Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for district heating

2009-09-21 EMA: CEN/TC 107 decided through resolution 194 taken on 2009-09-17 to create a corrigendum to EN 13941:2009 to include the Swedish A-deviation.
TC - New Annex for A-Deviation included in the E mother reference version.

Auslegung und Installation von werkmäßig gedämmten Verbundmantelrohren für die Fernwärme

Conception et installation des systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux enterrés d'eau chaude

Načrtovanje in vgradnja izoliranih vezanih cevnih sistemov za daljinsko ogrevanje

Ta evropski standard opredeljuje pravila za načrtovanje, izračun in namestitev izoliranih vezanih cevnih sistemov za zakopana omrežja za distribucijo in prenos tople vode (cf. Slika 2) s cevnimi spoji v skladu z EN 253, za neprekinjeno operiranje s toplo vodo pri različnih temperaturah do 120ºC in občasnimi najvišjimi temperaturami do 140ºC ter najvišjim notranjim pritiskom 25 barov (nadtlak). Pravilo o uporabi: Za večje dimenzije cevi in pritisk, nižji od 25 barov, se lahko zahteva večja debelina sten, kot je določena v EN 253 za ravne cevi, kolena in cevne priključke T. Načela tega standarda je mogoče uporabiti za izolirane cevne sisteme s pritiski, višjimi od 25 barov, pod pogojem, da se nameni posebna pozornost učinkom tlaka. Sosednje cevi, ki spadajo k omrežju (npr. cevi v vodih, komore z ventili, nadzemni prehodi čez cest, itd.), je mogoče načrtovati in namestiti v skladu s tem standardom. Standard predvideva uporabo obdelane vode, ki je bila z mehčanjem, demineralizacijo, odzračevanjem, dodajanjem kemikalij ali kako drugače obdelana za preprečevanje notranje korozije in oblog v ceveh. Ta standard ne velja za enote, kot so: - črpalke, - izmenjevalniki, - napeljave za kotle, rezervoarje, - napeljave za široko potrošnjo. Vendar pa je treba zagotoviti popolno funkcionalno zmožnost in trajnost takšnih enot, ob upoštevanju vplivov iz sistema daljinskega ogrevanja in drugih vplivov, do katerih pride zaradi pogojev, v katerih so bile nameščene. Navodila za nadzor kakovosti proizvodov ter in situ preskusov spojev so podana v Prilogi A EN 448:2003, v Prilogi D EN 253:2003, v Prilogi A EN 488:2003 in v Prilogi B EN 489:2003. Navodila za varjenje polietilenskih oblog so podana v Prilogi B EN 448:2003. Ocena pričakovane življenjske dobe ob neprekinjenem delovanju pri različnih temperaturah je navedena v Prilogi B EN 253:2003.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
10-Nov-2009
Withdrawal Date
13-Jul-2010
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
14-Jul-2010
Completion Date
14-Jul-2010

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 13941:2009/AC:2010
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Auslegung und Installation von werkmäßig gedämmten Verbundmantelrohren für die FernwärmeConception et installation des systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux enterrés d'eau chaudeDesign and installation of preinsulated bonded pipe systems for district heating91.140.10Sistemi centralnega ogrevanjaCentral heating systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 13941:2009/AC:2009SIST EN 13941:2009/AC:2010en,fr,de01-januar-2010SIST EN 13941:2009/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 13941:2009/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 13941:2009/AC
November 2009
Novembre 2009
November 2009 ICS 91.140.10 English version Version Française Deutsche Fassung
Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for district heating
Conception et installation des systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux enterrés d'eau chaude
Auslegung und Installation von werkmäßig gedämmten Verbundmantelrohren für die Fernwärme This corrigendum becomes effective on 11 November 2009 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 11 novembre 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 11.November 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels © 2009 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. No.:EN 13941:2009/AC:2009 D/E/FSIST EN 13941:2009/AC:2010EN 13941:2009/AC:2009 (E) 2 1) Modification to Annexes Between "Annex D" and the "Bibliography", add the following Annex: SIST EN 13941:2009/AC:2010EN 13941:2009/AC:2009 (E) 3 "Annex E (informative)
National A-deviations
A-deviation: National deviation due to regulations, the alteration of which is for the time being outside the competence of the CEN/CENELEC member. This European Standard does not fall under any Directive of the EU. In the relevant CEN countries these A-deviations are valid instead of the provisions of the European Standard until they have been removed. Swedish national legislative deviations on steel service pipes According to the provisions AFS 2005:2 on Manufacture of Certain Vessels, Piping and Installations of the Swedish Work Environment Authority, steel grades according to EN 10217-1:2002 must no
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.