Primary batteries - Part 1: General (IEC 60086-1:2021/COR1:2022)

IEC Corrected version

Primärbatterien - Teil 1: Allgemeines (IEC 60086-1:2021/COR1:2022)

Piles électriques - Partie 1: Généralités (IEC 60086-1:2021/COR1:2022)

Primarne baterije - 1. del: Splošno - Popravek AC (IEC 60086-1:2021/COR1:2022)

Popravek k standardu SIST EN IEC 60086-1:2021.
Namen tega dela standarda IEC 60086 je standardizirati dimenzije, nomenklaturo, konfiguracije priključkov, oznake, preskusne metode, običajno učinkovitost delovanja, varnost in okoljevarstvene vidike primarnih baterij.
Ta dokument določa tako zahteve za primarne celice in baterije kot tudi postopke za standardizacijo zahtev za te baterije.
Ta dokument kot orodje za klasifikacijo primarnih baterij določa črke sistema, elektrode, elektrolite ter nazivne in največje napetosti odprtega tokokroga elektrokemičnih sistemov. Ta del standarda IEC 60086 zagotavlja, da so baterije različnih proizvajalcev medsebojno zamenljive glede na standardno obliko, skladnost z napravami in delovanje, kar koristi uporabnikom primarnih baterij, načrtovalcem naprav in proizvajalcem baterij. Poleg tega ta del opredeljuje standardne preskusne metode za primarne celice in baterije, da se zagotovi skladnost z zgoraj navedenimi zahtevami.
Ta dokument v dodatku A vsebuje tudi zahteve, zaradi katerih so baterije upravičeno vključene v skupino standardov IEC 60086.

General Information

Status
Published
Publication Date
04-Sep-2022
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
27-Jul-2022
Due Date
01-Oct-2022
Completion Date
05-Sep-2022

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN IEC 60086-1:2021/AC:2022
English and French language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60086-1:2021/AC:2022
01-oktober-2022
Primarne baterije - 1. del: Splošno - Popravek AC (IEC 60086-1:2021/COR1:2022)
Primary batteries - Part 1: General (IEC 60086-1:2021/COR1:2022)
Primärbatterien - Teil 1: Allgemeines (IEC 60086-1:2021/COR1:2022)
Piles électriques - Partie 1: Généralités (IEC 60086-1:2021/COR1:2022)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60086-1:2021/AC:2022-07
ICS:
29.220.10 Primarni členi in baterije Primary cells and batteries
SIST EN IEC 60086-1:2021/AC:2022 en,fr
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60086-1:2021/AC:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60086-1:2021/AC:2022


EUROPEAN STANDARD EN IEC 60086-
1:2021/AC:2022-07
NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
July 2022

ICS 29.220.10
English Version
Primary batteries - Part 1: General
(IEC 60086-1:2021/COR1:2022)
Piles électriques - Partie 1: Généralités Primärbatterien - Teil 1: Allgemeines
(IEC 60086-1:2021/COR1:2022) (IEC 60086-1:2021/COR1:2022)
This corrigendum becomes effective on 15 July 2022 for incorporation in the English language version of the EN.European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Euro
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.