IEC standard current ratings

Gives standard current ratings in the range 1 A to 200 000 A.

IEC-Normwerte für Bemessungsströme

Caractéristiques des courants normaux de la CEI

Indique les valeurs des courants normaux de 1 A à 10 000 A.

Standardni tokovi IEC

General Information

Status
Published
Publication Date
31-Aug-2002
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Sep-2002
Due Date
01-Sep-2002
Completion Date
01-Sep-2002

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN 60059:2002
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 60059
prva izdaja
STANDARD
september 2002Standardni tokovi IEC (enakovreden EN 60059:1999)

I. E. C standard current ratings

Caractéristiques des courants normaux de la CEI

Nennströme der IEC

Deskriptorji: napajalno omrežje, standardni tok
Referenčna številka
ICS SIST EN 60059:2002 (sI)
17.220.10*; 29.020


Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 4

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60059 : 2002
© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60059 : 2002
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 60059 (sl), Standardni tokovi IEC, prva izdaja, 2002, ima status slovenskega
standarda in je enakovreden mednarodnemu standardu EN 60059 (en), IEC standard current ratings,
1999-06.
NACIONALNI PREDGOVOR
Mednarodni standard IEC 60059:1999,druga izdaja, je pripravil tehnični odbor Mednarodne
organizacije za standardizacijo IEC/TC 8 Standardne napetosti, tokovi in frekvence. Z vzporednim
glasovanjem v IEC in CENELEC je bil ta standard 1. 8. 1999 sprejet kotEN 60059:1999.
Slovenski standard SIST IEC 60059:2002 je prevod mednarodnega standarda IEC 60059:1999. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni mednarodni
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC NTF
Standardne napetosti, tokovi in frekvence.
Druga izdaja IEC 60059:1999 razveljavlja in nadomešča prvo izdajo iz leta 1938 in predstavlja
tehnično predelavo.
Ta slovenski standard je dne 2002-08-05 odobrila direktorica SIST.
OPOMBI
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v SIST IEC
60059:2002 to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
III

---------------------- Page: 3 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 60059
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM avgust 1999

ICS 17.220.10*; 29.020

Deskriptorji: napajalno omrežje, standardni tok


Slovenska izdaja

Standardni tokovi IEC

I. E. C standard current ratings Nennstroeme der IEC Caractéristiques des courants
normaux de la CEI
Ta evropski standard je CENELEC sprejel dne 1999-08-01. Članice CENELEC morajo izpolnjevati
določila poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez
kakršnihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
centralnem sekretariatu ali članicah CENELEC.

Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Članice CENELEC so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske,
Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske,
Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.CENELEC
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation

Centralni sekretariat: Rue de Sta
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.