Pneumatic fluid power — Five-port directional control valves — Part 1: Mounting interface surfaces without electrical connector — Technical Corrigendum 1

This part of ISO 5599 specifies the requirements for a mounting interface surface without electrical connector for fiveport pneumatic directional control valves, for use at a maximum rated pressure of [ 1)]. It gives
— dimensions and tolerances of the interface features,
— port identification, and
— identification of the result of control-mechanism actuation.
It is not applicable to the functional characteristics of interfaces.

Transmissions pneumatiques — Distributeurs à cinq orifices principaux — Partie 1: Plans de pose sans connecteur électrique — Rectificatif technique 1

Fluidna tehnika - Pnevmatika - Petpotni ventili - 1. del: Priključne površine brez električnih priključkov - Popravek

Ta del standarda ISO 5599 določa zahteve za priključno površino brez električnega priključka za petpotne pnevmatske ventile za uporabo pri največjem nazivnem tlaku [ 1)]. Vsebuje
– dimenzije in odstopanja za lastnosti vmesnika,
– opredelitev vhodov in
– opredelitev rezultata proženja nadzornega mehanizma.
Ne uporablja se za funkcijske značilnosti vmesnikov.

General Information

Status
Published
Publication Date
16-Jan-2007
Current Stage
6060 - International Standard published
Start Date
17-Jan-2007
Completion Date
17-Jan-2007

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
ISO 5599-1:2002/Cor 1:2014
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Transmissions pneumatiques - Distributeurs à cinq orifices principaux - Partie 1: Plans de pose sans connecteur électriquePneumatic fluid power - Five-port directional control valves - Part 1: Mounting interface surfaces without electrical connector23.100.50Krmilni sestavni deliControl componentsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ISO 5599-1:2001/Cor 1:2007SIST ISO 5599-1:2002/Cor 1:2014en,fr01-januar-2014SIST ISO 5599-1:2002/Cor 1:2014SLOVENSKI

STANDARD
SIST ISO 5599-1:2002/Cor 1:2014
ICS
23.100.50 Ref. No. ISO 5599-1:2001/Cor.1:2007(E)©
ISO 2007 – All rights reserved Published in Switzerland

INTERNATIONAL STANDARD ISO 5599-1:2001 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 Published 2007-02-01 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION •

• ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
Pneumatic fluid p
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.