [i.6].

Sistemi mobilnih komunikacij v letalih (MCOBA) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

Ta dokument se uporablja za naslednje vrste opreme:
1) ladijski oddajno-sprejemni sistem (OBTS), ki podpira komunikacijski protokol GSM, UMTS ali LTE, vključno z določenimi funkcijami za omejevanje oddajne moči MS ali UE v povezavi s sistemom OBTS;
2) omrežno krmilno enoto (NCU), ki preprečuje neposredno povezavo ladijskih mobilnih terminalov z mobilnimi omrežji na kopnem z dvigom šumnega praga v kabini.
Uporablja se za opremo za neprekinjen in prekinjen prenos podatkov in digitalnega govora.
Ta dokument se uporablja samo za radijsko opremo, ki uporablja namensko oddajno anteno, zasnovano kot nepogrešljiv del sistema za uporabo na krovu letala.
V Evropski uniji sistem, ki je zajet v tem dokumentu, deluje v skladu z operativnimi zahtevami, opredeljenimi v odločbi Komisije 2013/654/EU [i.3].
Ta dokument vsebuje zahteve, s katerimi se dokazuje, da je radijska oprema izdelana tako, da učinkovito uporablja in podpira učinkovito rabo radijskega spektra z namenom preprečevanja škodljivega motenja.
Poleg tega dokumenta se za opremo na področju uporabe tega dokumenta lahko uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov 3. člena direktive o radijski opremi.
Ta dokument ne zajema skladnosti opreme z ustreznimi predpisi civilnega letalstva. Tako sta montaža in delovanje sistema MCOBA na krovu letala predmet dodatnih zahtev nacionalnega ali mednarodnega civilnega letalstva za potrjevanje plovnosti, na primer EUROCAE ED-14G [i.6].

General Information

Status
Published
Publication Date
19-Feb-2017
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
06-Feb-2017
Due Date
13-Apr-2017
Completion Date
20-Feb-2017

Buy Standard

Standard
SIST EN 302 480 V2.1.2:2017
English language
50 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02) - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
English language
50 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Mobile Communication On Board Aircraft (MCOBA) systems - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU33.070.99Druge mobilne storitveOther mobile services33.060.99Druga oprema za radijske komunikacijeOther equipment for radiocommunicationsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02)SIST EN 302 480 V2.1.2:2017en01-april-2017SIST EN 302 480 V2.1.2:2017SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 302 480 V2.1.2:2017

=====ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02) Mobile Communication On Board Aircraft (MCOBA) systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 302 480 V2.1.2:2017

ETSI ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02) 2 ===oeference=REN/MSG-TFES-11-30-RED-C1 heywords=3G, 3GPP, cellular, digital, E-UTRA, GSM, LTE, mobile, radio, regulation, UMTS, UTRA, WCDMA ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE= Tel.: +33 4 92 94 42 00

Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2017. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 302 480 V2.1.2:2017

ETSI ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02) 3 Contents fntellectual=mroperty=oights=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=q coreword=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=q jodal=verbs=terminology=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=q fntroduction=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=q k=pcope=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=r l=oeferences=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=s lhk=kormative=references=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=s lhl=fnformative=references=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kj m=aefinitionsf=symbols=and=abbreviations=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kj mhk=aefinitions=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kj mhl=pymbols=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kk mhm=Abbreviations=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kk 4=qechnical=requirements=specifications=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kl 4hk=deneral=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kl 4hkhk=bnvironmental=profile=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kl 4hkhl=jCl_A=system=states=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kl 4hl=Conformance=requirements=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=km 4hlhk=fntroductionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=km 4hlhl=dpjgl_qp=performance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ko 4hlhlhk=dpjgl_qp=maximum=output=power=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ko 4hlhlhkhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ko 4hlhlhkhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ko 4hlhlhkhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ko 4hlhlhl=dpjgl_qp=output=oc=spectrum=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ko 4hlhlhlhk=ppectrum=due=to=modulation=and=wideband=noise=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ko 4hlhlhlhl=ppectrum=due=to=switching=transients=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kp 4hlhlhm=dpjgl_qp=radio=frequency=tolerance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kp 4hlhlhmhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kp 4hlhlhmhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kp 4hlhlhmhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kp 4hlhlh4=dpjgl_qp=controlled=jp=oc=power=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kp 4hlhlh4hk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kp 4hlhlh4hl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kp 4hlhlh4hm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhlho=dpjgl_qp=reference=sensitivity=level=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhlhohk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhlhohl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhlhohm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhlhp=dpjgl_qp=unwanted=emissions=in=the=spurious=domain=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhlhphk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhlhphl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhlhphm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhm=rqoAgl_qp=performance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhmhj=Conformance=compliance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kq 4hlhmhk=rqoAgl_qp=ppectrum=jask=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kr 4hlhmhkhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kr 4hlhmhkhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kr 4hlhmhkhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kr 4hlhmhl=rqoAgl_qp=Adjacent=Channel=ieakage=power=oatio=bACiochhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kr 4hlhmhlhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kr 4hlhmhlhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=kr 4hlhmhlhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ks 4hlhmhm=rqoAgl_qp=qransmitter=spurious=emissions=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ks SIST EN 302 480 V2.1.2:2017

ETSI ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02) 4 4hlhmhmhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ks 4hlhmhmhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ks 4hlhmhmhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ks 4hlhmh4=rqoAgl_qp=maximum=output=power=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ks 4hlhmh4hk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ks 4hlhmh4hl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lj 4hlhmh4hm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lj 4hlhmho=rqoAgl_qp=qransmit=intermodulationhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lj 4hlhmhohk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lj 4hlhmhohl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lj 4hlhmhohm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lj 4hlhmhp=rqoAgl_qp=oeceiver=spurious=emissions=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lk 4hlhmhphk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lk 4hlhmhphl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lk 4hlhmhphm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lk 4hlhmhq=rqoAgl_qp=_locking=characteristics=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lk 4hlhmhqhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lk 4hlhmhqhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lk 4hlhmhqhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lk 4hlhmhr=rqoAgl_qp=oeceiver=intermodulation=characteristics=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ll 4hlhmhrhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ll 4hlhmhrhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ll 4hlhmhrhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ll 4hlhmhs=rqoAgl_qp=oeceiver=adjacent=channel=selectivity=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ll 4hlhmhshk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ll 4hlhmhshl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ll 4hlhmhshm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lm 4hlhmhkj=rqoAgl_qp=controlled=rb=oc=power=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lm 4hlhmhkjhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lm 4hlhmhkjhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lm 4hlhmhkjhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lm 4hlh4=bgrqoAgl_qp=performance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lm 4hlh4hj=Conformance=compliance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lm 4hlh4hk=bgrqoAgl_qp=operating=band=unwanted=emissions=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lm 4hlh4hkhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lm 4hlh4hkhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=l4 4hlh4hkhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=l4 4hlh4hl=bgrqoAgl_qp=Adjacent=Channel=ieakage=power=oatio=bACioc=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=l4 4hlh4hlhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=l4 4hlh4hlhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=l4 4hlh4hlhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=l4 4hlh4hm=bgrqoAgl_qp=transmitter=spurious=emissions=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lo 4hlh4hmhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lo 4hlh4hmhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lo 4hlh4hmhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lo 4hlh4h4=bgrqoAgl_qp=maximum=output=power=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lo 4hlh4h4hk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lo 4hlh4h4hl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lo 4hlh4h4hm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lo 4hlh4ho=bgrqoAgl_qp=transmit=intermodulation=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hohk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hohl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hohm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hp=bgrqoAgl_qp=receiver=spurious=emissions=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hphk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hphl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hphm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hq=bgrqoAgl_qp=_locking=characteristics=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hqhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hqhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lp 4hlh4hqhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hr=bgrqoAgl_qp=receiver=intermodulation=characteristics=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq SIST EN 302 480 V2.1.2:2017

ETSI ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02) 5 4hlh4hrhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hrhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hrhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hs=bgrqoAgl_qp=Adjacent=Channel=pelectivity=bACpc=and=narrowgband=blocking=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hshk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hshl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hshm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hkj=bgrqoAgl_qp=controlled=rb=oc=power=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hkjhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lq 4hlh4hkjhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lr 4hlh4hkjhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lr 4hlho=kCr=qransmitter=merformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lr 4hlhohk=kCr=maximum=mean=power=spectral=density=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lr 4hlhohkhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lr 4hlhohkhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lr 4hlhohkhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lr 4hlhohl=kCr=power=flatness=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lr 4hlhohlhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=lr 4hlhohlhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ls 4hlhohlhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ls 4hlhohm=kCr=outgofgband=emissions=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ls 4hlhohmhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ls 4hlhohmhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ls 4hlhohmhm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ls 4hlhoh4=kCr=spurious=emissions=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ls 4hlhoh4hk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=ls 4hlhoh4hl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mj 4hlhoh4hm=Conformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mj 4hlhp=jCl_A=system=performancehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mj 4hlhphk=jCl_A=rnwanted=emissions=in=the=outgofgband=domain=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mj 4hlhphkhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mj 4hlhphkhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mj 4hlhphl=jCl_A=rnwanted=emissions=in=the=spurious=domain=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mj 4hlhphlhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mj 4hlhphlhl=iimits=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mk 4hlhphm=jCl_A=Cessation=of=emission=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mk 4hlhphmhk=aefinitionhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mk 4hlhphmhl=ppecification=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mk o=qesting=for=compliance=with=technical=requirements=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mk ohk=fnterpretation=of=results=and=measurement=uncertainty=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mk ohkhk=bnvironmental=conditions=for=testing=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mk ohkhl=fnterpretation=of=the=measurement=results=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mk ohkhm=jeasurement=options=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mm ohl=bssential=radio=test=suites=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mm ohlhk=dpjgl_qp=merformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mm ohlhkhk=dpjgl_qp=controlled=jp=oc=power=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mm ohlhkhkhk=qest=purpose=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mm ohlhkhkhl=jethods=of=measurementhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mm ohlhl=rqoAgl_qp=qransmitter=merformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=m4 ohlhlhk=rqoAgl_qp=controlled=rb=oc=power=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=m4 ohlhlhkhk=qest=purpose=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=m4 ohlhlhkhl=jethods=of=measurementhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mo ohlhm=bgrqoAgl_qp=qransmitter=merformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mo ohlhmhk=bgrqoAgl_qpgcontrolled=rb=oc=power=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mo ohlhmhkhk=qest=murpose=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mo ohlhmhkhl=qest=mrocedure=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mo ohlh4=kCr=qransmitter=merformance=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=mp ohlh4hk=kCr=maximum=mean=power=spectral=density=hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

...

ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Mobile Communication On Board Aircraft (MCOBA) systems;
Harmonised Standard covering the essential requirements
of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02)
Reference
REN/MSG-TFES-11-30-RED-C1
Keywords
3G, 3GPP, cellular, digital, E-UTRA, GSM, LTE,
mobile, radio, regulation, UMTS, UTRA, WCDMA
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2017.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 8

2 References ................................................................................................................................................ 9

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 9

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 10

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 10

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 11

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 11

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 12

4.1 General ............................................................................................................................................................. 12

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 12

4.1.2 MCOBA system states ................................................................................................................................ 12

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 13

4.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 13

4.2.2 GSM-OBTS performance ........................................................................................................................... 15

4.2.2.1 GSM-OBTS maximum output power ................................................................................................... 15

4.2.2.1.1 Definition......................................................................................................................................... 15

4.2.2.1.2 Limits .............................................................................................................................................. 15

4.2.2.1.3 Conformance ................................................................................................................................... 15

4.2.2.2 GSM-OBTS output RF spectrum .......................................................................................................... 15

4.2.2.2.1 Spectrum due to modulation and wideband noise ........................................................................... 15

4.2.2.2.2 Spectrum due to switching transients .............................................................................................. 16

4.2.2.3 GSM-OBTS radio frequency tolerance ................................................................................................. 16

4.2.2.3.1 Definition......................................................................................................................................... 16

4.2.2.3.2 Limits .............................................................................................................................................. 16

4.2.2.3.3 Conformance ................................................................................................................................... 16

4.2.2.4 GSM-OBTS controlled MS RF power .................................................................................................. 16

4.2.2.4.1 Definition......................................................................................................................................... 16

4.2.2.4.2 Limits .............................................................................................................................................. 16

4.2.2.4.3 Conformance ................................................................................................................................... 17

4.2.2.5 GSM-OBTS reference sensitivity level ................................................................................................. 17

4.2.2.5.1 Definition......................................................................................................................................... 17

4.2.2.5.2 Limits .............................................................................................................................................. 17

4.2.2.5.3 Conformance ................................................................................................................................... 17

4.2.2.6 GSM-OBTS unwanted emissions in the spurious domain .................................................................... 17

4.2.2.6.1 Definition......................................................................................................................................... 17

4.2.2.6.2 Limits .............................................................................................................................................. 17

4.2.2.6.3 Conformance ................................................................................................................................... 17

4.2.3 UTRA-OBTS performance ......................................................................................................................... 17

4.2.3.0 Conformance compliance ...................................................................................................................... 17

4.2.3.1 UTRA-OBTS Spectrum Mask .............................................................................................................. 18

4.2.3.1.1 Definition......................................................................................................................................... 18

4.2.3.1.2 Limits .............................................................................................................................................. 18

4.2.3.1.3 Conformance ................................................................................................................................... 18

4.2.3.2 UTRA-OBTS Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR).......................................................... 18

4.2.3.2.1 Definition......................................................................................................................................... 18

4.2.3.2.2 Limits .............................................................................................................................................. 18

4.2.3.2.3 Conformance ................................................................................................................................... 19

4.2.3.3 UTRA-OBTS Transmitter spurious emissions ...................................................................................... 19

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02)

4.2.3.3.1 Definition......................................................................................................................................... 19

4.2.3.3.2 Limits .............................................................................................................................................. 19

4.2.3.3.3 Conformance ................................................................................................................................... 19

4.2.3.4 UTRA-OBTS maximum output power ................................................................................................. 19

4.2.3.4.1 Definition......................................................................................................................................... 19

4.2.3.4.2 Limits .............................................................................................................................................. 20

4.2.3.4.3 Conformance ................................................................................................................................... 20

4.2.3.5 UTRA-OBTS Transmit intermodulation............................................................................................... 20

4.2.3.5.1 Definition......................................................................................................................................... 20

4.2.3.5.2 Limits .............................................................................................................................................. 20

4.2.3.5.3 Conformance ................................................................................................................................... 20

4.2.3.6 UTRA-OBTS Receiver spurious emissions .......................................................................................... 21

4.2.3.6.1 Definition......................................................................................................................................... 21

4.2.3.6.2 Limits .............................................................................................................................................. 21

4.2.3.6.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.2.3.7 UTRA-OBTS Blocking characteristics ................................................................................................. 21

4.2.3.7.1 Definition......................................................................................................................................... 21

4.2.3.7.2 Limits .............................................................................................................................................. 21

4.2.3.7.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.2.3.8 UTRA-OBTS Receiver intermodulation characteristics ....................................................................... 22

4.2.3.8.1 Definition......................................................................................................................................... 22

4.2.3.8.2 Limits .............................................................................................................................................. 22

4.2.3.8.3 Conformance ................................................................................................................................... 22

4.2.3.9 UTRA-OBTS Receiver adjacent channel selectivity ............................................................................ 22

4.2.3.9.1 Definition......................................................................................................................................... 22

4.2.3.9.2 Limits .............................................................................................................................................. 22

4.2.3.9.3 Conformance ................................................................................................................................... 23

4.2.3.10 UTRA-OBTS controlled UE RF power ................................................................................................ 23

4.2.3.10.1 Definition......................................................................................................................................... 23

4.2.3.10.2 Limits .............................................................................................................................................. 23

4.2.3.10.3 Conformance ................................................................................................................................... 23

4.2.4 E-UTRA-OBTS performance ..................................................................................................................... 23

4.2.4.0 Conformance compliance ...................................................................................................................... 23

4.2.4.1 E-UTRA-OBTS operating band unwanted emissions ........................................................................... 23

4.2.4.1.1 Definition......................................................................................................................................... 23

4.2.4.1.2 Limits .............................................................................................................................................. 24

4.2.4.1.3 Conformance ................................................................................................................................... 24

4.2.4.2 E-UTRA-OBTS Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR) ...................................................... 24

4.2.4.2.1 Definition......................................................................................................................................... 24

4.2.4.2.2 Limits .............................................................................................................................................. 24

4.2.4.2.3 Conformance ................................................................................................................................... 24

4.2.4.3 E-UTRA-OBTS transmitter spurious emissions ................................................................................... 25

4.2.4.3.1 Definition......................................................................................................................................... 25

4.2.4.3.2 Limits .............................................................................................................................................. 25

4.2.4.3.3 Conformance ................................................................................................................................... 25

4.2.4.4 E-UTRA-OBTS maximum output power ............................................................................................. 25

4.2.4.4.1 Definition......................................................................................................................................... 25

4.2.4.4.2 Limits .............................................................................................................................................. 25

4.2.4.4.3 Conformance ................................................................................................................................... 25

4.2.4.5 E-UTRA-OBTS transmit intermodulation ............................................................................................ 26

4.2.4.5.1 Definition......................................................................................................................................... 26

4.2.4.5.2 Limits .............................................................................................................................................. 26

4.2.4.5.3 Conformance ................................................................................................................................... 26

4.2.4.6 E-UTRA-OBTS receiver spurious emissions ........................................................................................ 26

4.2.4.6.1 Definition......................................................................................................................................... 26

4.2.4.6.2 Limits .............................................................................................................................................. 26

4.2.4.6.3 Conformance ................................................................................................................................... 26

4.2.4.7 E-UTRA-OBTS Blocking characteristics ............................................................................................. 26

4.2.4.7.1 Definition......................................................................................................................................... 26

4.2.4.7.2 Limits .............................................................................................................................................. 26

4.2.4.7.3 Conformance ................................................................................................................................... 27

4.2.4.8 E-UTRA-OBTS receiver intermodulation characteristics ..................................................................... 27

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02)

4.2.4.8.1 Definition......................................................................................................................................... 27

4.2.4.8.2 Limits .............................................................................................................................................. 27

4.2.4.8.3 Conformance ................................................................................................................................... 27

4.2.4.9 E-UTRA-OBTS Adjacent Channel Selectivity (ACS) and narrow-band blocking ............................... 27

4.2.4.9.1 Definition......................................................................................................................................... 27

4.2.4.9.2 Limits .............................................................................................................................................. 27

4.2.4.9.3 Conformance ................................................................................................................................... 27

4.2.4.10 E-UTRA-OBTS controlled UE RF power ............................................................................................ 27

4.2.4.10.1 Definition......................................................................................................................................... 27

4.2.4.10.2 Limits .............................................................................................................................................. 28

4.2.4.10.3 Conformance ................................................................................................................................... 28

4.2.5 NCU Transmitter Performance ................................................................................................................... 28

4.2.5.1 NCU maximum mean power spectral density ....................................................................................... 28

4.2.5.1.1 Definition......................................................................................................................................... 28

4.2.5.1.2 Limits .............................................................................................................................................. 28

4.2.5.1.3 Conformance ................................................................................................................................... 28

4.2.5.2 NCU power flatness .............................................................................................................................. 28

4.2.5.2.1 Definition......................................................................................................................................... 28

4.2.5.2.2 Limits .............................................................................................................................................. 29

4.2.5.2.3 Conformance ................................................................................................................................... 29

4.2.5.3 NCU out-of-band emissions .................................................................................................................. 29

4.2.5.3.1 Definition......................................................................................................................................... 29

4.2.5.3.2 Limits .............................................................................................................................................. 29

4.2.5.3.3 Conformance ................................................................................................................................... 29

4.2.5.4 NCU spurious emissions ....................................................................................................................... 29

4.2.5.4.1 Definition......................................................................................................................................... 29

4.2.5.4.2 Limits .............................................................................................................................................. 30

4.2.5.4.3 Conformance ................................................................................................................................... 30

4.2.6 MCOBA system performance..................................................................................................................... 30

4.2.6.1 MCOBA Unwanted emissions in the out-of-band domain ................................................................... 30

4.2.6.1.1 Definition......................................................................................................................................... 30

4.2.6.1.2 Limits .............................................................................................................................................. 30

4.2.6.2 MCOBA Unwanted emissions in the spurious domain ......................................................................... 30

4.2.6.2.1 Definition......................................................................................................................................... 30

4.2.6.2.2 Limits .............................................................................................................................................. 31

4.2.6.3 MCOBA Cessation of emission ............................................................................................................ 31

4.2.6.3.1 Definition......................................................................................................................................... 31

4.2.6.3.2 Specification .................................................................................................................................... 31

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 31

5.1 Interpretation of results and measurement uncertainty ..................................................................................... 31

5.1.1 Environmental conditions for testing .......................................................................................................... 31

5.1.2 Interpretation of the measurement results ................................................................................................... 31

5.1.3 Measurement options .................................................................................................................................. 33

5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 33

5.2.1 GSM-OBTS Performance ........................................................................................................................... 33

5.2.1.1 GSM-OBTS controlled MS RF power .................................................................................................. 33

5.2.1.1.1 Test purpose .................................................................................................................................... 33

5.2.1.1.2 Methods of measurement................................................................................................................. 33

5.2.2 UTRA-OBTS Transmitter Performance ..................................................................................................... 34

5.2.2.1 UTRA-OBTS controlled UE RF power ................................................................................................ 34

5.2.2.1.1 Test purpose .................................................................................................................................... 34

5.2.2.1.2 Methods of measurement................................................................................................................. 35

5.2.3 E-UTRA-OBTS Transmitter Performance ................................................................................................. 35

5.2.3.1 E-UTRA-OBTS-controlled UE RF power ............................................................................................ 35

5.2.3.1.1 Test Purpose .................................................................................................................................... 35

5.2.3.1.2 Test Procedure ................................................................................................................................. 35

5.2.4 NCU Transmitter Performance ................................................................................................................... 36

5.2.4.1 NCU maximum mean power spectral density ....................................................................................... 36

5.2.4.1.1 Test purpose .................................................................................................................................... 36

5.2.4.1.2 Methods of measurement............
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.