Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for low data rate Mobile satellite Earth Stations (MESs) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The present document applies to Mobile Earth Stations (MES), except aeronautical mobile earth stations, which have
the following characteristics:
• The MES are operating in one or more frequency ranges of the Fixed Satellite Service (FSS):
- 10,70 GHz to 11,70 GHz (space to earth);
- 12,50 GHz to 12,75 GHz (space to earth);
- 14,00 GHz to 14,25 GHz (earth to space).
Because the transmissions from the MES to the Satellite in the 14,00 GHz to 14,25 GHz band fall under a secondary
allocation, the transmissions should not cause harmful interference to primary services (e.g. the Fixed Satellite Service
(FSS)) and at the same time cannot claim protection from harmful interference from those services.
• The MES may be either:
- a Land Mobile Earth Station (LMES) radio equipment; and/or
- a Maritime Mobile Earth Station (MMES) radio equipment not providing those distress and safety
functions required by the International Maritime Organization (IMO).
• These LMESs could be either vehicle mounted or portable equipment.
• These MMESs are installable equipment on ships.
• The MES could consist of a number of modules including a keyboard interface to the user.
• The MES use linear polarization.
• The MES operate through a geostationary satellite at least 3° away from any other geostationary satellite
operating in the same frequency band and covering the same area.
• The antenna of the MES may be omnidirectional or directional with a means of tracking the satellite.
• The MES are operating as part of a satellite network used for the distribution and/or exchange of information
between users.
• The MES are controlled and monitored by a Network Control Facility (NCF). The NCF is outside the scope of
the present document.
The present document applies to the MES with its ancillary equipment and its various terrestrial ports, and when
operated within the boundary limits of the operational environmental profile declared by the manufacturer.
The present document is intended to cover the provisions of Directive 2014/53/EU [3] (RE Directive) article 3.2, which
states that "… radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use of radio
spectrum in order to avoid harmful interference".
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements
under other parts of article 3 of the RE Directive [3] may apply to equipment within the scope of the present document.
NOTE: A list of such ENs is included on the ETSI web site.

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za mobilne satelitske zemeljske postaje (MES) z nizkimi hitrostmi prenosa podatkov, razen za aeronavtične mobilne satelitske zemeljske postaje, ki obratujejo v frekvenčnih pasovih 11/12/14 GHz

Ta dokument se uporablja za mobilne zemeljske postaje (MES), razen za aeronavtične mobilne zemeljske postaje, z naslednjimi značilnostmi:
• Mobilne zemeljske postaje obratujejo v enem ali več frekvenčnih območjih fiksne satelitske storitve (FSS):
– od 10,70 do 11,70 GHz (vesolje–Zemlja);
– od 12,50 do 12,75 GHz (vesolje–Zemlja);
– od 14,00 do 14,25 GHz (Zemlja–vesolje);
Ker je pas od 14,00 do 14,25 GHz sekundarno dodeljen za prenose od mobilne zemeljske postaje do satelita, slednji ne bi smeli motiti primarnih storitev (npr. fiksnih satelitskih storitev (FSS)) in hkrati zanje ni mogoče zahtevati zaščite pred škodljivimi motnjami, ki jih povzročajo primarne storitve.
• Mobilna zemeljska postaja je lahko:
– radijska oprema kopenskih mobilnih zemeljskih postaj (LMES) in/ali
– radijska oprema pomorskih mobilnih zemeljskih postaj (MMES), ki ne zagotavlja funkcij za stisko in varnost,
ki jih zahteva Mednarodna pomorska organizacija (IMO).
• Kopenske mobilne zemeljske postaje so lahko nameščene na vozilu ali prenosne.
• Pomorske mobilne zemeljske postaje so nameščene v plovilih.
• Mobilne zemeljske postaje so lahko sestavljene iz več modulov, vključno z vmesnikom s tipkovnico za uporabnika.
• Mobilne zemeljske postaje uporabljajo linearno polarizacijo.
• Mobilne zemeljske postaje delujejo prek geostacionarnega satelita, ki je odmaknjen za vsaj 3° od kateregakoli drugega geostacionarnega satelita, ki deluje v istem frekvenčnem pasu in na istem območju.
• Antena mobilne zemeljske postaje je lahko vsesmerna ali usmerjena z možnostjo sledenja satelitu.
• Mobilne zemeljske postaje delujejo kot del satelitskega omrežja, ki se uporablja za distribucijo in/ali izmenjavo informacij med uporabniki.
• Mobilne zemeljske postaje se krmili in spremlja z napravo za krmiljenje omrežja (NCF). Naprava za krmiljenje omrežja ne spada v področje uporabe tega dokumenta.
Ta dokument se uporablja za mobilno zemeljsko postajo s pomožno opremo in različnimi zemeljskimi vrati, ko ta deluje znotraj mejnih vrednosti obratovalnega okoljskega profila, kot ga določi proizvajalec.
Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [3] (direktive RE), ki navaja: »/.../ Radijska oprema je izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito izrabo radijskega spektra, z namenom preprečevanja škodljivega motenja.«
Poleg tega dokumenta se za opremo v področju uporabe tega dokumenta lahko uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov člena 3 Direktive RE [3].
OPOMBA: seznam tovrstnih standardov EN je na voljo na spletnem mestu inštituta ETSI.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
15-May-2016
Publication Date
11-Jul-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
27-Jun-2016
Due Date
01-Sep-2016
Completion Date
12-Jul-2016

Buy Standard

Standard
SIST EN 301 427 V2.1.1:2016
English language
46 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for low data rate Mobile satellite Earth Stations (MES) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
46 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.QDYWLþQH*+]Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for low data rate Mobile satellite Earth Stations (MESs) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU33.060.30Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemiRadio relay and fixed satellite communications systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06)SIST EN 301 427 V2.1.1:2016en01-september-2016SIST EN 301 427 V2.1.1:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 301 427 V2.1.1:2016

ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for low data rate Mobile satellite Earth Stations (MES) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 301 427 V2.1.1:2016
ETSI ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) 2

Reference REN/SES-00380 Keywords earth station, LMES, MES, mobile, regulation, satellite ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 301 427 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6 Foreword ............................................................................................................................................................. 6 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 6 Introduction ........................................................................................................................................................ 6 1 Scope ........................................................................................................................................................ 8 2 References ................................................................................................................................................ 9 2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 9 2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 9 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9 3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 10 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 10 4 Technical requirement specifications ..................................................................................................... 11 4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 11 4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 11 4.2.1 Unwanted emissions outside the band ........................................................................................................ 11 4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 11 4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 11 4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 12 4.2.2 Unwanted emissions within the band ......................................................................................................... 12 4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 12 4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 12 4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 12 4.2.3 Off-axis EIRP emissions density in the nominated bandwidth ................................................................... 13 4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 13 4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 13 4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 13 4.2.4 Control and Monitoring Functions (CMF) .................................................................................................. 13 4.2.4.0 General .................................................................................................................................................. 13 4.2.4.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 13 4.2.4.1.1 Justification ..................................................................................................................................... 13 4.2.4.1.2 Specification .................................................................................................................................... 14 4.2.4.1.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 14 4.2.4.2 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 14 4.2.4.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 14 4.2.4.2.2 Specification .................................................................................................................................... 14 4.2.4.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 14 4.2.4.3 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 14 4.2.4.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 14 4.2.4.3.2 Specification .................................................................................................................................... 14 4.2.4.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 14 4.2.4.4 Control Channel (CC) reception ........................................................................................................... 14 4.2.4.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 14 4.2.4.4.2 Specification .................................................................................................................................... 15 4.2.4.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 15 4.2.4.5 Network control commands .................................................................................................................. 15 4.2.4.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 15 4.2.4.5.2 Specification .................................................................................................................................... 15 4.2.4.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 15 4.2.4.6 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 15 4.2.4.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 15 4.2.4.6.2 Specification .................................................................................................................................... 16 4.2.4.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 16 4.2.5 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 16 SIST EN 301 427 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) 4 4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 16 4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 16 4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 16 4.2.6 Blocking performance ................................................................................................................................. 16 4.2.6.1 Justification ........................................................................................................................................... 16 4.2.6.2 Specification.......................................................................................................................................... 17 4.2.6.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17 4.2.7 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 17 4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 17 4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 17 4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17 5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 18 5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 18 5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 18 6 Test methods .......................................................................................................................................... 18 6.0 General ............................................................................................................................................................. 18 6.1 Unwanted emissions outside the band 14,00 GHz to 14,25 GHz ..................................................................... 18 6.1.1 General ........................................................................................................................................................ 18 6.1.2 Test site ....................................................................................................................................................... 19 6.1.3 Test method ................................................................................................................................................ 19 6.1.3.0 General .................................................................................................................................................. 19 6.1.3.1 Receive test equipment ......................................................................................................................... 20 6.1.3.1.1 Measuring receiver for measurements up to 1 000 MHz ................................................................. 20 6.1.3.1.2 Spectrum analyser for measurements above 1 000 MHz ................................................................. 20 6.1.4 Procedure .................................................................................................................................................... 20 6.1.4.1 Test arrangements ................................................................................................................................. 20 6.1.4.2 Up to 1 000 MHz .................................................................................................................................. 21 6.1.4.3 Above 1 000 MHz ................................................................................................................................. 22 6.1.4.3.0 General ............................................................................................................................................ 22 6.1.4.3.1 Identification of the significant frequencies of the radiated unwanted emissions ........................... 22 6.1.4.3.2 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation .......................................... 23 6.1.4.3.3 Measurement of conducted unwanted emissions at the antenna flange ........................................... 24 6.2 Unwanted emissions within the band 14,00 GHz to 14,25 GHz ...................................................................... 24 6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 24 6.2.1.0 Introduction ........................................................................................................................................... 24 6.2.1.1 General .................................................................................................................................................. 25 6.2.1.2 Method of measurement at the antenna flange ...................................................................................... 25 6.2.1.3 Method of measurement with a test antenna ......................................................................................... 26 6.3 Off-axis EIRP emissions density in the nominated bandwidth ........................................................................ 27 6.3.1 General ........................................................................................................................................................ 27 6.3.2 Static rms antenna pointing accuracy.......................................................................................................... 27 6.3.2.1 Method of measurement ........................................................................................................................ 27 6.3.3 Measurement of the off-axis EIRP without the antenna ............................................................................. 28 6.3.3.1 Transmitter output power density ......................................................................................................... 28 6.3.3.1.0 General ............................................................................................................................................ 28 6.3.3.1.1 Method of measurement .................................................................................................................. 28 6.3.3.2 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 29 6.3.3.2.1 General ............................................................................................................................................ 29 6.3.3.2.2 Test site............................................................................................................................................ 29 6.3.3.2.3 Method of measurement .................................................................................................................. 29 6.3.3.3 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 30 6.3.3.3.1 General ............................................................................................................................................ 30 6.3.3.3.2 Test site............................................................................................................................................ 30 6.3.3.3.3 Method of measurement .................................................................................................................. 31 6.3.3.4 Computation of results .......................................................................................................................... 31 6.3.4 Measurement of the off-axis EIRP with the antenna .................................................................................. 32 6.3.4.1 General .................................................................................................................................................. 32 6.3.4.2 Maximum EIRP density per 40 kHz ratio relative to the EIRP ............................................................. 32 6.3.4.2.0 General ............................................................................................................................................ 32 6.3.4.2.1 Method of measurement .................................................................................................................. 32 SIST EN 301 427 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) 5 6.3.4.3 Maximum on-axis EIRP ........................................................................................................................ 32 6.3.4.3.1 General ............................................................................................................................................ 32 6.3.4.3.2 Test site............................................................................................................................................ 32 6.3.4.3.3 Method of measurement .................................................................................................................. 33 6.3.4.4 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 34 6.3.4.4.1 General ............................................................................................................................................ 34 6.3.4.4.2 Test site............................................................................................................................................ 34 6.3.4.4.3 Method of measurement .................................................................................................................. 34 6.3.4.5 Computation of results .......................................................................................................................... 35 6.4 Control and monitoring .................................................................................................................................... 35 6.4.0 General ........................................................................................................................................................ 35 6.4.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 36 6.4.2 Processor monitoring .................................................................................................................................. 36 6.4.2.1 Test method ........................................................................................................................................... 36 6.4.3 Transmit subsystem monitoring .................................................................................................................. 37 6.4.3.1 Test method ........................................................................................................................................... 37 6.4.4 Power-on/Reset ........................................................................................................................................... 37 6.4.4.1 Test method ........................................................................................................................................... 37 6.4.5 Control Channel (CC) reception ................................................................................................................. 37 6.4.5.1 Test method ........................................................................................................................................... 37 6.4.6 Network control commands ........................................................................................................................ 38 6.4.6.1 Test method ........................................................................................................................................... 38 6.4.7 Initial burst transmission ............................................................................................................................. 39 6.4.7.1 Test method ........................................................................................................................................... 39 6.5 Receive antenna off-axis gain pattern .............................................................................................................. 40 6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 40 6.5.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 40 6.5.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 40 6.5.1.3 Computation .......................................................................................................................................... 41 6.6 Blocking performance ...................................................................................................................................... 41 6.6.1 Test method ................................................................................................................................................ 41 6.7 Adjacent Signal Selectivity .............................................................................................................................. 41 6.7.1 Test method ................................................................................................................................................ 41 Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential requirements of Directive 2014/53/EU ......................................................... 43 Annex B (informative): Bibliography ................................................................................................... 45 History .............................................................................................................................................................. 46

SIST EN 301 427 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) 6 Intellectual Property Rights IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web server (https://ipr.etsi.org/). Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become, essential to the present document. Foreword This Harmonised European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Satellite Earth Stations and Systems (SES). The present document has been prepared under the Commission's standardisation request C(2015) 5376 final [i.3] to provide one voluntary means of conforming to the essential requirements of Directive 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC [3]. Once the present document is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive, compliance with the normative clauses of the present document given in table A.1 confers, within the limits of the scope of the present document, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements of that Directive and associated EFTA regulations.

National transposition dates Date of adoption of this EN: 16 May 2016 Date of latest announcement of this EN (doa): 31 August 2016 Date of latest publication of new National Standard or endorsement of this EN (dop/e):

28 February 2017 Date of withdrawal of any conflicting National Standard (dow): 28 February 2018

Modal verbs terminology In the present document "shall", "shall not", "should", "should not", "may", "need not", "will", "will not", "can" and "cannot" are to be interpreted as described in clause 3.2 of the ETSI Drafting Rules (Verbal forms for the expression of provisions). "must" and "must not" are NOT allowed in ETSI deliverables except when used in direct citation. Introduction The present document is part of a set of standards developed by ETSI and is designed to fit in a modular structure to cover all radio equipment under the RE Directive [3]. The modular structure is shown in ETSI EG 201 399 [i.1]. Figure 1: Void SIST EN 301 427 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) 7 The present document is based on ETSI TBR 027 [i.2]. The requirements have bee

...

ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for low data rate
Mobile satellite Earth Stations (MES)
except aeronautical mobile satellite earth stations,
operating in the 11/12/14 GHz frequency bands
covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06)
Reference
REN/SES-00380
Keywords
earth station, LMES, MES, mobile, regulation,
satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6

Foreword ............................................................................................................................................................. 6

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 6

Introduction ........................................................................................................................................................ 6

1 Scope ........................................................................................................................................................ 8

2 References ................................................................................................................................................ 9

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 9

2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 9

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9

3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 10

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 10

4 Technical requirement specifications ..................................................................................................... 11

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 11

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 11

4.2.1 Unwanted emissions outside the band ........................................................................................................ 11

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 11

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 11

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 12

4.2.2 Unwanted emissions within the band ......................................................................................................... 12

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 12

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 12

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 12

4.2.3 Off-axis EIRP emissions density in the nominated bandwidth ................................................................... 13

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 13

4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 13

4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 13

4.2.4 Control and Monitoring Functions (CMF) .................................................................................................. 13

4.2.4.0 General .................................................................................................................................................. 13

4.2.4.1 Processor monitoring ............................................................................................................................ 13

4.2.4.1.1 Justification ..................................................................................................................................... 13

4.2.4.1.2 Specification .................................................................................................................................... 14

4.2.4.1.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 14

4.2.4.2 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 14

4.2.4.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 14

4.2.4.2.2 Specification .................................................................................................................................... 14

4.2.4.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 14

4.2.4.3 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 14

4.2.4.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 14

4.2.4.3.2 Specification .................................................................................................................................... 14

4.2.4.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 14

4.2.4.4 Control Channel (CC) reception ........................................................................................................... 14

4.2.4.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 14

4.2.4.4.2 Specification .................................................................................................................................... 15

4.2.4.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 15

4.2.4.5 Network control commands .................................................................................................................. 15

4.2.4.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 15

4.2.4.5.2 Specification .................................................................................................................................... 15

4.2.4.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 15

4.2.4.6 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 15

4.2.4.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 15

4.2.4.6.2 Specification .................................................................................................................................... 16

4.2.4.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 16

4.2.5 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 16

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06)

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 16

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 16

4.2.6 Blocking performance ................................................................................................................................. 16

4.2.6.1 Justification ........................................................................................................................................... 16

4.2.6.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.6.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17

4.2.7 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 17

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 18

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 18

5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 18

6 Test methods .......................................................................................................................................... 18

6.0 General ............................................................................................................................................................. 18

6.1 Unwanted emissions outside the band 14,00 GHz to 14,25 GHz ..................................................................... 18

6.1.1 General ........................................................................................................................................................ 18

6.1.2 Test site ....................................................................................................................................................... 19

6.1.3 Test method ................................................................................................................................................ 19

6.1.3.0 General .................................................................................................................................................. 19

6.1.3.1 Receive test equipment ......................................................................................................................... 20

6.1.3.1.1 Measuring receiver for measurements up to 1 000 MHz ................................................................. 20

6.1.3.1.2 Spectrum analyser for measurements above 1 000 MHz ................................................................. 20

6.1.4 Procedure .................................................................................................................................................... 20

6.1.4.1 Test arrangements ................................................................................................................................. 20

6.1.4.2 Up to 1 000 MHz .................................................................................................................................. 21

6.1.4.3 Above 1 000 MHz ................................................................................................................................. 22

6.1.4.3.0 General ............................................................................................................................................ 22

6.1.4.3.1 Identification of the significant frequencies of the radiated unwanted emissions ........................... 22

6.1.4.3.2 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation .......................................... 23

6.1.4.3.3 Measurement of conducted unwanted emissions at the antenna flange ........................................... 24

6.2 Unwanted emissions within the band 14,00 GHz to 14,25 GHz ...................................................................... 24

6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 24

6.2.1.0 Introduction ........................................................................................................................................... 24

6.2.1.1 General .................................................................................................................................................. 25

6.2.1.2 Method of measurement at the antenna flange ...................................................................................... 25

6.2.1.3 Method of measurement with a test antenna ......................................................................................... 26

6.3 Off-axis EIRP emissions density in the nominated bandwidth ........................................................................ 27

6.3.1 General ........................................................................................................................................................ 27

6.3.2 Static rms antenna pointing accuracy.......................................................................................................... 27

6.3.2.1 Method of measurement ........................................................................................................................ 27

6.3.3 Measurement of the off-axis EIRP without the antenna ............................................................................. 28

6.3.3.1 Transmitter output power density ......................................................................................................... 28

6.3.3.1.0 General ............................................................................................................................................ 28

6.3.3.1.1 Method of measurement .................................................................................................................. 28

6.3.3.2 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 29

6.3.3.2.1 General ............................................................................................................................................ 29

6.3.3.2.2 Test site............................................................................................................................................ 29

6.3.3.2.3 Method of measurement .................................................................................................................. 29

6.3.3.3 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 30

6.3.3.3.1 General ............................................................................................................................................ 30

6.3.3.3.2 Test site............................................................................................................................................ 30

6.3.3.3.3 Method of measurement .................................................................................................................. 31

6.3.3.4 Computation of results .......................................................................................................................... 31

6.3.4 Measurement of the off-axis EIRP with the antenna .................................................................................. 32

6.3.4.1 General .................................................................................................................................................. 32

6.3.4.2 Maximum EIRP density per 40 kHz ratio relative to the EIRP ............................................................. 32

6.3.4.2.0 General ............................................................................................................................................ 32

6.3.4.2.1 Method of measurement .................................................................................................................. 32

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06)

6.3.4.3 Maximum on-axis EIRP ........................................................................................................................ 32

6.3.4.3.1 General ............................................................................................................................................ 32

6.3.4.3.2 Test site............................................................................................................................................ 32

6.3.4.3.3 Method of measurement .................................................................................................................. 33

6.3.4.4 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 34

6.3.4.4.1 General ............................................................................................................................................ 34

6.3.4.4.2 Test site............................................................................................................................................ 34

6.3.4.4.3 Method of measurement .................................................................................................................. 34

6.3.4.5 Computation of results .......................................................................................................................... 35

6.4 Control and monitoring .................................................................................................................................... 35

6.4.0 General ........................................................................................................................................................ 35

6.4.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 36

6.4.2 Processor monitoring .................................................................................................................................. 36

6.4.2.1 Test method ........................................................................................................................................... 36

6.4.3 Transmit subsystem monitoring .................................................................................................................. 37

6.4.3.1 Test method ........................................................................................................................................... 37

6.4.4 Power-on/Reset ........................................................................................................................................... 37

6.4.4.1 Test method ........................................................................................................................................... 37

6.4.5 Control Channel (CC) reception ................................................................................................................. 37

6.4.5.1 Test method ........................................................................................................................................... 37

6.4.6 Network control commands ........................................................................................................................ 38

6.4.6.1 Test method ........................................................................................................................................... 38

6.4.7 Initial burst transmission ............................................................................................................................. 39

6.4.7.1 Test method ........................................................................................................................................... 39

6.5 Receive antenna off-axis gain pattern .............................................................................................................. 40

6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.5.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 40

6.5.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 40

6.5.1.3 Computation .......................................................................................................................................... 41

6.6 Blocking performance ...................................................................................................................................... 41

6.6.1 Test method ................................................................................................................................................ 41

6.7 Adjacent Signal Selectivity .............................................................................................................................. 41

6.7.1 Test method ................................................................................................................................................ 41

Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential

requirements of Directive 2014/53/EU ......................................................... 43

Annex B (informative): Bibliography ................................................................................................... 45

History .............................................................................................................................................................. 46

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06)
Intellectual Property Rights

IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information

pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found

in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in

respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web

server (https://ipr.etsi.org/).

Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee

can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web

server) which are, or may be, or may become, essential to the present document.
Foreword

This Harmonised European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Satellite Earth Stations

and Systems (SES).

The present document has been prepared under the Commission's standardisation request C(2015) 5376 final [i.3] to

provide one voluntary means of conforming to the essential requirements of Directive 2014/53/EU on the harmonisation

of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing

Directive 1999/5/EC [3].

Once the present document is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive, compliance with

the normative clauses of the present document given in table A.1 confers, within the limits of the scope of the present

document, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements of that Directive and associated

EFTA regulations.
National transposition dates
Date of adoption of this EN: 16 May 2016
Date of latest announcement of this EN (doa): 31 August 2016
Date of latest publication of new National Standard
or endorsement of this EN (dop/e): 28 February 2017
Date of withdrawal of any conflicting National Standard (dow): 28 February 2018
Modal verbs terminology

In the present document "shall", "shall not", "should", "should not", "may", "need not", "will", "will not", "can" and

"cannot" are to be interpreted as described in clause 3.2 of the ETSI Drafting Rules (Verbal forms for the expression of

provisions).

"must" and "must not" are NOT allowed in ETSI deliverables except when used in direct citation.

Introduction

The present document is part of a set of standards developed by ETSI and is designed to fit in a modular structure to

cover all radio equipment under the RE Directive [3]. The modular structure is shown in ETSI EG 201 399 [i.1].

Figure 1: Void
ETSI
---------------------- Page: 6 ----------------------
7 ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06)
The present document is based on ETSI TBR 027 [i.2].

The requirements have been selected to ensure an adequate level of compatibility with other radio services. The levels,

however, do not cover extreme cases which may occur in any location but with a low probability of occurrence.

The present document may not cover those cases where a potential source of interference

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.