WC pans and WC suites with integral trap

This standard specifies constructional and performance requirements together with the test methods for close-coupled suites one-piece WCs and independent WC pans with integral trap used for personal hygiene manufactured from glazed ceramics or stainless steel. This standard does not apply to squatting toilets, WC pans without integral trap, flushing cisterns as separate appliances. In case of independent WC pans, the associated flushing cisterns and pressure valves are covered by other standards and the reference to flushing cisterns is related only to the definition and requirements of flushing volume. In case of close-coupled suites and one-piece WCs, this standard also specifies design, performance requirements and the test methods for designated flushing cisterns with flushing mechanism, inlet valve and overflow. For these products, this standard covers flushing cisterns designated to be connected to drinking water installations inside buildings. Before installation of WCs, EN 12056-2 and national regulations shall be taken into account.

WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchverschluss

Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

Ta evropski standard določa konstrukcijske zahteve in zahteve v zvezi z delovanjem ter preskusne metode za prigrajene naprave, enodelne in neodvisne WC školjke z integriranim sifonom za osebno higieno, proizvedene iz glazirane keramike ali nerjavnega jekla. Ta evropski standard se ne uporablja za čepeča stranišča, WC školjke brez integriranega sifona ali splakovalne kot ločene naprave. V primeru neodvisnih WC školjk so povezani splakovalniki in tlačni ventili zajeti v drugih standardih, pri čemer je sklicevanje na splakovalnike v tem standardu povezano samo z opredelitvijo in zahtevami prostornine za splakovalno vodo. Ta standard za prigrajene naprave in enodelne WC školjke določa tudi zasnovo, zahteve glede zmogljivosti in preskusne metode za določene splakovalnike z mehanizmi za splakovanje, dovodnimi ventili ter prelivi. V zvezi s temi izdelki so v tem standardu obravnavani splakovalniki, ki so namenjeni priključitvi na napeljave za pitno vodo v stavbah. Pred vgradnjo WC školjk ali naprav je treba upoštevati standard EN 12056-2 in nacionalne zahteve.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
09-Sep-2012
Withdrawal Date
09-Jul-2015
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
10-Jul-2015
Due Date
02-Aug-2015
Completion Date
10-Jul-2015

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 997:2012/AC:2012
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.WC školjke in WC naprave z integriranim sifonomWC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem GeruchverschlussCuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégréWC pans and WC suites with integral trap91.140.70Sanitarne napraveSanitary installationsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 997:2012/AC:2012SIST EN 997:2012/AC:2012en01-oktober-2012SIST EN 997:2012/AC:2012SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 997:2012/AC:2012
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 997:2012/AC
July 2012
Juillet 2012
Juli 2012 ICS 91.140.70 English version Version Française Deutsche Fassung
WC pans and WC suites with integral trap
Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré

WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchverschluss This corrigendum becomes effective on 18 July 2012 for incorporation in the official English version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 18 juillet 2012 pour incorporation dans la version anglaise off

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.