Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for foof waterproofing - Requirements

Slovenski nacionalni standard SIST 1039:2015 je pripravil tehnični odbor SIST/TC VLA Vlaga.
Standard predpisuje minimalne kakovostne zahteve za hidroizolacijske polimerne in elastomerne
trakove za tesnjenje, ki se uporabljajo za hidroizolacijo streh. Ker so v priloženem standardu naštete
različne vrste materialov za isti namen hidroizolacije streh, morajo uporabniki skrbno izbrati vrste
materialov in tudi upoštevati njihove minimalne zahteve.
Ta slovenski nacionalni standard se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 13956:2013.
Evropski standard EN 13956 je pripravil tehnični odbor CEN/TC 254 Fleksibilni tesnilni trakovi,
katerega sekretariat je v pristojnosti organizacije za standardizacijo NEN.
Evropski standardi za polimerne in elastomerne trakove za tesnjenje streh (npr. EN 13956) nudijo
širok izbor tistih lastnosti, ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih
državah. Glede na zahtevne podnebne razmere v Sloveniji (npr. letna količina padavin in temperaturni
razponi) v primerjavi z drugimi evropskimi državami, slovenski strokovnjaki na področju hidroizolacij
ocenjujejo, da Slovenija potrebuje svoje minimalne kriterije kakovosti.
Člani SIST/TC VLA menijo, da bi bili brez postavljenih ustreznih meril lahko oškodovani predvsem
uporabniki teh materialov, ker bodo zaupali, da kakovost materialov, izdelanih skladno z evropskim
standardom in označenih z znakom CE, v celoti ustrezajo pogojem uporabe v naši državi. Tudi druge
evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve (npr. Avstrija). Nacionalni standardi
opredeljujejo nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njim v ničemer v
nasprotju. V tem standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov glede na
zahtevne podnebne razmere v naši državi.

Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Zahteve

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
04-Feb-2015
Publication Date
25-Mar-2015
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
26-Feb-2015
Due Date
03-Mar-2015
Completion Date
26-Mar-2015
Ref Project

Buy Standard

Standard
1039:2015
Slovenian language
19 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SilsEkShI
SIST kjms STAkDAoD
april ljko
eidroizolacijski trakovi – molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh
– Zahteve
clexible sheets for waterproofing – mlastic and rubber sheets for roof waterproofing – oequirements
oeferenčna oznaka fCp skhjpjhlj; skhkjjhoj pfpq kjms:ljko bslc
kadaljevanje na straneh od l do lj
© ljko-j4h plovenski inštitut za standardizacijoh oazmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljenohpfpq kjms : ljko l kACIlkAikI rslD plovenski standard pfpq kjms bslcf eidroizolacijski trakovi – molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – wahtevef ljkof je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standardah kACIlkAikI moEDdlslo plovenski nacionalni standard pfpq kjms:ljko je pripravil tehnični odbor pfpqiqC siA slagah ptandard predpisuje minimalne kakovostne zahteve za hidroizolacijske polimerne in elastomerne trakove za tesnjenjef ki se uporabljajo za hidroizolacijo strehh her so v priloženem standardu naštete različne vrste materialov za isti namen hidroizolacije strehf morajo uporabniki skrbno izbrati vrste materialov in tudi upoštevati njihove minimalne zahteveh
qa slovenski nacionalni standard se lahko uporablja skupaj s standardom pfpq bk kmsop:ljkmh bvropski standard bk kmsop je pripravil tehnični odbor CbkiqC lo4 cleksibilni tesnilni trakovif katerega sekretariat je v pristojnosti organizacije za standardizacijo kbkh
bvropski standardi za polimerne in elastomerne trakove za tesnjenje streh bnprh bk kmsopc nudijo širok izbor tistih lastnostif ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih državahh dlede na zahtevne podnebne razmere v ploveniji bnprh letna količina padavin in temperaturni razponic v primerjavi z drugimi evropskimi državamif slovenski strokovnjaki na področju hidroizolacij ocenjujejof da plovenija potrebuje svoje minimalne kriterije kakovostih
Člani pfpqiqC siA menijof da bi bili brez postavljenih ustreznih meril lahko oškodovani predvsem uporabniki teh materialovf ker bodo zaupalif da kakovost materialovf izdelanih skladno z evropskim standardom in označenih z znakom Cbf v celoti ustrezajo pogojem uporabe v naši državih qudi druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve bnprh Avstrijach kacionalni standardi opredeljujejo nacionalne zahtevef ki dopolnjujejo evropski standardf niso pa z njim v ničemer v nasprotjuh s tem standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov glede na zahtevne podnebne razmere v naši državih s slovenskem nacionalnem standardu pfpq kjms so uporabljene naslednje kratice in izrazi: msC-m-kB molivinilkloridf termoplastičenf neodporen proti bitumnu msC-Bs molivinilkloridf odporen proti bitumnu msC-Bs-e molivinilkloridf odporen proti bitumnuf homogen bbrez tkaninec bCB btilenkopolimerizat-bitumen bmaj btilenpropilendienterpolimer cml cleksibilen poliolefin
ldločitev za izdajo tega standarda je sh marca ljko sprejel tehnični odbor pfpqiqC siAh
ZsEZA S STAkDAoDI
ptandard pfpq kjms:ljko vključuje sklicevanje na standarde: pfpq bk 4so-o eidroizolacijski trakovi – rgotavljanje upogljivosti pri nizki temperaturi –
oh del: molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh pfpq bk kkjq-l eidroizolacijski trakovi – aoločevanje dimenzijske stabilnosti – lh del: molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh pfpq bk kkjs eidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje streh – rgotavljanje upogljivosti pri nizki temperaturipfpq kjms : ljko
m pfpq bk klsq eidroizolacijski trakovi – Bitumenskif polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – jetoda umetnega staranja z dolgotrajno izpostavitvijo ultravijoličnemu sevanjuf povišani temperaturi in vodi pfpq bk ko4r eidroizolacijski trakovi – molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – jetoda izpostavitve bitumnu pfpq bk kr44 eidroizolacijski trakovi – rgotavljanje odpornosti proti ozonu – molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh pfpq bk kr4q eidroizolacijski trakovi – molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – jetode izpostavljanja tekočim kemikalijamf vključno vodi pfpq bk kr4r-l eidroizolacijski trakovi – aoločevanje dolžinef širine in ravnosti – lh del: molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh pfpq bk kr4s-l eidroizolacijski trakovi – aoločevanje debeline in mase na enoto površine – lh del: molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh pfpq bk kroj-l eidroizolacijski trakovi – aoločevanje vidnih poškodb – lh del: molimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh pfpq bk kslr eidroizolacijski trakovi – Bitumenskif polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – aoločevanje vodotesnosti pfpq bk ksmk eidroizolacijski trakovi – Bitumenskif polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – aoločevanje lastnosti pri prehodu vodne pare pfpq bk klqmj eidroizolacijski trakovi – Bitumenskif polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – aoločevanje odpornosti proti statičnim obremenitvam pfpq bk klpsk eidroizolac
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.