Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Satellite Earth Stations (MES) for MSS operating in the 2 GHz frequency band - Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for wideband systems covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The present document applies to Complementary Ground Components (CGC) operating as part of a satellite network.
The present document covers two types of CGC:
• Conventional CGC:
- Clauses 4 and 5 according to ETSI EN 301 908-18 [16] for W_CDMA
- Clauses 8 and 9 according to ETSI EN 301 908-14 [10] for E-UTRA
• Aeronautical CGC
These Complementary Ground Components (CGC) transmit only to the User Equipment/ Aeronautical Terminal or transmit and receive to/from the User Equipment/ Aeronautical Terminal in the frequency bands allocated to the Mobile Satellite Service (MSS) on a primary basis as defined in table 1.
NOTE 1: The CGC may include various types of interfaces, to terrestrial and/or satellite networks, but their specifications are out of the scope of the present document.
The present document applies to Complementary Ground Component (CGC) radio equipment type deployed in Mobile Satellite Services systems which have the following characteristics:
• These CGCs may have both transmit and receive capabilities and are part of a hybrid Satellite/terrestrial network.
• These CGCs operate with an assigned channel signal bandwidth (CBw) of 1 MHz or greater.
• The conventional CGCs may be local coverage, medium coverage or wide coverage ground components.
• The aeronautical CGCs may transmit/receive toward/from terminal mounted on aircraft (Aeronautical
Terminal).
• These CGCs may be an element in a multi-mode base station. It may consist of a number of modules with associated connections, or may be a self-contained single unit.
If the CGC is an element in a multi-mode base station, unless otherwise stated in the present document, its requirements apply only to the CGC element of the terminal operating in the Mobile Satellite Service (MSS) frequency bands given in table 1.
The present document applies to the following terminal equipment types:
1) Complementary Ground Components for Wideband Satellite Systems.
This radio equipment type is capable of operating in all or any part of the frequency bands given in table 1.
The present document only applies to the radio interface between the conventional CGC and the User Equipment or between aeronautical CGC and Aeronautical Terminal.
The present document is intended to cover the provisions of Directive 2014/53/EU [13] (RE Directive) article 3.2 which states, which states that "Radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference".
NOTE 2: In addition to the unwanted emission limits defined in clauses 4.2.2 and 5.2.2 of the present document, additional operational constraints may be required to prevent harmful interference into services operating in the neighbouring bands outside the operational band defined in table 1.
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements under other parts of article 3 of the Directive 2014/53/EU [13] may apply to equipment within the scope of the present document.
NOTE 3: A list of such ENs is included on the web site http://www.newapproach.org.

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard za satelitske zemeljske postaje (MES) za MSS, ki delujejo v frekvenčnem pasu 2 GHz - 1. del: Komplementarna talna komponenta (CGC) za širokopasovne sisteme, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

Ta dokument se uporablja za komplementarne talne komponente (CGC), ki delujejo kot del satelitskega omrežja.
Ta dokument zajema dve vrsti komplementarnih talnih komponent:
• konvencionalne komplementarne talne komponente:
– točki 4 in 5 skladno s standardom ETSI EN 301 908-18 [16] za W_CDMA;
– točki 8 in 9 skladno s standardom ETSI EN 301 908-14 [10] za E-UTRA;
• letalske komplementarne talne komponente
Te komplementarne talne komponente (CGC) izključno oddajajo uporabniški opremi/letalskemu terminalu oziroma oddajajo uporabniški opremi/letalskemu terminalu in od njega sprejemajo v frekvenčnih pasovih, ki so primarno dodeljeni mobilni satelitski storitvi (MSS), kot je opredeljeno v preglednici 1.
OPOMBA 1: komplementarne talne komponente lahko vključujejo različne vrste vmesnikov do zemeljskih in/ali satelitskih omrežij, vendar njihove značilnosti ne spadajo v področje uporabe tega dokumenta.
Ta dokument se uporablja za tip radijske opreme komplementarnih talnih komponent (CGC), ki se uporabljajo v sistemih mobilnih satelitskih storitev z naslednjimi značilnostmi:
• Komplementarne talne komponente imajo lahko sposobnost oddajanja in sprejemanja ter so del hibridnega satelitskega/prizemnega omrežja.
• Komplementarne talne komponente delujejo s pasovno širino signala dodeljenega kanala (CBw), ki je 1 MHz ali večja.
• Konvencionalne komplementarne talne komponente so lahko talne komponente z lokalno, srednjo ali široko pokritostjo.
• Letalske komplementarne talne komponente lahko oddajajo terminalom, montiranim na letalih (letalski terminali),
in od njih sprejemajo.
• Komplementarne talne komponente so lahko sestavni del večnačinovne bazne postaje. Sestavljene so lahko iz več modulov s povezanimi priključki ali so samozadostna enota.
Če je komplementarna talna komponenta sestavni del večnačinovne bazne postaje, zahteve tega dokumenta veljajo samo za komplementarno talno komponento v terminalu, ki deluje v frekvenčnih pasovih MSS, podanih v preglednici 1, razen če je v dokumentu drugače navedeno.
Ta dokument se uporablja za naslednje tipe terminalske opreme:
1) komplementarne talne komponente za širokopasovne satelitske sisteme.
Ta tip radijske opreme lahko deluje v vseh delih frekvenčnih pasov iz preglednice 1.
Ta dokument se uporablja za radijske vmesnike med konvencionalno komplementarno talno komponento in uporabniško opremo ali med letalsko komplementarno talno komponento in letalskim terminalom.
Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [13] (direktive RE), ki navaja: »/.../ Radijska oprema je izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito izrabo radijskega spektra, z namenom preprečevanja škodljivega motenja.«
OPOMBA 2: poleg mejnih vrednosti neželenih oddajanj, opredeljenih v točkah 4.2.2 in 5.2.2 tega dokumenta, so lahko potrebne dodatne omejitve delovanja za preprečevanje škodljivih motenj storitev, ki delujejo v sosednjih pasovih zunaj delovnega pasu, ki je opredeljen v preglednici 1.
Poleg tega dokumenta se lahko za opremo na področju uporabe tega dokumenta uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov člena 3 Direktive 2014/53/EU [13].
OPOMBA 3: seznam tovrstnih evropskih standardov je na voljo na spletnem mestu http://www.newapproach.org.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
29-May-2016
Publication Date
04-Jul-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
20-Jun-2016
Due Date
25-Aug-2016
Completion Date
05-Jul-2016

Buy Standard

Standard
SIST EN 302 574-1 V2.1.1:2016
English language
85 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for wideband systems
English language
85 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 302 574-1 V2.1.0 (2016-03) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Satellite Earth Stations (MES) for MSS operating in the 2 GHz frequency band; Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for wideband systems covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
83 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Satellite Earth Stations (MES) for MSS operating in the 2 GHz frequency band - Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for wideband systems covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU33.060.30Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemiRadio relay and fixed satellite communications systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06)SIST EN 302 574-1 V2.1.1:2016en01-september-2016SIST EN 302 574-1 V2.1.1:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 302 574-1 V2.1.1:2016

ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for wideband systems

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 302 574-1 V2.1.1:2016
ETSI ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06) 2

Reference REN/SES-00369 Keywords broadband, IMT, mobile, satellite ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 302 574-1 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 9 Foreword ............................................................................................................................................................. 9 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 9 Introduction ...................................................................................................................................................... 10 1 Scope ...................................................................................................................................................... 11 2 References .............................................................................................................................................. 12 2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 12 2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 13 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 13 3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 13 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 14 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 15 4 Technical requirements specifications for conventional CGC ............................................................... 16 4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 16 4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 16 4.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 16 4.2.2 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 17 4.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 17 4.2.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 17 4.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 18 4.2.3 Adjacent channel leakage power ratio (ACLR) .......................................................................................... 18 4.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 18 4.2.3.2 Limits .................................................................................................................................................... 18 4.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 19 4.2.4 Transmitter spurious emissions ................................................................................................................... 19 4.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 19 4.2.4.2 Limits .................................................................................................................................................... 19 4.2.4.2.1 Spurious emissions .......................................................................................................................... 19 4.2.4.2.2 Coexistence with other systems in the same geographical area....................................................... 20 4.2.4.2.3 Protection of UTRA FDD in adjacent frequency band .................................................................... 20 4.2.4.2.4 Protection of UTRA -TDD .............................................................................................................. 20 4.2.4.2.5 Protection of UTRA BS ................................................................................................................... 20 4.2.4.2.6 Protection of the CGC receiver of own or different CGC ............................................................... 21 4.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21 4.2.5 CGC maximum output power ..................................................................................................................... 21 4.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 21 4.2.5.2 Limit ...................................................................................................................................................... 21 4.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22 4.2.6 Transmit inter modulation .......................................................................................................................... 22 4.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 22 4.2.6.2 Limit ...................................................................................................................................................... 22 4.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22 4.2.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 22 4.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 22 4.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 22 4.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22 4.2.8 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 23 4.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 23 4.2.8.2 Limit ...................................................................................................................................................... 23 4.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 23 4.2.9 Receiver inter-modulation characteristics ................................................................................................... 23 4.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 23 4.2.9.2 Limit ...................................................................................................................................................... 23 4.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 24 SIST EN 302 574-1 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06) 4 4.2.10 Receiver adjacent selectivity....................................................................................................................... 24 4.2.10.1 Definition .............................................................................................................................................. 24 4.2.10.2 Limit ...................................................................................................................................................... 24 4.2.10.3 Conformance ......................................................................................................................................... 25 5 Testing for compliance with technical requirements for conventional CGC ......................................... 26 5.1 Environmental and other conditions for testing ................................................................................................ 26 5.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 26 5.3 Radio test suites ................................................................................................................................................ 27 5.3.1 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 27 5.3.1.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 27 5.3.1.2 Procedures ............................................................................................................................................. 28 5.3.2 Adjacent Channel leakage Power Ratio (ACLR)........................................................................................ 28 5.3.2.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 28 5.3.2.2 Procedure .............................................................................................................................................. 28 5.3.3 Transmitter spurious emissions ................................................................................................................... 29 5.3.3.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 29 5.3.3.2 Procedure .............................................................................................................................................. 29 5.3.4 CGC maximum output power ..................................................................................................................... 29 5.3.4.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 29 5.3.4.2 Procedure .............................................................................................................................................. 29 5.3.5 Transmit intermodulation ........................................................................................................................... 29 5.3.5.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 29 5.3.5.2 Procedures ............................................................................................................................................. 30 5.3.6 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 30 5.3.6.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 30 5.3.6.2 Procedure .............................................................................................................................................. 30 5.3.7 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 31 5.3.7.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 31 5.3.7.2 Procedure .............................................................................................................................................. 31 5.3.8 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 31 5.3.8.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 31 5.3.8.2 Procedures ............................................................................................................................................. 31 5.3.9 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 32 5.3.9.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 32 5.3.9.2 Procedure .............................................................................................................................................. 32 6 Technical requirements specifications for Aeronautical CGC ............................................................... 32 6.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 32 6.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 32 6.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 32 6.2.2 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 33 6.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 33 6.2.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 33 6.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 34 6.2.3 Adjacent channel leakage power ratio (ACLR) .......................................................................................... 34 6.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 34 6.2.3.2 Limits .................................................................................................................................................... 34 6.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 34 6.2.4 Transmitter spurious emissions ................................................................................................................... 35 6.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 35 6.2.4.2 Limits .................................................................................................................................................... 35 6.2.4.2.1 CGC Spurious emissions ................................................................................................................. 35 6.2.4.2.2 Coexistence with other systems ....................................................................................................... 35 6.2.4.2.3 Protection of BS receiver ................................................................................................................. 36 6.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 36 6.2.5 Aeronautical CGC maximum output power ............................................................................................... 37 6.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 37 6.2.5.2 Limit ...................................................................................................................................................... 37 6.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 37 6.2.6 Transmit intermodulation ........................................................................................................................... 37 6.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 37 SIST EN 302 574-1 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06) 5 6.2.6.2 Limit ...................................................................................................................................................... 37 6.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38 6.2.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 38 6.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 38 6.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 38 6.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38 6.2.8 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 38 6.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 38 6.2.8.2 Limit ...................................................................................................................................................... 39 6.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 39 6.2.9 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 39 6.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 39 6.2.9.2 Limit ...................................................................................................................................................... 39 6.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 40 6.2.10 Receiver adjacent Channel selectivity and narrow-band blocking ............................................................. 40 6.2.10.1 Definition .............................................................................................................................................. 40 6.2.10.2 Limit ...................................................................................................................................................... 41 6.2.10.3 Conformance ......................................................................................................................................... 41 7 Testing for compliance with technical requirements for Aeronautical CGC ......................................... 42 7.1 Environmental and other conditions for testing ................................................................................................ 42 7.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 42 7.3 Radio test suites ................................................................................................................................................ 43 7.3.1 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 43 7.3.1.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 43 7.3.1.2 Procedures ............................................................................................................................................. 44 7.3.2 Adjacent Channel leakage Power Ratio (ACLR)........................................................................................ 44 7.3.2.0 General .................................................................................................................................................. 44 7.3.2.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 44 7.3.2.2 Procedure .............................................................................................................................................. 44 7.3.3 Transmitter spurious emissions ................................................................................................................... 45 7.3.3.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 45 7.3.3.2 Procedure .............................................................................................................................................. 45 7.3.4 Aeronautical CGC maximum output power ............................................................................................... 45 7.3.4.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 45 7.3.4.2 Procedure .............................................................................................................................................. 45 7.3.5 Transmit intermodulation ........................................................................................................................... 45 7.3.5.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 45 7.3.5.2 Procedures ............................................................................................................................................. 46 7.3.6 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 46 7.3.6.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 46 7.3.6.2 Procedure .............................................................................................................................................. 47 7.3.7 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 47 7.3.7.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 47 7.3.7.2 Procedure .............................................................................................................................................. 47 7.3.8 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 48 7.3.8.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 48 7.3.8.2 Procedures ............................................................................................................................................. 48 7.3.9 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 48 7.3.9.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 48 7.3.9.2 Procedure for Adjacent Channel Selectivity ......................................................................................... 48 7.3.9.3 Procedure for narrow-band blocking ..................................................................................................... 49 8 Technical requirements specifications for conventional CGC E-UTRA ............................................... 49 8.1 Environmental profile ......................................................................................

...

ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES)
operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and
2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands
covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU;
Part 1: Complementary Ground Component (CGC)
for wideband systems
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06)
Reference
REN/SES-00369
Keywords
broadband, IMT, mobile, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 9

Foreword ............................................................................................................................................................. 9

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 9

Introduction ...................................................................................................................................................... 10

1 Scope ...................................................................................................................................................... 11

2 References .............................................................................................................................................. 12

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 12

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 13

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 13

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 13

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 14

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 15

4 Technical requirements specifications for conventional CGC ............................................................... 16

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 16

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 16

4.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 16

4.2.2 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 17

4.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 17

4.2.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 17

4.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 18

4.2.3 Adjacent channel leakage power ratio (ACLR) .......................................................................................... 18

4.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 18

4.2.3.2 Limits .................................................................................................................................................... 18

4.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 19

4.2.4 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 19

4.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 19

4.2.4.2 Limits .................................................................................................................................................... 19

4.2.4.2.1 Spurious emissions .......................................................................................................................... 19

4.2.4.2.2 Coexistence with other systems in the same geographical area....................................................... 20

4.2.4.2.3 Protection of UTRA FDD in adjacent frequency band .................................................................... 20

4.2.4.2.4 Protection of UTRA -TDD .............................................................................................................. 20

4.2.4.2.5 Protection of UTRA BS ................................................................................................................... 20

4.2.4.2.6 Protection of the CGC receiver of own or different CGC ............................................................... 21

4.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21

4.2.5 CGC maximum output power ..................................................................................................................... 21

4.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 21

4.2.5.2 Limit ...................................................................................................................................................... 21

4.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22

4.2.6 Transmit inter modulation .......................................................................................................................... 22

4.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 22

4.2.6.2 Limit ...................................................................................................................................................... 22

4.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22

4.2.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 22

4.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 22

4.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 22

4.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22

4.2.8 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 23

4.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 23

4.2.8.2 Limit ...................................................................................................................................................... 23

4.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 23

4.2.9 Receiver inter-modulation characteristics ................................................................................................... 23

4.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 23

4.2.9.2 Limit ...................................................................................................................................................... 23

4.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 24

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06)

4.2.10 Receiver adjacent selectivity....................................................................................................................... 24

4.2.10.1 Definition .............................................................................................................................................. 24

4.2.10.2 Limit ...................................................................................................................................................... 24

4.2.10.3 Conformance ......................................................................................................................................... 25

5 Testing for compliance with technical requirements for conventional CGC ......................................... 26

5.1 Environmental and other conditions for testing ................................................................................................ 26

5.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 26

5.3 Radio test suites ................................................................................................................................................ 27

5.3.1 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 27

5.3.1.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 27

5.3.1.2 Procedures ............................................................................................................................................. 28

5.3.2 Adjacent Channel leakage Power Ratio (ACLR)........................................................................................ 28

5.3.2.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 28

5.3.2.2 Procedure .............................................................................................................................................. 28

5.3.3 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 29

5.3.3.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 29

5.3.3.2 Procedure .............................................................................................................................................. 29

5.3.4 CGC maximum output power ..................................................................................................................... 29

5.3.4.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 29

5.3.4.2 Procedure .............................................................................................................................................. 29

5.3.5 Transmit intermodulation ........................................................................................................................... 29

5.3.5.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 29

5.3.5.2 Procedures ............................................................................................................................................. 30

5.3.6 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 30

5.3.6.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 30

5.3.6.2 Procedure .............................................................................................................................................. 30

5.3.7 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 31

5.3.7.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 31

5.3.7.2 Procedure .............................................................................................................................................. 31

5.3.8 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 31

5.3.8.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 31

5.3.8.2 Procedures ............................................................................................................................................. 31

5.3.9 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 32

5.3.9.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 32

5.3.9.2 Procedure .............................................................................................................................................. 32

6 Technical requirements specifications for Aeronautical CGC ............................................................... 32

6.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 32

6.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 32

6.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 32

6.2.2 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 33

6.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 33

6.2.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 33

6.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 34

6.2.3 Adjacent channel leakage power ratio (ACLR) .......................................................................................... 34

6.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 34

6.2.3.2 Limits .................................................................................................................................................... 34

6.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 34

6.2.4 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 35

6.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 35

6.2.4.2 Limits .................................................................................................................................................... 35

6.2.4.2.1 CGC Spurious emissions ................................................................................................................. 35

6.2.4.2.2 Coexistence with other systems ....................................................................................................... 35

6.2.4.2.3 Protection of BS receiver ................................................................................................................. 36

6.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 36

6.2.5 Aeronautical CGC maximum output power ............................................................................................... 37

6.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 37

6.2.5.2 Limit ...................................................................................................................................................... 37

6.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 37

6.2.6 Transmit intermodulation ........................................................................................................................... 37

6.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 37

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 (2016-06)

6.2.6.2 Limit ...................................................................................................................................................... 37

6.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38

6.2.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 38

6.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 38

6.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 38

6.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38

6.2.8 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 38

6.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 38

6.2.8.2 Limit ...................................................................................................................................................... 39

6.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 39

6.2.9 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 39

6.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 39

6.2.9.2 Limit ...................................................................................................................................................... 39

6.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 40

6.2.10 Receiver adjacent Channel selectivity and narrow-band blocking ............................................................. 40

6.2.10.1 Definition .............................................................................................................................................. 40

6.2.10.2 Limit ...................................................................................................................................................... 41

6.2.10.3 Conformance ......................................................................................................................................... 41

7 Testing for compliance with technical requirements for Aeronautical CGC ......................................... 42

7.1 Environmental and other conditions for testing ................................................................................................ 42

7.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 42

7.3 Radio test suites ................................................................................................................................................ 43

7.3.1 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 43

7.3.1.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 43

7.3.1.2 Procedures ............................................................................................................................................. 44

7.3.2 Adjacent Channel leakage Power Ratio (ACLR)........................................................................................ 44

7.3.2.0 General .................................................................................................................................................. 44

7.3.2.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 44

7.3.2.2 Procedure .............................................................................................................................................. 44

7.3.3 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 45

7.3.3.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 45

7.3.3.2 Procedure .............................................................................................................................................. 45

7.3.4 Aeronautical CGC maximum output power ............................................................................................... 45

7.3.4.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 45

7.3.4.2 Procedure .............................................................................................................................................. 45

7.3.5 Transmit intermodulation ........................................................................................................................... 45

7.3.5.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 45

7.3.5.2 Procedures ............................................................................................................................................. 46

7.3.6 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 46

7.3.6.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 46

7.3.6.2 Procedure .............................................................................................................................................. 47

7.3.7 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 47

7.3.7.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 47

7.3.7.2 Procedure .............................................................................................................................................. 47

7.3.8 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 48

7.3.8.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 48

7.3.8.2 Procedures ............................................................................................................................................. 48

7.3.9 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 48

7.3.9.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 48

7.3.9.2 Procedure for Adjacent Channel Selectivity ......................................................................................... 48

7.3.9.3 Procedure for narrow-band blocking ..................................................................................................... 49

8 Technical requirements specifications for conventional CGC E-UTRA ............................................... 49

8.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 49

8.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 49

8.2.1 Introduction.............................................................................................................................................

...

Draft ETSI EN 302 574-1 V2.1.0 (2016-03)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Satellite Earth Stations (MES) for
MSS operating in the 2 GHz frequency band;
Part 1: Complementary Ground
Component (CGC) for wideband systems
covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Draft ETSI EN 302 574-1 V2.1.0 (2016-03)
Reference
REN/SES-00369
Keywords
broadband, IMT, mobile, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Draft ETSI EN 302 574-1 V2.1.0 (2016-03)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 9

Foreword ............................................................................................................................................................. 9

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 9

Introduction ...................................................................................................................................................... 10

1 Scope ...................................................................................................................................................... 11

2 References .............................................................................................................................................. 12

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 12

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 13

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 13

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 13

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 14

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 15

4 Technical requirements specifications for conventional CGC ............................................................... 16

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 16

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 16

4.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 16

4.2.2 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 16

4.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 16

4.2.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 17

4.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 18

4.2.3 Adjacent channel leakage power ratio (ACLR) .......................................................................................... 18

4.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 18

4.2.3.2 Limits .................................................................................................................................................... 18

4.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 19

4.2.4 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 19

4.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 19

4.2.4.2 Limits .................................................................................................................................................... 19

4.2.4.2.1 Spurious emissions .......................................................................................................................... 19

4.2.4.2.2 Coexistence with other systems in the same geographical area....................................................... 20

4.2.4.2.3 Protection of UTRA FDD in adjacent frequency band .................................................................... 20

4.2.4.2.4 Protection of UTRA -TDD .............................................................................................................. 20

4.2.4.2.5 Protection of UTRA BS ................................................................................................................... 20

4.2.4.2.6 Protection of the CGC receiver of own or different CGC ............................................................... 21

4.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21

4.2.5 CGC maximum output power ..................................................................................................................... 21

4.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 21

4.2.5.2 Limit ...................................................................................................................................................... 21

4.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 21

4.2.6 Transmit inter modulation .......................................................................................................................... 21

4.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 21

4.2.6.2 Limit ...................................................................................................................................................... 22

4.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22

4.2.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 22

4.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 22

4.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 22

4.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 22

4.2.8 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 22

4.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 22

4.2.8.2 Limit ...................................................................................................................................................... 22

4.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 23

4.2.9 Receiver inter-modulation characteristics ................................................................................................... 23

4.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 23

4.2.9.2 Limit ...................................................................................................................................................... 23

4.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 24

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Draft ETSI EN 302 574-1 V2.1.0 (2016-03)

4.2.10 Receiver adjacent selectivity....................................................................................................................... 24

4.2.10.1 Definition .............................................................................................................................................. 24

4.2.10.2 Limit ...................................................................................................................................................... 24

4.2.10.3 Conformance ......................................................................................................................................... 25

5 Testing for compliance with technical requirements for conventional CGC ......................................... 25

5.1 Environmental and other conditions for testing ................................................................................................ 25

5.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 26

5.3 Radio test suites ................................................................................................................................................ 27

5.3.1 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 27

5.3.1.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 27

5.3.1.2 Procedures ............................................................................................................................................. 28

5.3.2 Adjacent Channel leakage Power Ratio (ACLR)........................................................................................ 28

5.3.2.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 28

5.3.2.2 Procedure .............................................................................................................................................. 28

5.3.3 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 28

5.3.3.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 28

5.3.3.2 Procedure .............................................................................................................................................. 29

5.3.4 CGC maximum output power ..................................................................................................................... 29

5.3.4.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 29

5.3.4.2 Procedure .............................................................................................................................................. 29

5.3.5 Transmit intermodulation ........................................................................................................................... 29

5.3.5.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 29

5.3.5.2 Procedures ............................................................................................................................................. 29

5.3.6 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 30

5.3.6.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 30

5.3.6.2 Procedure .............................................................................................................................................. 30

5.3.7 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 30

5.3.7.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 30

5.3.7.2 Procedure .............................................................................................................................................. 31

5.3.8 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 31

5.3.8.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 31

5.3.8.2 Procedures ............................................................................................................................................. 31

5.3.9 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 31

5.3.9.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 31

5.3.9.2 Procedure .............................................................................................................................................. 32

6 Technical requirements specifications for Aeronautical CGC ............................................................... 32

6.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 32

6.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 32

6.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 32

6.2.2 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 33

6.2.2.1 Definition .............................................................................................................................................. 33

6.2.2.2 Limits .................................................................................................................................................... 33

6.2.2.3 Conformance ......................................................................................................................................... 33

6.2.3 Adjacent channel leakage power ratio (ACLR) .......................................................................................... 33

6.2.3.1 Definition .............................................................................................................................................. 33

6.2.3.2 Limits .................................................................................................................................................... 33

6.2.3.3 Conformance ......................................................................................................................................... 34

6.2.4 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 34

6.2.4.1 Definition .............................................................................................................................................. 34

6.2.4.2 Limits .................................................................................................................................................... 34

6.2.4.2.1 CGC Spurious emissions ................................................................................................................. 34

6.2.4.2.2 Coexistence with other systems ....................................................................................................... 34

6.2.4.2.3 Protection of BS receiver ................................................................................................................. 35

6.2.4.3 Conformance ......................................................................................................................................... 35

6.2.5 Aeronautical CGC maximum output power ............................................................................................... 36

6.2.5.1 Definition .............................................................................................................................................. 36

6.2.5.2 Limit ...................................................................................................................................................... 36

6.2.5.3 Conformance ......................................................................................................................................... 36

6.2.6 Transmit intermodulation ........................................................................................................................... 36

6.2.6.1 Definition .............................................................................................................................................. 36

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Draft ETSI EN 302 574-1 V2.1.0 (2016-03)

6.2.6.2 Limit ...................................................................................................................................................... 36

6.2.6.3 Conformance ......................................................................................................................................... 37

6.2.7 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 37

6.2.7.1 Definition .............................................................................................................................................. 37

6.2.7.2 Limits .................................................................................................................................................... 37

6.2.7.3 Conformance ......................................................................................................................................... 37

6.2.8 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 37

6.2.8.1 Definition .............................................................................................................................................. 37

6.2.8.2 Limit ...................................................................................................................................................... 37

6.2.8.3 Conformance ......................................................................................................................................... 38

6.2.9 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 38

6.2.9.1 Definition .............................................................................................................................................. 38

6.2.9.2 Limit ...................................................................................................................................................... 38

6.2.9.3 Conformance ......................................................................................................................................... 39

6.2.10 Receiver adjacent Channel selectivity and narrow-band blocking ............................................................. 39

6.2.10.1 Definition .............................................................................................................................................. 39

6.2.10.2 Limit ...................................................................................................................................................... 39

6.2.10.3 Conformance ......................................................................................................................................... 40

7 Testing for compliance with technical requirements for Aeronautical CGC ......................................... 40

7.1 Environmental and other conditions for testing ................................................................................................ 40

7.2 Interpretation of the measurement results ........................................................................................................ 41

7.3 Radio test suites ................................................................................................................................................ 42

7.3.1 Spectrum emission mask ............................................................................................................................ 42

7.3.1.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 42

7.3.1.2 Procedures ............................................................................................................................................. 43

7.3.2 Adjacent Channel leakage Power Ratio (ACLR)........................................................................................ 43

7.3.2.0 General .................................................................................................................................................. 43

7.3.2.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 43

7.3.2.2 Procedure .............................................................................................................................................. 43

7.3.3 Transmitter spurious emis sions ................................................................................................................... 43

7.3.3.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 43

7.3.3.2 Procedure .............................................................................................................................................. 44

7.3.4 Aeronautical CGC maximum output power ............................................................................................... 44

7.3.4.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 44

7.3.4.2 Procedure .............................................................................................................................................. 44

7.3.5 Transmit intermodulation ........................................................................................................................... 44

7.3.5.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 44

7.3.5.2 Procedures ............................................................................................................................................. 45

7.3.6 Receiver spurious emissions ....................................................................................................................... 45

7.3.6.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 45

7.3.6.2 Procedure .............................................................................................................................................. 45

7.3.7 Blocking characteristics .............................................................................................................................. 46

7.3.7.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 46

7.3.7.2 Procedure .............................................................................................................................................. 46

7.3.8 Receiver intermodulation characteristics .................................................................................................... 46

7.3.8.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 46

7.3.8.2 Procedures ............................................................................................................................................. 47

7.3.9 Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS) ........................................................................................... 47

7.3.9.1 Initial conditions ................................................................................................................................... 47

7.3.9.2 Procedure for Adjacent Channel Selectivity ......................................................................................... 47

7.3.9.3 Procedure for narrow-band blocking ..................................................................................................... 47

8 Technical requirements specifications for conventional CGC E-UTRA ............................................... 48

8.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 48

8.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 48

8.2.1 Introduction................................................................................................................................................. 48

8.2.2 Operating band unwanted emis
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.