Bitumen and bituminous binders - Cationic bituminous emulsions - Requirements

Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve

Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njimi v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi.

General Information

Status
Withdrawn
Public Enquiry End Date
09-Jun-2013
Publication Date
19-Aug-2013
Withdrawal Date
14-Sep-2021
Technical Committee
Current Stage
9200 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Razveljavitev (Local Project)
Start Date
15-Sep-2021
Due Date
08-Oct-2021
Completion Date
15-Sep-2021
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST 1036:2013
Slovenian language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI
SIST 1036 STANDARD
september 2013
Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve
Bitumen and bituminous binders – Cationic bituminous emulsions – Requirements
Referenčna oznaka ICS 75.140; 91.100.50 SIST 1036:2013 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 7
© 2013-09. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje
celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
SIST 1036 : 2013 2 NACIONALNI UVOD

Slovenski standard SIST 1036 (sl), Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve, 2013, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST 1036:2013 je pripravil tehnični odbor SIST/TC VLA Vlaga. Ta slovenski nacionalni standard se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 13808:2013.

Evropski standard EN 13808:2013 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 336 Bitumenska veziva, katerega sekretariat je v pristojnosti organizacije za standarde AFNOR.

Harmonizirani evropski standard za bitumenske emulzije je zasnovan tako, da nudi širok okvir za izbiro tistih lastnosti, ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih državah. Glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje svoje minimalne kriterije kakovosti. Člani SIST/TC VLA menijo, da bi bili brez postavljenih ustreznih kriterijev lahko oškodovani predvsem posamezni uporabniki teh materialov, ker bodo zaupali, da kakovost materialov, označenih z znakom CE, v celoti ustreza pogojem uporabe v naši državi. Tudi druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve. Po posvetih v Sekciji za hidroizolacije pri Združenju asfalterjev Slovenije, ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega predpisa,

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.