Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5 GHz high performance RLAN - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

The present document applies to 5 GHz high performance wireless access systems (WAS) including RLAN equipment
which is used in wireless local area networks. Such networks provide high speed data communications in between
devices connected to the wireless infrastructure. The present document also applies to ad-hoc networking where these
devices communicate directly with each other, without the use of a wireless infrastructure.
The present document also describes spectrum access requirements to facilitate spectrum sharing with other equipment.
5 GHz high performance wireless access systems (WAS) including RLAN equipment are further referred to as RLAN
devices in the present document.
The spectrum usage conditions for this RLAN equipment are set in the ECC Decision (04)08 [5] and the Commission
Decision 2005/513/EC [6] as amended by the Commission Decision 2007/90/EC [7].
The equipment is intended to operate in the frequency ranges 5 150 MHz to 5 350 MHz and 5 470 MHz to 5 725 MHz
which have been allocated by WRC-03 to the mobile service on a primary basis for the implementation of
WAS/RLANs covered by the present document.
The present document is intended to cover the provisions of article 3.2 of the R&TTE Directive [1], which states that:
"…radio equipment shall be so constructed that it effectively uses the spectrum allocated to terrestrial/space radio
communications and orbital resources so as to avoid harmful interference".

Širokopasovna radijska dostopovna omrežja (BRAN) - Zelo zmogljivo radijsko lokalno omrežje (RLAN) na 5 GHz - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Ta dokument se uporablja za zelo zmogljive sisteme brezžičnega dostopa (WAS) na 5 GHz, vključno z opremo zelo zmogljivega radijskega lokalnega omrežja (RLAN), ki se uporablja v brezžičnih lokalnih omrežjih. Taka omrežja zagotavljajo hitro podatkovno komunikacijo med napravami, povezanimi z brezžično infrastrukturo. Ta dokument se uporablja tudi za povezave računalnik-računalnik, pri katerem te naprave med seboj komunicirajo neposredno, brez brezžične infrastrukture.
Ta dokument opisuje tudi zahteve za dostop do spektra, ki omogočajo lažje deljenje spektra z drugo opremo. Za zelo zmogljive sisteme brezžičnega dostopa (WAS) na 5 Ghz in opremo zelo zmogljivega radijskega lokalnega omrežja se v nadaljnjem besedilu tega standarda uporablja izraz »naprave RLAN«.
Pogoji uporabe spektra za to opremo RLAN so določeni v odločbi ECC (04)08 [5] in Odločbi Komisije 2005/513/ES [6], kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2007/90/ES [7]. Oprema je namenjena za delovanje v frekvenčnih območjih od 5150 MHz do 5350 MHz in od 5470 MHz do 5725 MHz, ki jih je mobilnim storitvam dodelila WRC-03 predvsem za izvajanje zelo zmogljivih sistemov brezžičnega dostopa/zelo zmogljivih radijskih lokalnih omrežij iz tega dokumenta.
Ta dokument zajema določbe člena 3(2) direktive R&TTE [1], določa, da:
»mora biti radijska oprema skonstruirana tako, da učinkovito uporablja spekter, razporejen za prizemne/vesoljske radijske komunikacije in orbitalne vire, tako da ne pride do škodljivega motenja.«

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
31-Oct-2014
Publication Date
07-Sep-2015
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
09-Jun-2015
Due Date
14-Aug-2015
Completion Date
08-Sep-2015
Mandate

Buy Standard

Standard
SIST EN 301 893 V1.8.1:2015
English language
93 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03) - Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
English language
93 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 301 893 V1.8.0 (2015-01) - Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
English language
93 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 301 893 V1.7.2 (2014-07) - Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
English language
95 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5 GHz high performance RLAN - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive35.110OmreževanjeNetworking33.060.01Radijske komunikacije na splošnoRadiocommunications in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 301 893 V1.8.1SIST EN 301 893 V1.8.1:2015en01-oktober-2015SIST EN 301 893 V1.8.1:2015SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 301 893 V1.8.1:2015

ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03) Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

HARMONIZED EUROPEAN STANDARD SIST EN 301 893 V1.8.1:2015
ETSI ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03) 2

Reference REN/BRAN-0060011 Keywords access, broadband, LAN, layer 1, radio, regulation, testing ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2015. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 301 893 V1.8.1:2015

ETSI ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7 Foreword ............................................................................................................................................................. 7 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7 Introduction ........................................................................................................................................................ 7 1 Scope ........................................................................................................................................................ 8 2 References ................................................................................................................................................ 8 2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8 2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 9 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9 3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 12 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 12 4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 13 4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 13 4.2 Centre frequencies ............................................................................................................................................ 13 4.2.1 General ........................................................................................................................................................ 13 4.2.2 Definition .................................................................................................................................................... 13 4.2.3 Limits .......................................................................................................................................................... 14 4.2.4 Conformance............................................................................................................................................... 14 4.3 Nominal Channel Bandwidth and Occupied Channel Bandwidth .................................................................... 14 4.3.1 Definition .................................................................................................................................................... 14 4.3.2 Limits .......................................................................................................................................................... 14 4.3.3 Conformance............................................................................................................................................... 14 4.4 RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density ............................................................. 14 4.4.1 Definitions .................................................................................................................................................. 14 4.4.1.1 RF Output Power .................................................................................................................................. 14 4.4.1.2 Transmit Power Control (TPC) ............................................................................................................. 14 4.4.1.3 Power Density ....................................................................................................................................... 14 4.4.2 Limits .......................................................................................................................................................... 15 4.4.2.1 General .................................................................................................................................................. 15 4.4.2.2 Limits for RF output power and power density at the highest power level ........................................... 15 4.4.2.3 Limit for RF output power at the lowest power level of the TPC range ............................................... 15 4.4.3 Conformance............................................................................................................................................... 15 4.5 Transmitter unwanted emissions ...................................................................................................................... 16 4.5.1 Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands ............................................................. 16 4.5.1.1 Definition .............................................................................................................................................. 16 4.5.1.2 Limits .................................................................................................................................................... 16 4.5.1.3 Conformance ......................................................................................................................................... 16 4.5.2 Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands .............................................................. 16 4.5.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 16 4.5.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 17 4.5.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 17 4.6 Receiver spurious emissions............................................................................................................................. 17 4.6.1 Definition .................................................................................................................................................... 17 4.6.2 Limits .......................................................................................................................................................... 17 4.6.3 Conformance............................................................................................................................................... 18 4.7 Dynamic Frequency Selection (DFS) ............................................................................................................... 18 4.7.1 Introduction................................................................................................................................................. 18 4.7.1.1 General .................................................................................................................................................. 18 4.7.1.2 Applicable frequency range .................................................................................................................. 18 4.7.1.3 DFS operational modes ......................................................................................................................... 18 4.7.1.4 DFS operation ....................................................................................................................................... 18 4.7.2 DFS technical requirements specifications ................................................................................................. 19 4.7.2.1 Applicability.......................................................................................................................................... 19 SIST EN 301 893 V1.8.1:2015

ETSI ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03) 4 4.7.2.2 Channel Availability Check .................................................................................................................. 20 4.7.2.2.1 Definition......................................................................................................................................... 20 4.7.2.2.2 Limit ................................................................................................................................................ 20 4.7.2.2.3 Conformance ................................................................................................................................... 20 4.7.2.3 Off-Channel CAC (Off-Channel Channel Availability Check) ............................................................ 20 4.7.2.3.1 Definition......................................................................................................................................... 20 4.7.2.3.2 Limit ................................................................................................................................................ 21 4.7.2.3.3 Conformance ................................................................................................................................... 21 4.7.2.4 In-Service Monitoring ........................................................................................................................... 21 4.7.2.4.1 Definition......................................................................................................................................... 21 4.7.2.4.2 Limit ................................................................................................................................................ 21 4.7.2.4.3 Conformance ................................................................................................................................... 21 4.7.2.5 Channel Shutdown ................................................................................................................................ 21 4.7.2.5.1 Definition......................................................................................................................................... 21 4.7.2.5.2 Limit ................................................................................................................................................ 21 4.7.2.5.3 Conformance ................................................................................................................................... 21 4.7.2.6 Non-Occupancy Period ......................................................................................................................... 22 4.7.2.6.1 Definition......................................................................................................................................... 22 4.7.2.6.2 Limit ................................................................................................................................................ 22 4.7.2.6.3 Conformance ................................................................................................................................... 22 4.7.2.7 Uniform Spreading ................................................................................................................................ 22 4.7.2.7.1 Definition......................................................................................................................................... 22 4.7.2.7.2 Limit ................................................................................................................................................ 22 4.8 Adaptivity (Channel Access Mechanism) ........................................................................................................ 22 4.8.1 Applicability ............................................................................................................................................... 22 4.8.2 Definition .................................................................................................................................................... 23 4.8.3 Requirements and limits ............................................................................................................................. 23 4.8.3.1 Frame Based Equipment ....................................................................................................................... 23 4.8.3.2 Load Based Equipment ......................................................................................................................... 24 4.8.3.3 Short Control Signalling Transmissions................................................................................................ 26 4.8.3.3.1 Definition......................................................................................................................................... 26 4.8.3.3.2 Limits .............................................................................................................................................. 26 4.8.4 Conformance............................................................................................................................................... 26 4.9 User Access Restrictions .................................................................................................................................. 26 4.9.1 Definition .................................................................................................................................................... 26 4.9.2 Requirement ................................................................................................................................................ 26 4.10 Geo-location capability .................................................................................................................................... 27 4.10.1 Applicability ............................................................................................................................................... 27 4.10.2 Definition .................................................................................................................................................... 27 4.10.3 Requirements .............................................................................................................................................. 27 5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 27 5.1 Conditions for testing ....................................................................................................................................... 27 5.1.1 Normal and extreme test conditions............................................................................................................ 27 5.1.2 Test sequences and traffic load ................................................................................................................... 27 5.1.2.1 General test transmission sequences ..................................................................................................... 27 5.1.2.2 Test transmission sequences for DFS tests ............................................................................................ 28 5.1.3 Test channels .............................................................................................................................................. 28 5.1.4 Antennas ..................................................................................................................................................... 29 5.1.4.1 Integrated and dedicated antennas ......................................................................................................... 29 5.1.4.2 Transmit operating modes ..................................................................................................................... 29 5.1.4.2.1 Operating mode 1 (single antenna) .................................................................................................. 29 5.1.4.2.2 Operating mode 2 (multiple antennas, no beamforming) ................................................................ 29 5.1.4.2.3 Operating mode 3 (multiple antennas, with beamforming) ............................................................. 29 5.1.5 Presentation of equipment .......................................................................................................................... 29 5.1.5.1 Testing of host connected equipment and plug-in radio devices ........................................................... 29 5.1.5.1.1 The use of a host or test jig for testing plug-in radio devices .......................................................... 30 5.1.5.1.2 Testing of combinations .................................................................................................................. 30 5.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 31 5.3 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 31 5.3.1 Product information .................................................................................................................................... 31 5.3.2 Carrier frequencies ...................................................................................................................................... 33 SIST EN 301 893 V1.8.1:2015

ETSI ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03) 5 5.3.2.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 33 5.3.2.2 Test methods ......................................................................................................................................... 33 5.3.2.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 33 5.3.2.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 33 5.3.3 Occupied Channel Bandwidth .................................................................................................................... 34 5.3.3.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 34 5.3.3.2 Test method ........................................................................................................................................... 34 5.3.3.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 34 5.3.3.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 35 5.3.4 RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density ........................................................ 35 5.3.4.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 35 5.3.4.2 Test method ........................................................................................................................................... 35 5.3.4.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 35 5.3.4.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 45 5.3.5 Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands ............................................................. 45 5.3.5.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 45 5.3.5.2 Test method ........................................................................................................................................... 46 5.3.5.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 46 5.3.5.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 48 5.3.6 Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands .............................................................. 48 5.3.6.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 48 5.3.6.2 Test method ........................................................................................................................................... 48 5.3.6.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 48 5.3.6.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 50 5.3.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 50 5.3.7.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 50 5.3.7.2 Test method ........................................................................................................................................... 50 5.3.7.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 50 5.3.7.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 52 5.3.8 Dynamic Frequency Selection (DFS) ......................................................................................................... 52 5.3.8.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 52 5.3.8.1.1 General ............................................................................................................................................ 52 5.3.8.1.2 Selection of radar test signals .......................................................................................................... 52 5.3.8.1.3 Test set-ups ...................................................................................................................................... 53 5.3.8.2 Test method ........................................................................................................................................... 54 5.3.8.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 54 5.3.8.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 61 5.3.9 Adaptivity (channel access mechanism) ..................................................................................................... 61 5.3.9.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 61 5.3.9.2 Test method ........................................................................................................................................... 61 5.3.9.2.1 Conducted measurements ................................................................................................................ 61 5.3.9.2.2 Generic test procedure for measuring channel/frequency usage ..................................................... 63 5.3.9.2.3 Radiated measurements ................................................................................................................... 64 Annex A (normative): HS Requirements and conformance Test specifications Table (HS-RTT) ........................................................................................................ 65 Annex B (normative): Test sites and arrangements for radiated measurements ........................... 67 B.1 Introduction ............................................................................................................................................ 67 B.2 Radiation test sites .................................................................................................................................. 67 B.2.1 Open Area Test Site (OATS) ........................................................................................................................... 67 B.2.2 Semi Anechoic Room ....................................................................................................................................... 68 B.2.3 Fully Anechoic Room (FAR) ........................................................................................................................... 69 B.2.4 Measurement Distance ..................................................................................................................................... 70 B.3 Antennas ................................................................................................................................................. 71 B.3.1 Introduction ...................................................................................................................................................... 71 B.3.2 Measurement antenna ....................................................................................................................................... 71 B.3.3 Substitution antenna ......................................................................................................................................... 71 B.4 Test fixture ......................................................................................................

...

ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)
HARMONIZED EUROPEAN STANDARD
Broadband Radio Access Networks (BRAN);
5 GHz high performance RLAN;
Harmonized EN covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)
Reference
REN/BRAN-0060011
Keywords
access, broadband, LAN, layer 1, radio,
regulation, testing
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2015.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 8

2 References ................................................................................................................................................ 8

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8

2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 9

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9

3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 12

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 12

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 13

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 13

4.2 Centre frequencies ............................................................................................................................................ 13

4.2.1 General ........................................................................................................................................................ 13

4.2.2 Definition .................................................................................................................................................... 13

4.2.3 Limits .......................................................................................................................................................... 14

4.2.4 Conformance............................................................................................................................................... 14

4.3 Nominal Channel Bandwidth and Occupied Channel Bandwidth .................................................................... 14

4.3.1 Definition .................................................................................................................................................... 14

4.3.2 Limits .......................................................................................................................................................... 14

4.3.3 Conformance............................................................................................................................................... 14

4.4 RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density ............................................................. 14

4.4.1 Definitions .................................................................................................................................................. 14

4.4.1.1 RF Output Power .................................................................................................................................. 14

4.4.1.2 Transmit Power Control (TPC) ............................................................................................................. 14

4.4.1.3 Power Density ....................................................................................................................................... 14

4.4.2 Limits .......................................................................................................................................................... 15

4.4.2.1 General .................................................................................................................................................. 15

4.4.2.2 Limits for RF output power and power density at the highest power level ........................................... 15

4.4.2.3 Limit for RF output power at the lowest power level of the TPC range ............................................... 15

4.4.3 Conformance............................................................................................................................................... 15

4.5 Transmitter unwanted emissions ...................................................................................................................... 16

4.5.1 Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands ............................................................. 16

4.5.1.1 Definition .............................................................................................................................................. 16

4.5.1.2 Limits .................................................................................................................................................... 16

4.5.1.3 Conformance ......................................................................................................................................... 16

4.5.2 Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands .............................................................. 16

4.5.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 16

4.5.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 17

4.5.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 17

4.6 Receiver spurious emissions............................................................................................................................. 17

4.6.1 Definition .................................................................................................................................................... 17

4.6.2 Limits .......................................................................................................................................................... 17

4.6.3 Conformance............................................................................................................................................... 18

4.7 Dynamic Frequency Selection (DFS) ............................................................................................................... 18

4.7.1 Introduction................................................................................................................................................. 18

4.7.1.1 General .................................................................................................................................................. 18

4.7.1.2 Applicable frequency range .................................................................................................................. 18

4.7.1.3 DFS operational modes ......................................................................................................................... 18

4.7.1.4 DFS operation ....................................................................................................................................... 18

4.7.2 DFS technical requirements specifications ................................................................................................. 19

4.7.2.1 Applicability.......................................................................................................................................... 19

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)

4.7.2.2 Channel Availability Check .................................................................................................................. 20

4.7.2.2.1 Definition......................................................................................................................................... 20

4.7.2.2.2 Limit ................................................................................................................................................ 20

4.7.2.2.3 Conformance ................................................................................................................................... 20

4.7.2.3 Off-Channel CAC (Off-Channel Channel Availability Check) ............................................................ 20

4.7.2.3.1 Definition......................................................................................................................................... 20

4.7.2.3.2 Limit ................................................................................................................................................ 21

4.7.2.3.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.7.2.4 In-Service Monitoring ........................................................................................................................... 21

4.7.2.4.1 Definition......................................................................................................................................... 21

4.7.2.4.2 Limit ................................................................................................................................................ 21

4.7.2.4.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.7.2.5 Channel Shutdown ................................................................................................................................ 21

4.7.2.5.1 Definition......................................................................................................................................... 21

4.7.2.5.2 Limit ................................................................................................................................................ 21

4.7.2.5.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.7.2.6 Non-Occupancy Period ......................................................................................................................... 22

4.7.2.6.1 Definition......................................................................................................................................... 22

4.7.2.6.2 Limit ................................................................................................................................................ 22

4.7.2.6.3 Conformance ................................................................................................................................... 22

4.7.2.7 Uniform Spreading ................................................................................................................................ 22

4.7.2.7.1 Definition......................................................................................................................................... 22

4.7.2.7.2 Limit ................................................................................................................................................ 22

4.8 Adaptivity (Channel Access Mechanism) ........................................................................................................ 22

4.8.1 Applicability ............................................................................................................................................... 22

4.8.2 Definition .................................................................................................................................................... 23

4.8.3 Requirements and limits ............................................................................................................................. 23

4.8.3.1 Frame Based Equipment ....................................................................................................................... 23

4.8.3.2 Load Based Equipment ......................................................................................................................... 24

4.8.3.3 Short Control Signalling Transmissions................................................................................................ 26

4.8.3.3.1 Definition......................................................................................................................................... 26

4.8.3.3.2 Limits .............................................................................................................................................. 26

4.8.4 Conformance............................................................................................................................................... 26

4.9 User Access Restrictions .................................................................................................................................. 26

4.9.1 Definition .................................................................................................................................................... 26

4.9.2 Requirement ................................................................................................................................................ 26

4.10 Geo-location capability .................................................................................................................................... 27

4.10.1 Applicability ............................................................................................................................................... 27

4.10.2 Definition .................................................................................................................................................... 27

4.10.3 Requirements .............................................................................................................................................. 27

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 27

5.1 Conditions for testing ....................................................................................................................................... 27

5.1.1 Normal and extreme test conditions............................................................................................................ 27

5.1.2 Test sequences and traffic load ................................................................................................................... 27

5.1.2.1 General test transmission sequences ..................................................................................................... 27

5.1.2.2 Test transmission sequences for DFS tests ............................................................................................ 28

5.1.3 Test channels .............................................................................................................................................. 28

5.1.4 Antennas ..................................................................................................................................................... 29

5.1.4.1 Integrated and dedicated antennas ......................................................................................................... 29

5.1.4.2 Transmit operating modes ..................................................................................................................... 29

5.1.4.2.1 Operating mode 1 (single antenna) .................................................................................................. 29

5.1.4.2.2 Operating mode 2 (multiple antennas, no beamforming) ................................................................ 29

5.1.4.2.3 Operating mode 3 (multiple antennas, with beamforming) ............................................................. 29

5.1.5 Presentation of equipment .......................................................................................................................... 29

5.1.5.1 Testing of host connected equipment and plug-in radio devices ........................................................... 29

5.1.5.1.1 The use of a host or test jig for testing plug-in radio devices .......................................................... 30

5.1.5.1.2 Testing of combinations .................................................................................................................. 30

5.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 31

5.3 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 31

5.3.1 Product information .................................................................................................................................... 31

5.3.2 Carrier frequencies ...................................................................................................................................... 33

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)

5.3.2.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 33

5.3.2.2 Test methods ......................................................................................................................................... 33

5.3.2.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 33

5.3.2.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 33

5.3.3 Occupied Channel Bandwidth .................................................................................................................... 34

5.3.3.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 34

5.3.3.2 Test method ........................................................................................................................................... 34

5.3.3.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 34

5.3.3.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 35

5.3.4 RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density ........................................................ 35

5.3.4.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 35

5.3.4.2 Test method ........................................................................................................................................... 35

5.3.4.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 35

5.3.4.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 45

5.3.5 Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands ............................................................. 45

5.3.5.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 45

5.3.5.2 Test method ........................................................................................................................................... 46

5.3.5.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 46

5.3.5.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 48

5.3.6 Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands .............................................................. 48

5.3.6.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 48

5.3.6.2 Test method ........................................................................................................................................... 48

5.3.6.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 48

5.3.6.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 50

5.3.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 50

5.3.7.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 50

5.3.7.2 Test method ........................................................................................................................................... 50

5.3.7.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 50

5.3.7.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 52

5.3.8 Dynamic Frequency Selection (DFS) ......................................................................................................... 52

5.3.8.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 52

5.3.8.1.1 General ............................................................................................................................................ 52

5.3.8.1.2 Selection of radar test signals .......................................................................................................... 52

5.3.8.1.3 Test set-ups ...................................................................................................................................... 53

5.3.8.2 Test method ........................................................................................................................................... 54

5.3.8.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 54

5.3.8.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 61

5.3.9 Adaptivity (channel access mechanism) ..................................................................................................... 61

5.3.9.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 61

5.3.9.2 Test method ........................................................................................................................................... 61

5.3.9.2.1 Conducted measurements ................................................................................................................ 61

5.3.9.2.2 Generic test procedure for measuring channel/frequency usage ..................................................... 63

5.3.9.2.3 Radiated measurements ................................................................................................................... 64

Annex A (normative): HS Requirements and conformance Test specifications Table

(HS-RTT) ........................................................................................................ 65

Annex B (normative): Test sites and arrangements for radiated measurements ........................... 67

B.1 Introduction ............................................................................................................................................ 67

B.2 Radiation test sites .................................................................................................................................. 67

B.2.1 Open Area Test Site (OATS) ........................................................................................................................... 67

B.2.2 Semi Anechoic Room ....................................................................................................................................... 68

B.2.3 Fully Anechoic Room (FAR) ........................................................................................................................... 69

B.2.4 Measurement Distance ..................................................................................................................................... 70

B.3 Antennas ................................................................................................................................................. 71

B.3.1 Introduction ...................................................................................................................................................... 71

B.3.2 Measurement antenna ....................................................................................................................................... 71

B.3.3 Substitution antenna ......................................................................................................................................... 71

B.4 Test fixture ............................................................................................................................................. 71

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)
B.4.1 Introduction .........................
...

Final draft ETSI EN 301 893 V1.8.0 (2015-01)
HARMONIZED EUROPEAN STANDARD
Broadband Radio Access Networks (BRAN);
5 GHz high performance RLAN;
Harmonized EN covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Final draft ETSI EN 301 893 V1.8.0 (2015-01)
Reference
REN/BRAN-0060011
Keywords
access, broadband, LAN, layer 1, radio,
regulation, testing
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2015.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Final draft ETSI EN 301 893 V1.8.0 (2015-01)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 8

2 References ................................................................................................................................................ 8

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8

2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 9

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9

3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 12

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 12

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 13

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 13

4.2 Centre frequencies ............................................................................................................................................ 13

4.2.1 General ........................................................................................................................................................ 13

4.2.2 Definition .................................................................................................................................................... 13

4.2.3 Limits .......................................................................................................................................................... 14

4.2.4 Conformance............................................................................................................................................... 14

4.3 Nominal Channel Bandwidth and Occupied Channel Bandwidth .................................................................... 14

4.3.1 Definition .................................................................................................................................................... 14

4.3.2 Limits .......................................................................................................................................................... 14

4.3.3 Conformance............................................................................................................................................... 14

4.4 RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density ............................................................. 14

4.4.1 Definitions .................................................................................................................................................. 14

4.4.1.1 RF Output Power .................................................................................................................................. 14

4.4.1.2 Transmit Power Control (TPC) ............................................................................................................. 14

4.4.1.3 Power Density ....................................................................................................................................... 14

4.4.2 Limits .......................................................................................................................................................... 15

4.4.2.1 General .................................................................................................................................................. 15

4.4.2.2 Limits for RF output power and power density at the highest power level ........................................... 15

4.4.2.3 Limit for RF output power at the lowest power level of the TPC range ............................................... 15

4.4.3 Conformance............................................................................................................................................... 15

4.5 Transmitter unwanted emissions ...................................................................................................................... 16

4.5.1 Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands ............................................................. 16

4.5.1.1 Definition .............................................................................................................................................. 16

4.5.1.2 Limits .................................................................................................................................................... 16

4.5.1.3 Conformance ......................................................................................................................................... 16

4.5.2 Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands .............................................................. 16

4.5.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 16

4.5.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 17

4.5.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 17

4.6 Receiver spurious emissions............................................................................................................................. 17

4.6.1 Definition .................................................................................................................................................... 17

4.6.2 Limits .......................................................................................................................................................... 17

4.6.3 Conformance............................................................................................................................................... 18

4.7 Dynamic Frequency Selection (DFS) ............................................................................................................... 18

4.7.1 Introduction................................................................................................................................................. 18

4.7.1.1 General .................................................................................................................................................. 18

4.7.1.2 Applicable frequency range .................................................................................................................. 18

4.7.1.3 DFS operational modes ......................................................................................................................... 18

4.7.1.4 DFS operation ....................................................................................................................................... 18

4.7.2 DFS technical requirements specifications ................................................................................................. 19

4.7.2.1 Applicability.......................................................................................................................................... 19

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Final draft ETSI EN 301 893 V1.8.0 (2015-01)

4.7.2.2 Channel Availability Check .................................................................................................................. 20

4.7.2.2.1 Definition......................................................................................................................................... 20

4.7.2.2.2 Limit ................................................................................................................................................ 20

4.7.2.2.3 Conformance ................................................................................................................................... 20

4.7.2.3 Off-Channel CAC (Off-Channel Channel Availability Check) ............................................................ 20

4.7.2.3.1 Definition......................................................................................................................................... 20

4.7.2.3.2 Limit ................................................................................................................................................ 21

4.7.2.3.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.7.2.4 In-Service Monitoring ........................................................................................................................... 21

4.7.2.4.1 Definition......................................................................................................................................... 21

4.7.2.4.2 Limit ................................................................................................................................................ 21

4.7.2.4.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.7.2.5 Channel Shutdown ................................................................................................................................ 21

4.7.2.5.1 Definition......................................................................................................................................... 21

4.7.2.5.2 Limit ................................................................................................................................................ 21

4.7.2.5.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.7.2.6 Non-Occupancy Period ......................................................................................................................... 22

4.7.2.6.1 Definition......................................................................................................................................... 22

4.7.2.6.2 Limit ................................................................................................................................................ 22

4.7.2.6.3 Conformance ................................................................................................................................... 22

4.7.2.7 Uniform Spreading ................................................................................................................................ 22

4.7.2.7.1 Definition......................................................................................................................................... 22

4.7.2.7.2 Limit ................................................................................................................................................ 22

4.8 Adaptivity (Channel Access Mechanism) ........................................................................................................ 22

4.8.1 Applicability ............................................................................................................................................... 22

4.8.2 Definition .................................................................................................................................................... 23

4.8.3 Requirements and limits ............................................................................................................................. 23

4.8.3.1 Frame Based Equipment ....................................................................................................................... 23

4.8.3.2 Load Based Equipment ......................................................................................................................... 24

4.8.3.3 Short Control Signalling Transmissions................................................................................................ 26

4.8.3.3.1 Definition......................................................................................................................................... 26

4.8.3.3.2 Limits .............................................................................................................................................. 26

4.8.4 Conformance............................................................................................................................................... 26

4.9 User Access Restrictions .................................................................................................................................. 26

4.9.1 Definition .................................................................................................................................................... 26

4.9.2 Requirement ................................................................................................................................................ 26

4.10 Geo-location capability .................................................................................................................................... 27

4.10.1 Applicability ............................................................................................................................................... 27

4.10.2 Definition .................................................................................................................................................... 27

4.10.3 Requirements .............................................................................................................................................. 27

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 27

5.1 Conditions for testing ....................................................................................................................................... 27

5.1.1 Normal and extreme test conditions............................................................................................................ 27

5.1.2 Test sequences and traffic load ................................................................................................................... 27

5.1.2.1 General test transmission sequences ..................................................................................................... 27

5.1.2.2 Test transmission sequences for DFS tests ............................................................................................ 28

5.1.3 Test channels .............................................................................................................................................. 28

5.1.4 Antennas ..................................................................................................................................................... 29

5.1.4.1 Integrated and dedicated antennas ......................................................................................................... 29

5.1.4.2 Transmit operating modes ..................................................................................................................... 29

5.1.4.2.1 Operating mode 1 (single antenna) .................................................................................................. 29

5.1.4.2.2 Operating mode 2 (multiple antennas, no beamforming) ................................................................ 29

5.1.4.2.3 Operating mode 3 (multiple antennas, with beamforming) ............................................................. 29

5.1.5 Presentation of equipment .......................................................................................................................... 29

5.1.5.1 Testing of host connected equipment and plug-in radio devices ........................................................... 29

5.1.5.1.1 The use of a host or test jig for testing plug-in radio devices .......................................................... 30

5.1.5.1.2 Testing of combinations .................................................................................................................. 30

5.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 31

5.3 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 31

5.3.1 Product information .................................................................................................................................... 31

5.3.2 Carrier frequencies ...................................................................................................................................... 33

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Final draft ETSI EN 301 893 V1.8.0 (2015-01)

5.3.2.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 33

5.3.2.2 Test methods ......................................................................................................................................... 33

5.3.2.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 33

5.3.2.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 33

5.3.3 Occupied Channel Bandwidth .................................................................................................................... 34

5.3.3.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 34

5.3.3.2 Test method ........................................................................................................................................... 34

5.3.3.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 34

5.3.3.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 35

5.3.4 RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density ........................................................ 35

5.3.4.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 35

5.3.4.2 Test method ........................................................................................................................................... 35

5.3.4.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 35

5.3.4.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 45

5.3.5 Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands ............................................................. 45

5.3.5.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 45

5.3.5.2 Test method ........................................................................................................................................... 46

5.3.5.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 46

5.3.5.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 48

5.3.6 Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands .............................................................. 48

5.3.6.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 48

5.3.6.2 Test method ........................................................................................................................................... 48

5.3.6.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 48

5.3.6.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 50

5.3.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 50

5.3.7.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 50

5.3.7.2 Test method ........................................................................................................................................... 50

5.3.7.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 50

5.3.7.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 52

5.3.8 Dynamic Frequency Selection (DFS) ......................................................................................................... 52

5.3.8.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 52

5.3.8.1.1 General ............................................................................................................................................ 52

5.3.8.1.2 Selection of radar test signals .......................................................................................................... 52

5.3.8.1.3 Test set-ups ...................................................................................................................................... 53

5.3.8.2 Test method ........................................................................................................................................... 54

5.3.8.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 54

5.3.8.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 61

5.3.9 Adaptivity (channel access mechanism) ..................................................................................................... 61

5.3.9.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 61

5.3.9.2 Test method ........................................................................................................................................... 61

5.3.9.2.1 Conducted measurements ................................................................................................................ 61

5.3.9.2.2 Generic test procedure for measuring channel/frequency usage ..................................................... 63

5.3.9.2.3 Radiated measurements ................................................................................................................... 64

Annex A (normative): HS Requirements and conformance Test specifications Table (HS-RTT) .......... 65

Annex B (normative): Test sites and arrangements for radiated measurements ..................................... 67

B.1 Introduction ............................................................................................................................................ 67

B.2 Radiation test sites .................................................................................................................................. 67

B.2.1 Open Area Test Site (OATS) ........................................................................................................................... 67

B.2.2 Semi Anechoic Room ....................................................................................................................................... 68

B.2.3 Fully Anechoic Room (FAR) ........................................................................................................................... 69

B.2.4 Measurement Distance ..................................................................................................................................... 70

B.3 Antennas ................................................................................................................................................. 71

B.3.1 Introduction ...................................................................................................................................................... 71

B.3.2 Measurement antenna ....................................................................................................................................... 71

B.3.3 Substitution antenna ......................................................................................................................................... 71

B.4 Test fixture ............................................................................................................................................. 71

B.4.1 Introduction ...................................................................................................................................................... 71

ETSI
---------------
...

Draft ETSI EN 301 893 V1.7.2 (2014-07)
HARMONIZED EUROPEAN STANDARD
Broadband Radio Access Networks (BRAN);
5 GHz high performance RLAN;
Harmonized EN covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 301 893 V1.7.2 (2014-07)
Reference
REN/BRAN-0060011
Keywords
access, broadband, LAN, layer 1, radio,
regulation, testing
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2014.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 301 893 V1.7.2 (2014-07)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 8

2 References ................................................................................................................................................ 8

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8

2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 9

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9

3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 12

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 12

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 13

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 13

4.2 Centre frequencies ............................................................................................................................................ 13

4.2.1 General ........................................................................................................................................................ 13

4.2.2 Definition .................................................................................................................................................... 13

4.2.3 Limits .......................................................................................................................................................... 14

4.2.4 Conformance............................................................................................................................................... 14

4.3 Nominal Channel Bandwidth and Occupied Channel Bandwidth .................................................................... 14

4.3.1 Definition .................................................................................................................................................... 14

4.3.2 Limits .......................................................................................................................................................... 14

4.3.3 Conformance............................................................................................................................................... 14

4.4 RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density ............................................................. 14

4.4.1 Definitions .................................................................................................................................................. 14

4.4.1.1 RF Output Power .................................................................................................................................. 14

4.4.1.2 Transmit Power Control (TPC) ............................................................................................................. 14

4.4.1.3 Power Density ....................................................................................................................................... 15

4.4.2 Limits .......................................................................................................................................................... 15

4.4.2.1 General .................................................................................................................................................. 15

4.4.2.2 Limits for RF output power and power density at the highest power level ........................................... 15

4.4.2.3 Limit for RF output power at the lowest power level of the TPC range ............................................... 15

4.4.3 Conformance............................................................................................................................................... 15

4.5 Transmitter unwanted emissions ...................................................................................................................... 16

4.5.1 Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands ............................................................. 16

4.5.1.1 Definition .............................................................................................................................................. 16

4.5.1.2 Limits .................................................................................................................................................... 16

4.5.1.3 Conformance ......................................................................................................................................... 16

4.5.2 Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands .............................................................. 16

4.5.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 16

4.5.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 17

4.5.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 17

4.6 Receiver spurious emissions............................................................................................................................. 17

4.6.1 Definition .................................................................................................................................................... 17

4.6.2 Limits .......................................................................................................................................................... 18

4.6.3 Conformance............................................................................................................................................... 18

4.7 Dynamic Frequency Selection (DFS) ............................................................................................................... 18

4.7.1 Introduction................................................................................................................................................. 18

4.7.1.1 General .................................................................................................................................................. 18

4.7.1.2 Applicable frequency range .................................................................................................................. 18

4.7.1.3 DFS operational modes ......................................................................................................................... 18

4.7.1.4 DFS operation ....................................................................................................................................... 19

4.7.2 DFS technical requirements specifications ................................................................................................. 20

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 301 893 V1.7.2 (2014-07)

4.7.2.1 Applicability.......................................................................................................................................... 20

4.7.2.2 Channel Availability Check .................................................................................................................. 20

4.7.2.2.1 Definition......................................................................................................................................... 20

4.7.2.2.2 Limit ................................................................................................................................................ 20

4.7.2.2.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.7.2.3 Off-Channel CAC (Off-Channel Channel Availability Check) ............................................................ 21

4.7.2.3.1 Definition......................................................................................................................................... 21

4.7.2.3.2 Limit ................................................................................................................................................ 21

4.7.2.3.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.7.2.4 In-Service Monitoring ........................................................................................................................... 21

4.7.2.4.1 Definition......................................................................................................................................... 21

4.7.2.4.2 Limit ................................................................................................................................................ 21

4.7.2.4.3 Conformance ................................................................................................................................... 21

4.7.2.5 Channel Shutdown ................................................................................................................................ 21

4.7.2.5.1 Definition......................................................................................................................................... 21

4.7.2.5.2 Limit ................................................................................................................................................ 22

4.7.2.5.3 Conformance ................................................................................................................................... 22

4.7.2.6 Non-Occupancy Period ......................................................................................................................... 22

4.7.2.6.1 Definition......................................................................................................................................... 22

4.7.2.6.2 Limit ................................................................................................................................................ 22

4.7.2.6.3 Conformance ................................................................................................................................... 22

4.7.2.7 Uniform Spreading ................................................................................................................................ 22

4.7.2.7.1 Definition......................................................................................................................................... 22

4.7.2.7.2 Limit ................................................................................................................................................ 23

4.8 Adaptivity (Channel Access Mechanism) ........................................................................................................ 23

4.8.1 Applicability ............................................................................................................................................... 23

4.8.2 Definition .................................................................................................................................................... 23

4.8.3 Requirements and limits ............................................................................................................................. 23

4.8.3.1 Frame Based Equipment ....................................................................................................................... 23

4.8.3.2 Load Based Equipment ......................................................................................................................... 24

4.8.3.3 Short Control Signalling Transmissions................................................................................................ 25

4.8.3.3.1 Definition......................................................................................................................................... 25

4.8.3.3.2 Limits .............................................................................................................................................. 25

4.8.4 Conformance............................................................................................................................................... 26

4.9 User Access Restrictions .................................................................................................................................. 26

4.9.1 Definition .................................................................................................................................................... 26

4.9.2 Requirement ................................................................................................................................................ 26

4.10 Auto-configuration ........................................................................................................................................... 26

4.10.1 Definition .................................................................................................................................................... 26

4.10.2 Requirements .............................................................................................................................................. 26

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 27

5.1 Conditions for testing ....................................................................................................................................... 27

5.1.1 Normal and extreme test conditions............................................................................................................ 27

5.1.2 Test sequences and traffic load ................................................................................................................... 27

5.1.2.1 General test transmission sequences ..................................................................................................... 27

5.1.2.2 Test transmission sequences for DFS tests ............................................................................................ 27

5.1.3 Test channels .............................................................................................................................................. 27

5.1.4 Antennas ..................................................................................................................................................... 28

5.1.4.1 Integrated and dedicated antennas ......................................................................................................... 28

5.1.4.2 Transmit operating modes ..................................................................................................................... 29

5.1.4.2.1 Operating mode 1 (single antenna) .................................................................................................. 29

5.1.4.2.2 Operating mode 2 (multiple antennas, no beamforming) ................................................................ 29

5.1.4.2.3 Operating mode 3 (multiple antennas, with beamforming) ............................................................. 29

5.1.5 Presentation of equipment .......................................................................................................................... 29

5.1.5.1 Testing of host connected equipment and plug-in radio devices ........................................................... 29

5.1.5.1.1 The use of a host or test jig for testing plug-in radio devices .......................................................... 29

5.1.5.1.2 Testing of combinations .................................................................................................................. 29

5.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 30

5.3 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 31

5.3.1 Product information .................................................................................................................................... 31

5.3.2 Carrier frequencies ...................................................................................................................................... 32

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 301 893 V1.7.2 (2014-07)

5.3.2.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 32

5.3.2.2 Test methods ......................................................................................................................................... 33

5.3.2.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 33

5.3.2.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 33

5.3.3 Occupied Channel Bandwidth .................................................................................................................... 33

5.3.3.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 33

5.3.3.2 Test method ........................................................................................................................................... 34

5.3.3.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 34

5.3.3.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 34

5.3.4 RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density ........................................................ 34

5.3.4.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 34

5.3.4.2 Test method ........................................................................................................................................... 35

5.3.4.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 35

5.3.4.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 45

5.3.5 Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands ............................................................. 45

5.3.5.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 45

5.3.5.2 Test method ........................................................................................................................................... 46

5.3.5.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 46

5.3.5.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 48

5.3.6 Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands .............................................................. 48

5.3.6.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 48

5.3.6.2 Test method ........................................................................................................................................... 48

5.3.6.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 48

5.3.6.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 50

5.3.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 50

5.3.7.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 50

5.3.7.2 Test method ........................................................................................................................................... 50

5.3.7.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 50

5.3.7.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 52

5.3.8 Dynamic Frequency Selection (DFS) ......................................................................................................... 52

5.3.8.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 52

5.3.8.1.1 General ............................................................................................................................................ 52

5.3.8.1.2 Selection of radar test signals .......................................................................................................... 52

5.3.8.1.3 Test set-ups ...................................................................................................................................... 53

5.3.8.2 Test method ........................................................................................................................................... 54

5.3.8.2.1 Conducted measurement.................................................................................................................. 54

5.3.8.2.2 Radiated measurement ..................................................................................................................... 61

5.3.9 Adaptivity (channel access mechanism) ..................................................................................................... 61

5.3.9.1 Test conditions ...................................................................................................................................... 61

5.3.9.2 Test method ........................................................................................................................................... 61

5.3.9.2.1 Conducted measurements ................................................................................................................ 61

5.3.9.2.2 Generic test procedure for measuring channel/frequency usage ..................................................... 63

5.3.9.2.3 Radiated measurements ................................................................................................................... 64

Annex A (normative): HS Requirements and conformance Test specifications Table (HS-RTT) .......... 65

Annex B (normative): Test sites and arrangements for radiated measurements ..................................... 67

B.1 Introduction ............................................................................................................................................ 67

B.2 Radiation test sites .................................................................................................................................. 67

B.2.1 Open Area Test Site (OATS) ........................................................................................................................... 67

B.2.2 Semi Anechoic Room ....................................................................................................................................... 68

B.2.3 Fully Anechoic Room (FAR) ........................................................................................................................... 69

B.2.4 Measurement Distance ..................................................................................................................................... 70

B.3 Antennas ................................................................................................................................................. 71

B.3.1 Introduction ...................................................................................................................................................... 71

B.3.2 Measurement antenna ....................................................................................................................................... 71

B.3.3 Substitution antenna ......................................................................................................................................... 71

B.4 Test fixture ............................................................................................................................................. 71

B.4.1 Introduction ...................................................................................................................................................... 71

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI EN 301 893 V1.7.2 (2014-07)

B.4.2 Description of the test fixture .......................................................................................................

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.