Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Satellite Earth Stations (MES) for MSS operating in the 2 GHz frequency bands - Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The present document applies to User Equipment (UE) radio equipment type which has the following characteristics:
• these UEs have both transmit and receive capabilities and operate in an hybrid Satellite/terrestrial network i.e. a satellite and/or Complementary Ground Component (CGC) network;
• the satellite component is based on GSO;
• these UEs operate with an assigned channel signal bandwidth (CBw) of 1 MHz or greater;
• these UEs may be handset, handheld, portable, vehicle-mounted, aircraft mounted device (in this case the present document refers to Aeronautical Terminal - AT) host connected, semi-fixed or fixed equipment, or may be an element in a multi-mode terminal. It may consist of a number of modules with associated connections and user interface, or may be a self contained single unit;
• if the UE is an element in a multi-mode terminal, unless otherwise stated in the present document, its
requirements apply only to the UE element of the terminal operating in the Mobile Satellite Service (MSS) frequency bands given in Table 1;
• the present document applies for several class of UEs:
- UE for terrestrial use Power Class 1 - clauses 4 and 5;
- UE for terrestrial use Power Class 1bis - clauses 4 and 5;
- UE for terrestrial use Power Class 2 - clauses 4 and 5;
- UE for terrestrial use Power Class 3 - clauses 4 and 5;
- UE for aeronautical use (Aeronautical Terminal - AT) - clauses 6 and 7;
- UE for terrestrial use (non-aeronautical UE E-UTRA) - clauses 8 and 9;
• the Aeronautical Terminals (AT) operates at altitude of 1 000 m and higher above ground level.
This radio equipment type is capable of operating in all or any part of the frequency bands given in Table 1.
The present document is intended to cover the provisions of Directive 2014/53/EU [9] (RE Directive) article 3.2, which states that "Radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference".
NOTE 1: In addition to the unwanted emission limits defined in clauses 4.2.4 and 4.2.5 of the present document, additional operational constraints may be required to prevent harmful interference into services operating in the neighbouring bands outside the operational band defined in Table 1.
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements under other parts of article 3 of the RE Directive [9] may apply to equipment within the scope of the present document.
NOTE 2: A list of such ENs is included on the web site http://www.newapproach.org.

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard za satelitske zemeljske postaje (MES) za MSS, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 2 GHz - 2. del: Uporabniška oprema (UE) za širokopasovne sisteme, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

Ta dokument se uporablja za radijsko opremo uporabniške opreme (UE) z naslednjimi značilnostmi:
• Uporabniška oprema ima sposobnost oddajanja in sprejemanja ter deluje v hibridnem satelitskem/prizemnem omrežju, tj. satelitskem omrežju in/ali omrežju komplementarne talne komponente (CGC).
• Satelitska komponenta temelji na geostacionarnem satelitu.
• Komplementarne talne komponente delujejo s pasovno širino signala dodeljenega kanala (CBw), ki je 1 MHz ali večja.
• Komplementarne talne komponente so lahko ročne naprave, ki so pritrjene ali polpritrjene na vozilo ali montirane v letalu (v tem primeru se ta dokument nanaša na letalski terminal – AT) in povezane z gostiteljem oziroma so lahko sestavni del večnačinovnega terminala. Sestavljene so lahko iz več modulov s povezanimi priključki in uporabniškim vmesnikom ali so samozadostna enota.
• Če je uporabniška oprema sestavni del večnačinovnega terminala,
zahteve tega dokumenta veljajo samo za uporabniško opremo v terminalu, ki deluje v frekvenčnih pasovih mobilnih satelitskih storitev (MSS), podanih v preglednici 1, razen če je v dokumentu drugače navedeno.
• Ta dokument se uporablja za različne razrede uporabniške opreme:
– uporabniška oprema za prizemno uporabo močnostnega razreda 1 – točki 4 in 5;
– uporabniška oprema za prizemno uporabo močnostnega razreda 1bis – točki 4 in 5;
– uporabniška oprema za prizemno uporabo močnostnega razreda 2 – točki 4 in 5;
– uporabniška oprema za prizemno uporabo močnostnega razreda 3 – točki 4 in 5;
– uporabniška oprema za letalsko uporabo (letalski terminal – AT) – točki 6 in 7;
– uporabniška oprema za prizemno uporabo (neletalska uporabniška oprema E-UTRA) – točki 8 in 9.
• Letalski terminali (AT) delujejo na višini 1000 m in več nad nivojem tal.
Ta tip radijske opreme lahko deluje v vseh delih frekvenčnih pasov iz preglednice 1.
Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [9] (direktive RE), ki navaja: »/.../ Radijska oprema je izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito izrabo radijskega spektra, z namenom preprečevanja škodljivega motenja.«
OPOMBA 1: poleg mejnih vrednosti neželenih oddajanj, opredeljenih v točkah 4.2.4 in 4.2.5 tega dokumenta, so lahko potrebne dodatne omejitve delovanja za preprečevanje škodljivih motenj storitev, ki delujejo v sosednjih pasovih zunaj delovnega pasu, ki je opredeljen v preglednici 1.
Poleg tega dokumenta se za opremo v področju uporabe tega dokumenta lahko uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov člena 3 direktive RE [9].
OPOMBA 2: seznam tovrstnih evropskih standardov je na voljo na spletnem mestu http://www.newapproach.org.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
29-May-2016
Publication Date
04-Jul-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
20-Jun-2016
Due Date
25-Aug-2016
Completion Date
05-Jul-2016

Buy Standard

Standard
SIST EN 302 574-2 V2.1.1:2016
English language
103 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems
English language
103 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 302 574-2 V2.1.0 (2016-03) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Satellite Earth Stations (MES) for MSS operating in the 2 GHz frequency bands; Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
100 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Satellite Earth Stations (MES) for MSS operating in the 2 GHz frequency bands - Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU33.060.30Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemiRadio relay and fixed satellite communications systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06)SIST EN 302 574-2 V2.1.1:2016en01-september-2016SIST EN 302 574-2 V2.1.1:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 302 574-2 V2.1.1:2016

ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 302 574-2 V2.1.1:2016
ETSI ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06) 2

Reference REN/SES-00370 Keywords broadband, IMT, mobile, satellite ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 302 574-2 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06) 3 Contents Intellectual Property Rights .............................................................................................................................. 11 Foreword ........................................................................................................................................................... 11 Modal verbs terminology .................................................................................................................................. 11 Introduction ...................................................................................................................................................... 12 1 Scope ...................................................................................................................................................... 13 2 References .............................................................................................................................................. 14 2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 14 2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 14 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 15 3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 15 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 16 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 16 4 Technical requirements specifications for UE ....................................................................................... 18 4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 18 4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 18 4.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 18 4.2.2 Control and monitoring functions ............................................................................................................... 18 4.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 18 4.2.2.2 Limit ...................................................................................................................................................... 18 4.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 19 4.2.3 Maximum output power .............................................................................................................................. 19 4.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 19 4.2.3.2 Limit ...................................................................................................................................................... 19 4.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 19 4.2.4 Spectrum emissions mask ........................................................................................................................... 19 4.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 19 4.2.4.2 Limit ...................................................................................................................................................... 19 4.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 20 4.2.5 Transmitter spurious emissions ................................................................................................................... 20 4.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 20 4.2.5.2 Limits .................................................................................................................................................... 20 4.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21 4.2.6 Minimum output power .............................................................................................................................. 21 4.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 21 4.2.6.2 Limits .................................................................................................................................................... 21 4.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21 4.2.7 Adjacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR) ...................................................................................... 21 4.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 21 4.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 21 4.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22 4.2.8 Out of synchronization handling of output power ...................................................................................... 22 4.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 22 4.2.8.2 Limits .................................................................................................................................................... 22 4.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22 4.2.9 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 23 4.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 23 4.2.9.2 Limits .................................................................................................................................................... 23 4.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 23 4.2.10 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 23 4.2.10.1 Definition .............................................................................................................................................. 23 4.2.10.2 Limits .................................................................................................................................................... 24 4.2.10.3 Conformance ......................................................................................................................................... 24 4.2.11 Receiver spurious response ......................................................................................................................... 24 4.2.11.1 Definition .............................................................................................................................................. 24 SIST EN 302 574-2 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06) 4 4.2.11.2 Limits .................................................................................................................................................... 24 4.2.11.3 Conformance ......................................................................................................................................... 24 4.2.12 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 24 4.2.12.1 Definition .............................................................................................................................................. 24 4.2.12.2 Limits .................................................................................................................................................... 25 4.2.12.3 Conformance ......................................................................................................................................... 25 4.2.13 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 25 4.2.13.1 Definition .............................................................................................................................................. 25 4.2.13.2 Limits .................................................................................................................................................... 25 4.2.13.3 Conformance ......................................................................................................................................... 26 5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 26 5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 26 5.1.1 Specification of the environmental test conditions ..................................................................................... 26 5.1.2 Tests under extreme voltage conditions ...................................................................................................... 26 5.2 Tests frequencies .............................................................................................................................................. 26 5.3 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 27 5.4 Radio test suites ................................................................................................................................................ 28 5.4.1 Control and monitoring functions ............................................................................................................... 28 5.4.1.1 Test method ........................................................................................................................................... 28 5.4.2 Maximum output power .............................................................................................................................. 28 5.4.2.1 Method of test ....................................................................................................................................... 28 5.4.2.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 28 5.4.2.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 29 5.4.2.2 Test requirements .................................................................................................................................. 29 5.4.3 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 29 5.4.3.1 Method of test ....................................................................................................................................... 29 5.4.3.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 29 5.4.3.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 29 5.4.3.2 Test requirements .................................................................................................................................. 29 5.4.4 Transmitter spurious emissions ................................................................................................................... 29 5.4.4.1 Method of test ....................................................................................................................................... 29 5.4.4.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 29 5.4.4.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 30 5.4.4.2 Test requirements .................................................................................................................................. 30 5.4.5 Minimum output power .............................................................................................................................. 30 5.4.5.1 Method of test ....................................................................................................................................... 30 5.4.5.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 30 5.4.5.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 30 5.4.5.2 Test requirements .................................................................................................................................. 30 5.4.6 Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR) ...................................................................................... 30 5.4.6.0 General .................................................................................................................................................. 30 5.4.6.1 Method of test ....................................................................................................................................... 30 5.4.6.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 30 5.4.6.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 31 5.4.6.2 Test requirements .................................................................................................................................. 31 5.4.7 Out of synchronization handling of output power ...................................................................................... 31 5.4.7.1 Method of test ....................................................................................................................................... 31 5.4.7.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 31 5.4.7.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 31 5.4.7.2 Test requirements .................................................................................................................................. 31 5.4.8 Adjacent Channel Selectivity (ACS) .......................................................................................................... 31 5.4.8.1 Method of test ....................................................................................................................................... 31 5.4.8.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 31 5.4.8.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 32 5.4.8.2 Test requirements .................................................................................................................................. 32 5.4.9 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 33 5.4.9.1 Method of test ....................................................................................................................................... 33 5.4.9.1.1 Initial requirements .......................................................................................................................... 33 5.4.9.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 33 5.4.9.2 Test requirements .................................................................................................................................. 33 5.4.10 Receiver spurious response ......................................................................................................................... 33 SIST EN 302 574-2 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06) 5 5.4.10.1 Method of test ....................................................................................................................................... 33 5.4.10.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 33 5.4.10.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 33 5.4.10.2 Test requirements .................................................................................................................................. 34 5.4.11 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 34 5.4.11.1 Method of test ....................................................................................................................................... 34 5.4.11.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 34 5.4.11.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34 5.4.11.2 Test requirements .................................................................................................................................. 34 5.4.12 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 34 5.4.12.1 Method of test ....................................................................................................................................... 34 5.4.12.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 34 5.4.12.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34 5.4.12.2 Test requirements .................................................................................................................................. 34 6 Technical requirements specifications for the UE mounted on aircraft (Aeronautical Terminals) ........ 35 6.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 35 6.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 35 6.2.0 General ........................................................................................................................................................ 35 6.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 35 6.2.2 Transmitter Maximum output power .......................................................................................................... 35 6.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 35 6.2.2.2 Limit ...................................................................................................................................................... 36 6.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 36 6.2.3 Transmitter Spectrum emissions mask ....................................................................................................... 36 6.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 36 6.2.3.2 Limit ...................................................................................................................................................... 36 6.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 36 6.2.4 Transmitter spurious emissions ................................................................................................................... 36 6.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 36 6.2.4.2 Limits .................................................................................................................................................... 37 6.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 37 6.2.5 Transmitter Minimum output power ........................................................................................................... 37 6.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 37 6.2.5.2 Limits .................................................................................................................................................... 37 6.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38 6.2.6 Adjacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR) ...................................................................................... 38 6.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 38 6.2.6.2 Limits .................................................................................................................................................... 38 6.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38 6.2.7 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 38 6.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 38 6.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 38 6.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 39 6.2.8 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 39 6.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 39 6.2.8.2 Limits .................................................................................................................................................... 39 6.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 41 6.2.9 Receiver spurious response ......................................................................................................................... 41 6.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 41 6.2.9.2 Limits .................................................................................................................................................... 41 6.2.9.3 Conformance .....................................

...

ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES)
operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and
2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands
covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU;
Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06)
Reference
REN/SES-00370
Keywords
broadband, IMT, mobile, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06)
Contents

Intellectual Property Rights .............................................................................................................................. 11

Foreword ........................................................................................................................................................... 11

Modal verbs terminology .................................................................................................................................. 11

Introduction ...................................................................................................................................................... 12

1 Scope ...................................................................................................................................................... 13

2 References .............................................................................................................................................. 14

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 14

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 14

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 15

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 15

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 16

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 16

4 Technical requirements specifications for UE ....................................................................................... 18

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 18

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 18

4.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 18

4.2.2 Control and monitoring functions ............................................................................................................... 18

4.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 18

4.2.2.2 Limit ...................................................................................................................................................... 18

4.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 19

4.2.3 Maximum output power .............................................................................................................................. 19

4.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 19

4.2.3.2 Limit ...................................................................................................................................................... 19

4.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 19

4.2.4 Spectrum emissions mask ........................................................................................................................... 19

4.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 19

4.2.4.2 Limit ...................................................................................................................................................... 19

4.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 20

4.2.5 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 20

4.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 20

4.2.5.2 Limits .................................................................................................................................................... 20

4.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21

4.2.6 Minimum output power .............................................................................................................................. 21

4.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 21

4.2.6.2 Limits .................................................................................................................................................... 21

4.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21

4.2.7 Adjacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR) ...................................................................................... 21

4.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 21

4.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 21

4.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22

4.2.8 Out of synchronization handling of output power ...................................................................................... 22

4.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 22

4.2.8.2 Limits .................................................................................................................................................... 22

4.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22

4.2.9 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 23

4.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 23

4.2.9.2 Limits .................................................................................................................................................... 23

4.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 23

4.2.10 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 23

4.2.10.1 Definition .............................................................................................................................................. 23

4.2.10.2 Limits .................................................................................................................................................... 24

4.2.10.3 Conformance ......................................................................................................................................... 24

4.2.11 Receiver spurious response ......................................................................................................................... 24

4.2.11.1 Definition .............................................................................................................................................. 24

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06)

4.2.11.2 Limits .................................................................................................................................................... 24

4.2.11.3 Conformance ......................................................................................................................................... 24

4.2.12 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 24

4.2.12.1 Definition .............................................................................................................................................. 24

4.2.12.2 Limits .................................................................................................................................................... 25

4.2.12.3 Conformance ......................................................................................................................................... 25

4.2.13 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 25

4.2.13.1 Definition .............................................................................................................................................. 25

4.2.13.2 Limits .................................................................................................................................................... 25

4.2.13.3 Conformance ......................................................................................................................................... 26

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 26

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 26

5.1.1 Specification of the environmental test conditions ..................................................................................... 26

5.1.2 Tests under extreme voltage conditions ...................................................................................................... 26

5.2 Tests frequencies .............................................................................................................................................. 26

5.3 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 27

5.4 Radio test suites ................................................................................................................................................ 28

5.4.1 Control and monitoring functions ............................................................................................................... 28

5.4.1.1 Test method ........................................................................................................................................... 28

5.4.2 Maximum output power .............................................................................................................................. 28

5.4.2.1 Method of test ....................................................................................................................................... 28

5.4.2.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 28

5.4.2.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 29

5.4.2.2 Test requirements .................................................................................................................................. 29

5.4.3 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 29

5.4.3.1 Method of test ....................................................................................................................................... 29

5.4.3.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 29

5.4.3.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 29

5.4.3.2 Test requirements .................................................................................................................................. 29

5.4.4 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 29

5.4.4.1 Method of test ....................................................................................................................................... 29

5.4.4.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 29

5.4.4.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 30

5.4.4.2 Test requirements .................................................................................................................................. 30

5.4.5 Minimum output power .............................................................................................................................. 30

5.4.5.1 Method of test ....................................................................................................................................... 30

5.4.5.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 30

5.4.5.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 30

5.4.5.2 Test requirements .................................................................................................................................. 30

5.4.6 Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR) ...................................................................................... 30

5.4.6.0 General .................................................................................................................................................. 30

5.4.6.1 Method of test ....................................................................................................................................... 30

5.4.6.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 30

5.4.6.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 31

5.4.6.2 Test requirements .................................................................................................................................. 31

5.4.7 Out of synchronization handling of output power ...................................................................................... 31

5.4.7.1 Method of test ....................................................................................................................................... 31

5.4.7.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 31

5.4.7.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 31

5.4.7.2 Test requirements .................................................................................................................................. 31

5.4.8 Adjacent Channel Selectivity (ACS) .......................................................................................................... 31

5.4.8.1 Method of test ....................................................................................................................................... 31

5.4.8.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 31

5.4.8.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 32

5.4.8.2 Test requirements .................................................................................................................................. 32

5.4.9 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 33

5.4.9.1 Method of test ....................................................................................................................................... 33

5.4.9.1.1 Initial requirements .......................................................................................................................... 33

5.4.9.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 33

5.4.9.2 Test requirements .................................................................................................................................. 33

5.4.10 Receiver spurious response ......................................................................................................................... 33

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 (2016-06)

5.4.10.1 Method of test ....................................................................................................................................... 33

5.4.10.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 33

5.4.10.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 33

5.4.10.2 Test requirements .................................................................................................................................. 34

5.4.11 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 34

5.4.11.1 Method of test ....................................................................................................................................... 34

5.4.11.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 34

5.4.11.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34

5.4.11.2 Test requirements .................................................................................................................................. 34

5.4.12 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 34

5.4.12.1 Method of test ....................................................................................................................................... 34

5.4.12.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 34

5.4.12.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34

5.4.12.2 Test requirements .................................................................................................................................. 34

6 Technical requirements specifications for the UE mounted on aircraft (Aeronautical Terminals) ........ 35

6.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 35

6.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 35

6.2.0 General ........................................................................................................................................................ 35

6.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 35

6.2.2 Transmitter Maximum output power .......................................................................................................... 35

6.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 35

6.2.2.2 Limit ...................................................................................................................................................... 36

6.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 36

6.2.3 Transmitter Spectrum emissions mask ....................................................................................................... 36

6.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 36

6.2.3.2 Limit ...................................................................................................................................................... 36

6.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 36

6.2.4 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 36

6.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 36

6.2.4.2 Limits .................................................................................................................................................... 37

6.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 37

6.2.5 Transmitter Minimum output power ........................................................................................................... 37

6.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 37

6.2.5.2 Limits .................................................................................................................................................... 37

6.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38

6.2.6 Adjacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR) ...................................................................................... 38

6.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 38

6.2.6.2 Limits .................................................................................................................................................... 38

6.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38

6.2.7 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 38

6.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 38

6.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 38

6.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 39

6.2.8 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 39

6.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 39

6.2.8.2 Limits .................................................................................................................................................... 39

6.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 41

6.2.9 Receiver spurious response ......................................................................................................................... 41

6.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 41

6.2.9.2 Limits .................................................................................................................................................... 41

6.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 41

6.2.10 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 42

6.2.10.1 Definition ..................................................................................

...

Draft ETSI EN 302 574-2 V2.1.0 (2016-03)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Satellite Earth Stations (MES)
for MSS operating in the 2 GHz frequency bands;
Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems
covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Draft ETSI EN 302 574-2 V2.1.0 (2016-03)
Reference
REN/SES-00370
Keywords
broadband, IMT, mobile, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Draft ETSI EN 302 574-2 V2.1.0 (2016-03)
Contents

Intellectual Property Rights .............................................................................................................................. 11

Foreword ........................................................................................................................................................... 11

Modal verbs terminology .................................................................................................................................. 11

Introduction ...................................................................................................................................................... 12

1 Scope ...................................................................................................................................................... 13

2 References .............................................................................................................................................. 14

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 14

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 14

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 15

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 15

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 16

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 16

4 Technical requirements specifications for UE ....................................................................................... 17

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 17

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 18

4.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 18

4.2.2 Control and monitoring functions ............................................................................................................... 18

4.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 18

4.2.2.2 Limit ...................................................................................................................................................... 18

4.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 18

4.2.3 Maximum output power .............................................................................................................................. 18

4.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 18

4.2.3.2 Limit ...................................................................................................................................................... 19

4.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 19

4.2.4 Spectrum emissions mask ........................................................................................................................... 19

4.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 19

4.2.4.2 Limit ...................................................................................................................................................... 19

4.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 20

4.2.5 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 20

4.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 20

4.2.5.2 Limits .................................................................................................................................................... 20

4.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21

4.2.6 Minimum output power .............................................................................................................................. 21

4.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 21

4.2.6.2 Limits .................................................................................................................................................... 21

4.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21

4.2.7 Adjacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR) ...................................................................................... 21

4.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 21

4.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 21

4.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22

4.2.8 Out of synchronization handling of output power ...................................................................................... 22

4.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 22

4.2.8.2 Limits .................................................................................................................................................... 22

4.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22

4.2.9 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 23

4.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 23

4.2.9.2 Limits .................................................................................................................................................... 23

4.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 23

4.2.10 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 23

4.2.10.1 Definition .............................................................................................................................................. 23

4.2.10.2 Limits .................................................................................................................................................... 23

4.2.10.3 Conformance ......................................................................................................................................... 24

4.2.11 Receiver spurious response ......................................................................................................................... 24

4.2.11.1 Definition .............................................................................................................................................. 24

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Draft ETSI EN 302 574-2 V2.1.0 (2016-03)

4.2.11.2 Limits .................................................................................................................................................... 24

4.2.11.3 Conformance ......................................................................................................................................... 24

4.2.12 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 24

4.2.12.1 Definition .............................................................................................................................................. 24

4.2.12.2 Limits .................................................................................................................................................... 25

4.2.12.3 Conformance ......................................................................................................................................... 25

4.2.13 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 25

4.2.13.1 Definition .............................................................................................................................................. 25

4.2.13.2 Limits .................................................................................................................................................... 25

4.2.13.3 Conformance ......................................................................................................................................... 25

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 26

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 26

5.1.1 Specification of the environmental test conditions ..................................................................................... 26

5.1.2 Tests under extreme voltage conditions ...................................................................................................... 26

5.2 Tests frequencies .............................................................................................................................................. 26

5.3 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 27

5.4 Radio test suites ................................................................................................................................................ 28

5.4.1 Control and monitoring functions ............................................................................................................... 28

5.4.1.1 Test method ........................................................................................................................................... 28

5.4.2 Maximum output power .............................................................................................................................. 28

5.4.2.1 Method of test ....................................................................................................................................... 28

5.4.2.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 28

5.4.2.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 29

5.4.2.2 Test requirements .................................................................................................................................. 29

5.4.3 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 29

5.4.3.1 Method of test ....................................................................................................................................... 29

5.4.3.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 29

5.4.3.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 29

5.4.3.2 Test requirements .................................................................................................................................. 29

5.4.4 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 29

5.4.4.1 Method of test ....................................................................................................................................... 29

5.4.4.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 29

5.4.4.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 30

5.4.4.2 Test requirements .................................................................................................................................. 30

5.4.5 Minimum output power .............................................................................................................................. 30

5.4.5.1 Method of test ....................................................................................................................................... 30

5.4.5.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 30

5.4.5.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 30

5.4.5.2 Test requirements .................................................................................................................................. 30

5.4.6 Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR) ...................................................................................... 30

5.4.6.0 General .................................................................................................................................................. 30

5.4.6.1 Method of test ....................................................................................................................................... 30

5.4.6.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 30

5.4.6.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 30

5.4.6.2 Test requirements .................................................................................................................................. 31

5.4.7 Out of synchronization handling of output power ...................................................................................... 31

5.4.7.1 Method of test ....................................................................................................................................... 31

5.4.7.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 31

5.4.7.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 31

5.4.7.2 Test requirements .................................................................................................................................. 31

5.4.8 Adjacent Channel Selectivity (ACS) .......................................................................................................... 31

5.4.8.1 Method of test ....................................................................................................................................... 31

5.4.8.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 31

5.4.8.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 32

5.4.8.2 Test requirements .................................................................................................................................. 32

5.4.9 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 33

5.4.9.1 Method of test ....................................................................................................................................... 33

5.4.9.1.1 Initial requirements .......................................................................................................................... 33

5.4.9.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 33

5.4.9.2 Test requirements .................................................................................................................................. 33

5.4.10 Receiver spurious response ......................................................................................................................... 33

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Draft ETSI EN 302 574-2 V2.1.0 (2016-03)

5.4.10.1 Method of test ....................................................................................................................................... 33

5.4.10.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 33

5.4.10.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 33

5.4.10.2 Test requirements .................................................................................................................................. 33

5.4.11 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 34

5.4.11.1 Method of test ....................................................................................................................................... 34

5.4.11.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 34

5.4.11.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34

5.4.11.2 Test requirements .................................................................................................................................. 34

5.4.12 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 34

5.4.12.1 Method of test ....................................................................................................................................... 34

5.4.12.1.1 Initial conditions .............................................................................................................................. 34

5.4.12.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34

5.4.12.2 Test requirements .................................................................................................................................. 34

6 Technical requirements specifications for the UE mounted on aircraft (Aeronautical Terminals) ........ 34

6.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 34

6.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 35

6.2.0 General ........................................................................................................................................................ 35

6.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 35

6.2.2 Transmitter Maximum output power .......................................................................................................... 35

6.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 35

6.2.2.2 Limit ...................................................................................................................................................... 35

6.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 35

6.2.3 Transmitter Spectrum emissions mask ....................................................................................................... 35

6.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 35

6.2.3.2 Limit ...................................................................................................................................................... 36

6.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 36

6.2.4 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 36

6.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 36

6.2.4.2 Limits .................................................................................................................................................... 36

6.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 37

6.2.5 Transmitter Minimum output power ........................................................................................................... 37

6.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 37

6.2.5.2 Limits .................................................................................................................................................... 37

6.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 37

6.2.6 Adjacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR) ...................................................................................... 37

6.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 37

6.2.6.2 Limits .................................................................................................................................................... 37

6.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38

6.2.7 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 38

6.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 38

6.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 38

6.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 39

6.2.8 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 39

6.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 39

6.2.8.2 Limits .................................................................................................................................................... 39

6.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 40

6.2.9 Receiver spurious response ......................................................................................................................... 40

6.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 40

6.2.9.2 Limits .................................................................................................................................................... 41

6.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 41

6.2.10 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 41

6.2.10.1 Definition ............................................................................................................................

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.