Video surveillance systems for use in security applications - Part 1-1: System requirements - General

EN-IEC 62676-1-1 specifies the minimum requirements and gives recommendations for Video Surveillance Systems (VSS), so far called CCTV, installed for security applications. This Standard specifies the minimum performance requirements and functional requirements to be agreed on between customer, law-enforcement where applicable and supplier in the operational requirement, but does not include requirements for design, planning, installation, testing, operation or maintenance. This standard excludes installation of remotely monitored detector activated VSSs. This IEC Standard also applies to VSS sharing means of detection, triggering, interconnection, control, communication and power supplies with other applications. The operation of a VSS is not be adversely influenced by other applications. Requirements are specified for VSS components where the relevant environment is classified. This classification describes the environment in which the VSS component may be expected to operate as designed. When the requirements of the four environmental classes are inadequate, due to the extreme conditions experienced in certain geographic locations, special national conditions may be applied.

Videoüberwachungsanlagen für Sicherheitsanwendungen - Teil 1-1: Systemanforderungen - Allgemeines

Systèmes de vidéosurveillance destinés à être utilisés dans les applications de sécurité - Part 1-1: Exigences systèmes - Généralités

Video nadzorni sistemi za varnostne aplikacije - 1-1. del: Zahteve za video sistem - Popravek AC

Standard EN-IEC 62676-1-1 določa minimalne zahteve in podaja priporočila za video nadzorne sisteme (VNS), ki so se doslej imenovali CCTV, nameščene za varnostne aplikacije. Ta standard določa minimalne zahteve za delovanje in funkcionalne zahteve, o katerih se dogovorijo stranka, organi pregona, kjer je to potrebno, in dobavitelj v operativnih zahtevah, vendar ne zajema zahtev za zasnovo, načrtovanje, namestitev, testiranje, delovanje ali vzdrževanje. Ta standard ne zajema namestitve oddaljenih VNS, ki jih sprožijo detektorji. Ta standard IEC velja tudi za sisteme VNS, ki si z drugimi aplikacijami delijo sredstva za zaznavanje, sprožanje, medsebojno povezovanje, nadzor, komunikacijo in napajanje. Druge aplikacije ne smejo negativno vplivati na delovanje sistema VSS. Zahteve so določene za komponente VSS, pri katerih je klasificirano okolje uporabe. Taka klasifikacija opisuje okolje, v katerem komponente VSS delujejo v skladu s svojo zasnovo. Če zahteve štirih okoljskih razredov ne zadostujejo zaradi ekstremnih pogojev na nekaterih geografskih območjih, se lahko uporabijo posebni nacionalni pogoji.

General Information

Status
Published
Publication Date
19-Aug-2014
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
08-Aug-2014
Due Date
13-Oct-2014
Completion Date
20-Aug-2014

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 62676-1-1:2014/AC:2014 - natisnjeno za čitalnico
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Video nadzorni sistemi za varnostne aplikacije - 1-1. del: Zahteve za video sistem - Popravek ACVideoüberwachungsanlagen für Sicherheitsanwendungen - Teil 1-1: Systemanforderungen - AllgemeinesSystèmes de vidéosurveillance destinés à être utilisés dans les applications de sécurité - Part 1-1: Exigences systèmes - GénéralitésVideo surveillance systems for use in security applications - Part 1-1: System requirements - General33.160.40Video sistemiVideo systems13.320Alarmni in opozo

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.