Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

This International Standard specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining
and continually improving an information security management system within the context of the
organization. This International Standard also includes requirements for the assessment and treatment
of information security risks tailored to the needs of the organization. The requirements set out in this
International Standard are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless
of type, size or nature. Excluding any of the requirements specified in Clauses 4 to 10 is not acceptable
when an organization claims conformity to this International Standard.

Informationstechnik - Sicherheitsverfahren - Informationssicherheits-Managementsysteme - Anforderungen (ISO/IEC 27001:2013 einschließlich Cor 1:2014 und Cor 2:2015)

Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Systèmes de management de la sécurité de l'information - Exigences (ISO/IEC 27001:2013 y compris Cor 1:2014 et Cor 2:2015)

Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Zahteve (ISO/IEC 27001:2013, vključno s popravkoma Cor 1:2014 in Cor 2:2015)

Ta mednarodni standard določa zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja informacijske varnosti v okviru organizacije. Zajema tudi zahteve za ocenjevanje in obravnavanje tveganj informacijske varnosti, ki so prilagojene potrebam organizacije. Zahteve, postavljene v tem mednarodnem standardu, so generične in so namenjene uporabi v vseh organizacijah ne glede na vrsto, velikost ali naravo. Izključevanje katere koli zahteve, določene v točkah 4 do 10, ni sprejemljivo, kadar organizacija zagotavlja skladnost s tem mednarodnim standardom.

General Information

Status
Published
Publication Date
20-Apr-2020
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
17-Apr-2020
Due Date
22-Apr-2020
Completion Date
21-Apr-2020
Ref Project

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN ISO/IEC 27001:2017/AC101:2020
Slovenian language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST EN ISO/IEC 27001:2017/
STANDARD AC101
maj 2020
Informacijska tehnologija – Varnostne tehnike – Sistemi upravljanja
informacijske varnosti – Zahteve (ISO/IEC 27001:2013, vključno s
popravkoma Cor 1:2014 in Cor 2:2015)
Information technology – Security techniques – Information security
management systems – Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including
Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
Technologies de l'information – Techniques de sécurité – Systèmes de
management de la sécurité de l'information – Exigences (ISO/IEC 27001:2013
y compris Cor 1:2014 et Cor 2:2015)
Informationstechnik – Sicherheitsverfahren – Informationssicherheits-
Managementsysteme – Anforderungen (ISO/IEC 27001:2013 einschließlich
Cor 1:2014 und Cor 2:2015)
Referenčna oznaka
ICS 03.100.70; 35.030 SIST EN ISO/IEC 27001:2017/AC101:2020 (sl)

© 2020-05. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.