Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Focal spot dimensions and related characteristics

IEC Corrected version

Medizinische elektrische Geräte - Röntgenstrahler für medizinische Diagnostik - Abmessungen von Brennflecken und zugehörige Kennwerte

Appareils électromédicaux - Gaines équipées pour diagnostic médical - Dimensions des foyers et caractéristiques connexes

Medicinska električna oprema - Rentgenske naprave za medicinsko diagnostiko - Mere žariščnih točk in s tem povezane značilnosti - Popravek AC (IEC 60336:2020/COR1:2022)

Popravek k standardu SIST EN IEC 60336:2021.
Standard IEC 60336:2020 se uporablja za ŽARIŠČNE TOČKE v RENTGENSKIH NAPRAVAH za medicinsko diagnostiko, ki delujejo pri NAPETOSTIH RENTGENSKE CEVI do vključno 150 kV.
Ta dokument opisuje preskusne metode z uporabo digitalnih detektorjev za določanje:
a) mer ŽARIŠČNIH TOČK v smislu NOMINALNIH VREDNOSTI ŽARIŠČNIH TOČK, v razponu od 0,1 do 3,0;
b) FUNKCIJ LINIJSKE RAZPRŠITVE;
c) enodimenzionalnih FUNKCIJ PRENOSA MODULACIJE;
d) TOČKASTIH RADIOGRAMOV ŽARIŠČNE TOČKE;
ter sredstva za potrjevanje skladnosti.
V informativnih dodatkih sta opisana slikanje z ZVEZDASTIM VZORCEM in VRŠNA VREDNOST.
Standard IEC 60336:2020 razveljavlja in nadomešča četrto izdajo, objavljeno leta 2005. Ta izdaja je tehnično popravljena izdaja.
Pomembne spremembe pete izdaje glede na predhodno različico so navedene v točki E.6. Te spremembe so:
a) vključitev digitalnih detektorjev in napak diskretizacije;
b) manj normativnih zahtev;
c) podpora tako za TRAKOVNO KAMERO kot KAMERO S TOČKASTO ODPRTINO;
d) ponovna vključitev popačene (izkrivljene) ŽARIŠČNE TOČKE;
e) ohranitev ZVEZDASTIH VZORCEV in VRŠNE VREDNOSTI za informativne namene.

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Jul-2022
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
15-Jul-2022
Completion Date
15-Jul-2022

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN IEC 60336:2021/AC:2022
English and French language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60336:2021/AC:2022
01-oktober-2022
Medicinska električna oprema - Rentgenske naprave za medicinsko diagnostiko -
Mere žariščnih točk in s tem povezane značilnosti - Popravek AC (IEC
60336:2020/COR1:2022)
Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Focal spot
dimensions and related characteristics (IEC 60336:2020/COR1:2022)
Medizinische elektrische Geräte - Röntgenstrahler für medizinische Diagnostik -
Kennwerte von Brennflecken (IEC 60336:2020/COR1:2022)
Appareils électromédicaux - Gaines équipées pour diagnostic médical - Dimensions des
foyers et caractéristiques connexes (IEC 60336:2020/COR1:2022)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60336:2021/AC:2022-07
ICS:
11.040.50 Radiografska oprema Radiographic equipment
SIST EN IEC 60336:2021/AC:2022 en,fr
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60336:2021/AC:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60336:2021/AC:2022


EUROPEAN STANDARD EN IEC 60336:2021/AC:2022-
07
NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
July 2022

ICS 11.040.50
English Version
Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical
diagnosis - Focal spot dimensions and related characteristics
(IEC 60336:2020/COR1:2022)
Appareils électromédicaux - Gaines équipées pour Medizinische elektrische Geräte - Röntgenstrahler für
diagnostic médical - Dimensions des foyers et medizinische Diagnostik - Kennwerte von Brennflecken
caractéristiques connexes (IEC 60336:2020/COR1:2022)
(IEC 60336:2020/COR1:2022)
This corrigendum becomes effective on 15 July 2022 for incorporation in the English language version of the EN.European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 60336:2021/AC:2022-07 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 60336:2021/AC:2022
EN IEC 60336:2021/AC:2022-07Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60336:2020/COR1:2022 was approved by CENELEC as EN IEC 60336:2021/AC:2022-07 without any
modification.

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 60336:2021/AC:2022
IEC 60336:2020/COR1:2022 – 1 –
 IEC 2022
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

IEC 60336 IEC 60336
Edition 5.0  2020-12 Édition 5.0  2020-12


Medical electrical equipment – X-ray tube Appareils électromédicaux – Gaines équipées
assemblies for medical diagnosis – pour diagnostic médical –
Focal spot
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.