Bitumen and bituminous binders - Cationic bituminous emulsions - Requirements

Bitumen in bitumenska veziva - Kationske bitumenske emulzije - Zahteve

Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njimi v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
29-Jul-2021
Publication Date
24-Aug-2021
Technical Committee
Current Stage
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST 1036:2021
Slovenian language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
oSIST 1036:2021
Slovenian language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST 1036
STANDARD
september 2021
Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve
Bitumen and bituminous binders – Cationic bituminous emulsions – Requirements
Referenčna oznaka
ICS 75.140; 91.100.50 SIST 1036:2021 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 9

© 2021-09. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST 1036 : 2021
NACIONALNI UVOD

Slovenski standard SIST 1036 (sl), Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije –

Zahteve, 2021, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST 1036:2021 je pripravil tehnični odbor SIST/TC VLA Vlaga.

Ta slovenski nacionalni standard se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 13808:2013.

Harmonizirani evropski standard za bitumenske emulzije je zasnovan tako, da nudi širok okvir za

izbiro tistih lastnosti, ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih

državah. Glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje

svoje minimalne kriterije kakovosti. Člani SIST/TC VLA menijo, da bi bili brez postavljenih ustreznih

kriterijev lahko oškodovani predvsem posamezni uporabniki teh materialov, ker bodo zaupali, da

kakovost materialov, označenih z znakom CE, v celoti ustreza pogojem uporabe v naši državi. Tudi

druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve. Po posvetih v Sekciji za hidroizolacije

pri Združenju asfalterjev Slovenije, ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega predpisa, in s

predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo člani SIST/TC VLA ocenjujejo, da je

novi nacionalni standard učinkovit postopek za pripravo kakovostnih zahtev.

Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njimi

v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti mat

...

SLOVENSKI oSIST 1036
STANDARD
julij 2021
Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve
Bitumen and bituminous binders – Cationic bituminous emulsions – Requirements
Referenčna oznaka
ICS 75.140; 91.100.50 oSIST 1036:2021 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 9

© 2021-07. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST 1036 : 2021
NACIONALNI UVOD

Slovenski standard SIST 1036 (sl), Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije –

Zahteve, 2021, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST 1036:2021 je pripravil tehnični odbor SIST/TC VLA Vlaga.

Ta slovenski nacionalni standard se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 13808:2013.

Harmonizirani evropski standard za bitumenske emulzije je zasnovan tako, da nudi širok okvir za

izbiro tistih lastnosti, ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih

državah. Glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje

svoje minimalne kriterije kakovosti. Člani SIST/TC VLA menijo, da bi bili brez postavljenih ustreznih

kriterijev lahko oškodovani predvsem posamezni uporabniki teh materialov, ker bodo zaupali, da

kakovost materialov, označenih z znakom CE, v celoti ustreza pogojem uporabe v naši državi. Tudi

druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve. Po posvetih v Sekciji za hidroizolacije

pri Združenju asfalterjev Slovenije, ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega predpisa, in s

predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo člani SIST/TC VLA ocenjujejo, da je

novi nacionalni standard učinkovit postopek za pripravo kakovostnih zahtev.

Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njimi

v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materia

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.