Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 8: Area Selection (AS)

The present document defines the stage 3 description of the Supplementary Service Area Selection (SS-AS) for the Terrestrial Trunked Radio (TETRA). SS-AS enables the calling user to establish a call in restricting the area where the participating users in a group call or the connected user in an individual call may be located. Man Machine interface and Charging clauses are outside the scope of the present document. Supplementary service specifications are produced in three stages according to the method described in ITU-T Recommendation I.130 [i.1]. The stage 1 description specifies the service from the user's point of view (see EN 300 392-10-8 [i.3]). The stage 2 description identifies the functional capabilities and the information flows needed to support the service as specified in its stage 1 description (see EN 300 392-11-8 [i.4]). The present stage 3 description specifies the protocols at the air interface and at the various Inter-System Interfaces (ISI) to support SS-AS. NOTE: According to ITU-T Recommendation I.130 [i.1], the stage 3 description of any telecommunication service addresses the network implementation aspects. Consequently it comprises two steps: the specifications of all protocols at the various reference points involved in any of the service procedures (notably the service operation) are the first step of the stage 3 description, and the specifications of the functions of the corresponding network entities are its second step. The latter have not been provided since they can be derived from the specification of the functional entity actions in the stage 2 description. The present document is applicable to Voice plus Data individual calls or group calls; more specifically to the following entities:
- the MS/LS of the calling user in an individual call or a group call;
- the originating Switching and Management Infrastructure (SwMI) in an individual call or a group call;
- the group home SwMI and the participating SwMIs for a group call;
- the terminating SwMI for an individual call; and
- optionally, the home SwMI of the group or of the MS/LSs involved, for managing the supplementary service.

Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 12. del: Dopolnilne storitve stopnje 3 - 8. poddel: Izbira območja (AS)

Pričujoči dokument določa stopnjo 3 izbire območja dopolnilne storitve (SS-AS) za prizemni snopovni radio (TETRA). SS-AS omogoča uporabniku ki kliče, da vzpostavi klic z omejitvijo območja, kjer so lahko udeleženi uporabniki v skupinskem klicu ali povezan uporabnik v posameznem klicu lahko locirani. Povezava človek-stroj in členi zaračunavanja so zunaj področja uporabe pričujočega dokumenta. Specifikacije dopolnilne storitve so izdelave na treh stopnjah, glede na metodo, opisano v ITU-T priporočilu I.130 [i.1]. Opis stopnje 1 določa storitev iz uporabniškega vidika (glej EN 300 392-10-8 [i.3]). Opis stopnje 2 določa delovne zmogljivosti in tokove informacij, ki so potrebni za podporo storitve, kot je določeno v opisu njene 1 stopnje (glej EN 300 392-11-8 [i.4]). Pričujoči opis stopnje 3 določa protokole pri radijskem vmesniku in pri različnih medsistemskih vmesnikih (ISI) za podporo SS-AS. OPOMBA: V skladu z ITU-T priporočilom I.130 [i.1] opis stopnje 3 vsake telekomunikacijske storitve naslavlja vidike mrežne izvedbe. Posledično je sestavljen iz dveh korakov: specifikacije vseh protokolov na različnih referenčnih točkah, ki so vpletene v katere koli storitvene postopke (predvsem storitve delovanja), so prvi korak opisa stopnje 3, in specifikacije funkcij odgovarjajočih mrežnih entitet so njen drugi korak. Drugi omenjeni niso bili zagotovljeni, odkar so lahko izpeljani iz specifikacije akcij delujočih entitet v opisu stopnje 2. Pričujoči dokument velja za govor in podatke za posamezne klice ali skupinske klice; bolj natančno pa za naslednje entitete:
- MS/LS uporabnika, ki kliče v posameznem klicu ali skupinskem klicu;
- izvorne infrastrukture za komutiranje in nadzor (SwMI) pri posameznem klicu ali skupinskem klicu;
- skupinski domači SwMI in sodelujoči SwMI za skupinski klic;
- prekinitev SwMI pri posameznem klicu; in
- opcijsko, domač SwMI skupine ali vpletenega MS/LS, za nadzor dodatne storitve.

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Sep-2010
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
11-Aug-2010
Due Date
16-Oct-2010
Completion Date
09-Sep-2010
Mandate

Buy Standard

Standard
EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010
English language
108 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.0 (2010-03) - Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 8: Area Selection (AS)
English language
108 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 8: Area Selection (AS)33.070.10Prizemni snopovni radio (TETRA)Terrestrial Trunked Radio (TETRA)ICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 300 392-12-8 Version 1.2.1SIST EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010en01-oktober-2010SIST EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.1 (2010-07)European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 12: Supplementary services stage 3;Sub-part 8: Area Selection (AS) SIST EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.1 (2010-07) 2
Reference REN/TETRA-03198 Keywords area select, data, radio, speech, stage 3, supplementary service, TETRA, V+D ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice Individual copies of the present document can be downloaded from: http://www.etsi.org The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp Copyright Notification No part may be reproduced except as authorized by written permission. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2010. All rights reserved.
DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM, TIPHONTM, the TIPHON logo and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. LTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.1 (2010-07) 3 Contents Intellectual Property Rights . 7 Foreword . 7 1 Scope . 9 2 References . 9 2.1 Normative references . 9 2.2 Informative references . 10 3 Definitions and abbreviations . 10 3.1 Definitions . 10 3.2 Abbreviations . 11 4 SS-AS service description . 11 4.1 General . 11 4.2 SS-AS services offered over the TNSS-SAP . 11 4.2.1 ASSIGN indication . 12 4.2.2 DEFINE request . 12 4.2.3 DEFINE ACK indication . 13 4.2.4 INTERROGATE request . 13 4.2.5 INTERROGATE ACK indication . 14 4.2.6 INVOKE request . 14 4.2.7 INVOCATION FAILURE indication . 14 4.3 Parameter description . 15 5 Signalling protocol for the support of SS-AS. 17 5.1 SS-AS operational requirements . 17 5.1.1 Served user MS/LS . 17 5.1.2 Served user SwMI . 17 5.1.3 Called user home SwMI . 18 5.1.4 Group home SwMI . 18 5.1.5 Group controlling SwMI . 18 5.1.6 Participating SwMI . 19 5.1.7 New participating SwMI . 19 5.1.8 Terminating SwMI . 19 5.1.9 Authorized user MS/LS . 19 5.1.10 Authorized user SwMI . 19 5.1.11 Served user/group home SwMI . 19 5.2 Coding requirements . 20 5.2.1 SS-AS PDUs . 20 5.2.1.1 ASSIGN PDU . 20 5.2.1.2 ASSIGN ACK PDU . 20 5.2.1.3 DEFINE PDU . 21 5.2.1.4 DEFINE ACK PDU . 21 5.2.1.5 INTERROGATE PDU . 22 5.2.1.6 INTERROGATE ACK PDU . 23 5.2.1.7 INVOCATION FAILURE PDU . 23 5.2.1.8 INVOCATION QUALIFIER PDU . 24 5.2.1.9 INVOKE PDU . 24 5.2.1.10 INVOKE CONFIRM PDU . 25 5.2.1.11 INVOKE EXT PDU . 25 5.2.1.12 Selected area number information element in ANF-ISIIC and ANF-ISIGC PDUs . 25 5.2.2 TETRA PDU information element and sub-element coding . 26 5.2.2.1 Acknowledgement requested . 26 5.2.2.2 Address type of served user/group . 26 5.2.2.3 Area selection . 26 5.2.2.4 Assignment requested . 27 5.2.2.5 Assignment result . 27 SIST EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.1 (2010-07) 4 5.2.2.6 Definition failure cause . 27 5.2.2.7 Definition result . 28 5.2.2.8 Interrogation failure cause . 28 5.2.2.9 Interrogation result . 28 5.2.2.10 Invocation failure cause . 28 5.2.2.11 Multiple selected area numbers / multiple served users/groups mask and multiple selected area numbers / multiple served users/groups mask present . 28 5.2.2.12 Range type for selected area number(s) / for served user(s)/group(s) . 29 5.2.2.13 Selected area definition . 29 5.2.2.13.1 General on area definition . 29 5.2.2.13.2 Area type . 30 5.2.2.13.3 Area by circle . 30 5.2.2.13.4 Area by line . 31 5.2.2.13.5 Area by rectangular . 31 5.2.2.13.6 Area by site list . 31 5.2.2.13.7 Area defined by SwMI . 31 5.2.2.13.8 Latitude direction. 31 5.2.2.13.9 Longitude direction . 32 5.2.2.13.10 Registered cell . 32 5.2.2.13.11 Registered location area. 32 5.2.2.14 Selected area definition length indicator . 32 5.2.2.15 Selected area number . 32 5.2.2.16 Served user/group extension . 33 5.2.2.17 Served user/group short number address. 33 5.2.2.18 Served user/group SSI . 33 5.2.2.19 SS-AS inhibition requested/supported . 33 5.2.2.20 AS PDU type . 34 5.2.3 Coding requirements over the ISI . 34 5.2.3.1 SS-AS profile . 34 5.2.3.2 SS-AS profile ACK information element . 35 5.2.3.3 SS-AS profile information elements . 35 5.2.3.3.1 General on SS-AS profile information elements . 35 5.2.3.3.2 Void . 35 5.2.3.3.3 Result of profile exchange . 36 5.2.3.3.4 Supported area definitions . 36 5.2.3.4 Additional coding requirements over the ISI . 36 5.3 SS-AS state definition . 37 5.3.1 States at the served user MS/LS . 37 5.3.1.1 States for invocation and operation . 37 5.3.1.2 State for assignment . 37 5.3.2 States at the served user SwMI . 37 5.3.2.1 States for invocation and operation . 37 5.3.2.2 State for assignment . 37 5.3.3 States at the called user home SwMI . 38 5.3.4 States at the group home SwMI . 38 5.3.4.1 States for operation . 38 5.3.4.2 State for definition or interrogation . 38 5.3.5 States at the group controlling SwMI . 38 5.3.6 States at a participating SwMI . 38 5.3.7 States at a new participating SwMI . 38 5.3.8 States at the terminating SwMI . 39 5.3.9 State at the authorized user MS/LS . 39 5.3.10 State at the authorized user SwMI . 39 5.3.11 State at the served user home SwMI . 39 5.4 SS-AS signalling procedures . 39 5.4.1 Actions at the served user MS/LS . 39 5.4.1.1 Normal procedures . 39 5.4.1.1.1 Invocation and operation . 39 5.4.1.1.2 Assignment . 40 5.4.1.2 Exceptional procedures . 40 5.4.1.2.1 Invocation . 40 5.4.1.2.2 Assignment . 41 SIST EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.1 (2010-07) 5 5.4.2 Actions at the served user SwMI . 41 5.4.2.1 Normal procedures . 42 5.4.2.1.1 Operation . 42 5.4.2.1.2 Assignment . 45 5.4.2.2 Exceptional procedures . 45 5.4.2.2.1 Operation . 45 5.4.2.2.2 Assignment . 48 5.4.3 Actions at the called user home SwMI . 48 5.4.3.1 Normal operation procedures . 48 5.4.3.2 Exceptional operation procedures . 49 5.4.4 Actions at the group home SwMI . 50 5.4.4.1 Normal procedures . 50 5.4.4.1.1 Operation . 50 5.4.4.1.2 Definition or interrogation . 52 5.4.4.2 Exceptional procedures . 52 5.4.4.2.1 Operation . 52 5.4.4.2.2 Definition or interrogation . 53 5.4.5 Actions at the group controlling SwMI. 53 5.4.5.1 Normal operation procedures . 53 5.4.5.2 Exceptional operation procedures . 56 5.4.6 Actions at a participating SwMI . 57 5.4.6.1 Normal operation procedures . 57 5.4.6.2 Exceptional operation procedures . 58 5.4.7 Actions at a new participating SwMI . 58 5.4.7.1 Normal operation procedures . 58 5.4.7.2 Exceptional operation procedures . 58 5.4.8 Actions at the terminating SwMI . 58 5.4.8.1 Normal operation procedures . 58 5.4.8.2 Exceptional operation procedures . 59 5.4.9 Actions at authorized user MS/LS . 60 5.4.9.1 Normal procedures . 60 5.4.9.2 Exceptional procedures . 60 5.4.10 Actions at the authorized user SwMI . 60 5.4.11 Actions at the served user/group home SwMI . 61 5.4.11.1 Normal procedures . 61 5.4.11.1.1 Case where the served user/group home SwMI coincides with the authorized user SwMI . 61 5.4.11.1.2 Case where the served user/group home SwMI is different from the authorized user SwMI . 61 5.4.11.2 Exceptional procedures . 61 5.5 SS-AS impact of interworking with other networks . 62 5.5.1 SS-AS impact of interworking with other TETRA networks . 62 5.5.2 SS-AS impact of interworking with external networks . 62 5.6 Protocol interactions between SS-AS and other supplementary services and ANFs . 62 5.6.1 Interactions with ISI Mobility Management (ANF-ISIMM) . 62 5.6.1.1 Migration of individual subscriber . 62 5.6.1.2 SS-AS definition updates for individual subscriber . 63 5.6.1.3 Group attachment . 63 5.6.1.4 Group linking . 63 5.6.2 Interactions with ISI Short Data Service (ANF-ISISDS). 64 5.7 SS-AS parameter values (timers) . 64 Annex A (informative): Examples of message sequences . 65 Annex B (informative): Specification and Description Language (SDL) representation of procedures . 66 B.1 SDL representation of SS-AS at the served user MS/LS . 66 B.2 SDL representation of SS-AS at the served user SwMI . 71 B.3 SDL representation of SS-AS at the called user home SwMI . 82 B.4 SDL representation of SS-AS at the group home SwMI . 85 B.5 SDL representation of SS-AS at the group controlling SwMI . 91 SIST EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.1 (2010-07) 6 B.6 SDL representation of SS-AS at a participating SwMI . 91 B.7 SDL representation of SS-AS at a new participating SwMI . 96 B.8 SDL representation of SS-AS at the terminating SwMI . 100 B.9 SDL representation of SS-AS at the authorized user MS/LS . 101 B.10 SDL representation of SS-AS at the authorized user SwMI . 103 B.11 SDL representation of SS-AS at the served user/group home SwMI .
...

Final draft ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.0 (2010-03)
European Standard (Telecommunications series)


Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 12: Supplementary services stage 3;
Sub-part 8: Area Selection (AS)

---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Final draft ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.0 (2010-03)Reference
REN/TETRA-03198
Keywords
area select, data, radio, speech, stage 3,
supplementary service, TETRA, V+D
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org
The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or
perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF).
In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive
within ETSI Secretariat.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2010.
All rights reserved.

TM TM TM TM
DECT , PLUGTESTS , UMTS , TIPHON , the TIPHON logo and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered
for the benefit of its Members.
TM
3GPP is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners.
LTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered
for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners.
GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.
ETSI

---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Final draft ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.0 (2010-03)
Contents
Intellectual Property Rights . 7
Foreword . 7
1 Scope . 9
2 References . 9
2.1 Normative references . 10
2.2 Informative references . 10
3 Definitions and abbreviations . 10
3.1 Definitions . 10
3.2 Abbreviations . 11
4 SS-AS service description . 11
4.1 General . 11
4.2 SS-AS services offered over the TNSS-SAP . 12
4.2.1 ASSIGN indication . 12
4.2.2 DEFINE request . 12
4.2.3 DEFINE ACK indication . 13
4.2.4 INTERROGATE request . 13
4.2.5 INTERROGATE ACK indication . 14
4.2.6 INVOKE request . 14
4.2.7 INVOCATION FAILURE indication . 14
4.3 Parameter description . 15
5 Signalling protocol for the support of SS-AS. 17
5.1 SS-AS operational requirements . 17
5.1.1 Served user MS/LS . 17
5.1.2 Served user SwMI . 17
5.1.3 Called user home SwMI . 18
5.1.4 Group home SwMI . 18
5.1.5 Group controlling SwMI . 18
5.1.6 Participating SwMI . 19
5.1.7 New participating SwMI . 19
5.1.8 Terminating SwMI . 19
5.1.9 Authorized user MS/LS . 19
5.1.10 Authorized user SwMI . 19
5.1.11 Served user/group home SwMI . 19
5.2 Coding requirements . 20
5.2.1 SS-AS PDUs . 20
5.2.1.1 ASSIGN PDU . 20
5.2.1.2 ASSIGN ACK PDU . 20
5.2.1.3 DEFINE PDU . 21
5.2.1.4 DEFINE ACK PDU . 21
5.2.1.5 INTERROGATE PDU . 22
5.2.1.6 INTERROGATE ACK PDU . 23
5.2.1.7 INVOCATION FAILURE PDU . 23
5.2.1.8 INVOCATION QUALIFIER PDU . 24
5.2.1.9 INVOKE PDU . 24
5.2.1.10 INVOKE CONFIRM PDU . 25
5.2.1.11 INVOKE EXT PDU . 25
5.2.1.12 Selected area number information element in ANF-ISIIC and ANF-ISIGC PDUs . 25
5.2.2 TETRA PDU information element and sub-element coding . 26
5.2.2.1 Acknowledgement requested . 26
5.2.2.2 Address type of served user/group . 26
5.2.2.3 Area selection . 26
5.2.2.4 Assignment requested . 27
5.2.2.5 Assignment result . 27
ETSI

---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Final draft ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.0 (2010-03)
5.2.2.6 Definition failure cause . 27
5.2.2.7 Definition result . 28
5.2.2.8 Interrogation failure cause . 28
5.2.2.9 Interrogation result . 28
5.2.2.10 Invocation failure cause . 28
5.2.2.11 Multiple selected area numbers / multiple served users/groups mask and multiple selected area
numbers / multiple served users/groups mask present . 28
5.2.2.12 Range type for selected area number(s) / for served user(s)/group(s) . 29
5.2.2.13 Selected area definition . 29
5.2.2.13.1 General on area definition . 29
5.2.2.13.2 Area type . 30
5.2.2.13.3 Area by circle . 30
5.2.2.13.4 Area by line . 31
5.2.2.13.5 Area by rectangular . 31
5.2.2.13.6 Area by site list . 31
5.2.2.13.7 Area defined by SwMI . 31
5.2.2.13.8 Latitude direction. 31
5.2.2.13.9 Longitude direction . 32
5.2.2.13.10 Registered cell . 32
5.2.2.13.11 Registered location area. 32
5.2.2.14 Selected area definition length indicator . 32
5.2.2.15 Selected area number . 32
5.2.2.16 Served user/group extension . 33
5.2.2.17 Served user/group short number address. 33
5.2.2.18 Served user/group SSI . 33
5.2.2.19 SS-AS inhibition requested/supported . 33
5.2.2.20 AS PDU type . 34
5.2.3 Coding requirements over the ISI . 34
5.2.3.1 SS-AS profile . 34
5.2.3.2 SS-AS profile ACK information element . 35
5.2.3.3 SS-AS profile information elements . 35
5.2.3.3.1 General on SS-AS profile information elements . 35
5.2.3.3.2 Void . 35
5.2.3.3.3 Result of profile exchange . 36
5.2.3.3.4 Supported area definitions . 36
5.2.3.4 Additional coding requirements over the ISI . 36
5.3 SS-AS state definition . 37
5.3.1 States at the served user MS/LS . 37
5.3.1.1 States for invocation and operation . 37
5.3.1.2 State for assignment . 37
5.3.2 States at the served user SwMI . 37
5.3.2.1 States for invocation and operation . 37
5.3.2.2 State for assignment . 37
5.3.3 States at the called user home SwMI . 38
5.3.4 States at the group home SwMI . 38
5.3.4.1 States for operation . 38
5.3.4.2 State for definition or interrogation . 38
5.3.5 States at the group controlling SwMI . 38
5.3.6 States at a participating SwMI . 38
5.3.7 States at a new participating SwMI . 38
5.3.8 States at the terminating SwMI . 39
5.3.9 State at the authorized user MS/LS . 39
5.3.10 State at the authorized user SwMI . 39
5.3.11 State at the served user home SwMI . 39
5.4 SS-AS signalling procedures . 39
5.4.1 Actions at the served user MS/LS . 39
5.4.1.1 Normal procedures . 39
5.4.1.1.1 Invocation and operation . 39
5.4.1.1.2 Assignment . 40
5.4.1.2 Exceptional procedures . 40
5.4.1.2.1 Invocation . 40
5.4.1.2.2 Assignment . 41
ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Final draft ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.0 (2010-03)
5.4.2 Actions at the served user SwMI . 41
5.4.2.1 Normal procedures . 42
5.4.2.1.1 Operation . 42
5.4.2.1.2 Assignment . 45
5.4.2.2 Exceptional procedures . 45
5.4.2.2.1 Operation . 45
5.4.2.2.2 Assignment . 48
5.4.3 Actions at the called user home SwMI . 48
5.4.3.1 Normal operation procedures . 48
5.4.3.2 Exceptional operation procedures . 49
5.4.4 Actions at the group home SwMI . 50
5.4.4.1 Normal procedures . 50
5.4.4.1.1 Operation . 50
5.4.4.1.2 Definition or interrogation . 52
5.4.4.2 Exceptional procedures . 52
5.4.4.2.1 Operation . 52
5.4.4.2.2 Definition or interrogation . 53
5.4.5 Actions at the group controlling SwMI. 53
5.4.5.1 Normal operation procedures . 53
5.4.5.2 Exceptional operation procedures . 56
5.4.6 Actions at a participating SwMI . 57
5.4.6.1 Normal operation procedures . 57
5.4.6.2 Exceptional operation procedures . 58
5.4.7 Actions at a new participating SwMI . 58
5.4.7.1 Normal operation procedures . 58
5.4.7.2 Exceptional operation procedures . 58
5.4.8 Actions at the terminating SwMI . 58
5.4.8.1 Normal operation procedures . 58
5.4.8.2 Exceptional operation procedures . 59
5.4.9 Actions at authorized user MS/LS . 60
5.4.9.1 Normal procedures . 60
5.4.9.2 Exceptional procedures . 60
5.4.10 Actions at the authorized user SwMI . 60
5.4.11 Actions at the served user/group home SwMI . 61
5.4.11.1 Normal procedures . 61
5.4.11.1.1 Case where the served user/group home SwMI coincides with the authorized user SwMI . 61
5.4.11.1.2 Case where the served user/group home SwMI is different from the authorized user SwMI . 61
5.4.11.2 Exceptional procedures . 61
5.5 SS-AS impact of interworking with other networks . 62
5.5.1 SS-AS impact of interworking with other TETRA networks . 62
5.5.2 SS-AS impact of interworking with external networks . 62
5.6 Protocol interactions between SS-AS and other supplementary services and ANFs . 62
5.6.1 Interactions with ISI Mobility Management (ANF-ISIMM) . 62
5.6.1.1 Migration of individual subscriber . 62
5.6.1.2 SS-AS definition updates for individual subscriber . 63
5.6.1.3 Group attachment . 63
5.6.1.4 Group linking . 63
5.6.2 Interactions with ISI Short Data Service (ANF-ISISDS). 64
5.7 SS-AS parameter values (timers) . 64
Annex A (informative): Examples of message sequences . 65
Annex B (informative): Specification and Description Language (SDL) representation of
procedures . 66
B.1 SDL representation of SS-AS at the served user MS/LS . 66
B.2 SDL representation of SS-AS at the served user SwMI . 71
B.3 SDL representation of SS-AS at the called user home SwMI . 82
B.4 SDL representation of SS-AS at the group home SwMI . 85
B.5 SDL representation of SS-AS at the group controlling SwMI . 91
ETSI

---------------------- Page: 5 ----------------------
6 Final draft ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.0 (2010-03)
B.6 SDL representation of SS-AS at a participating SwMI . 91
B.7 SDL representation of SS-AS at a new participating SwMI . 96
B.8 SDL representation of SS-AS at the terminating SwMI . 100
B.9 SDL representation of SS-AS at the authorized user MS/LS . 101
B.10 SDL representation of SS-AS at the authorized user SwMI . 103
B.11 SDL representation of SS-AS at the served user/group home SwMI . 105
Annex C (informative): Change requests .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.