Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE) - Sixth generation transmission systems for interactive cable television services - IP cable modem - Part 2: Physical layer - DOCSIS® 4.0 [ANSI/SCTE 262-1 2020]

The present document provides the ETSI endorsement of ANSI/SCTE standard ANSI/SCTE 262-1 [1].
ANSI/SCTE 262-1 [1] is part of a series of standards that defines the sixth generation of high-speed data-over-cable
systems and is based on a set of specifications commonly referred to as DOCSIS 4.0 specifications. This generation of
the DOCSIS specifications builds upon the previous generations of DOCSIS specifications (commonly referred to as
the DOCSIS 3.1 and earlier specifications), leveraging the existing Media Access Control (MAC) and Physical (PHY)
layers. It includes backward compatibility for the existing PHY layers in order to enable a seamless migration to the
new technology. Further, the DOCSIS 4.0 specifications introduce Full Duplex (FDX) DOCSIS PHY layer technology
as an expansion of the OFDM PHY layer introduced in the DOCSIS 3.1 PHY specification to increase upstream
capacity without significant loss of downstream capacity versus DOCSIS 3.1. The DOCSIS 4.0 specification also builds
upon DOCSIS 3.1 OFDM and OFDMA technology with an extended Frequency Division Duplex (FDD) DOCSIS
alternative. DOCSIS 4.0 FDD supports legacy high split and also provides extended splits up to 684 MHz in an
operational band plan which is referred to as Ultra-High Split (UHS). DOCSIS 4.0 FDD also introduces expansion of
usable downstream spectrum up to 1 794 MHz. Both the FDX and FDD DOCSIS 4.0 alternatives are based on OFDM
PHY.
There are differences in the cable spectrum planning practices adopted for different networks in the world. For the
OFDM PHY layer defined in the present document, there is flexibility to deploy the technology in any spectrum plan;
therefore, no special accommodation for different regions of the world is required for this PHY layer.
However, due to the inclusion of the DOCSIS 3.0 PHY layers for backward compatibility purposes, there is still a need
for different region-specific physical layer technologies. Therefore, three options for physical layer technologies are
included in the present document, which have equal priority and are not required to be interoperable. One technology
option is based on the downstream channel identification plan that is deployed in North America using 6 MHz spacing.
The second technology option is based on the corresponding European multi-program television distribution. The third
technology option is based on the corresponding Chinese multi-program television distribution. All three options have
the same status, notwithstanding that the document structure does not reflect this equal priority. The first of these
options is defined in clauses 5 and 6 of [i.1], whereas the second is defined by replacing the content of those clauses
with the content of Annex C of [i.2]. The third is defined by replacing the content of those clauses with the content of
Annex D of [i.2]. Correspondingly, [13] and [i.3] apply only to the first option, and [4] applies to the second and third.
Compliance with the present document requires compliance with one of these implementations, but not with all three. It
is not required that equipment built to one option interoperates with equipment built to the other.
Compliance with frequency planning and EMC requirements is not covered by the present document and remains the
operators' responsibility. In this respect, [10] and [11] are relevant to the USA; [3] and [i.4] to Canada; [i.6], [5], [6],
[7], [8] and [9] are relevant to the European Union; [12] and [i.5] are relevant to China.
ANSI/SCTE 262-1 [1] defines the interface for the physical layer, and corresponds to the CableLabs specification
CM-SP-PHYv4.0-I02-200429 [i.1].

Integrirana širokopasovna kabelska telekomunikacijska omrežja (CABLE) - Šesta generacija prenosnih sistemov za storitve interaktivne kabelske televizije - IP-kabelski modemi - 2. del: Fizična plast - DOCSIS® 4.0 [ANSI/SCTE 262-1 2020]

Iz tega dokumenta je razvidno, da ETSI podpira standard ANSI/SCTE ANSI/SCTE 262-1 [1]. ANSI/SCTE 262-1 [1] je del skupine standardov, ki opredeljuje šesto generacijo sistemov hitrega prenosa podatkov prek kabelskega omrežja in temelji na nizu specifikacij, ki se običajno imenujejo specifikacije DOCSIS 4.0. Ta generacija specifikacij DOCSIS temelji na prejšnjih generacijah specifikacij DOCSIS (običajno imenovanih DOCSIS 3.1 in starejših), pri čemer izkorišča obstoječi nadzor dostopa do medijev (MAC) in fizične plasti (PHY). Vključuje povratno združljivost za obstoječe plasti PHY, kar omogoča enostaven prehod na novo tehnologijo. Poleg tega specifikacije DOCSIS 4.0 uvajajo tehnologijo sloja DOCSIS PHY Full Duplex (FDX) kot razširitev sloja OFDM PHY, uvedenega v specifikaciji DOCSIS 3.1 PHY za povečanje zmogljivosti »od uporabnika« brez znatne izgube zmogljivosti »do uporabnika« v primerjavi z DOCSIS 3.1. Specifikacija DOCSIS 4.0 temelji tudi na tehnologiji DOCSIS 3.1 OFDM in OFDMA z razširjeno alternativo DOCSIS Frequency Division Duplex (FDD). DOCSIS 4.0 FDD podpira podedovano visoko razcepitev in zagotavlja tudi razširjene razcepitve do 684 MHz v operativnem pasovnem načrtu, ki se imenuje Ultra-High Split (UHS). DOCSIS 4.0 FDD uvaja tudi razširitev uporabnega spektra »do uporabnika« do 1794 MHz. Obe možnosti FDX in FDD DOCSIS 4.0 temeljita na OFDM PHY. Med praksami načrtovanja kabelskega spektra, sprejetimi za različna omrežja po svetu, obstajajo razlike. Za plast OFDM PHY, opredeljeno v tem dokumentu, obstaja prilagodljivost za uvedbo tehnologije v kateri koli načrt spektra; zato za ta sloj PHY niso potrebne posebne prilagoditve za različne regije sveta. Vendar pa zaradi vključitve povratne združljivosti s plastjo DOCSIS 3.0 PHY še vedno obstaja potreba po različnih tehnologijah fizičnih plasti, specifičnih za regijo. Zato so za tehnologije fizične plasti v ta dokument vključene tri enakovredne možnosti, pri čemer ni treba, da so interoperabilne. Ena možnost temelji na načrtu identifikacije kanalov »do uporabnika«, ki se uporablja v Severni Ameriki in pri kateri imajo kanali razmik 6 MHz. Druga možnost temelji na ustrezni evropski večprogramski televizijski distribuciji. Tretja možnost temelji na ustrezni kitajski večprogramski televizijski distribuciji. Vse tri možnosti imajo enak status, čeprav struktura dokumenta ne odraža njihove enakovrednosti. Prva od teh možnosti je opredeljena v točkah 5 in 6 [i.1], druga pa z zamenjavo vsebine omenjenih točk z dodatkom C [i.2]. Tretja možnost je opredeljena z zamenjavo vsebine omenjenih točk z dodatkom D [i.2]. Skladno s tem [13] in [i.3] veljata le za prvo možnost in [4] velja za drugo in tretjo možnost. Skladnost s tem dokumentom pomeni skladnost z eno opisano izvedbo in ne z vsemi tremi. Interoperabilnost opreme, izdelane v skladu z eno možnostjo, z opremo, izdelano v skladu z drugo možnostjo, ni zahtevana. Skladnost z načrtovanjem frekvence in zahtevami elektromagnetne združljivosti v tem dokumentu ni obravnavana ter ostaja v odgovornosti operaterjev. V zvezi s tem [10] in [11] veljata za Severno Ameriko, [3] in [i.4] za Kanado, [i.6], [5], [6], [7], [8] in [9] veljajo za Evropsko unijo, [12] in [i.5] veljata za Kitajsko. ANSI/SCTE 262-1 [1] določa vmesnik za fizični sloj in ustreza specifikaciji CableLabs CM-SP-PHYv4.0-I02-200429 [i.1].

General Information

Status
Published
Publication Date
17-Jan-2023
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
17-Jan-2023
Due Date
24-Mar-2023
Completion Date
18-Jan-2023

Buy Standard

Standard
ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09) - Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Sixth generation transmission systems for interactive cable television services - IP cable modem; Part 2: Physical layer; DOCSIS® 4.0 [ANSI/SCTE 262-1 2020]
English language
8 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-07) - Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Sixth generation transmission systems for interactive cable television services - IP cable modem; Part 2: Physical layer; DOCSIS® 4.0 [ANSI/SCTE 262-1 2020]
English language
8 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standardization document
ES 203 811-2 V1.1.1:2023
English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)


ETSI STANDARD
Integrated broadband cable
telecommunication networks (CABLE);
Sixth generation transmission systems for interactive cable
television services - IP cable modem;
®
Part 2: Physical layer; DOCSIS 4.0
[ANSI/SCTE 262-1 2020]

---------------------- Page: 1 ----------------------
[ANSI/SCTE 262-1 2020] 2 ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)

Reference
DES/CABLE-0029-2
Keywords
access, broadband, CABLE, DOCSIS,
endorsement, IP, IPCable

ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - APE 7112B
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° w061004871

Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search
The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or
print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any
existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the prevailing version of an ETSI
deliverable is the one made publicly available in PDF format at www.etsi.org/deliver.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
If you find a security vulnerability in the present document, please report it through our
Coordinated Vulnerability Disclosure Program:
https://www.etsi.org/standards/coordinated-vulnerability-disclosure
Notice of disclaimer & limitation of liability
The information provided in the present deliverable is directed solely to professionals who have the appropriate degree of
experience to understand and interpret its content in accordance with generally accepted engineering or
other professional standard and applicable regulations.
No recommendation as to products and services or vendors is made or should be implied.
No representation or warranty is made that this deliverable is technically accurate or sufficient or conforms to any law
arranty is made of merchantability or fitness
and/or governmental rule and/or regulation and further, no representation or w
for any particular purpose or against infringement of intellectual property rights.
In no event shall ETSI be held liable for loss of profits or any other incidental or consequential damages.

Any software contained in this deliverable is provided "AS IS" with no warranties, express or implied, including but not
limited to, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property
rights and ETSI shall not be held liable in any event for any damages whatsoever (including, without limitation, damages
for loss of profits, business interruption, loss of information, or any other pecuniary loss) arising out of or related to the use
of or inability to use the software.
Copyright Notification
No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and
microfilm except as authorized by written permission of ETSI.
The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© ETSI 2022.
All rights reserved.

ETSI

---------------------- Page: 2 ----------------------
[ANSI/SCTE 262-1 2020] 3 ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)
Contents
Intellectual Property Rights . 4
Foreword . 4
Modal verbs terminology . 4
1 Scope . 5
2 References . 5
2.1 Normative references . 5
2.2 Informative references . 6
3 Definition of terms, symbols and abbreviations . 7
3.1 Terms . 7
3.2 Symbols . 7
3.3 Abbreviations . 7
Endorsement notice . 7
History . 8


ETSI

---------------------- Page: 3 ----------------------
[ANSI/SCTE 262-1 2020] 4 ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)
Intellectual Property Rights
Essential patents
IPRs essential or potentially essential to normative deliverables may have been declared to ETSI. The declarations
pertaining to these essential IPRs, if any, are publicly available for ETSI members and non-members, and can be
found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to
ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the
ETSI Web server (https://ipr.etsi.org/).
Pursuant to the ETSI Directives including the ETSI IPR Policy, no investigation regarding the essentiality of IPRs,
including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not
referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become,
essential to the present document.
Trademarks
The present document may include trademarks and/or tradenames which are asserted and/or registered by their owners.
ETSI claims no ownership of these except for any which are indicated as being the property of ETSI, and conveys no
right to use or reproduce any trademark and/or tradename. Mention of those trademarks in the present document does
not constitute an endorsement by ETSI of products, services or organizations associated with those trademarks.
DECT™, PLUGTESTS™, UMTS™ and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its

Members. 3GPP™ and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP
Organizational Partners. oneM2M™ logo is a trademark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the
®
oneM2M Partners. GSM and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.
Foreword
This ETSI Standard (ES) has been produced by ETSI Technical Committee Integrated broadband cable
telecommunication networks (CABLE).
The present document is part 2 of a multi-part deliverable. Full details of the entire series can be found in part 1 [2].
®
DOCSIS is a registered trade mark of Cable Television Laboratories, Inc., and is used in the present document with
permission.
Modal verbs terminology
In the present document "shall", "shall not", "should", "should not", "may", "need not", "will", "will not", "can" and
"cannot" are to be interpreted as described in clause 3.2 of the ETSI Drafting Rules (Verbal forms for the expression of
provisions).
"must" and "must not" are NOT allowed in ETSI deliverables except when used in direct citation.

ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
[ANSI/SCTE 262-1 2020] 5 ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)
1 Scope
The presen
...

Final draft ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-07)


ETSI STANDARD
Integrated broadband cable
telecommunication networks (CABLE);
Sixth generation transmission systems for interactive cable
television services - IP cable modem;
®
Part 2: Physical layer; DOCSIS 4.0
[ANSI/SCTE 262-1 2020]

---------------------- Page: 1 ----------------------
[ANSI/SCTE 262-1 2020] 2 Final draft ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-07)

Reference
DES/CABLE-0029-2
Keywords
access, broadband, CABLE, DOCSIS,
endorsement, IP, IPCable

ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - APE 7112B
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° w061004871

Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search
The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or
print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any
existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the prevailing version of an ETSI
deliverable is the one made publicly available in PDF format at www.etsi.org/deliver.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
If you find a security vulnerability in the present document, please report it through our
Coordinated Vulnerability Disclosure Program:
https://www.etsi.org/standards/coordinated-vulnerability-disclosure
Notice of disclaimer & limitation of liability
The information provided in the present deliverable is directed solely to professionals who have the appropriate degree of
experience to understand and interpret its content in accordance with generally accepted engineering or
other professional standard and applicable regulations.
No recommendation as to products and services or vendors is made or should be implied.
No representation or warranty is made that this deliverable is technically accurate or sufficient or conforms to any law
rule and/or regulation and further, no representation or warranty is made of merchantability or fitness
and/or governmental
for any particular purpose or against infringement of intellectual property rights.
In no event shall ETSI be held liable for loss of profits or any other incidental or consequential damages.

Any software contained in this deliverable is provided "AS IS" with no warranties, express or implied, including but not
limited to, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property
rights and ETSI shall not be held liable in any event for any damages whatsoever (including, without limitation, damages
for loss of profits, business interruption, loss of information, or any other pecuniary loss) arising out of or related to the use
of or inability to use the software.
Copyright Notification
No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and
microfilm except as authorized by written permission of ETSI.
The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© ETSI 2022.
All rights reserved.

ETSI

---------------------- Page: 2 ----------------------
[ANSI/SCTE 262-1 2020] 3 Final draft ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-07)
Contents
Intellectual Property Rights . 4
Foreword . 4
Modal verbs terminology . 4
1 Scope . 5
2 References . 5
2.1 Normative references . 5
2.2 Informative references . 6
3 Definition of terms, symbols and abbreviations . 7
3.1 Terms . 7
3.2 Symbols . 7
3.3 Abbreviations . 7
Endorsement notice . 7
History . 8


ETSI

---------------------- Page: 3 ----------------------
[ANSI/SCTE 262-1 2020] 4 Final draft ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-07)
Intellectual Property Rights
Essential patents
IPRs essential or potentially essential to normative deliverables may have been declared to ETSI. The declarations
pertaining to these essential IPRs, if any, are publicly available for ETSI members and non-members, and can be
found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to
ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the
ETSI Web server (https://ipr.etsi.org/).
Pursuant to the ETSI Directives including the ETSI IPR Policy, no investigation regarding the essentiality of IPRs,
including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not
referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become,
essential to the present document.
Trademarks
The present document may include trademarks and/or tradenames which are asserted and/or registered by their owners.
ETSI claims no ownership of these except for any which are indicated as being the property of ETSI, and conveys no
right to use or reproduce any trademark and/or tradename. Mention of those trademarks in the present document does
not constitute an endorsement by ETSI of products, services or organizations associated with those trademarks.
DECT™, PLUGTESTS™, UMTS™ and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its

Members. 3GPP™ and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP
Organizational Partners. oneM2M™ logo is a trademark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the
®
oneM2M Partners. GSM and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.
Foreword
This final draft ETSI Standard (ES) has been produced by ETSI Technical Committee Integrated broadband cable
telecommunication networks (CABLE), and is now submitted for the ETSI standards Membership Approval Procedure.
The present document is part 2 of a multi-part deliverable. Full details of the entire series can be found in part 1 [2].
®
DOCSIS is a registered trade mark of Cable Television Laboratories, Inc., and is used in the present document with
permission.
Modal verbs terminology
In the present document "shall", "shall not", "should", "should not", "may", "need not", "will", "will not", "can" and
"cannot" are to be interpreted as described in clause 3.2 of the ETSI Drafting Rules (Verbal forms for the expression of
provisions).
"must" and "must not" are NOT allowed in ETSI deliverables except when used in direct citation.

ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST ES 203 811-2 V1.1.1:2023
01-marec-2023
Integrirana širokopasovna kabelska telekomunikacijska omrežja (CABLE) - Šesta
generacija prenosnih sistemov za storitve interaktivne kabelske televizije - IP-
kabelski modemi - 2. del: Fizična plast - DOCSIS® 4.0 [ANSI/SCTE 262-1 2020]
Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE) - Sixth generation
transmission systems for interactive cable television services - IP cable modem - Part 2:
Physical layer - DOCSIS® 4.0 [ANSI/SCTE 262-1 2020]
Ta slovenski standard je istoveten z: ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)
ICS:
33.060.40 Kabelski razdelilni sistemi Cabled distribution systems
SIST ES 203 811-2 V1.1.1:2023 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ES 203 811-2 V1.1.1:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ES 203 811-2 V1.1.1:2023
ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)


ETSI STANDARD
Integrated broadband cable
telecommunication networks (CABLE);
Sixth generation transmission systems for interactive cable
television services - IP cable modem;
®
Part 2: Physical layer; DOCSIS 4.0
[ANSI/SCTE 262-1 2020]

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ES 203 811-2 V1.1.1:2023

[ANSI/SCTE 262-1 2020] 2 ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)

Reference
DES/CABLE-0029-2
Keywords
access, broadband, CABLE, DOCSIS,
endorsement, IP, IPCable

ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - APE 7112B
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° w061004871

Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search
The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or
print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any
existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the prevailing version of an ETSI
deliverable is the one made publicly available in PDF format at www.etsi.org/deliver.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
If you find a security vulnerability in the present document, please report it through our
Coordinated Vulnerability Disclosure Program:
https://www.etsi.org/standards/coordinated-vulnerability-disclosure
Notice of disclaimer & limitation of liability
The information provided in the present deliverable is directed solely to professionals who have the appropriate degree of
experience to understand and interpret its content in accordance with generally accepted engineering or
other professional standard and applicable regulations.
No recommendation as to products and services or vendors is made or should be implied.
No representation or warranty is made that this deliverable is technically accurate or sufficient or conforms to any law
arranty is made of merchantability or fitness
and/or governmental rule and/or regulation and further, no representation or w
for any particular purpose or against infringement of intellectual property rights.
In no event shall ETSI be held liable for loss of profits or any other incidental or consequential damages.

Any software contained in this deliverable is provided "AS IS" with no warranties, express or implied, including but not
limited to, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property
rights and ETSI shall not be held liable in any event for any damages whatsoever (including, without limitation, damages
for loss of profits, business interruption, loss of information, or any other pecuniary loss) arising out of or related to the use
of or inability to use the software.
Copyright Notification
No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and
microfilm except as authorized by written permission of ETSI.
The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© ETSI 2022.
All rights reserved.

ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ES 203 811-2 V1.1.1:2023

[ANSI/SCTE 262-1 2020] 3 ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)
Contents
Intellectual Property Rights . 4
Foreword . 4
Modal verbs terminology . 4
1 Scope . 5
2 References . 5
2.1 Normative references . 5
2.2 Informative references . 6
3 Definition of terms, symbols and abbreviations . 7
3.1 Terms . 7
3.2 Symbols . 7
3.3 Abbreviations . 7
Endorsement notice . 7
History . 8


ETSI

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST ES 203 811-2 V1.1.1:2023

[ANSI/SCTE 262-1 2020] 4 ETSI ES 203 811-2 V1.1.1 (2022-09)
Intellectual Property Rights
Essential patents
IPRs essential or potentially essential to normative deliverables may have been declared to ETSI. The declarations
pertaining to these essential IPRs, if any, are publicly available for ETSI members and non-members, and can be
found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to
ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the
ETSI Web server (https://ipr.etsi.org/).
Pursuant to the ETSI Directives including the ETSI IPR Policy, no investigation regarding the essentiality of IPRs,
including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not
referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become,
essential to the present document.
Trademarks
The present document may include trademarks and/or tradenames which are asserted and/or registered by their owners.
ETSI claims no ownership of these except for any which are indicated as being the property of ETSI, and conveys no
right to use or reproduce any trademark and/or tradename. Mention of those trademarks in the present document does
not constitute an endorsement by ETSI of products, services or organizations associated with those trademarks.
DECT™, PLUGTESTS™, UMTS™ and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its

Members. 3GPP™ and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP
Organizational Partners. oneM2M™ logo is a trademark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the
®
oneM2M Partners. GSM and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.
Foreword
This ETSI Standard (ES) has been produced by ETSI Technical Committee Integrated broadband cable
telecommunication networks (CABLE).
The present document is part 2 of a multi-part deliverable. Full details of the entire series can be found in part 1 [2].
®
DOCSIS is a registered trade mark of Cable Television Laboratories, Inc., and is used in the present document with
permission.
Modal verbs terminology
In the present docu
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.