Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-22: Data-link layer service definition - Type 22 elements

IEC 61158-3-22:2014 defines the services provided to the Type 22 fieldbus application layer at the boundary between the application and data-link layers of the fieldbus reference model and systems management at the boundary between the data-link layer and systems management of the fieldbus reference model. This third edition cancels and replaces the second edition published in 2010. It constitutes a technical revision. The main changes are: Introduction of two new topology scan services. Marking old topology scan services as to be discontinued.

Industrielle Kommunikationsnetze - Feldbusse - Teil 3-22: Dienstfestlegungen des Data Link Layer (Sicherungsschicht) - Typ 22-Elemente

Réseaux de communication industriels - Spécifications des bus de terrain - Partie 3-22: Définition des services de la couche liaison de données - Eléments de type 22

L'IEC 61158-3-22:2014 définit les services fournis à la couche application de bus de terrain Type 22 au niveau de la frontière entre les couches application et liaison de données du modèle de référence de bus de terrain et à la gestion des systèmes au niveau de la frontière entre la couche liaison de données et la gestion des systèmes selon le modèle de référence de bus de terrain. Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2010. Cette édition constitue une révision technique. Les modifications sont: Introduction de deux nouveaux services d'analyse de la topologie. Marquage des anciens services d'analyse de la topologie comme devant être arrêtés

Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-22. del: Specifikacija protokola na ravni podatkovnih povezav - Elementi tipa 22 (IEC 61158-3-22:2014)

Ta del standarda IEC 61158 določa skupne elemente za osnovne časovno kritične sporočilne komunikacije med napravami v avtomatizacijskem okolju. Izraz »časovno kritičen« se uporablja za predstavitev prisotnosti časovnega okna, v okviru katerega se zahteva dokončanje enega ali več opredeljenih dejanj z določeno stopnjo gotovosti. Zaradi neuspešnega dokončanja opredeljenih dejanj v časovnem oknu je možna odpoved aplikacij, ki zahtevajo dejanja, pri čemer so ogroženi oprema, obrat in morda človeška življenja.
Ta standard na abstrakten način določa na zunaj vidno opravilo, ki ga zagotavlja podatkovna povezovalna raven procesnih vodil tipa 22 v smislu:
a) preprostih dejanj in dogodkov opravila;
b) parametrov, povezanih z vsakim preprostim dejanjem in dogodkom, ter obliko, ki jo prevzamejo; in
c) medsebojnih povezav med temi dejanji in dogodki ter njihovimi veljavnimi zaporedji.
Namen tega standarda je opredeliti opravila, ki se zagotavljajo za:
• aplikacijsko raven procesnih vodil tipa 22 na meji med aplikacijo in podatkovno povezovalno ravnjo referenčnega modela procesnega vodila; in
• upravljanje sistemov na meji med podatkovno povezovalno ravnjo in upravljanjem sistemov referenčnega modela procesnega vodila.
1.2 Specifikacije
Glavni cilj tega standarda je določiti značilnosti konceptualnih opravil nivoja podatkovnih povezav, primernih za časovno kritične komunikacije, ter tako dopolniti osnovni referenčni model OSI pri usmerjanju razvoja protokolov časovnih povezav za časovno kritične komunikacije. Drugotni cilj je zagotoviti načrte prehoda iz predhodno obstoječih industrijskih komunikacijskih protokolov.
Ta specifikacija se lahko uporablja kot podlaga za formalne programske vmesnike podatkovne povezave. Vseeno ne gre za formalni programski vmesnik, pri čemer mora vsak tak vmesnik obravnavati izvedbena vprašanja, ki jih ta specifikacija ne zajema, vključno z:
a) velikostmi in oktetnim naročanjem različnih večoktetnih parametrov opravil; in
b) korelacijo parnih primitivov za zahtevo in potrjevanje ali navedbo in odziv.
1.3 Skladnost
Ta standard ne določa posameznih implementacij ali izdelkov, ti pa ne omejujejo implementacije entitet podatkovnih povezav v okviru sistemov za industrijsko avtomatizacijo. Ta oprema ni skladna s standardom za specifikacijo protokola na ravni podatkovnih povezav. Skladnost se doseže prek implementacije ustreznega protokola podatkovnih povezav, ki izpolnjuje storitve ravni podatkovnih povezav tipa 22, ki je določen v tem standardu.

General Information

Status
Published
Publication Date
16-Oct-2014
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
17-Oct-2014
Completion Date
17-Oct-2014

RELATIONS

Buy Standard

Standard
EN 61158-3-22:2015
English language
39 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61158-3-22:2015
01-marec-2015

Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-22. del:

Specifikacija protokola na ravni podatkovnih povezav - Elementi tipa 22 (IEC 61158

-3-22:2014)

Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-22: Data-link layer

service definition - Type 22 elements (IEC 61158-3-22:2014)

Industrielle Kommunikationsnetze - Feldbusse - Teil 3-22: Dienstfestlegungen des Data

Link Layer (Sicherungsschicht) - Typ 22-Elemente (IEC 61158-3-22:2014)

Réseaux de communication industriels - Spécifications des bus de terrain - Partie 3-22:

Définition des services de la couche liaison de données - Eléments de type 22 (CEI

61158-3-22:2014)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61158-3-22:2014
ICS:
25.040.40 Merjenje in krmiljenje Industrial process
industrijskih postopkov measurement and control
35.100.20 Podatkovni povezovalni sloj Data link layer
35.110 Omreževanje Networking
SIST EN 61158-3-22:2015 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
EUROPEAN STANDARD EN 61158-3-22
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
October 2014
ICS 25.040.40; 35.100.20; 35.110 Supersedes EN 61158-3-22:2012
English Version
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -
Part 3-22: Data-link layer service definition - Type 22 elements
(IEC 61158-3-22:2014)

Réseaux de communication industriels - Spécifications des Industrielle Kommunikationsnetze - Feldbusse - Teil 3-22:

bus de terrain - Partie 3-22: Définition des services de la Dienstfestlegungen des Data Link Layer

couche liaison de données - Eléments de type 22 (Sicherungsschicht) - Typ 22-Elemente

(CEI 61158-3-22:2014) (IEC 61158-3-22:2014)

This European Standard was approved by CENELEC on 2014-09-17. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2014 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 61158-3-22:2014 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
EN 61158-3-22:2014 - 2 -
Foreword

The text of document 65C/759/FDIS, future edition 2 of IEC 61158-3-22, prepared by SC 65C

"Industrial networks" of IEC/TC 65 "Industrial-process measurement, control and automation" was

submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 61158-3-22:2014.

The following dates are fixed:
(dop) 2015-06-17
• latest date by which the document has to be implemented at
national level by publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2017-09-17
• latest date by which the national standards conflicting with
the document have to be withdrawn
This document supersedes EN 61158-3-22:2012.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such

patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission

and the European Free Trade Association.
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61158-3-22:2014 was approved by CENELEC as a

European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 61158-4-22 NOTE Harmonized as EN 61158-4-22.
IEC 61784-1 NOTE Harmonized as EN 61784-1.
IEC 61784-2 NOTE Harmonized as EN 61784-2.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
- 3 - EN 61158-3-22:2014
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are

indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated

references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod),

the relevant EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is

available here: www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
ISO/IEC 7498-1 - Information technology - Open Systems - -
Interconnection - Basic Reference Model:
The Basic Model
ISO/IEC 7498-3 - Information technology - Open Systems - -
Interconnection - Basic Reference Model:
Naming and addressing
ISO/IEC 8802-3 2000 Information technology - - -
Telecommunications and information
exchange between systems - Local and
metropolitan area networks - Specific
requirements -
Part 3: Carrier sense multiple access with
collision detection (CSMA/CD) access
method and physical layer specifications
ISO/IEC 10731 - Information technology - Open Systems - -
Interconnection - Basic Reference Model -
Conventions for the definition of OSI
services
IEEE 802.1D 2004 IEEE Standard for local and metropolitan - -
area networks - Media Access Control
(MAC) Bridges
IETF RFC 791 - Internet Protocol - -
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
IEC 61158-3-22
Edition 2.0 2014-08
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
Industrial communication networks – Fieldbus specifications –
Part 3-22: Data-link layer service definition – Type 22 elements
Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain –
Partie 3-22: Définition des services de la couche liaison de données – Éléments
de type 22
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
PRICE CODE
INTERNATIONALE
CODE PRIX W
ICS 25.040.40; 35.100.20; 35.110 ISBN 978-2-8322-1718-4

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
– 2 – IEC 61158-3-22:2014 © IEC 2014
CONTENTS

FOREWORD ........................................................................................................................... 4

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 6

1 Scope ............................................................................................................................... 7

1.1 General ................................................................................................................... 7

1.2 Specifications .......................................................................................................... 7

1.3 Conformance ........................................................................................................... 7

2 Normative references ....................................................................................................... 8

3 Terms, definitions, symbols, abbreviations and conventions ............................................. 8

3.1 Reference model terms and definitions .................................................................... 8

3.2 Service convention terms and definitions ............................................................... 10

3.3 Data-link service terms and definitions .................................................................. 11

3.4 Symbols and abbreviations .................................................................................... 13

3.5 Common conventions ............................................................................................ 15

4 Data-link layer services and concepts ............................................................................. 16

4.1 Operating principle ................................................................................................ 16

4.2 Communication models ......................................................................................... 16

4.3 Topology ............................................................................................................... 18

4.4 Addressing ............................................................................................................ 19

4.5 Gateway ................................................................................................................ 20

4.6 Interaction models ................................................................................................. 20

4.7 Synchronization concept ....................................................................................... 20

5 Communication services ................................................................................................. 21

5.1 Overview ............................................................................................................... 21

5.2 Communication management services ................................................................... 23

5.3 Cyclic data channel service (CDC) ........................................................................ 30

5.4 Message channel services (MSC) .......................................................................... 30

5.5 Time synchronization ............................................................................................ 32

5.6 Media independent interface (MII) management services ...................................... 34

Bibliography .......................................................................................................................... 36

Figure 1 – RTFL device reference model .............................................................................. 17

Figure 2 – RTFN device reference model .............................................................................. 18

Figure 3 – Logical double line in a physical tree topology...................................................... 18

Figure 4 – Logical double line in a physical line topology ...................................................... 19

Figure 5 – Addressing modes ............................................................................................... 19

Figure 6 – Time sequence diagram for time SYNC_START service ....................................... 21

Figure 7 – Synchronized timing signals without offset ........................................................... 21

Figure 8 – Synchronized timing signals with offset ................................................................ 21

Table 1 – Summary of DL-services and primitives ................................................................. 22

Table 2 – DL-Network verification service (NV) ..................................................................... 23

Table 3 – DL-RTFN scan network read service (RTFNSNR) .................................................. 23

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
IEC 61158-3-22:2014 © IEC 2014 – 3 –

Table 4 – DL-RTFN connection establishment DLL service (RTFNCE) .................................. 24

Table 5 – DL-RTFN connection release service (RTFNCR) ................................................... 24

Table 6 – DL-RTFL control service (RTFLCTL) ..................................................................... 25

Table 7 – DL-RTFL configuration service (RTFLCFG) ........................................................... 25

Table 8 – DL-Read configuration data service (RDCD) ......................................................... 26

Table 9 – DL-RTFL configuration service 2 (RTFLCFG2) ...................................................... 28

Table 10 – DL-Read configuration data service 2 (RDCD2) ................................................... 29

Table 11 – CDC send service (CDCS) .................................................................................. 30

Table 12 – MSC send service (MSCS) .................................................................................. 31

Table 13 – MSC send broadcast service (MSCSB) ................................................................ 31

Table 14 – MSC read service (MSCR) .................................................................................. 32

Table 15 – DL-DelayMeasurement start service (DMS) ......................................................... 32

Table 16 – DL-DelayMeasurement read service (DMR) ......................................................... 32

Table 17 – DL-PCS configuration service (PCSC) ................................................................. 33

Table 18 – DL-Sync master configuration service (SYNC_MC) ............................................. 33

Table 19 – DL-Sync start service (SYNC_START) ................................................................ 34

Table 20 – DL-Sync stop service (SYNC_STOP)................................................................... 34

Table 21 – DL-MII read service (MIIR) .................................................................................. 35

Table 22 – DL-MII write service (MIIW) ................................................................................. 35

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
– 4 – IEC 61158-3-22:2014 © IEC 2014
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS –
FIELDBUS SPECIFICATIONS –
Part 3-22: Data-link layer service definition –
Type 22 elements
FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as

“IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee

interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and

non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates

closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined

by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of

IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence

between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in

the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other

IEC Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the fact that the use of the associated protocol type is restricted by its

intellectual-property-right holders. In all cases, the commitment to limited release of

intellectual-property-rights made by the holders of those rights permits a layer protocol type to

be used with other layer protocols of the same type, or in other type combinations explicitly

authorized by its intellectual-property-right holders.

NOTE Combinations of protocol types are specified in IEC 61784-1 and IEC 61784-2.

International Standard IEC 61158-3-22 has been prepared by subcommittee 65C: Industrial

networks, of IEC technical committee 65: Industrial process measurement, control and

automation.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2010. This edition

constitutes a technical revision. This edition includes the following technical changes with

respect to the previous edition.
• Introduction of two new topology scan services.
• Marking old topology scan services as to be discontinued.
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
IEC 61158-3-22:2014 © IEC 2014 – 5 –
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
65C/759/FDIS 65C/769/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in

the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61158 series, published under the general title Industrial

communication networks – Fieldbus specifications, can be found on the IEC web site.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data

related to the specific publication. At this date, the publication will be:
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
– 6 – IEC 61158-3-22:2014 © IEC 2014
INTRODUCTION

This part of IEC 61158 is one of a series produced to facilitate the interconnection of

automation system components. It is related to other standards in the set as defined by the

“three-layer” fieldbus reference model described in IEC 61158-1.

Throughout the set of fieldbus standards, the term “service” refers to the abstract capability

provided by one layer of the OSI Basic Reference Model to the layer immediately above.

Thus, the data-link layer service defined in this standard is a conceptual architectural service,

independent of administrative and implementation divisions.

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is

claimed that compliance with this document may involve the use of patents concerning

Type 22 elements and possibly other types:

WO-2006/069691 A1 [PI] Control system with a plurality of spatially distributed stations

and method for transmitting data in said control system

DE-10 2004 063 213 [PI] Steuerungssystem mit einer Vielzahl von räumlich verteilten

B4 Stationen sowie Verfahren zum Übertragen von Daten in einem
solchen Steuerungssystem

EP-1 828 858 A1 [PI] Control system with a plurality of spatially distributed stations

and method for transmitting data in said control system

JP-4 848 469 B2 [PI] Control system with a plurality of spatially distributed stations

and method for transmitting data in said control system

CN-101 111 807 [PI] Control system with a plurality of spatially distributed stations

and method for transmitting data in said control system

US-8 144 718 B2 [PI] Control system having a plurality of spatially distributed stations,

and method for transmitting data in such a control system

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of these patent rights.

The holders of these patent rights have assured IEC that they are willing to negotiate licenses

either free of charge or under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with

applicants throughout the world. In this respect, the statement of the holders of these patent

rights is registered with IEC. Information may be obtained from:
[PI] Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Str. 2
73760 Ostfildern
Germany

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the

subject of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for

identifying any or all such patent rights.

ISO (www.iso.org/patents) and IEC (http://patents.iec.ch) maintain on-line data bases of

patents relevant to their standards. Users are encouraged to consult the data bases for the

most up to date information concerning patents.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
IEC 61158-3-22:2014 © IEC 2014 – 7 –
INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS –
FIELDBUS SPECIFICATIONS –
Part 3-22: Data-link layer service definition –
Type 22 elements
1 Scope
1.1 General

This part of IEC 61158 provides common elements for basic time-critical messaging

communications between devices in an automation environment. The term “time-critical” is

used to represent the presence of a time-window, within which one or more specified actions

are required to be completed with some defined level of certainty. Failure to complete

specified actions within the time window risks failure of the applications requesting the

actions, with attendant risk to equipment, plant and possibly human life.

This standard defines in an abstract way the externally visible service provided by the

Type 22 fieldbus data-link layer in terms of:
a) the primitive actions and events of the service;

b) the parameters associated with each primitive action and event, and the form which they

take; and

c) the interrelationship between these actions and events, and their valid sequences.

The purpose of this standard is to define the services provided to:

• the Type 22 fieldbus application layer at the boundary between the application and data-

link layers of the fieldbus reference model; and
• systems management at the boundary between the data-link layer and systems
management of the fieldbus reference model.
1.2 Specifications

The principal objective of this standard is to specify the characteristics of conceptual data-link

layer services suitable for time-critical communications, and thus supplement the OSI Basic

Reference Model in guiding the development of data-link protocols for time-critical

communications. A secondary objective is to provide migration paths from previously-existing

industrial communications protocols.

This specification may be used as the basis for formal DL-Programming-Interfaces.

Nevertheless, it is not a formal programming interface, and any such interface will need to

address implementation issues not covered by this specification, including:
a) the sizes and octet ordering of various multi-octet service parameters; and

b) the correlation of paired request and confirm, or indication and response, primitives.

1.3 Conformance

This standard does not specify individual implementations or products, nor do they constrain

the implementations of data-link entities within industrial automation systems.

There is no conformance of equipment to this data-link layer service definition standard.

Instead, conformance is achieved through implementation of the corresponding data-link

protocol that fulfils the Type 22 data-link layer services defined in this standard.

---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
– 8 – IEC 61158-3-22:2014 © IEC 2014
2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and

are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

NOTE All parts of the IEC 61158 series, as well as IEC 61784-1 and IEC 61784-2 are maintained simultaneously.

Cross-references to these documents within the text therefore refer to the editions as dated in this list of normative

references.

ISO/IEC 7498-1, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference

Model: The Basic Model

ISO/IEC 7498-3, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference

Model: Naming and addressing
ISO/IEC 8802-3:2000, Information technology – Telecommunications and information

exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements –

Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and

physical layer specifications

ISO/IEC 10731, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference

Model – Conventions for the definition of OSI services

IEEE 802.1D-2004, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks – Media Access

Control (MAC) Bridges, available at http://www.ieee.org
IETF RFC 791, Internet protocol, available at
3 Terms, definitions, symbols, abbreviations and conventions

For the purposes of this document, the following terms, definitions, symbols, abbreviations

and conventions apply.
3.1 Reference model terms and definitions
This standard is based in part on the concepts developed in ISO/IEC 7498-1 and
ISO/IEC 7498-3, and makes use of the following terms defined therein:
DL-address [ISO/IEC 7498-3]
called-DL-address [ISO/IEC 7498-3]
calling-DL-address [ISO/IEC 7498-3]
DL-connection [ISO/IEC 7498-1]
DL-connection-end-point [ISO/IEC 7498-1]
DL-connection-end-point-identifier [ISO/IEC 7498-1]
DL-connection-mode transmission [ISO/IEC 7498-1]
DL-connectionless-mode transmission [ISO/IEC 7498-1]
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
IEC 61158-3-22:2014 © IEC 2014 – 9 –
correspondent (N)-entities [ISO/IEC 7498-1]
correspondent DL-entities (N=2)
correspondent Ph-entities (N=1)
decentralized multi-end-point-connection [ISO/IEC 7498-1]
DL-duplex-transmission [ISO/IEC 7498-1]
(N)-entity [ISO/IEC 7498-1]
DL-entity (N=2)
Ph-entity (N=1)
DL-facility [ISO/IEC 7498-1]
flow control [ISO/IEC 7498-1]
(N)-layer [ISO/IEC 7498-1]
DL-layer (N=2)
Ph-layer (N=1)
layer-management [ISO/IEC 7498-1]
DL-local-view [ISO/IEC 7498-3]
multi-endpoint-connection [ISO/IEC 7498-1]
DL-name [ISO/IEC 7498-3]
naming-(addressing)-domain [ISO/IEC 7498-3]
peer-entities [ISO/IEC 7498-1]
primitive name [ISO/IEC 7498-3]
DL-protocol [ISO/IEC 7498-1]
DL-protocol-connection-identifier [ISO/IEC 7498-1]
DL-protocol-data-unit [ISO/IEC 7498-1]
DL-relay [ISO/IEC 7498-1]
reassembling [ISO/IEC 7498-1]
reset [ISO/IEC 7498-1]
responding-DL-address [ISO/IEC 7498-3]
routing [ISO/IEC 7498-1]
segmenting [ISO/IEC 7498-1]
(N)-service [ISO/IEC 7498-1]
DL-service (N=2)
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST EN 61158-3-22:2015
– 10 – IEC 61158-3-22:2014 © IEC 2014
Ph-service (N=1)
(N)-service-access-point [ISO/IEC 7498-1]
DL-service-access-point (N=2)
Ph-service-access-point (N=1)
DL-service-access-point-address [ISO/IEC 7498-3
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.