Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12: Supplementary services stage 3 - Sub-part 20: Discreet Listening (DL)

This European Telecommunication Standard (EN) specifies the stage 3 description of the Supplementary Service Discreet Listening (SS-DL) for the Terrestrial Trunked Radio (TETRA). The DL supplementary service enables an authorized user to listen to one or more communications between TETRA subscribers Mobile Station (MS) without any indication to any user that the communication is being monitored. As options, the authorized user is able to intrude into the existing call and is able to forcefully clear the monitored call without call owner consent (in the case of a group call). Man-Machine Interface (MMI) and charging principles are outside the scope of the present document.
The supplementary service stage 3 description is preceded by the stage 1 and the stage 2 description of the service, according to the method described in ITU-T Recommendation I.130 [i.2]. The stage 1 description specifies the service from the user's point of view. The stage 2 description identifies the functional capabilities of SS-DL and the information flows needed to support the supplementary service as specified in its stage 1 description. And the present stage 3 description specifies the protocols at the air interface and at the various Inter-System Interfaces (ISI) to support SS-DL.
NOTE: According to ITU-T Recommendation I.130 [i.2], the stage 3 description of any telecommunication service addresses the network implementation aspects. Consequently it comprises two steps: the specifications of all protocols at the various reference points involved in any of the service procedures (notably the service operation) are the first step of the stage 3 description, and the specifications of the functions of the corresponding network entities are its second step.
The latter have not been provided since they can be derived from the specification of the functional entity actions in the stage 2 description.
The present document is applicable to Voice plus Data individual call or group call; more specifically to the following entities:
• the MS of the monitoring user during an individual call or a group call;
• the monitoring user Switching and Management Infrastructure (SwMI) in an individual call or a group call;
• the group controlling SwMI and the participating SwMI for a group call;
• the monitored user present SwMI for an individual call;
• and, optionally, the home SwMI of the monitoring/authorized MS, for managing the supplementary service DL.

Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 12. del: Dopolnilne storitve stopnje 3 - 20. poddel: Neopazno poslušanje (DL)

Ta evropski telekomunikacijski standard (EN) določa opis iz stopnje 3 za dopolnilno storitev neopaznega poslušanja (SS-DL) pri prizemnem snopovnem radiu (TETRA).
Dopolnilna storitev neopaznega poslušanja odobrenemu uporabniku omogoča, da posluša eno ali več komunikacij med mobilnimi postajami naročnikov storitve prizemnega snopovnega radia, pri čemer noben uporabnik ni opozorjen, da se komunikacija spremlja. Ena od možnosti je, da lahko odobren uporabnik poseže v obstoječ klic in prisilno prekine klic, ki se spremlja, brez soglasja osebe, ki je vzpostavila klic (v primeru skupinskega klica). Vmesnik človek-stroj (MMI) in načela zaračunavanja ne spadajo v področje uporabe tega dokumenta. Pred opisom dopolnilne storitve stopnje 3 sta se uporabljala opis dopolnilne storitve stopnje 1 in opis dopolnilne storitve stopnje 2, glede na metodo, opisano v priporočilu ITU-T I.130 [i.2]. Opis iz stopnje 1 opredeljuje storitev z vidika uporabnika. Opis iz stopnje 2 opredeljuje funkcijske zmožnosti dopolnilne storitve neopaznega poslušanja in informacijske tokove, ki so potrebni za podporo dopolnilne storitve iz opisa iz stopnje 1. Sedanji opis iz stopnje 3 opredeljuje protokole pri radijskem vmesniku in različnih medsistemskih vmesnikih v podporo dopolnilni storitvi neopaznega poslušanja.
OPOMBA: V skladu s priporočilom ITU-T I.130 [i.2] se opis iz stopnje 3 pri kateri koli telekomunikacijski storitvi nanaša na vidike izvedbe omrežja. Zato zajema dva koraka: specifikacije vseh protokolov na različnih zadevnih referenčnih točkah pri katerem koli postopku vzdrževanja (zlasti pri izvajanju storitev) so prvi korak opisa iz stopnje 3, drugi korak pa so specifikacije funkcij ustreznih omrežnih subjektov.
Te specifikacije niso navedene, ker jih je mogoče izpeljati iz specifikacije dejanj funkcijskih osebkov iz opisa v stopnji 2.
Ta dokument se uporablja za posamezne ali skupinske govorne in podatkovne klice; natančneje, uporablja se za naslednje subjekte:
• mobilne postaje nadzornega uporabnika med posameznim ali skupinskim klicem;
• komutacijska in upravna infrastruktura nadzornega uporabnika pri posameznem ali skupinskem klicu;
• komutacijska in upravna infrastruktura za nadziranje skupine ter sodelujoča komutacijska in upravna infrastruktura pri skupinskem klicu;
• trenutna komutacijska in upravna infrastruktura nadzorovanega uporabnika pri posameznem klicu;
• in, neobvezno, domača komutacijska in upravna infrastruktura nadzorne/odobrene mobilne postaje za upravljanje dopolnilne storitve neopaznega poslušanja.

General Information

Status
Published
Publication Date
22-Apr-2012
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
10-Apr-2012
Due Date
15-Jun-2012
Completion Date
23-Apr-2012

Buy Standard

Standard
EN 300 392-12-20:2012
English language
64 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 12. del: Dopolnilne storitve stopnje 3 - 20. poddel: Neopazno poslušanje (DL)Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12: Supplementary services stage 3 - Sub-part 20: Discreet Listening (DL)33.070.10Prizemni snopovni radio (TETRA)Terrestrial Trunked Radio (TETRA)ICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 300 392-12-20SIST EN 300 392-12-20:2012en01-maj-2012SIST EN 300 392-12-20:2012SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 300 392-12-20:2012ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 (2012-04) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 20: Discreet Listening (DL)
European Standard SIST EN 300 392-12-20:2012ETSI ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 (2012-04)2
Reference REN/TETRA-03219 Keywords radio, supplementary service, TETRA, V+D ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice Individual copies of the present document can be downloaded from: http://www.etsi.org The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp Copyright Notification No part may be reproduced except as authorized by written permission. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2012. All rights reserved.
DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 300 392-12-20:2012ETSI ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 (2012-04)3 Contents Intellectual Property Rights . 6 Foreword . 6 1 Scope . 8 2 References . 8 2.1 Normative references . 8 2.2 Informative references . 9 3 Definitions and abbreviations . 9 3.1 Definitions . 9 3.2 Abbreviations . 10 4 SS-DL service description . 11 4.1 General . 11 4.2 SS-DL services offered over the TNSS-SAP . 12 4.2.1 Services to authorized user . 12 4.2.2 Services to the monitoring user FE7 . 12 4.2.3 Services to monitored user . 12 4.3 Service Primitives. 13 4.3.1 ACTIVATE request . 13 4.3.2 ACTIVATE ACK indication . 13 4.3.3 INTERROGATE request . 14 4.3.4 INTERROGATE ACK response . 14 4.3.5 CALL-INTRUSION request . 14 4.3.6 FORCED-REL request . 15 4.3.6a FORCED-REL confirm . 15 4.3.7 INFO-TALKING-ITSI indication . 15 4.3.8 INFORM indication . 16 4.3.9 INFORM response (INFORM ACK) . 16 4.3.10 MODIFY indication . 16 4.3.11 MONITOR request . 17 4.3.12 MONITORED-CALL-CLEARED indication . 17 4.3.13 RELEASE request . 17 4.3.14 TEMPORARY-LEAVE request . 17 4.4 Parameter description . 18 5 Signalling protocol for the support of SS-DL . 20 5.1 SS-DL operational requirements . 20 5.1.1 Monitoring User MS . 20 5.1.2 Group controlling SwMI . 20 5.1.3 SwMI where the monitored user is registered . 20 5.1.4 SwMI where the monitoring user is registered . 20 5.1.5 Authorized user MS . 20 5.1.6 SwMI where the authorized user is registered . 21 5.1.7 Monitored user home SwMI . 21 5.2 Coding requirements . 21 5.2.1 SS-DL PDUs . 21 5.2.1.1 ACTIVATE PDU . 21 5.2.1.2 ACTIVATE ACK PDU . 22 5.2.1.3 INFO-TALKING-ITSI PDU . 22 5.2.1.4 INFORM PDU . 23 5.2.1.5 INFORM ACK PDU . 23 5.2.1.6 INTERROGATE PDU . 24 5.2.1.7 INTERROGATE ACK PDU . 24 5.2.1.8 Monitored Call Cleared PDU . 25 5.2.1.9 MONITOR PDU . 25 5.2.1.10 RELEASE PDU . 25 SIST EN 300 392-12-20:2012ETSI ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 (2012-04)4 5.2.1.11 SS-CI-INV PDU . 25 5.2.1.12 SS-CI-INV ACK PDU . 26 5.2.1.13 FORCED-REL PDU . 26 5.2.1.14 FORCED-REL ACK PDU . 26 5.2.1.15 ADD-ON PDU . 27 5.2.2 TETRA PDU information element coding . 27 5.2.2.1 Activation request . 27 5.2.2.2 Activation state . 28 5.2.2.3 Activation/deactivation failure cause . 28 5.2.2.4 Activation/deactivation result . 29 5.2.2.5 Address type of monitored/monitoring/transmitting/other user . 29 5.2.2.6 Basic service information . 30 5.2.2.7 Call Cleared. 30 5.2.2.8 Call reference . 30 5.2.2.9 Call in progress/New call . 31 5.2.2.10 Call Intrusion Activate . 31 5.2.2.11 Call Intrusion Activate Result . 31 5.2.2.12 Call intrusion failure cause . 32 5.2.2.13 SS-DL-PDU type . 32 5.2.2.14 Forced release allowed . 33 5.2.2.15 FORCED-REL failure cause . 33 5.2.2.16 FORCED-REL result . 33 5.2.2.17 Group call only . 33 5.2.2.18 Interrogation failure cause . 34 5.2.2.19 Interrogation result . 34 5.2.2.20 Intrusion allowed . 34 5.2.2.21 MNI . 35 5.2.2.22 Monitored/monitoring/other/Monitoring Point user extension . 35 5.2.2.23 Monitored/Monitoring/Other user Short Number Address . 35 5.2.2.24 Monitored/monitoring/other/transmitting//Monitoring Point user SSI . 35 5.2.2.25 Monitored-call-cleared . 35 5.2.2.26 NO/NEVER for that call . 36 5.2.2.27 Single/multiple monitored user in group . 36 5.2.2.28 Speech service . 36 5.2.2.29 SS-DL Profile . 37 5.2.2.30 SS-DL Profile ACK . 37 5.2.2.31 SS-Type . 38 5.2.2.32 Transmission grant . 38 5.2.3 Additional coding requirements over the ISI . 38 5.3 SS-DL state definitions . 38 5.3.1 States at the monitored user MS . 38 5.3.2 States at the group controlling SwMI . 39 5.3.3 States at the SwMI where the monitored user is registered for Individual Calls . 39 5.3.4 States at the Authorized user MS in its home SwMI . 39 5.4 SS-DL signalling procedures . 39 5.4.1 Actions at the monitoring user MS . 39 5.4.1.1 Normal procedures . 39 5.4.1.2 Exceptional procedures . 40 5.4.2 Actions at the group controlling SwMI. 40 5.4.2.1 Normal procedures . 40 5.4.2.2 Exceptional procedures . 41 5.4.3 Actions at the monitored user visited SwMI . 42 5.4.4 Authorized user MS . 42 5.4.4.1 Normal Procedures . 42 5.4.4.2 Exceptional procedures . 42 5.4.5 SwMI where the authorized user MS is registered . 42 5.4.6 Monitored user home SwMI . 42 5.4.6.1 Normal procedures . 43 5.4.6.1.1 Case where the monitored user home SwMI coincides with the SwMI where the authorized user MS is registered . 43 5.4.6.1.2 Case where the monitored user home SwMI is different from the SwMI where the authorized user MS is registered . 43 SIST EN 300 392-12-20:2012ETSI ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 (2012-04)5 5.4.6.2 Exceptional procedures . 43 5.5 SS-DL impact of inter working with other networks . 43 5.6 Protocol interactions between SS-DL and other supplementary services and ANFs . 44 5.6.1 Interaction with Access Priority. 44 5.6.2 Interaction with Ambience Listening . 44 5.6.3 Interaction with Barring of Incoming Call . 44 5.6.4 Interaction with Barring of Outgoing Call . 44 5.6.5 Interaction with Call Authorized by Dispatcher . 44 5.6.6 Interaction with Discreet Listening . 44 5.6.7 Interaction with Dynamic Group Number Assignment . 44 5.6.8 Interaction with Late Entry . 44 5.6.9 Interaction with Pre-emptive Priority Call . 44 5.6.10 Interaction with Priority Call . 45 5.6.11 Interaction with Talking Party Identification . 45 5.6.12 Interactions with ISI Mobility Management (ANF-ISIMM) . 45 5.7 SS-DL parameter values (timers) . 45 Annex A (informative): Specification and Description Language (SDL) representation of procedures . 46 A.1 SDL representation of SS-DL at the monitoring user MS. 46 A.2 SDL representation of SS-DL at the group controlling SwMI . 49 A.3 SDL representation of SS-DL at the SwMI where the monitored user is registered . 54 A.4 SDL representation of SS-DL at the authorized user MS . 59 A.5 SDL representation of SS-DL at the authorized user SwMI . 60 A.6 SDL representation of SS-DL at the monitored user home SwMI . 61 Annex B (informative): Bibliography . 62 Annex C (informative): Change Requests . 63 History . 64
SIST EN 300 392-12-20:2012ETSI ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 (2012-04)6 Intellectual Property Rights IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web server (http://ipr.etsi.org). Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become, essential to the present document. Foreword This European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Terrestrial Trunked Radio (TETRA). The present document is part 12, sub-part 20 of a multi-part deliverable covering Voice plus Data (V+D), as identified below: EN 300 392-1: "General network design"; EN 300 392-2: "Air Interface (AI)"; EN 300 392-3: "Interworking at the Inter-System Interface (ISI)"; ETS 300 392-4: "Gateways basic operation"; EN 300 392-5: "Peripheral Equipment Interface (PEI)"; EN 300 392-7: "Security"; EN 300 392-9: "General requirements for supplementary services"; EN 300 392-10: "Supplementary services stage 1"; EN 300 392-11: "Supplementary services stage 2"; EN 300 392-12: "Supplementary services stage 3"; EN 300 392-12-1: "Call Identification (CI)"; ETS 300 392-12-2: "Call Report (CR)"; EN 300 392-12-3: "Talking Party Identification (TPI)"; EN 300 392-12-4: "Call Forwarding (CF)"; ETS 300 392-12-5: "List Search Call (LSC)"; EN 300 392-12-6: "Call Authorized by Dispatcher (CAD)"; ETS 300 392-12-7: "Short Number Addressing (SNA)"; EN 300 392-12-8: "Area Selection (AS)"; ETS 300 392-12-9: "Access Priority (AP)"; EN 300 392-12-10: "Priority Call (PC)"; ETS 300 392-12-11: "Call Waiting (CW)"; EN 300 392-12-12: "Call Hold (HOLD)"; SIST EN 300 392-12-20:2012ETSI ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 (2012-04)7 EN 300 392-12-13: "Call Completion to Busy Subscriber (CCBS)"; EN 300 392-12-14: "Late Entry (LE)"; EN 300 392-12-16: "Pre-emptive Priority Call (PPC)"; EN 300 392-12-17: "Include Call (IC)"; EN 300 392-12-18: "Barring of Outgoing Calls (BOC)"; EN 300 392-12-19: "Barring of Incoming Calls (BIC)"; EN 300 392-12-20: "Discreet Listening (DL)"; EN 300 392-12-21: "Ambience Listening (AL)"; EN 300 392-12-22: "Dynamic Group Number Assignment (DGNA)"; EN 300 392-12-23: "Call Completion on No Reply (CCNR)"; ETS 300 392-12-24: "Call Retention (CRT)"; ETS 300 392-13: "SDL model of the Air Interface (AI)"; ETS 300 392-14: "Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification"; TS 100 392-15: "TETRA frequency bands, duplex spacings and channel numbering"; TS 100 392-16: "Network Performance Metrics"; TR 100 392-17: "TETRA V+D and DMO specifications"; TS 100 392-18: "Air interface optimized applications". NOTE: Part 3, sub-parts 6 and 7 (Speech format implementation), part 4, sub-part 3 (Data networks gateway), part 10, sub-part 15 (Transfer of control), part 13 (SDL) and part 14 (PICS) of this multi-part deliverable are in status "historical" and are not maintained.
National transposition dates Date of adoption of this EN: 21 March 2012 Date of latest announcement of this EN (doa): 30 June 2012 Date of latest publication of new National Standard or endorsement of this EN (dop/e):
31 December 2012 Date of withdrawal of any conflicting National Standard (dow): 31 December 2012
SIST EN 300 392-12-20:2012ETSI ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 (2012-04)8 1 Scope This European Telecommunication Standard (EN) specifies the stage 3 description of the Supplementary Service Discreet Listening (SS-DL) for the Terrestrial Trunked Radio (TETRA). The DL supplementary service enables an authorized user to listen to one or more communications between TETRA subscribers Mobile Station (MS) without any indication to any user that the communication is being monitored. As options, the authorized user is able to intrude into the existing call and is able to forcefully clear the monitored call without call owner consent (in the case of a group call). Man-Machine Interface (MMI) and charging principles are outside the scope of the present document. The supplementary service stage 3 description is preceded by the stage 1 and the stage 2 description of the service, according to the method described in ITU-T Recommendation I.130 [i.2]. The stage 1 description specifies the service from the user's point of view. The stage 2 description identifies the functional capabilities of SS-DL and the information flows needed to support the supplementary service as specified in its stage 1 description. And the present stage 3 description specifies the protocols at the air interface and at the various Inter-System Interfaces (ISI) to support SS-DL. NOTE: According to ITU-T Recommendation I.130 [i.2], the stage 3 description of any telecommunication service addresses the network implementation aspects. Consequently it comprises two steps: the specifications of all protocols at the various reference points involved in any of the service procedures (notably the service operation) are the first step of the stage 3 description, and the specifications of the functions of the corresponding network entities are its second step.
The latter have not been provid
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.