Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Aircraft Earth Stations (AES) providing Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS), operating in the frequency band below 3 GHz covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The present document specifies certain minimum technical performance requirements of Aircraft Earth Station (AES)
equipment with both transmit and receive capabilities for operation in the Aeronautical Mobile Satellite Service
(AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS), and/or in the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service
(AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS).
The technical requirements in the present document are in three major categories:
• emission limits: to protect other radio services and systems from harmful interference generated by the AES
in normal use;
• AES Control and Monitoring Functions (CMF): to protect other radio services and systems from unwanted
transmissions from the AES. The CMF in each AES is capable of answering to commands from the Network
Control Facilities (NCF) for its supporting satellite network;
• receiver performance specifications: to enable reception of a wanted signal in presence of other high power
signals on the adjacent channel and/or adjacent band.
NOTE 1: The requirements for Network Control Facilities (NCF) for S-PCN MES transmitting in the 1 610 MHz to
1 626,5 MHz band or the 1 980 MHz to 2 010 MHz band are contained in ETSI ETS 300 735 [4]; these
requirements are also applicable to AES transmitting in those bands.
An AES may be subject to additional or alternative requirements in other standards depending on its functionality, in
particular if it supports a service which is considered a justified case for regulation of terminal equipment interworking
via the public telecommunications network. An AES will also be subject to additional airworthiness certification
requirements.
The present document is intended to cover the provisions of Directive 2014/53/EU [i.4] (RE Directive) article 3.2 which
states that "Radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use of radio
spectrum in order to avoid harmful interference".
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements
under other parts of article 3 of the RE Directive [i.4] may apply to equipment within the scope of the present
document.

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za letalske zemeljske postaje (AES), ki zagotavljajo letalsko mobilno satelitsko storitev (AMSS) in mobilno satelitsko storitev (MSS) oziroma letalsko mobilno satelitsko storitev na poti (AMS(R)S) in mobilno satelitsko storitev (MSS) ter delujejo v frekvenčnem pasu pod 3 GHz

Tehnične zahteve iz tega dokumenta so razvrščene v tri večje kategorije:
• omejitve emisij: za zaščito drugih radijskih storitev in sistemov pred škodljivimi motnjami, ki jih povzroča letalska zemeljska postaja (AES) pri običajni uporabi;
• funkcije letalske zemeljske postaje za krmiljenje in spremljanje (CMF): za zaščito drugih radijskih storitev in sistemov pred neželenim oddajanjem letalske zemeljske postaje. Funkcije za krmiljenje in spremljanje v vsaki letalski zemeljski postaji se lahko odzivajo na ukaze naprav za krmiljenje omrežja (NCF) podpornega satelitskega omrežja;
• tehnične specifikacije sprejemnika: za omogočanje sprejemanja želenega signala v prisotnosti drugih močnih signalov na sosednjem kanalu in/ali pasu.
OPOMBA 1: zahteve za naprave za krmiljenje omrežja za mobilno zemeljsko postajo, ki deluje v satelitskem osebnem komunikacijskem omrežju (S-PCN MES) in oddaja v pasu od 1610 MHz do 1626,5 MHz ali v pasu od 1980 MHz do 2010 MHz, so podane v standardu ETSI ETS 300 735 [4]; te zahteve se uporabljajo tudi za letalske zemeljske postaje, ki oddajajo v navedenih pasovih.
Letalska zemeljska postaja je lahko predmet dodatnih ali drugačnih zahtev iz drugih standardov, kar je odvisno od njene funkcionalnosti, zlasti če podpira storitev, ki se šteje kot upravičen primer za ureditev terminalske opreme, ki medsebojno deluje prek javnega telekomunikacijskega omrežja. Letalska zemeljska postaja bo prav tako predmet dodatnih zahtev za potrjevanje plovnosti.
Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [i.4] (direktiva RE), kjer je navedeno, da »... mora biti radijska oprema izdelana tako, da učinkovito uporablja in podpira učinkovito rabo radijskega spektra z namenom preprečevanja škodljivih motenj«.
Poleg tega dokumenta se lahko za opremo na področju uporabe tega dokumenta uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov člena 3 direktive RE [i.4].

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
16-May-2016
Publication Date
29-Nov-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
21-Nov-2016
Due Date
26-Jan-2017
Completion Date
30-Nov-2016

Buy Standard

Standard
SIST EN 301 473 V2.1.2:2017
English language
89 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Aircraft Earth Stations (AES) providing Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS), operating in the frequency band below 3 GHz covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
89 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 301 473 V2.1.1 (2016-07) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Aircraft Earth Stations (AES) providing Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS), operating in the frequency band below 3 GHz covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
88 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.*+]Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Aircraft Earth Stations (AES) providing Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS), operating in the frequency band below 3 GHz covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU33.060.30Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemiRadio relay and fixed satellite communications systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11)SIST EN 301 473 V2.1.2:2017en01-januar-2017SIST EN 301 473 V2.1.2:2017SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 301 473 V2.1.2:2017

ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Aircraft Earth Stations (AES) providing Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/ Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/ Mobile Satellite Service (MSS), operating in the frequency band below 3 GHz covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 301 473 V2.1.2:2017
ETSI ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11) 2

Reference REN/SES-00389 Keywords aeronautical, AMSS, earth station, mobile, MSS, satellite ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 301 473 V2.1.2:2017

ETSI ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 9 Foreword ............................................................................................................................................................. 9 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 9 Introduction ........................................................................................................................................................ 9 1 Scope ...................................................................................................................................................... 11 2 References .............................................................................................................................................. 12 2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 12 2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 12 3 Definitions and abbreviations ................................................................................................................. 13 3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 13 3.2 Abbreviations ................................................................................................................................................... 14 4 General ................................................................................................................................................... 15 4.1 Presentation of equipment for testing purposes ................................................................................................ 15 4.2 Aircraft earth stations ....................................................................................................................................... 15 4.3 Description of equipment ................................................................................................................................. 16 5 Requirements for AES transmitting in the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz ....................................... 17 5.1 Unwanted emissions limits outside the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz and the band 1 626,5 MHz to 1 628,5 MHz (carrier-on) ................................................................................................................................. 17 5.1.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 17 5.1.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 17 5.1.3 Method of test ............................................................................................................................................. 17 5.1.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 18 5.1.5 Average measurement ................................................................................................................................. 18 5.1.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 18 5.2 Unwanted emissions limits within the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz and the band 1 626,5 MHz to 1 628,5 MHz (carrier-on) ................................................................................................................................. 19 5.2.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 19 5.2.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 19 5.2.3 Method of test ............................................................................................................................................. 20 5.2.4 Measurement method .................................................................................................................................. 21 5.2.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 21 5.3 EIRP density limits within the operational band .............................................................................................. 21 5.3.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 21 5.3.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 21 5.3.3 Method of test ............................................................................................................................................. 22 5.3.4 Peak Limit Test ........................................................................................................................................... 22 5.3.5 Mean Limit Test ......................................................................................................................................... 22 5.3.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 23 5.4 Unwanted emissions limits (carrier-off) ........................................................................................................... 23 5.4.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 23 5.4.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 23 5.4.3 Method of test ............................................................................................................................................. 23 5.4.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 24 5.4.5 Average measurement ................................................................................................................................. 24 5.4.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 24 5.5 AES Control and Monitoring Functions (CMF) ............................................................................................... 24 5.5.1 Special test equipment ................................................................................................................................ 24 5.5.2 Self-monitoring functions ........................................................................................................................... 25 5.5.2.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 25 5.5.2.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 25 5.5.2.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 25 5.5.2.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 25 5.5.2.2 Transmit frequency generation sub-system monitoring ........................................................................ 25 SIST EN 301 473 V2.1.2:2017

ETSI ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11) 4 5.5.2.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 25 5.5.2.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 25 5.5.2.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 25 5.5.3 Network control authorization and reception .............................................................................................. 25 5.5.3.1 Network control authorization .............................................................................................................. 25 5.5.3.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 25 5.5.3.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 26 5.5.3.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 26 5.5.3.1.4 Test procedure ................................................................................................................................. 26 5.5.3.1.5 Test requirement .............................................................................................................................. 26 5.5.3.2 Network control reception transmit frequency control.......................................................................... 26 5.5.3.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 26 5.5.3.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 27 5.5.3.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 27 5.5.3.2.4 Test procedure ................................................................................................................................. 27 5.5.3.2.5 Test requirement .............................................................................................................................. 27 5.6 Equipment identity ........................................................................................................................................... 27 5.6.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 27 5.6.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 27 5.6.3 Method of test ............................................................................................................................................. 28 5.6.4 Test procedure ............................................................................................................................................ 28 5.6.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 28 6 Requirements for AES transmitting in the band 1 626,5 MHz to 1 660,5 MHz and the band 1 668,0 MHz to 1 675,0 MHz ................................................................................................................ 28 6.1 Unwanted emissions limits outside the band 1 626,5 MHz to 1 660,5 MHz and the band 1 660,5 MHz to 1 662,5 MHz and also outside the band 1 666,0 MHz to 1 668,0 MHz, the band 1 668,0 MHz to 1 675,0 MHz and the band 1 675,0 MHz to 1 677,0 MHz ............................................................................................ 28 6.1.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 28 6.1.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 29 6.1.3 Testing for carrier on state .......................................................................................................................... 35 6.1.3.1 Method of test ....................................................................................................................................... 35 6.1.3.2 Measurement method ............................................................................................................................ 36 6.1.3.3 Test requirements .................................................................................................................................. 36 6.1.4 Testing for carrier off state ......................................................................................................................... 36 6.1.4.1 Method of test ....................................................................................................................................... 36 6.1.4.2 Peak measurement method .................................................................................................................... 36 6.1.4.3 Average measurement ........................................................................................................................... 37 6.1.4.4 Test requirements .................................................................................................................................. 37 6.2 Unwanted emissions limits within the band 1 626,5 MHz to 1 660,5 MHz and the band 1 660,5 MHz to 1 662,5 MHz and also within the band 1 666,0 MHz to 1 668,0 MHz, the band 1 668,0 MHz to 1 675,0 MHz and the band 1 675,0 MHz to 1 677,0 MHz ............................................................................................ 37 6.2.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 37 6.2.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 38 6.2.2.1 General .................................................................................................................................................. 38 6.2.2.2 Specification 1: Carrier-on state ............................................................................................................ 38 6.2.2.3 Specification 2: Carrier-off state ........................................................................................................... 40 6.2.3 Testing for carrier on state .......................................................................................................................... 41 6.2.3.1 Method of test ....................................................................................................................................... 41 6.2.3.2 Measurement method ............................................................................................................................ 41 6.2.3.3 Test requirements .................................................................................................................................. 41 6.2.4 Testing for carrier off state ......................................................................................................................... 42 6.2.4.1 Method of test ....................................................................................................................................... 42 6.2.4.2 Peak measurement method .................................................................................................................... 42 6.2.4.3 Average measurement ........................................................................................................................... 42 6.2.4.4 Test requirements .................................................................................................................................. 42 6.3 AES Control and Monitoring Functions (CMF) ............................................................................................... 43 6.3.1 Special test equipment ................................................................................................................................ 43 6.3.2 Self-monitoring functions ........................................................................................................................... 43 6.3.2.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 43 6.3.2.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 43 6.3.2.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 43 SIST EN 301 473 V2.1.2:2017

ETSI ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11) 5 6.3.2.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 43 6.3.2.2 Transmit frequency generation sub-system monitoring ........................................................................ 43 6.3.2.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 43 6.3.2.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 43 6.3.2.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 44 6.3.3 Network control authorization and reception .............................................................................................. 44 6.3.3.1 Network control authorization .............................................................................................................. 44 6.3.3.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 44 6.3.3.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 44 6.3.3.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 44 6.3.3.1.4 Test procedure ................................................................................................................................. 44 6.3.3.1.5 Test requirement .............................................................................................................................. 45 6.3.3.2 Network control reception transmit frequency control.......................................................................... 45 6.3.3.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 45 6.3.3.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 45 6.3.3.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 45 6.3.3.2.4 Test procedure ................................................................................................................................. 45 6.3.3.2.5 Test requirement .............................................................................................................................. 46 6.4 Equipment identity ........................................................................................................................................... 46 6.4.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 46 6.4.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 46 6.4.3 Method of test ............................................................................................................................................. 46 6.4.4 Test procedure ............................................................................................................................................ 46 6.4.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 46 7 Requirements for NGSO AES transmitting in the band 1 980 MHz to 2 010 MHz .............................. 47 7.0 General ............................................................................................................................................................. 47 7.1 Unwanted emissions limits outside the band 1 980,1 MHz to 2 009,9 MHz (carrier-on) ................................ 47 7.1.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 47 7.1.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 47 7.1.3 Method of test ............................................................................................................................................. 48 7.1.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 48 7.1.5 Average measurement ................................................................................................................................. 48 7.1.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 49 7.2 Unwanted emissions limits within the bands 1 980,1 MHz to 2 009,9 MHz, 1 978,1 MHz to 1 980,1 MHz and 2 009,9 MHz to 2 011,9 MHz (carrier-on)........................................................................... 49 7.2.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 49 7.2.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 49 7.2.3 Method of test ............................................................................................................................................. 50 7.2.4 Measurement method .................................................................................................................................. 50 7.2.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 51 7.3 Unwanted emissions limits (carrier-off) ........................................................................................................... 51 7.3.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 51 7.3.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 51 7.3.3 Method of test ............................................................................................................................................. 51 7.3.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 52 7.3.5 Average measurement ................................................................................................................................. 52 7.3.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 52 7.4 AES Control and Monitoring Functions (CMF) ............................................................................................... 52 7.4.1 Special test equipment ................................................................................................................................ 52 7.4.2 Self-monitoring functions ........................................................................................................................... 53 7.4.2.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 53 7.4.2.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 53 7.4.2.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 53 7.4.2.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 53 7.4.2.2 Transmit frequency generation sub-system monitoring ........................................................................ 53 7.4.2.2.1 Purpose .....................................................................................................................

...

ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Aircraft Earth Stations (AES)
providing Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/
Mobile Satellite Service (MSS) and/or the
Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/
Mobile Satellite Service (MSS), operating in the frequency band
below 3 GHz covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11)
Reference
REN/SES-00389
Keywords
aeronautical, AMSS, earth station, mobile, MSS,
satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 9

Foreword ............................................................................................................................................................. 9

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 9

Introduction ........................................................................................................................................................ 9

1 Scope ...................................................................................................................................................... 11

2 References .............................................................................................................................................. 12

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 12

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 12

3 Definitions and abbreviations ................................................................................................................. 13

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 13

3.2 Abbreviations ................................................................................................................................................... 14

4 General ................................................................................................................................................... 15

4.1 Presentation of equipment for testing purposes ................................................................................................ 15

4.2 Aircraft earth stations ....................................................................................................................................... 15

4.3 Description of equipment ................................................................................................................................. 16

5 Requirements for AES transmitting in the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz ....................................... 17

5.1 Unwanted emissions limits outside the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz and the band 1 626,5 MHz to

1 628,5 MHz (carrier-on) ................................................................................................................................. 17

5.1.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 17

5.1.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 17

5.1.3 Method of test ............................................................................................................................................. 17

5.1.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 18

5.1.5 Average measurement ................................................................................................................................. 18

5.1.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 18

5.2 Unwanted emissions limits within the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz and the band 1 626,5 MHz to

1 628,5 MHz (carrier-on) ................................................................................................................................. 19

5.2.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 19

5.2.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 19

5.2.3 Method of test ............................................................................................................................................. 20

5.2.4 Measurement method .................................................................................................................................. 21

5.2.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 21

5.3 EIRP density limits within the operational band .............................................................................................. 21

5.3.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 21

5.3.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 21

5.3.3 Method of test ............................................................................................................................................. 22

5.3.4 Peak Limit Test ........................................................................................................................................... 22

5.3.5 Mean Limit Test ......................................................................................................................................... 22

5.3.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 23

5.4 Unwanted emissions limits (carrier-off) ........................................................................................................... 23

5.4.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 23

5.4.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 23

5.4.3 Method of test ............................................................................................................................................. 23

5.4.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 24

5.4.5 Average measurement ................................................................................................................................. 24

5.4.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 24

5.5 AES Control and Monitoring Functions (CMF) ............................................................................................... 24

5.5.1 Special test equipment ................................................................................................................................ 24

5.5.2 Self-monitoring functions ........................................................................................................................... 25

5.5.2.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 25

5.5.2.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 25

5.5.2.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 25

5.5.2.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 25

5.5.2.2 Transmit frequency generation sub-system monitoring ........................................................................ 25

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11)

5.5.2.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 25

5.5.2.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 25

5.5.2.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 25

5.5.3 Network control authorization and reception .............................................................................................. 25

5.5.3.1 Network control authorization .............................................................................................................. 25

5.5.3.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 25

5.5.3.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 26

5.5.3.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 26

5.5.3.1.4 Test procedure ................................................................................................................................. 26

5.5.3.1.5 Test requirement .............................................................................................................................. 26

5.5.3.2 Network control reception transmit frequency control.......................................................................... 26

5.5.3.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 26

5.5.3.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 27

5.5.3.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 27

5.5.3.2.4 Test procedure ................................................................................................................................. 27

5.5.3.2.5 Test requirement .............................................................................................................................. 27

5.6 Equipment identity ........................................................................................................................................... 27

5.6.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 27

5.6.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 27

5.6.3 Method of test ............................................................................................................................................. 28

5.6.4 Test procedure ............................................................................................................................................ 28

5.6.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 28

6 Requirements for AES transmitting in the band 1 626,5 MHz to 1 660,5 MHz and the band

1 668,0 MHz to 1 675,0 MHz ................................................................................................................ 28

6.1 Unwanted emissions limits outside the band 1 626,5 MHz to 1 660,5 MHz and the band 1 660,5 MHz to

1 662,5 MHz and also outside the band 1 666,0 MHz to 1 668,0 MHz, the band 1 668,0 MHz to 1 675,0

MHz and the band 1 675,0 MHz to 1 677,0 MHz ............................................................................................ 28

6.1.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 28

6.1.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 29

6.1.3 Testing for carrier on state .......................................................................................................................... 35

6.1.3.1 Method of test ....................................................................................................................................... 35

6.1.3.2 Measurement method ............................................................................................................................ 36

6.1.3.3 Test requirements .................................................................................................................................. 36

6.1.4 Testing for carrier off state ......................................................................................................................... 36

6.1.4.1 Method of test ....................................................................................................................................... 36

6.1.4.2 Peak measurement method .................................................................................................................... 36

6.1.4.3 Average measurement ........................................................................................................................... 37

6.1.4.4 Test requirements .................................................................................................................................. 37

6.2 Unwanted emissions limits within the band 1 626,5 MHz to 1 660,5 MHz and the band 1 660,5 MHz to

1 662,5 MHz and also within the band 1 666,0 MHz to 1 668,0 MHz, the band 1 668,0 MHz to 1 675,0

MHz and the band 1 675,0 MHz to 1 677,0 MHz ............................................................................................ 37

6.2.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 37

6.2.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 38

6.2.2.1 General .................................................................................................................................................. 38

6.2.2.2 Specification 1: Carrier-on state ............................................................................................................ 38

6.2.2.3 Specification 2: Carrier-off state ........................................................................................................... 40

6.2.3 Testing for carrier on state .......................................................................................................................... 41

6.2.3.1 Method of test ....................................................................................................................................... 41

6.2.3.2 Measurement method ............................................................................................................................ 41

6.2.3.3 Test requirements .................................................................................................................................. 41

6.2.4 Testing for carrier off state ......................................................................................................................... 42

6.2.4.1 Method of test ....................................................................................................................................... 42

6.2.4.2 Peak measurement method .................................................................................................................... 42

6.2.4.3 Average measurement ........................................................................................................................... 42

6.2.4.4 Test requirements .................................................................................................................................. 42

6.3 AES Control and Monitoring Functions (CMF) ............................................................................................... 43

6.3.1 Special test equipment ................................................................................................................................ 43

6.3.2 Self-monitoring functions ........................................................................................................................... 43

6.3.2.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 43

6.3.2.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 43

6.3.2.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 43

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11)

6.3.2.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 43

6.3.2.2 Transmit frequency generation sub-system monitoring ........................................................................ 43

6.3.2.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 43

6.3.2.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 43

6.3.2.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 44

6.3.3 Network control authorization and reception .............................................................................................. 44

6.3.3.1 Network control authorization .............................................................................................................. 44

6.3.3.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 44

6.3.3.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 44

6.3.3.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 44

6.3.3.1.4 Test procedure ................................................................................................................................. 44

6.3.3.1.5 Test requirement .............................................................................................................................. 45

6.3.3.2 Network control reception transmit frequency control.......................................................................... 45

6.3.3.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 45

6.3.3.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 45

6.3.3.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 45

6.3.3.2.4 Test procedure ................................................................................................................................. 45

6.3.3.2.5 Test requirement .............................................................................................................................. 46

6.4 Equipment identity ........................................................................................................................................... 46

6.4.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 46

6.4.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 46

6.4.3 Method of test ............................................................................................................................................. 46

6.4.4 Test procedure ............................................................................................................................................ 46

6.4.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 46

7 Requirements for NGSO AES transmitting in the band 1 980 MHz to 2 010 MHz .............................. 47

7.0 General ............................................................................................................................................................. 47

7.1 Unwanted emissions limits outside the band 1 980,1 MHz to 2 009,9 MHz (carrier-on) ................................ 47

7.1.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 47

7.1.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 47

7.1.3 Method of test ............................................................................................................................................. 48

7.1.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 48

7.1.5 Average measurement ................................................................................................................................. 48

7.1.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 49

7.2 Unwanted emissions limits within the bands 1 980,1 MHz to 2 009,9 MHz, 1 978,1 MHz to

1 980,1 MHz and 2 009,9 MHz to 2 011,9 MHz (carrier-on)........................................................................... 49

7.2.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 49

7.2.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 49

7.2.3 Method of test ............................................................................................................................................. 50

7.2.4 Measurement method .................................................................................................................................. 50

7.2.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 51

7.3 Unwanted emissions limits (carrier-off) ........................................................................................................... 51

7.3.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 51

7.3.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 51

7.3.3 Method of test ............................................................................................................................................. 51

7.3.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 52

7.3.5 Average measurement ................................................................................................................................. 52

7.3.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 52

7.4 AES Control and Monitoring Functions (CMF) ............................................................................................... 52

7.4.1 Special test equipment ................................................................................................................................ 52

7.4.2 Self-monitoring functions ........................................................................................................................... 53

7.4.2.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 53

7.4.2.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 53

7.4.2.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 53

7.4.2.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 53

7.4.2.2 Transmit frequency generation sub-system monitoring ........................................................................ 53

7.4.2.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 53

7.4.2.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 53

7.4.2.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 53

7.4.3 Network control authorization and reception ...................................................................................

...

Final draft ETSI EN 301 473 V2.1.1 (2016-07)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Aircraft Earth Stations (AES)
providing Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/
Mobile Satellite Service (MSS) and/or the
Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/
Mobile Satellite Service (MSS), operating in the frequency band
below 3 GHz covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Final draft ETSI EN 301 473 V2.1.1 (2016-07)
Reference
REN/SES-00389
Keywords
aeronautical, AMSS, earth station, mobile, MSS,
satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Final draft ETSI EN 301 473 V2.1.1 (2016-07)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 9

Foreword ............................................................................................................................................................. 9

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 9

Introduction ........................................................................................................................................................ 9

1 Scope ...................................................................................................................................................... 10

2 References .............................................................................................................................................. 11

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 11

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 11

3 Definitions and abbreviations ................................................................................................................. 12

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 12

3.2 Abbreviations ................................................................................................................................................... 13

4 General ................................................................................................................................................... 14

4.1 Presentation of equipment for testing purposes ................................................................................................ 14

4.2 Aircraft earth stations ....................................................................................................................................... 14

4.3 Description of equipment ................................................................................................................................. 15

5 Requirements for AES transmitting in the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz ....................................... 16

5.1 Unwanted emissions limits outside the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz and the band 1 626,5 MHz to

1 628,5 MHz (carrier-on) ................................................................................................................................. 16

5.1.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 16

5.1.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 16

5.1.3 Method of test ............................................................................................................................................. 16

5.1.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 17

5.1.5 Average measurement ................................................................................................................................. 17

5.1.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 17

5.2 Unwanted emissions limits within the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz and the band 1 626,5 MHz to

1 628,5 MHz (carrier-on) ................................................................................................................................. 18

5.2.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 18

5.2.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 18

5.2.3 Method of test ............................................................................................................................................. 19

5.2.4 Measurement method .................................................................................................................................. 20

5.2.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 20

5.3 EIRP density limits within the operational band .............................................................................................. 20

5.3.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 20

5.3.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 20

5.3.3 Method of test ............................................................................................................................................. 21

5.3.4 Peak Limit Test ........................................................................................................................................... 21

5.3.5 Mean Limit Test ......................................................................................................................................... 21

5.3.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 22

5.4 Unwanted emissions limits (carrier-off) ........................................................................................................... 22

5.4.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 22

5.4.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 22

5.4.3 Method of test ............................................................................................................................................. 22

5.4.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 23

5.4.5 Average measurement ................................................................................................................................. 23

5.4.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 23

5.5 AES Control and Monitoring Functions (CMF) ............................................................................................... 23

5.5.1 Special test equipment ................................................................................................................................ 23

5.5.2 Self-monitoring functions ........................................................................................................................... 24

5.5.2.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 24

5.5.2.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 24

5.5.2.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 24

5.5.2.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 24

5.5.2.2 Transmit frequency generation sub-system monitoring ........................................................................ 24

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Final draft ETSI EN 301 473 V2.1.1 (2016-07)

5.5.2.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 24

5.5.2.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 24

5.5.2.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 24

5.5.3 Network control authorization and reception .............................................................................................. 24

5.5.3.1 Network control authorization .............................................................................................................. 24

5.5.3.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 24

5.5.3.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 25

5.5.3.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 25

5.5.3.1.4 Test procedure ................................................................................................................................. 25

5.5.3.1.5 Test requirement .............................................................................................................................. 25

5.5.3.2 Network control reception transmit frequency control.......................................................................... 25

5.5.3.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 25

5.5.3.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 26

5.5.3.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 26

5.5.3.2.4 Test procedure ................................................................................................................................. 26

5.5.3.2.5 Test requirement .............................................................................................................................. 26

5.6 Equipment identity ........................................................................................................................................... 26

5.6.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 26

5.6.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 26

5.6.3 Method of test ............................................................................................................................................. 27

5.6.4 Test procedure ............................................................................................................................................ 27

5.6.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 27

6 Requirements for AES transmitting in the band 1 626,5 MHz to 1 660,5 MHz and the band

1 668,0 MHz to 1 675,0 MHz ................................................................................................................ 27

6.1 Unwanted emissions limits outside the band 1 626,5 MHz to 1 660,5 MHz and the band 1 660,5 MHz to

1 662,5 MHz and also outside the band 1 666,0 MHz to 1 668,0 MHz, the band 1 668,0 MHz to 1 675,0

MHz and the band 1 675,0 MHz to 1 677,0 MHz ............................................................................................ 27

6.1.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 27

6.1.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 28

6.1.3 Testing for carrier on state .......................................................................................................................... 34

6.1.3.1 Method of test ....................................................................................................................................... 34

6.1.3.2 Measurement method ............................................................................................................................ 35

6.1.3.3 Test requirements .................................................................................................................................. 35

6.1.4 Testing for carrier off state ......................................................................................................................... 35

6.1.4.1 Method of test ....................................................................................................................................... 35

6.1.4.2 Peak measurement method .................................................................................................................... 35

6.1.4.3 Average measurement ........................................................................................................................... 36

6.1.4.4 Test requirements .................................................................................................................................. 36

6.2 Unwanted emissions limits within the band 1 626,5 MHz to 1 660,5 MHz and the band 1 660,5 MHz to

1 662,5 MHz and also within the band 1 666,0 MHz to 1 668,0 MHz, the band 1 668,0 MHz to 1 675,0

MHz and the band 1 675,0 MHz to 1 677,0 MHz ............................................................................................ 36

6.2.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 36

6.2.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 37

6.2.2.1 General .................................................................................................................................................. 37

6.2.2.2 Specification 1: Carrier-on state ............................................................................................................ 37

6.2.2.3 Specification 2: Carrier-off state ........................................................................................................... 39

6.2.3 Testing for carrier on state .......................................................................................................................... 40

6.2.3.1 Method of test ....................................................................................................................................... 40

6.2.3.2 Measurement method ............................................................................................................................ 40

6.2.3.3 Test requirements .................................................................................................................................. 40

6.2.4 Testing for carrier off state ......................................................................................................................... 41

6.2.4.1 Method of test ....................................................................................................................................... 41

6.2.4.2 Peak measurement method .................................................................................................................... 41

6.2.4.3 Average measurement ........................................................................................................................... 41

6.2.4.4 Test requirements .................................................................................................................................. 41

6.3 AES Control and Monitoring Functions (CMF) ............................................................................................... 42

6.3.1 Special test equipment ................................................................................................................................ 42

6.3.2 Self-monitoring functions ........................................................................................................................... 42

6.3.2.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 42

6.3.2.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 42

6.3.2.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 42

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Final draft ETSI EN 301 473 V2.1.1 (2016-07)

6.3.2.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 42

6.3.2.2 Transmit frequency generation sub-system monitoring ........................................................................ 42

6.3.2.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 42

6.3.2.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 42

6.3.2.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 43

6.3.3 Network control authorization and reception .............................................................................................. 43

6.3.3.1 Network control authorization .............................................................................................................. 43

6.3.3.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 43

6.3.3.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 43

6.3.3.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 43

6.3.3.1.4 Test procedure ................................................................................................................................. 43

6.3.3.1.5 Test requirement .............................................................................................................................. 44

6.3.3.2 Network control reception transmit frequency control.......................................................................... 44

6.3.3.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 44

6.3.3.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 44

6.3.3.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 44

6.3.3.2.4 Test procedure ................................................................................................................................. 44

6.3.3.2.5 Test requirement .............................................................................................................................. 45

6.4 Equipment identity ........................................................................................................................................... 45

6.4.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 45

6.4.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 45

6.4.3 Method of test ............................................................................................................................................. 45

6.4.4 Test procedure ............................................................................................................................................ 45

6.4.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 45

7 Requirements for NGSO AES transmitting in the band 1 980 MHz to 2 010 MHz .............................. 46

7.0 General ............................................................................................................................................................. 46

7.1 Unwanted emissions limits outside the band 1 980,1 MHz to 2 009,9 MHz (carrier-on) ................................ 46

7.1.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 46

7.1.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 46

7.1.3 Method of test ............................................................................................................................................. 47

7.1.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 47

7.1.5 Average measurement ................................................................................................................................. 47

7.1.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 48

7.2 Unwanted emissions limits within the bands 1 980,1 MHz to 2 009,9 MHz, 1 978,1 MHz to

1 980,1 MHz and 2 009,9 MHz to 2 011,9 MHz (carrier-on)........................................................................... 48

7.2.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 48

7.2.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 48

7.2.3 Method of test ............................................................................................................................................. 49

7.2.4 Measurement method .................................................................................................................................. 49

7.2.5 Test requirements ........................................................................................................................................ 50

7.3 Unwanted emissions limits (carrier-off) ........................................................................................................... 50

7.3.1 Purpose ....................................................................................................................................................... 50

7.3.2 Conformance requirements ......................................................................................................................... 50

7.3.3 Method of test ............................................................................................................................................. 50

7.3.4 Peak measurement ...................................................................................................................................... 51

7.3.5 Average measurement ................................................................................................................................. 51

7.3.6 Test requirements ........................................................................................................................................ 51

7.4 AES Control and Monitoring Functions (CMF) ............................................................................................... 51

7.4.1 Special test equipment ................................................................................................................................ 51

7.4.2 Self-monitoring functions ........................................................................................................................... 52

7.4.2.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 52

7.4.2.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 52

7.4.2.1.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 52

7.4.2.1.3 Method of test .................................................................................................................................. 52

7.4.2.2 Transmit frequency generation sub-system monitoring ........................................................................ 52

7.4.2.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 52

7.4.2.2.2 Conformance requirements .............................................................................................................. 52

7.4.2.2.3 Method of test .................................................................................................................................. 52

7.4.3 Network control authorization and reception ...........................
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.