Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12: Supplementary services stage 3 - Sub-part 4: Call Forwarding (CF)

The present document specifies the stage 3 description of the Supplementary Services CFU Call Forwarding Unconditional, CFB Call Forwarding on Busy, CFNRy Call Forwarding on No Reply and CFNRc Call Forwarding on Not Reachable for the Terrestrial Trunked Radio (TETRA). SS-CFU, SS-CFB, SS-CFNRy and SS-CFNRc are supplementary services which allow a served user to have a TETRA network send all or specific incoming calls addressed to the served user's TETRA number to another number. Man-Machine Interface and charging principles are outside the scope of the present document. The present document is applicable to Voice plus Data individual call or group call; some parts of the present document are applicable to SDS (Short Data Service); more specifically to the following entities:
- the MS of either the calling user or the called user during an individual call or a group call;
- the originating Switching and Management Infrastructure (SwMI) in an individual call or a group call;
- the group controlling SwMI for a group call;
- the terminating SwMI in an individual call;
- the interworking SwMI for an individual call.
The present document is based on the latest version of ECMA-174 [i.1]. Contrary to ECMA-174 [i.1], the present document does not define Call Deflection supplementary service and the present document distinguishes between the case of No Reply and the case of Not Reachable. Moreover, the present document defines the protocol in cases of group calls and of mobility not covered by ECMA-174 [i.1]. The present document also specifies additional signalling protocol requirements for the support of interactions at the ISI reference point, other supplementary services and ANFs. The present document is applicable to SwMIs that can
interconnect to form a TETRA network.

Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 12. del: Dopolnilne storitve stopnje 3 - 4. poddel: Predaja klica (CF)

Pričujoči dokument določa opis stopnje 3 dopolnilnih storitev CFU brezpogojne predaje klica, CFB predaja klica pri zasedenem, CFNRy predaja klica pri neodgovorjenem in CFNRc predaja klica pri nedosegljivem za prizemni snopovni radio (TETRA). SS-CFU, SS-CFB, SS-CFNRy in SS-CFNRc so dopolnilne storitve, ki uporabniku omogočajo  storitve, da mu TETRA omrežje pošlje vse ali določene prihajajoče klice naslovljene na TETRA številko uporabnika storitve, na drugo številko.  Povezava Človek-stroj in načela zaračunavanja so zunaj področja uporabe pričujočega dokumenta. Pričujoč dokument velja za govor in podatke pri posameznem klicu ali skupinskem klicu; nekateri deli pričujočega dokumenta veljajo za SDS (kratke podatkovne storitve); še posebej za naslednje entitete:
- MS uporabnika, ki kliče, ali klicanega uporabnika med posameznim klicem ali skupinskim klicem;
- izvorno infrastrukturo za komutiranje in nadzor (SwMI) pri posameznem klicu ali skupinskem klicu;
- skupino, ki nadzoruje SwMI za skupinski klic;
- prekinitev SwMI pri posameznem klicu;
- medsebojnem delovanje SwMI pri posameznem klicu;
Pričujoči dokument je osnovan na najnovejši različici ECMA-174 [i.1]. V nasprotju z ECMA-174 [i.1], pričujoči dokument ne določa dopolnilne storitve za preusmeritev klica ter prav tako loči med primerom, ko ni odgovora in primerom nedosegljivosti. Poleg tega pričujoči dokument določa protokol v primerih skupinskih klicev in mobilnosti, ki niso zajeti z ECMA-174 [i.1]. Pričujoči dokument prav tako določa dodatne zahteve za signalni protokol za podporo odnosom pri ISI referenčni točki, drugih dodatnih napravah in ANF. Pričujoč dokument velja za SwMI ki se lahko medsebojno povezujejo in tako zgradijo TETRA omrežje.

General Information

Status
Published
Publication Date
07-Sep-2010
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
11-Aug-2010
Due Date
16-Oct-2010
Completion Date
08-Sep-2010

Buy Standard

Standard
EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010
English language
109 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.0 (2010-03) - Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 4: Call Forwarding (CF)
English language
109 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 12. del: Dopolnilne storitve stopnje 3 - 4. poddel: Predaja klica (CF)Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12: Supplementary services stage 3 - Sub-part 4: Call Forwarding (CF)33.070.10Prizemni snopovni radio (TETRA)Terrestrial Trunked Radio (TETRA)ICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 300 392-12-4 Version 1.2.1SIST EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010en01-oktober-2010SIST EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.1 (2010-07)European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 12: Supplementary services stage 3;Sub-part 4: Call Forwarding (CF) SIST EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.1 (2010-07) 2
Reference REN/TETRA-03199 Keywords radio, TETRA ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice Individual copies of the present document can be downloaded from: http://www.etsi.org The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp Copyright Notification No part may be reproduced except as authorized by written permission. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2010. All rights reserved.
DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM, TIPHONTM, the TIPHON logo and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. LTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.1 (2010-07) 3 Contents Intellectual Property Rights . 8 Foreword . 8 Introduction . 9 1 Scope . 10 2 References . 10 2.1 Normative references . 10 2.2 Informative references . 11 3 Definitions, symbols and abbreviations . 12 3.1 Definitions . 12 3.2 Symbols . 14 3.3 Abbreviations . 14 4 Signalling protocol for the support of SS-CF . 15 4.1 SS-CF description . 15 4.2 SS-CF services offered over the TNSS-SAP . 15 4.2.1 ACTIVATE request . 16 4.2.2 ACTIVATE ACK indication . 17 4.2.3 DEACTIVATE request . 17 4.2.4 DEACTIVATE ACK indication . 17 4.2.5 DISABLE request . 18 4.2.6 DISABLE ACK indication . 18 4.2.7 ENABLE request . 18 4.2.8 ENABLE ACK indication . 19 4.2.9 INFORM2 indication . 19 4.2.10 INFORM5 indication . 19 4.2.11 INFORM8 indication . 20 4.2.12 INFORM9 indication . 20 4.2.13 INTERROGATE request . 20 4.2.14 INTERROGATE ACK indication . 21 4.2.15 INTERROGATE2 request . 21 4.2.16 INTERROGATE2 ACK indication . 21 4.3 Parameter description . 22 5 Signalling procedures for the support of SS-CF . 24 5.1 SS-CF operational requirements . 24 5.1.1 Requirements on the originating SwMI . 24 5.1.2 Requirements on the served user SwMI . 25 5.1.3 Requirements on the forwarded-to SwMI . 25 5.1.4 Requirements on the re-routeing SwMI . 25 5.1.5 Requirements on a forward switching SwMI . 25 5.1.6 Requirements on the served or authorized user visited SwMI . 25 5.2 SS-CF Coding requirements . 26 5.2.1 SS-CF PDUs . 26 5.2.1.1 ACTIVATE PDU . 26 5.2.1.2 ACTIVATE ACK PDU . 26 5.2.1.3 DEACTIVATE PDU . 27 5.2.1.4 DEACTIVATE ACK PDU . 28 5.2.1.5 DISABLE PDU . 28 5.2.1.6 DISABLE ACK PDU . 29 5.2.1.7 ENABLE PDU . 30 5.2.1.8 ENABLE ACK . 30 5.2.1.9 INFORM2 PDU . 31 5.2.1.10 INFORM4 PDU . 31 5.2.1.11 INFORM5 PDU . 33 5.2.1.12 INFORM8 PDU . 34 SIST EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.1 (2010-07) 4 5.2.1.13 INFORM9 PDU . 35 5.2.1.14 INTERROGATE PDU . 35 5.2.1.15 INTERROGATE ACK PDU . 36 5.2.1.16 INTERROGATE2 PDU . 36 5.2.1.17 INTERROGATE2 ACK PDU . 37 5.2.1.18 REPORT PDU . 37 5.2.2 TETRA PDU information element coding . 38 5.2.2.1 Accept/reject . 38 5.2.2.2 Activating/deactivating user type . 38 5.2.2.3 Activation by served user . 38 5.2.2.4 Addressing information elements . 38 5.2.2.4.1 General on addresses . 38 5.2.2.4.2 Address type of the authorized user. 39 5.2.2.4.3 Address type of the forwarded-to user . 39 5.2.2.4.4 Address type of the last forwarding user . 39 5.2.2.4.5 Address type of the originally called user . 39 5.2.2.4.6 Address type of the served user . 39 5.2.2.5 Basic service information . 40 5.2.2.6 CF-PDU type. 41 5.2.2.7 Enabled authorized user definition . 42 5.2.2.8 External subscriber number . 42 5.2.2.9 External subscriber number digit . 42 5.2.2.10 Forwarded-to definition . 42 5.2.2.11 Forwarding type . 43 5.2.2.12 Invoked call forwarding type . 43 5.2.2.13 Last forwarding type . 43 5.2.2.14 Number of external subscriber number digits . 43 5.2.2.15 Original forwarding type . 43 5.2.2.16 Reject cause. 44 5.2.2.17 Served user definition . 44 5.2.2.18 SS-CF invocation counter . 45 5.2.2.19 SS type . 45 5.2.3 Additional coding requirements over the ISI . 45 5.3 SS-CF State Definitions . 47 5.3.1 General on state definitions . 47 5.3.2 States at the calling user MS . 47 5.3.3 States at the originating SwMI . 47 5.3.4 States at the Served User MS . 47 5.3.5 States at the served user SwMI . 47 5.3.6 States at the forwarded-to user MS . 47 5.3.7 States at the forwarded-to SwMI . 47 5.3.8 States at the re-routeing SwMI . 48 5.3.9 States at the authorized user MS . 48 5.3.10 States at the Activating SwMI . 48 5.3.11 States at the deactivating user MS . 48 5.3.12 States at the deactivating SwMI . 48 5.3.13 States at the interrogating user MS . 48 5.3.14 States at the interrogating SwMI . 48 5.4 SS-CF signalling procedures . 48 5.4.1 Actions at MSs . 48 5.4.1.1 Activation requesting user MS . 48 5.4.1.1.1 Normal operation . 48 5.4.1.1.2 Exceptional procedures. 49 5.4.1.2 Deactivation requesting user MS . 49 5.4.1.2.1 Normal operation for served or authorized user MS . 49 5.4.1.2.2 Exceptional procedures for served or authorized user MS . 49 5.4.1.2.3 Normal operation for forwarded-to user MS . 49 5.4.1.2.4 Exceptional procedures for forwarded-to user MS . 49 5.4.1.3 Interrogation requesting user MS . 50 5.4.1.3.1 Normal operation of interrogation . 50 5.4.1.3.2 Exceptional procedures for forwarding services. 50 5.4.1.4 Interrogation requesting forwarded-to user MS . 50 SIST EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.1 (2010-07) 5 5.4.1.4.1 Normal operation of interrogation . 50 5.4.1.4.2 Exceptional procedures for forwarding services. 50 5.4.1.5 Unsolicited indication to the served user . 50 5.4.1.6 Invocation and operation at MS . 50 5.4.1.6.1 General on SS-CF invocation indications . 50 5.4.1.6.2 Notification to the calling user . 50 5.4.1.6.3 Additional indication to the calling user . 51 5.4.1.6.4 Notification to the forwarded-to user . 51 5.4.1.6.5 Additional indication to the forwarded-to user . 51 5.4.1.6.6 Identification of the forwarded-to user to the calling user . 51 5.4.1.7 Reminder notification to the served user . 51 5.4.1.7.1 Normal operation . 51 5.4.1.7.2 Exceptional procedures. 51 5.4.2 Actions at the originating SwMI . 51 5.4.2.1 General requirements . 51 5.4.2.2 Normal Procedure . 51 5.4.2.3 Exceptional Procedures . 52 5.4.3 Actions at the served user home SwMI . 52 5.4.3.1 Normal Procedure . 52 5.4.3.1.1 Activation . 52 5.4.3.1.2 Deactivation . 52 5.4.3.1.3 Interrogation . 52 5.4.3.1.4 Invocation and operation . 52 5.4.3.1.5 Reminder notification to the served user . 54 5.4.3.2 Exceptional Procedures . 54 5.4.3.2.1 Activation . 54 5.4.3.2.2 Deactivation . 54 5.4.3.2.3 Interrogation . 54 5.4.3.2.4 Invocation . 54 5.4.4 Actions at the Forwarding SwMI . 55 5.4.4.1 Functionalities in the case of call forwarding by re-routeing . 55 5.4.4.2 Functionalities in the case of call forwarding by forward switching . 55 5.4.4.3 Normal procedure . 55 5.4.4.4 Exceptional procedures . 55 5.4.5 Procedures at the forwarded-to SwMI . 55 5.4.5.1 Normal procedure on invocation . 55 5.4.5.2 Exceptional Procedures . 55 5.4.6 Procedures at the served or authorized user visited SwMI . 56 5.4.6.1 Normal Procedure . 56 5.4.6.2 Exceptional Procedures . 56 5.4.7 Protocol for SS-CF invocation counter . 56 5.5 Interworking . 56 5.6 Protocol Interactions between SS-CF and other SSs and ANFs . 56 5.6.1 Interactions with Ambience Listening (SS-AL) . 56 5.6.2 Interactions with Call Authorized by Dispatcher (SS-CAD) . 57 5.6.3 Other protocol interactions of SS-CFU . 57 5.6.3.1 Interaction with Completion of Call to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 57 5.6.3.1.1 Originating SwMI procedures for invoking CCBS at a CFU forwarded-to user . 57 5.6.3.1.2 Originating SwMI procedures if CFU is activated by SS-CCBS user A . 57 5.6.3.1.3 Terminating SwMI procedures if CFU is activated by user B after CCBS has been invoked . 57 5.6.3.2 Interaction with Completion of Calls on No Reply (SS-CCNR) . 57 5.6.3.2.1 Originating SwMI procedures for invoking CCNR at a CFU diverted-to user . 58 5.6.3.2.2 Originating SwMI procedures if CFU is activated by SS-CCNR user A . 58 5.6.3.2.3 Terminating PINX procedures if CFU is activated by user B after CCNR has been invoked . 58 5.6.3.3 Interaction with Call Forwarding Busy (SS-CFB) . 58 5.6.3.4 Interaction with Call Forwarding No Reply (SS-CFNR) . 58 5.6.4 Protocol interactions of SS-CFB . 58 5.6.4.1 Interaction with Completion of Calls to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 58 5.6.4.1.1 Originating SwMI procedures for invoking CCBS at a CFB diverted-to user . 58 5.6.4.1.2 Originating SwMI procedures if CFB is activated by SS-CCBS user A . 58 5.6.4.1.3 Terminating SwMI procedures if CFB is activated by user B after CCBS has been invoked . 59 5.6.4.2 Interaction with Completion of Calls on No Reply (SS-CCNR) . 59 SIST EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.1 (2010-07) 6 5.6.4.2.1 Originating SwMI procedures for invoking CCNR at a CFB diverted-to user . 59 5.6.4.2.2 Originating SwMI procedures if CFB is activated by SS-CCNR use
...

Final draft ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.0 (2010-03)
European Standard (Telecommunications series)


Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 12: Supplementary services stage 3;
Sub-part 4: Call Forwarding (CF)

---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Final draft ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.0 (2010-03)Reference
REN/TETRA-03199
Keywords
radio, TETRA
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org
The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or
perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF).
In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive
within ETSI Secretariat.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2010.
All rights reserved.

TM TM TM TM
DECT , PLUGTESTS , UMTS , TIPHON , the TIPHON logo and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered
for the benefit of its Members.
TM
3GPP is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners.
LTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered
for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners.
GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.
ETSI

---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Final draft ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.0 (2010-03)
Contents
Intellectual Property Rights . 8
Foreword . 8
Introduction . 9
1 Scope . 10
2 References . 10
2.1 Normative references . 11
2.2 Informative references . 12
3 Definitions, symbols and abbreviations . 12
3.1 Definitions . 12
3.2 Symbols . 14
3.3 Abbreviations . 14
4 Signalling protocol for the support of SS-CF . 15
4.1 SS-CF description . 15
4.2 SS-CF services offered over the TNSS-SAP . 16
4.2.1 ACTIVATE request . 17
4.2.2 ACTIVATE ACK indication . 17
4.2.3 DEACTIVATE request . 17
4.2.4 DEACTIVATE ACK indication . 18
4.2.5 DISABLE request . 18
4.2.6 DISABLE ACK indication . 18
4.2.7 ENABLE request . 19
4.2.8 ENABLE ACK indication . 19
4.2.9 INFORM2 indication . 19
4.2.10 INFORM5 indication . 19
4.2.11 INFORM8 indication . 20
4.2.12 INFORM9 indication . 20
4.2.13 INTERROGATE request . 20
4.2.14 INTERROGATE ACK indication . 21
4.2.15 INTERROGATE2 request . 21
4.2.16 INTERROGATE2 ACK indication . 21
4.3 Parameter description . 22
5 Signalling procedures for the support of SS-CF . 24
5.1 SS-CF operational requirements . 24
5.1.1 Requirements on the originating SwMI . 24
5.1.2 Requirements on the served user SwMI . 25
5.1.3 Requirements on the forwarded-to SwMI . 25
5.1.4 Requirements on the re-routeing SwMI . 25
5.1.5 Requirements on a forward switching SwMI . 25
5.1.6 Requirements on the served or authorized user visited SwMI . 25
5.2 SS-CF Coding requirements . 26
5.2.1 SS-CF PDUs . 26
5.2.1.1 ACTIVATE PDU . 26
5.2.1.2 ACTIVATE ACK PDU . 26
5.2.1.3 DEACTIVATE PDU . 27
5.2.1.4 DEACTIVATE ACK PDU . 28
5.2.1.5 DISABLE PDU . 28
5.2.1.6 DISABLE ACK PDU . 29
5.2.1.7 ENABLE PDU . 30
5.2.1.8 ENABLE ACK . 30
5.2.1.9 INFORM2 PDU . 31
5.2.1.10 INFORM4 PDU . 31
5.2.1.11 INFORM5 PDU . 33
5.2.1.12 INFORM8 PDU . 34
ETSI

---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Final draft ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.0 (2010-03)
5.2.1.13 INFORM9 PDU . 35
5.2.1.14 INTERROGATE PDU . 35
5.2.1.15 INTERROGATE ACK PDU . 36
5.2.1.16 INTERROGATE2 PDU . 36
5.2.1.17 INTERROGATE2 ACK PDU . 37
5.2.1.18 REPORT PDU . 37
5.2.2 TETRA PDU information element coding . 38
5.2.2.1 Accept/reject . 38
5.2.2.2 Activating/deactivating user type . 38
5.2.2.3 Activation by served user . 38
5.2.2.4 Addressing information elements . 38
5.2.2.4.1 General on addresses . 38
5.2.2.4.2 Address type of the authorized user. 39
5.2.2.4.3 Address type of the forwarded-to user . 39
5.2.2.4.4 Address type of the last forwarding user . 39
5.2.2.4.5 Address type of the originally called user . 39
5.2.2.4.6 Address type of the served user . 39
5.2.2.5 Basic service information . 40
5.2.2.6 CF-PDU type. 41
5.2.2.7 Enabled authorized user definition . 42
5.2.2.8 External subscriber number . 42
5.2.2.9 External subscriber number digit . 42
5.2.2.10 Forwarded-to definition . 42
5.2.2.11 Forwarding type . 43
5.2.2.12 Invoked call forwarding type . 43
5.2.2.13 Last forwarding type . 43
5.2.2.14 Number of external subscriber number digits . 43
5.2.2.15 Original forwarding type . 43
5.2.2.16 Reject cause. 44
5.2.2.17 Served user definition . 44
5.2.2.18 SS-CF invocation counter . 45
5.2.2.19 SS type . 45
5.2.3 Additional coding requirements over the ISI . 45
5.3 SS-CF State Definitions . 47
5.3.1 General on state definitions . 47
5.3.2 States at the calling user MS . 47
5.3.3 States at the originating SwMI . 47
5.3.4 States at the Served User MS . 47
5.3.5 States at the served user SwMI . 47
5.3.6 States at the forwarded-to user MS . 47
5.3.7 States at the forwarded-to SwMI . 47
5.3.8 States at the re-routeing SwMI . 48
5.3.9 States at the authorized user MS . 48
5.3.10 States at the Activating SwMI . 48
5.3.11 States at the deactivating user MS . 48
5.3.12 States at the deactivating SwMI . 48
5.3.13 States at the interrogating user MS . 48
5.3.14 States at the interrogating SwMI . 48
5.4 SS-CF signalling procedures . 48
5.4.1 Actions at MSs . 48
5.4.1.1 Activation requesting user MS . 48
5.4.1.1.1 Normal operation . 48
5.4.1.1.2 Exceptional procedures. 49
5.4.1.2 Deactivation requesting user MS . 49
5.4.1.2.1 Normal operation for served or authorized user MS . 49
5.4.1.2.2 Exceptional procedures for served or authorized user MS . 49
5.4.1.2.3 Normal operation for forwarded-to user MS . 49
5.4.1.2.4 Exceptional procedures for forwarded-to user MS . 49
5.4.1.3 Interrogation requesting user MS . 50
5.4.1.3.1 Normal operation of interrogation . 50
5.4.1.3.2 Exceptional procedures for forwarding services. 50
5.4.1.4 Interrogation requesting forwarded-to user MS . 50
ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Final draft ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.0 (2010-03)
5.4.1.4.1 Normal operation of interrogation . 50
5.4.1.4.2 Exceptional procedures for forwarding services. 50
5.4.1.5 Unsolicited indication to the served user . 50
5.4.1.6 Invocation and operation at MS . 50
5.4.1.6.1 General on SS-CF invocation indications . 50
5.4.1.6.2 Notification to the calling user . 50
5.4.1.6.3 Additional indication to the calling user . 51
5.4.1.6.4 Notification to the forwarded-to user . 51
5.4.1.6.5 Additional indication to the forwarded-to user . 51
5.4.1.6.6 Identification of the forwarded-to user to the calling user . 51
5.4.1.7 Reminder notification to the served user . 51
5.4.1.7.1 Normal operation . 51
5.4.1.7.2 Exceptional procedures. 51
5.4.2 Actions at the originating SwMI . 51
5.4.2.1 General requirements . 51
5.4.2.2 Normal Procedure . 51
5.4.2.3 Exceptional Procedures . 52
5.4.3 Actions at the served user home SwMI . 52
5.4.3.1 Normal Procedure . 52
5.4.3.1.1 Activation . 52
5.4.3.1.2 Deactivation . 52
5.4.3.1.3 Interrogation . 52
5.4.3.1.4 Invocation and operation . 52
5.4.3.1.5 Reminder notification to the served user . 54
5.4.3.2 Exceptional Procedures . 54
5.4.3.2.1 Activation . 54
5.4.3.2.2 Deactivation . 54
5.4.3.2.3 Interrogation . 54
5.4.3.2.4 Invocation . 54
5.4.4 Actions at the Forwarding SwMI . 55
5.4.4.1 Functionalities in the case of call forwarding by re-routeing . 55
5.4.4.2 Functionalities in the case of call forwarding by forward switching . 55
5.4.4.3 Normal procedure . 55
5.4.4.4 Exceptional procedures . 55
5.4.5 Procedures at the forwarded-to SwMI . 55
5.4.5.1 Normal procedure on invocation . 55
5.4.5.2 Exceptional Procedures . 55
5.4.6 Procedures at the served or authorized user visited SwMI . 56
5.4.6.1 Normal Procedure . 56
5.4.6.2 Exceptional Procedures . 56
5.4.7 Protocol for SS-CF invocation counter . 56
5.5 Interworking . 56
5.6 Protocol Interactions between SS-CF and other SSs and ANFs . 56
5.6.1 Interactions with Ambience Listening (SS-AL) . 56
5.6.2 Interactions with Call Authorized by Dispatcher (SS-CAD) . 57
5.6.3 Other protocol interactions of SS-CFU . 57
5.6.3.1 Interaction with Completion of Call to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 57
5.6.3.1.1 Originating SwMI procedures for invoking CCBS at a CFU forwarded-to user . 57
5.6.3.1.2 Originating SwMI procedures if CFU is activated by SS-CCBS user A . 57
5.6.3.1.3 Terminating SwMI procedures if CFU is activated by user B after CCBS has been invoked . 57
5.6.3.2 Interaction with Completion of Calls on No Reply (SS-CCNR) . 57
5.6.3.2.1 Originating SwMI procedures for invoking CCNR at a CFU diverted-to user . 58
5.6.3.2.2 Originating SwMI procedures if CFU is activated by SS-CCNR user A . 58
5.6.3.2.3 Terminating PINX procedures if CFU is activated by user B after CCNR has been invoked . 58
5.6.3.3 Interaction with Call Forwarding Busy (SS-CFB) . 58
5.6.3.4 Interaction with Call Forwarding No Reply (SS-CFNR) . 58
5.6.4 Protocol interactions of SS-CFB . 58
5.6.4.1 Interaction with Completion of Calls to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 58
5.6.4.1.1 Originating SwMI procedures for invoking CCBS at a CFB diverted-to user . 58
5.6.4.1.2 Originating SwMI procedures if CFB is activated by SS-CCBS user A . 58
5.6.4.1.3 Terminating SwMI procedures if CFB is activated by user B after CCBS has been invoked . 59
5.6.4.2 Interaction with Completion of Calls on No Reply (SS-CCNR) . 59
ETSI

---------------------- Page: 5 ----------------------
6 Final draft ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.0 (2010-03)
5.6.4.2.1 Originating SwMI procedures for invoking CCNR at a CFB diverted-to user . 59
5.6.4.2.2 Originating SwMI procedures if CFB is activated by SS-CCNR user A . 59
5.6.4.2.3 Terminating SwMI procedures if CFB is activated by user B after CCNR has been invoked . 59
5.6.4.3 Interaction with Call Forwarding Unconditional (SS-CFU) .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.