Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI) - Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)

The present document defines the Terrestrial Trunked Radio system (TETRA) supporting Voice plus Data (V+D). It
specifies:
• general design aspects (e.g. reference points, numbering and addressing, or protocol architecture);
• the interworking between TETRA networks;
• the interworking of TETRA networks with other networks, via gateways;
• the supplementary services applicable to the basic TETRA tele- or bearer services.
The TETRA V+D interworking - basic operation part defines the interworking between TETRA networks over the
corresponding interface: the Inter-System Interface (ISI). It comprises the following sub-parts:
• ISI general design;
• Additional Network Feature - ISI Individual Call (ANF-ISIIC);
• Additional Network Feature - ISI Group Call (ANF-ISIGC);
• Additional Network Feature - ISI Short Data Service (ANF-ISISD);
• Additional Network Feature - ISI Mobility Management (ANF-ISIMM);
• Speech Format Implementation for Circuit Mode Transmission;
• Speech Format Implementation for Packet Mode Transmission.
The present document is the ANF-ISIGC sub-part.
In analogy with Recommendation ITU-T I.130 [i.6], the stage one, stage two and stage three of the three level structure
is used to describe the TETRA Inter-System Interface services as provided by European Private or Public Trunked
Radio System operators:
• Stage 1, is an overall service description, from the service subscriber's and user's standpoint;
• Stage 2, identifies the functional capabilities and information flows needed to support the services described in
stage 1; and
NOTE: The information flows in stage 2 have been drawn as Message Sequence Charts (MSC). Therefore PISN
basic call information flows are also shown together with the ANF-ISIGC information flows.
• Stage 3, defines the signalling system protocols and switching functions needed to implement the services
described in stage 1.
The present document details the Interworking Basic Operation of the Terrestrial Trunked Radio system (TETRA).
Specifically this sub-part details the stage 1 aspects (overall service description) of the ANF-ISIGC as seen from the
TETRA Switching and Maintenance Infrastructure point of view at the Inter-System Interface (ISI). It details the
stage 2 aspects (functional partitioning) of ANF-ISIGC which includes the identification of the functional entities and
the flows between them, and finally it details the stage 3 signalling protocols for the ANF-ISIGC services, i.e. the
protocols at the relevant reference points between the functional entities defined in stage 2.
The ANF-ISIGC service specifies:
• TETRA Group Call Clear Speech over the ISI, acknowledged and unacknowledged;
• TETRA Group Call End-to-End Encrypted Speech over the ISI;
• TETRA Group Call Circuit Mode one slot data over the ISI;
• TETRA Group Call Circuit Mode one slot End-to-End Encrypted data over the ISI;
• TETRA Group Call Circuit Mode N × 2,4 kbit/s, N × 4,8 kbit/s or N × 7,2 kbit/s data, with N = 2, 3 or 4;
• TETRA Group Call Circuit Mode N × 2,4 kbit/s N × 4,8 kbit/s or N × 7,2 kbit/s End-to-End Encrypted data,
with N = 2, 3 or 4.

Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 3. del: Medsebojno delovanje na medsistemskem vmesniku (ISI) - 3. poddel: Dodatna omrežna funkcija: skupinski klic (ANF-ISIGC)

Ta dokument opredeljuje prizemni snopovni radijski sistem (TETRA), ki podpira govor in podatke (V+D). Določa:
• splošne vidike projektiranja (npr. referenčne točke, številčenje in naslavljanje ali arhitekturo protokolov);
• medsebojno delovanje omrežij prizemnega snopovnega radia;
• medsebojno delovanje omrežij prizemnega snopovnega radia z drugimi omrežji prek prehodov;
• dodatne storitve, ki se uporabljajo za osnovne telekomunikacijske ali nosilne storitve prizemnega snopovnega radia.
Del o osnovah medsebojnega delovanja prizemnega snopovnega radia s podporo za govor in podatke določa medsebojno delovanje omrežij prizemnega snopovnega radia prek ustreznega vmesnika: medsistemskega vmesnika (ISI). Obsega naslednje poddele:
• splošna zasnova medsistemskega vmesnika;
• dodatna omrežna funkcija – posamezni klic medsistemskega vmesnika(ANF-ISIIC);
• dodatna omrežna funkcija – skupinski klic medsistemskega vmesnika (ANF-ISIGC);
• dodatna omrežna funkcija – storitev kratkih podatkov medsistemskega vmesnika (ANF-ISISD);
• dodatna omrežna funkcija – upravljanje mobilnosti medsistemskega vmesnika (ANF-ISIMM);
• izvedba govornega formata pri vodovnem načinu prenosa;
• izvedba govornega formata pri paketnem načinu prenosa;
Ta dokument je poddel ANF-ISIGC.
Podobno kot v priporočilu ITU-T I.130 [i.6] so medsistemske vmesniške storitve prizemnega snopovnega radia, kot jih zagotavljajo evropski zasebni ali javni operaterji snopovnega radia, opisane v treh stopnjah:
• stopnja 1 je splošni pregled storitev z vidika naročnika in uporabnika storitve;
• stopnja 2 opredeljuje funkcijske zmožnosti in informacijske tokove, ki so potrebni za podporo storitev iz stopnje 1; in
OPOMBA: Informacijski tokovi iz stopnje 2 so v obliki diagramov zaporedja sporočil (MSC). Zato so tudi osnovni tokovi klicnih informacij PISN prikazani skupaj z informacijskimi tokovi storitev ANF-ISIGC.
• stopnja 3 opredeljuje protokole signalizacije in funkcije preklapljanja, ki so potrebni za izvajanje storitev iz stopnje 1.
Ta dokument podrobno opisuje osnove medsebojnega delovanja prizemnega snopovnega radijskega sistema.
Ta poddel zlasti podrobno opisuje vidike stopnje 1 (splošni pregled storitev) storitev ANF-ISIGC glede na komutacijsko in vzdrževalno infrastrukturo prizemnega snopovnega radia na medsistemskem vmesniku (ISI). Podrobno opisuje vidike stopnje 2 (funkcijska delitev) storitev ANF-ISIGC, ki vključuje opredelitev funkcijskih osebkov in tokov med njimi ter na koncu podrobno opisuje protokole signalizacije iz stopnje 3 za storitve ANF-ISIGC, tj. protokole na ustreznih referenčnih točkah med funkcijskimi osebki iz stopnje 2.
Storitev ANF-ISIGC opredeljuje:
• jasni govor pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia prek medsistemskega vmesnika, priznan in nepriznan;
• celostno šifrirani (E2EE) govor pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia prek medsistemskega vmesnika;
• podatke iz enega časovnega okna v vodovnem načinu pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia prek medsistemskega vmesnika;
•celostno šifrirane podatke iz enega časovnega okna pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia prek medsistemskega vmesnika;
• vodovni način pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia, podatki N × 2,4 kbit/s, N × 4,8 kbit/s ali N × 7,2 kbit/s, z N = 2, 3 ali 4;
• vodovni način pri skupinskem klicu prizemnega snopovnega radia, celostno kodirani podatki N × 2,4 kbit/s, N × 4,8 kbit/s ali N × 7,2 kbit/s, z N = 2, 3 ali 4;

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Nov-2017
Publication Date
04-Feb-2018
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
22-Jan-2018
Due Date
29-Mar-2018
Completion Date
05-Feb-2018
Mandate

Buy Standard

Standard
EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018
English language
252 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12) - Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)
English language
252 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.0 (2017-09) - Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)
English language
252 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 3. del: Medsebojno delovanje na medsistemskem vmesniku (ISI) - 3. poddel: Dodatna omrežna funkcija: skupinski klic (ANF-ISIGC)Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI) - Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)33.070.10Prizemni snopovni radio (TETRA)Terrestrial Trunked Radio (TETRA)ICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)SIST EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018en01-marec-2018SIST EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)
EUROPEAN STANDARD SIST EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)2
Reference REN/TCCE-03248 Keywords interworking, radio, TETRA, V+D ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© ETSI 2017. All rights reserved.
DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. oneM2M logo is protected for the benefit of its Members. GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)3 Contents Intellectual Property Rights . 10 Foreword . 10 Modal verbs terminology . 11 1 Scope . 12 2 References . 13 2.1 Normative references . 13 2.2 Informative references . 14 3 Definitions and abbreviations . 14 3.1 Definitions . 14 3.2 Abbreviations . 15 4 ANF-ISIGC stage 1 specification . 17 4.1 Description . 17 4.1.1 General description . 17 4.1.2 Qualifications on applicability to TETRA basic services . 17 4.2 Procedures . 18 4.2.1 Provision/withdrawal . 18 4.2.2 Normal procedures . 18 4.2.2.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 18 4.2.2.2 Invocation and operation . 18 4.2.2.3 ANF-ISIGC - the service provider . 18 4.2.2.3.0 General . 18 4.2.2.3.1 Establishing the group call at the originating and controlling TETRA SwMI . 19 4.2.2.3.2 Establishing the group call at a participating TETRA SwMI . 20 4.2.2.3.3 Delaying the group call . 22 4.2.2.3.4 Control of call time-out timers . 22 4.2.2.3.5 Acknowledged group call procedures . 23 4.2.2.3.6 Colliding calls . 23 4.2.2.3.7 Maintenance of the group call . 24 4.2.2.3.8 Termination of the group call . 27 4.2.3 Exceptional procedures . 27 4.2.3.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 27 4.2.3.2 Invocation and operation . 27 4.3 Interaction with other PISN supplementary services and PISN ANFs . 28 4.4 Interaction with TETRA supplementary services and other TETRA ANFs . 28 4.4.0 General . 28 4.4.1 Calling Line Identification Presentation (SS-CLIP) . 28 4.4.2 Connected Line Identification Presentation (SS-COLP) . 28 4.4.3 Calling/Connected Line Identification Restriction (SS-CLIR) . 28 4.4.4 Call Report (SS-CR) . 28 4.4.5 Talking Party Identification (SS-TPI) . 29 4.4.6 Call Forwarding Unconditional (SS-CFU) . 29 4.4.7 Call Forwarding on Busy (SS-CFB) . 29 4.4.8 Call Forwarding on No Reply (SS-CFNRy) . 29 4.4.9 Call Forwarding on Not Reachable (SS-CFNRc) . 29 4.4.10 List Search Call (SS-LSC) . 29 4.4.11 Call Authorized by Dispatcher (SS-CAD) . 29 4.4.12 Short Number Addressing (SS-SNA) . 29 4.4.13 Area Selection (SS-AS) . 29 4.4.14 Access Priority (SS-AP) . 29 4.4.15 Priority Call (SS-PC) . 30 4.4.16 Call Waiting (SS-CW) . 30 4.4.17 Call Hold (SS-HOLD) . 30 4.4.18 Call Completion to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 30 4.4.19 Late Entry (SS-LE) . 30 SIST EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)4 4.4.20 Transfer of Control (SS-ToC) . 30 4.4.21 Pre-emptive Priority Call (SS-PPC) . 30 4.4.22 Include Call (SS-IC) . 31 4.4.23 Advice of Charge (SS-AoC) . 31 4.4.24 Barring of Outgoing Calls (SS-BOC) . 31 4.4.25 Barring of Incoming Calls (SS-BIC) . 31 4.4.26 Discreet Listening (SS-DL) . 31 4.4.27 Ambience Listening (SS-AL) . 31 4.4.28 Dynamic Group Number Assignment (SS-DGNA) . 31 4.4.29 Call Completion on No Reply (SS-CCNR) . 31 4.4.30 Call Retention (SS-CRT) . 31 4.4.31 Additional Network Features - Inter-System Interface Individual Call (ANF-ISIIC) . 32 4.4.32 ISI Short Data (ANF-ISISD) . 32 4.4.33 ISI Mobility Management (ANF-ISIMM) . 32 4.5 Interworking considerations . 32 4.6 Static description of ANF- ISIGC using attributes . 33 4.7 Overall SDL . 34 5 ANF-ISIGC stage 2 specification . 47 5.1 Functional model . 47 5.1.1 Functional model description . 47 5.1.2 Description of functional entities . 48 5.1.2.1 ISI group call originating entity, FE1 . 48 5.1.2.2 Originating SwMI CC application functional entity, FE1' . 49 5.1.2.3 ISI group call controlling entity, FE2 . 49 5.1.2.4 Controlling SwMI CC application functional entity, FE2' . 50 5.1.2.5 ISI group call participating entity, FE3 . 50 5.1.2.6 Participating SwMI CC application functional entity, FE3' . 51 5.1.2.7 ISI Calling MS Database entity (ITSI), FE4 . 51 5.1.2.8 ISI Called Group Database entity (GTSI), FE5. 51 5.1.3 Relationship of functional model to PSS1 basic call functional model . 52 5.2 Information flow . 52 5.2.1 Information flow diagrams . 52 5.2.1.0 General . 52 5.2.1.1 Successful group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 53 5.2.1.2 Acknowledged group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 65 5.2.1.3 Partial group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 66 5.2.1.4 Delay of group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 69 5.2.1.5 Interaction with an active group call . 73 5.2.1.6 Unsuccessful group call set-up over ISI using ANF-ISIGC. 75 5.2.1.7 Call Maintenance procedures - Request to transmit . 80 5.2.1.8 Call maintenance procedures - Cease transmission . 89 5.2.1.9 Call Maintenance procedures - Withdraw/Continue from an active group call . 93 5.2.1.10 Call Maintenance procedures - Information flow to participating SwMI(s) . 95 5.2.1.11 Call Maintenance procedures - Group call restoration over ISI using ANF-ISIGC . 95 5.2.1.12 Call Disconnection procedures - Controlling SwMI disconnects the call . 102 5.2.1.13 Call Disconnection procedures - Participating SwMI disconnects from the call . 103 5.2.1.14 Call Disconnection procedures - Call Owner disconnects the whole call . 105 5.2.2 Definitions of information flows . 106 5.2.2.0 General . 106 5.2.2.1 ISI_CALL RESTORATION . 106 5.2.2.2 ISI_CALL RESTORATION Reject . 107 5.2.2.3 ISI_CONNECT . 108 5.2.2.4 ISI_DISCONNECT. 108 5.2.2.5 ISI_ORIGINATING SETUP . 109 5.2.2.6 ISI_INFO . 109 5.2.2.7 ISI_INTERACT . 110 5.2.2.8 ISI_POLL . 110 5.2.2.9 ISI_REJECT. 111 5.2.2.10 ISI_RELEASE . 111 5.2.2.11 ISI_REROUTE . 112 5.2.2.12 ISI_RESOURCE . 112 SIST EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)5 5.2.2.13 ISI_SETUP. 113 5.2.2.14 ISI_TX-CEASED . 114 5.2.2.15 ISI_TX-CONTINUE . 114 5.2.2.16 ISI_TX-DEMAND . 115 5.2.2.17 ISI_TX-GRANTED . 115 5.2.2.18 ISI_TX-INTERRUPT . 115 5.2.2.19 ISI_TX-WAIT . 116 5.2.2.20 VERIFY_GROUP . 116 5.2.2.21 VERIFY_INDIV . 116 5.3 Functional Entity Actions (FEAs) . 117 5.3.0 General . 117 5.3.1 FEA of FE1 . 117 5.3.2 FEA of FE1' . 118 5.3.3 FEA of FE2 . 118 5.3.4 Functional entity actions of FE2' . 121 5.3.5 FEA of FE3 . 122 5.3.6 Functional entity actions of FE3' . 124 5.3.7 Functional entity actions of FE4 . 125 5.3.8 Functional entity actions of FE5 . 125 6 ANF-ISIGC stage 3 specification . 126 6.1 ANF-ISIGC description . 126 6.2 ANF-ISIGC operational requirements. 126 6.2.0 General . 126 6.2.1 PISN connection oriented call related connection . 126 6.2.1.1 Requirements on the originating SwMI . 126 6.2.1.1.1 PSS1 SETUP message . 126 6.2.1.2 Requirements on the group home SwMI . 127 6.2.1.2.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 127 6.2.1.3 Requirements on the controlling SwMI . 127 6.2.1.3.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 127 6.2.1.3.2 PSS1 SETUP message . 127 6.2.1.3.3 PSS1 CONNECT message . 128 6.2.1.4 Requirements on the participating SwMI . 128 6.2.1.4.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 128 6.2.1.4.2 PSS1 CONNECT message . 129 6.2.1.5 Requirements on the originating SwMI with PSTN/ISDN/PISN incoming gateway . 129 6.2.1.5.1 PSS1 SETUP message . 129 6.2.2 PISN connection oriented, call independent connection . 130 6.3 ANF-ISIGC coding requirements . 131 6.3.0 General . 131 6.3.1 TETRA ANF-ISIGC PDUs . 131 6.3.1.0 General . 131 6.3.1.1 PISN connection oriented call related connection . 132 6.3.1.1.1 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 SETUP, PSS1 CONNECT or PSS1 FACILITY message . 132 6.3.1.1.2 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 CONNECT or PSS1 FACILITY message . 136 6.3.1.1.3 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 FACILITY message . 138 6.3.1.1.4 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT or PSS1 FACILITY message . 146 6.3.1.1.5 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT, PSS1 FACILITY or PSS1 RELEASE message . 147 6.3.1.1.6 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 148 6.3.1.2 PISN connection oriented, call independent connections . 149 6.3.1.2.1 TETRA PDU sent by the participating SwMI of the migrated user - used to initiate call restoration . 149 6.3.1.2.2 TETRA PDU sent by the controlling SwMI - used to confirm call restoration . 150 6.3.1.2.3 TETRA PDU sent by the controlling SwMI - used to reject call restoration . 150 6.3.2 TETRA PDU information element coding . 150 6.3.2.0 General . 150 SIST EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018ETSI ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)6 6.3.2.1 Additional information to existing information element at the ISI . 151 6.3.2.1.1 Call status . 151 6.3.2.1.1a Call time-out, set-up phase . 151 6.3.2.1.2 Call time-out . 151 6.3.2.1.3 Disconnect cause information element .
...

ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)


EUROPEAN STANDARD
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI);
Sub-part 3: Additional Network Feature
Group Call (ANF-ISIGC)

---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)Reference
REN/TCCE-03248
Keywords
interworking, radio, TETRA, V+D
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search
The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or
print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any
existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the
print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification
No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.
The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© ETSI 2017.
All rights reserved.

TM TM TM
DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.
TM
3GPP and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and
of the 3GPP Organizational Partners.
oneM2M logo is protected for the benefit of its Members.
GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.
ETSI

---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)
Contents
Intellectual Property Rights . 10
Foreword . 10
Modal verbs terminology . 11
1 Scope . 12
2 References . 13
2.1 Normative references . 13
2.2 Informative references . 14
3 Definitions and abbreviations . 14
3.1 Definitions . 14
3.2 Abbreviations . 15
4 ANF-ISIGC stage 1 specification . 17
4.1 Description . 17
4.1.1 General description . 17
4.1.2 Qualifications on applicability to TETRA basic services . 17
4.2 Procedures . 18
4.2.1 Provision/withdrawal . 18
4.2.2 Normal procedures . 18
4.2.2.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 18
4.2.2.2 Invocation and operation . 18
4.2.2.3 ANF-ISIGC - the service provider . 18
4.2.2.3.0 General . 18
4.2.2.3.1 Establishing the group call at the originating and controlling TETRA SwMI . 19
4.2.2.3.2 Establishing the group call at a participating TETRA SwMI . 20
4.2.2.3.3 Delaying the group call . 22
4.2.2.3.4 Control of call time-out timers . 22
4.2.2.3.5 Acknowledged group call procedures . 23
4.2.2.3.6 Colliding calls . 23
4.2.2.3.7 Maintenance of the group call . 24
4.2.2.3.8 Termination of the group call . 27
4.2.3 Exceptional procedures . 27
4.2.3.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 27
4.2.3.2 Invocation and operation . 27
4.3 Interaction with other PISN supplementary services and PISN ANFs . 28
4.4 Interaction with TETRA supplementary services and other TETRA ANFs . 28
4.4.0 General . 28
4.4.1 Calling Line Identification Presentation (SS-CLIP) . 28
4.4.2 Connected Line Identification Presentation (SS-COLP) . 28
4.4.3 Calling/Connected Line Identification Restriction (SS-CLIR) . 28
4.4.4 Call Report (SS-CR) . 28
4.4.5 Talking Party Identification (SS-TPI) . 29
4.4.6 Call Forwarding Unconditional (SS-CFU) . 29
4.4.7 Call Forwarding on Busy (SS-CFB) . 29
4.4.8 Call Forwarding on No Reply (SS-CFNRy) . 29
4.4.9 Call Forwarding on Not Reachable (SS-CFNRc) . 29
4.4.10 List Search Call (SS-LSC) . 29
4.4.11 Call Authorized by Dispatcher (SS-CAD) . 29
4.4.12 Short Number Addressing (SS-SNA) . 29
4.4.13 Area Selection (SS-AS) . 29
4.4.14 Access Priority (SS-AP) . 29
4.4.15 Priority Call (SS-PC) . 30
4.4.16 Call Waiting (SS-CW) . 30
4.4.17 Call Hold (SS-HOLD) . 30
4.4.18 Call Completion to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 30
4.4.19 Late Entry (SS-LE) . 30
ETSI

---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)
4.4.20 Transfer of Control (SS-ToC) . 30
4.4.21 Pre-emptive Priority Call (SS-PPC) . 30
4.4.22 Include Call (SS-IC) . 31
4.4.23 Advice of Charge (SS-AoC) . 31
4.4.24 Barring of Outgoing Calls (SS-BOC) . 31
4.4.25 Barring of Incoming Calls (SS-BIC) . 31
4.4.26 Discreet Listening (SS-DL) . 31
4.4.27 Ambience Listening (SS-AL) . 31
4.4.28 Dynamic Group Number Assignment (SS-DGNA) . 31
4.4.29 Call Completion on No Reply (SS-CCNR) . 31
4.4.30 Call Retention (SS-CRT) . 31
4.4.31 Additional Network Features - Inter-System Interface Individual Call (ANF-ISIIC) . 32
4.4.32 ISI Short Data (ANF-ISISD) . 32
4.4.33 ISI Mobility Management (ANF-ISIMM) . 32
4.5 Interworking considerations . 32
4.6 Static description of ANF- ISIGC using attributes . 33
4.7 Overall SDL . 34
5 ANF-ISIGC stage 2 specification . 47
5.1 Functional model . 47
5.1.1 Functional model description . 47
5.1.2 Description of functional entities . 48
5.1.2.1 ISI group call originating entity, FE1 . 48
5.1.2.2 Originating SwMI CC application functional entity, FE1' . 49
5.1.2.3 ISI group call controlling entity, FE2 . 49
5.1.2.4 Controlling SwMI CC application functional entity, FE2' . 50
5.1.2.5 ISI group call participating entity, FE3 . 50
5.1.2.6 Participating SwMI CC application functional entity, FE3' . 51
5.1.2.7 ISI Calling MS Database entity (ITSI), FE4 . 51
5.1.2.8 ISI Called Group Database entity (GTSI), FE5. 51
5.1.3 Relationship of functional model to PSS1 basic call functional model . 52
5.2 Information flow . 52
5.2.1 Information flow diagrams . 52
5.2.1.0 General . 52
5.2.1.1 Successful group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 53
5.2.1.2 Acknowledged group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 65
5.2.1.3 Partial group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 66
5.2.1.4 Delay of group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 69
5.2.1.5 Interaction with an active group call . 73
5.2.1.6 Unsuccessful group call set-up over ISI using ANF-ISIGC. 75
5.2.1.7 Call Maintenance procedures - Request to transmit . 80
5.2.1.8 Call maintenance procedures - Cease transmission . 89
5.2.1.9 Call Maintenance procedures - Withdraw/Continue from an active group call . 93
5.2.1.10 Call Maintenance procedures - Information flow to participating SwMI(s) . 95
5.2.1.11 Call Maintenance procedures - Group call restoration over ISI using ANF-ISIGC . 95
5.2.1.12 Call Disconnection procedures - Controlling SwMI disconnects the call . 102
5.2.1.13 Call Disconnection procedures - Participating SwMI disconnects from the call . 103
5.2.1.14 Call Disconnection procedures - Call Owner disconnects the whole call . 105
5.2.2 Definitions of information flows . 106
5.2.2.0 General . 106
5.2.2.1 ISI_CALL RESTORATION . 106
5.2.2.2 ISI_CALL RESTORATION Reject . 107
5.2.2.3 ISI_CONNECT . 108
5.2.2.4 ISI_DISCONNECT. 108
5.2.2.5 ISI_ORIGINATING SETUP . 109
5.2.2.6 ISI_INFO . 109
5.2.2.7 ISI_INTERACT . 110
5.2.2.8 ISI_POLL . 110
5.2.2.9 ISI_REJECT. 111
5.2.2.10 ISI_RELEASE . 111
5.2.2.11 ISI_REROUTE . 112
5.2.2.12 ISI_RESOURCE . 112
ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)
5.2.2.13 ISI_SETUP. 113
5.2.2.14 ISI_T X-CE ASED . 114
5.2.2.15 ISI_TX-CONTINUE . 114
5.2.2.16 ISI_T X-DEM AND . 115
5.2.2.17 ISI_TX-GRANTED . 115
5.2.2.18 ISI_TX-INTERRUPT . 115
5.2.2.19 ISI_TX-WAIT . 116
5.2.2.20 VERIFY_GROUP . 116
5.2.2.21 VERIFY_INDIV . 116
5.3 Functional Entity Actions (FEAs) . 117
5.3.0 General . 117
5.3.1 FEA of FE1 . 117
5.3.2 FEA of FE1' . 118
5.3.3 FEA of FE2 . 118
5.3.4 Functional entity actions of FE2' . 121
5.3.5 FEA of FE3 . 122
5.3.6 Functional entity actions of FE3' . 124
5.3.7 Functional entity actions of FE4 . 125
5.3.8 Functional entity actions of FE5 . 125
6 ANF-ISIGC stage 3 specification . 126
6.1 ANF-ISIGC description . 126
6.2 ANF-ISIGC operational requirements. 126
6.2.0 General . 126
6.2.1 PISN connection oriented call related connection . 126
6.2.1.1 Requirements on the originating SwMI . 126
6.2.1.1.1 PSS1 SETUP message . 126
6.2.1.2 Requirements on the group home SwMI . 127
6.2.1.2.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 127
6.2.1.3 Requirements on the controlling SwMI . 127
6.2.1.3.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 127
6.2.1.3.2 PSS1 SETUP message . 127
6.2.1.3.3 PSS1 CONNECT message . 128
6.2.1.4 Requirements on the participating SwMI . 128
6.2.1.4.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 128
6.2.1.4.2 PSS1 CONNECT message . 129
6.2.1.5 Requirements on the originating SwMI with PSTN/ISDN/PISN incoming gateway . 129
6.2.1.5.1 PSS1 SETUP message . 129
6.2.2 PISN connection oriented, call independent connection . 130
6.3 ANF-ISIGC coding requirements . 131
6.3.0 General . 131
6.3.1 TETRA ANF-ISIGC PDUs . 131
6.3.1.0 General . 131
6.3.1.1 PISN connection oriented call related connection . 132
6.3.1.1.1 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 SETUP, PSS1 CONNECT or
PSS1 FACILITY message . 132
6.3.1.1.2 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 CONNECT or
PSS1 FACILITY message . 136
6.3.1.1.3 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 FACILITY message . 138
6.3.1.1.4 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT or PSS1
FACILITY message . 146
6.3.1.1.5 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT, PSS1
FACILITY or PSS1 RELEASE message . 147
6.3.1.1.6 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT or PSS1
RELEASE COMPLETE message . 148
6.3.1.2 PISN connection oriented, call independent connections . 149
6.3.1.2.1 TETRA PDU sent by the participating SwMI of the migrated user - used to initiate call
restoration . 149
6.3.1.2.2 TETRA PDU sent by the controlling SwMI - used to confirm call restoration . 150
6.3.1.2.3 TETRA PDU sent by the controlling SwMI - used to reject call restoration . 150
6.3.2 TETRA PDU information element coding . 150
6.3.2.0 General . 150
ETSI

---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (2017-12)
6.3.2.1 Additional information to existing information element at the ISI . 151
6.3.2.1.1 Call status . 151
6.3.2.1.1a Call time-out, set-up phase . 151
6.3.2.1.2 Call time-out . 151
6.3.2.1.3 Disconnect cause information element . 152
6.3.2.1.4 Temporary group basic migration profile . 152
6.3.2.1.5 PDU type . 153
6.3.2.1.6 SS-migration
...

Draft ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.0 (2017-09)


EUROPEAN STANDARD
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI);
Sub-part 3: Additional Network Feature
Group Call (ANF-ISIGC)

---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Draft ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.0 (2017-09)Reference
REN/TCCE-03248
Keywords
interworking, radio, TETRA, V+D
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search
The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or
print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any
existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the
print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification
No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.
The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© ETSI 2017.
All rights reserved.

TM TM TM
DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.
TM
3GPP and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and
of the 3GPP Organizational Partners.
oneM2M logo is protected for the benefit of its Members.
GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.
ETSI

---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Draft ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.0 (2017-09)
Contents
Intellectual Property Rights . 10
Foreword . 10
Modal verbs terminology . 11
1 Scope . 12
2 References . 13
2.1 Normative references . 13
2.2 Informative references . 14
3 Definitions and abbreviations . 14
3.1 Definitions . 14
3.2 Abbreviations . 15
4 ANF-ISIGC stage 1 specification . 17
4.1 Description . 17
4.1.1 General description . 17
4.1.2 Qualifications on applicability to TETRA basic services . 17
4.2 Procedures . 18
4.2.1 Provision/withdrawal . 18
4.2.2 Normal procedures . 18
4.2.2.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 18
4.2.2.2 Invocation and operation . 18
4.2.2.3 ANF-ISIGC - the service provider . 18
4.2.2.3.0 General . 18
4.2.2.3.1 Establishing the group call at the originating and controlling TETRA SwMI . 19
4.2.2.3.2 Establishing the group call at a participating TETRA SwMI . 20
4.2.2.3.3 Delaying the group call . 22
4.2.2.3.4 Control of call time-out timers . 22
4.2.2.3.5 Acknowledged group call procedures . 23
4.2.2.3.6 Colliding calls . 23
4.2.2.3.7 Maintenance of the group call . 24
4.2.2.3.8 Termination of the group call . 27
4.2.3 Exceptional procedures . 27
4.2.3.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 27
4.2.3.2 Invocation and operation . 27
4.3 Interaction with other PISN supplementary services and PISN ANFs . 28
4.4 Interaction with TETRA supplementary services and other TETRA ANFs . 28
4.4.0 General . 28
4.4.1 Calling Line Identification Presentation (SS-CLIP) . 28
4.4.2 Connected Line Identification Presentation (SS-COLP) . 28
4.4.3 Calling/Connected Line Identification Restriction (SS-CLIR) . 28
4.4.4 Call Report (SS-CR) . 28
4.4.5 Talking Party Identification (SS-TPI) . 29
4.4.6 Call Forwarding Unconditional (SS-CFU) . 29
4.4.7 Call Forwarding on Busy (SS-CFB) . 29
4.4.8 Call Forwarding on No Reply (SS-CFNRy) . 29
4.4.9 Call Forwarding on Not Reachable (SS-CFNRc) . 29
4.4.10 List Search Call (SS-LSC) . 29
4.4.11 Call Authorized by Dispatcher (SS-CAD) . 29
4.4.12 Short Number Addressing (SS-SNA) . 29
4.4.13 Area Selection (SS-AS) . 29
4.4.14 Access Priority (SS-AP) . 29
4.4.15 Priority Call (SS-PC) . 30
4.4.16 Call Waiting (SS-CW) . 30
4.4.17 Call Hold (SS-HOLD) . 30
4.4.18 Call Completion to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 30
4.4.19 Late Entry (SS-LE) . 30
ETSI

---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Draft ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.0 (2017-09)
4.4.20 Transfer of Control (SS-ToC) . 30
4.4.21 Pre-emptive Priority Call (SS-PPC) . 30
4.4.22 Include Call (SS-IC) . 31
4.4.23 Advice of Charge (SS-AoC) . 31
4.4.24 Barring of Outgoing Calls (SS-BOC) . 31
4.4.25 Barring of Incoming Calls (SS-BIC) . 31
4.4.26 Discreet Listening (SS-DL) . 31
4.4.27 Ambience Listening (SS-AL) . 31
4.4.28 Dynamic Group Number Assignment (SS-DGNA) . 31
4.4.29 Call Completion on No Reply (SS-CCNR) . 31
4.4.30 Call Retention (SS-CRT) . 31
4.4.31 Additional Network Features - Inter-System Interface Individual Call (ANF-ISIIC) . 32
4.4.32 ISI Short Data (ANF-ISISD) . 32
4.4.33 ISI Mobility Management (ANF-ISIMM) . 32
4.5 Interworking considerations . 32
4.6 Static description of ANF- ISIGC using attributes . 33
4.7 Overall SDL . 34
5 ANF-ISIGC stage 2 specification . 47
5.1 Functional model . 47
5.1.1 Functional model description . 47
5.1.2 Description of functional entities . 48
5.1.2.1 ISI group call originating entity, FE1 . 48
5.1.2.2 Originating SwMI CC application functional entity, FE1' . 49
5.1.2.3 ISI group call controlling entity, FE2 . 49
5.1.2.4 Controlling SwMI CC application functional entity, FE2' . 50
5.1.2.5 ISI group call participating entity, FE3 . 50
5.1.2.6 Participating SwMI CC application functional entity, FE3' . 51
5.1.2.7 ISI Calling MS Database entity (ITSI), FE4 . 51
5.1.2.8 ISI Called Group Database entity (GTSI), FE5. 51
5.1.3 Relationship of functional model to PSS1 basic call functional model . 52
5.2 Information flow . 52
5.2.1 Information flow diagrams . 52
5.2.1.0 General . 52
5.2.1.1 Successful group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 53
5.2.1.2 Acknowledged group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 65
5.2.1.3 Partial group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 66
5.2.1.4 Delay of group call set-up over ISI using ANF-ISIGC . 69
5.2.1.5 Interaction with an active group call . 73
5.2.1.6 Unsuccessful group call set-up over ISI using ANF-ISIGC. 75
5.2.1.7 Call Maintenance procedures - Request to transmit . 80
5.2.1.8 Call maintenance procedures - Cease transmission . 89
5.2.1.9 Call Maintenance procedures - Withdraw/Continue from an active group call . 93
5.2.1.10 Call Maintenance procedures - Information flow to participating SwMI(s) . 95
5.2.1.11 Call Maintenance procedures - Group call restoration over ISI using ANF-ISIGC . 95
5.2.1.12 Call Disconnection procedures - Controlling SwMI disconnects the call . 102
5.2.1.13 Call Disconnection procedures - Participating SwMI disconnects from the call . 103
5.2.1.14 Call Disconnection procedures - Call Owner disconnects the whole call . 105
5.2.2 Definitions of information flows . 106
5.2.2.0 General . 106
5.2.2.1 ISI_CALL RESTORATION . 106
5.2.2.2 ISI_CALL RESTORATION Reject . 107
5.2.2.3 ISI_CONNECT . 108
5.2.2.4 ISI_DISCONNECT. 108
5.2.2.5 ISI_ORIGINATING SETUP . 109
5.2.2.6 ISI_INFO . 109
5.2.2.7 ISI_INTERACT . 110
5.2.2.8 ISI_POLL . 110
5.2.2.9 ISI_REJECT. 111
5.2.2.10 ISI_RELEASE . 111
5.2.2.11 ISI_REROUTE . 112
5.2.2.12 ISI_RESOURCE . 112
ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Draft ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.0 (2017-09)
5.2.2.13 ISI_SETUP. 113
5.2.2.14 ISI_T X-CE ASED . 114
5.2.2.15 ISI_TX-CONTINUE . 114
5.2.2.16 ISI_T X-DEM AND . 115
5.2.2.17 ISI_TX-GRANTED . 115
5.2.2.18 ISI_TX-INTERRUPT . 115
5.2.2.19 ISI_TX-WAIT . 116
5.2.2.20 VERIFY_GROUP . 116
5.2.2.21 VERIFY_INDIV . 116
5.3 Functional Entity Actions (FEAs) . 117
5.3.0 General . 117
5.3.1 FEA of FE1 . 117
5.3.2 FEA of FE1' . 118
5.3.3 FEA of FE2 . 118
5.3.4 Functional entity actions of FE2' . 121
5.3.5 FEA of FE3 . 122
5.3.6 Functional entity actions of FE3' . 124
5.3.7 Functional entity actions of FE4 . 125
5.3.8 Functional entity actions of FE5 . 125
6 ANF-ISIGC stage 3 specification . 126
6.1 ANF-ISIGC description . 126
6.2 ANF-ISIGC operational requirements. 126
6.2.0 General . 126
6.2.1 PISN connection oriented call related connection . 126
6.2.1.1 Requirements on the originating SwMI . 126
6.2.1.1.1 PSS1 SETUP message . 126
6.2.1.2 Requirements on the group home SwMI . 127
6.2.1.2.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 127
6.2.1.3 Requirements on the controlling SwMI . 127
6.2.1.3.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 127
6.2.1.3.2 PSS1 SETUP message . 127
6.2.1.3.3 PSS1 CONNECT message . 128
6.2.1.4 Requirements on the participating SwMI . 128
6.2.1.4.1 PSS1 DISCONNECT or PSS1 RELEASE COMPLETE message . 128
6.2.1.4.2 PSS1 CONNECT message . 129
6.2.1.5 Requirements on the originating SwMI with PSTN/ISDN/PISN incoming gateway . 129
6.2.1.5.1 PSS1 SETUP message . 129
6.2.2 PISN connection oriented, call independent connection . 130
6.3 ANF-ISIGC coding requirements . 131
6.3.0 General . 131
6.3.1 TETRA ANF-ISIGC PDUs . 131
6.3.1.0 General . 131
6.3.1.1 PISN connection oriented call related connection . 132
6.3.1.1.1 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 SETUP, PSS1 CONNECT or
PSS1 FACILITY message . 132
6.3.1.1.2 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 CONNECT or

PSS1 FACILITY message . 136
6.3.1.1.3 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 FACILITY message . 138
6.3.1.1.4 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT or PSS1
FACILITY message . 146
6.3.1.1.5 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT, PSS1
FACILITY or PSS1 RELEASE message . 147
6.3.1.1.6 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 DISCONNECT or PSS1
RELEASE COMPLETE message . 148
6.3.1.2 PISN connection oriented, call independent connections . 149
6.3.1.2.1 TETRA PDU sent by the participating SwMI of the migrated user - used to initiate call
restoration . 149
6.3.1.2.2 TETRA PDU sent by the controlling SwMI - used to confirm call restoration . 150
6.3.1.2.3 TETRA PDU sent by the controlling SwMI - used to reject call restoration . 150
6.3.2 TETRA PDU information element coding . 150
6.3.2.0 General . 150
ETSI

---------------------- Page: 5 ----------------------
6 Draft ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.0 (2017-09)
6.3.2.1 Additional information to existing information element at the ISI . 151
6.3.2.1.1 Call status . 151
6.3.2.1.1a Call time-out, set-up phase . 151
6.3.2.1.2 Call time-out . 151
6.3.2.1.3 Disconnect cause information element . 152
6.3.2.1.4 Temporary group basic migration profile . 152
6.3.2.1.5 PDU type .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.