Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements

2019-05-02: IEC 61158-3 series circulated to vote as one document IEC 61158-3-X (65C/945/FDIS) & split at publication stage into: IEC 61158-3-2:2014/A1, IEC 61158-3-4, IEC 61158-3-12, IEC 61158-3-19, IEC 61158-3-21 & IEC 61158-3-25

Industrielle Kommunikationsnetze - Feldbusse - Teil 3-2: Dienstfestlegungen des Data-Link Layer (Sicherungsschicht) - Typ 2-Elemente

Réseaux de communication industriels - Spécifications des bus de terrain - Partie 3-2: Définition des services de la couche liaison de données - Eléments de type 2

Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-2. del: Definicija opravil na ravni podatkovnih povezav - Elementi tipa 2 (IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019)

Ta del standarda IEC 61158 določa skupne elemente za osnovne časovno kritične sporočilne komunikacije med napravami v avtomatizacijskem okolju. Izraz »časovno kritičen« se uporablja za predstavitev prisotnosti časovnega okna, v okviru katerega se zahteva dokončanje enega ali več opredeljenih dejanj z določeno stopnjo gotovosti. Zaradi neuspešnega dokončanja opredeljenih dejanj v časovnem oknu je možna odpoved aplikacij, ki zahtevajo dejanja, pri čemer so ogroženi oprema, obrat in morda človeška življenja. Ta standard na abstrakten način določa na zunaj vidno opravilo, ki ga zagotavlja podatkovna povezovalna raven procesnih vodil tipa 2 v smislu:
a) preprostih dejanj in dogodkov opravila;
b) parametrov, povezanih z vsakim preprostim dejanjem in dogodkom, ter obliko, ki jo prevzamejo; in
c) medsebojnih povezav med temi dejanji in dogodki ter njihovimi veljavnimi zaporedji.
Namen tega standarda je opredeliti opravila, ki se zagotavljajo za:
• aplikacijsko raven procesnih vodil tipa 2 na meji med aplikacijo in podatkovno povezovalno ravnjo referenčnega modela procesnega vodila;
• upravljanje sistemov na meji med podatkovno povezovalno ravnjo in upravljanjem sistemov referenčnega modela procesnega vodila.
Protokol na ravni podatkovnih povezav tipa 2 zagotavlja podsklop povezljivih storitev in storitev brez povezave, ki so opisane v standardu ISO/IEC 8886.
1.2 Specifikacije
Glavni cilj tega standarda je določiti značilnosti konceptualnih opravil nivoja podatkovnih povezav, primernih za časovno kritične komunikacije, ter tako dopolniti osnovni referenčni model OSI pri usmerjanju razvoja protokolov časovnih povezav za časovno kritične komunikacije. Drugotni cilj je zagotoviti načrte prehoda iz predhodno obstoječih industrijskih komunikacijskih protokolov.
Ta specifikacija se lahko uporablja kot podlaga za formalne programske vmesnike podatkovne povezave. Vseeno ne gre za formalni programski vmesnik, pri čemer mora vsak tak vmesnik obravnavati izvedbena vprašanja, ki jih ta specifikacija ne zajema, vključno z:
a) velikostmi in oktetnim naročanjem različnih večoktetnih parametrov opravil;
b) korelacijo parnih primitivov za zahtevo in potrjevanje ali navedbo in odziv.
1.3 Skladnost
Ta standard ne določa posameznih implementacij ali izdelkov ter ne omejuje implementacije entitet podatkovnih povezav v okviru sistemov za industrijsko avtomatizacijo.

General Information

Status
Published
Publication Date
20-Jun-2019
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
17-Mar-2022

RELATIONS

Buy Standard

Amendment
EN 61158-3-2:2015/A1:2019
English language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61158-3-2:2015/A1:2019
01-november-2019

Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-2. del:

Definicija opravil na ravni podatkovnih povezav - Elementi tipa 2 (IEC 61158-3-
2:2014/Amd 1:2019)

Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer

service definition - Type 2 elements (IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019)

Industrielle Kommunikationsnetze - Feldbusse - Teil 3-2: Dienstfestlegungen des Data

Link Layer (Sicherungsschicht) - Typ 2-Elemente (IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019)

Réseaux de communication industriels - Spécifications des bus de terrain - Partie 3-2:

Définition des services de la couche liaison de données - Eléments de type 2 (IEC 61158

-3-2:2014/Amd 1:2019)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61158-3-2:2014/A1:2019
ICS:
25.040.40 Merjenje in krmiljenje Industrial process
industrijskih postopkov measurement and control
35.100.20 Podatkovni povezovalni sloj Data link layer
35.110 Omreževanje Networking
SIST EN 61158-3-2:2015/A1:2019 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61158-3-2:2015/A1:2019
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 61158-3-2:2015/A1:2019
EUROPEAN STANDARD EN 61158-3-2:2014/A1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
June 2019
ICS 25.040.40; 35.100.20; 35.110
English Version
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -
Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements
(IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019)

Réseaux de communication industriels - Spécifications des Industrielle Kommunikationsnetze - Feldbusse - Teil 3-2:

bus de terrain - Partie 3-2: Définition des services de la Dienstfestlegungen des Data Link Layer

couche liaison de données - Eléments de type 2 (Sicherungsschicht) - Typ 2-Elemente

(IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019) (IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019)

This amendment A1 modifies the European Standard EN 61158-3-2:2014; it was approved by CENELEC on 2019-05-23. CENELEC

members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the

status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the

responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as

the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 61158-3-2:2014/A1:2019 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 61158-3-2:2015/A1:2019
EN 61158-3-2:2014/A1:2019 (E)
European foreword

The text of document 65C/945/FDIS, future IEC 61158-3-2/Amd 1, prepared by SC 65C "Industrial

networks" of IEC/TC 65 "Industrial-process measurement, control and automation" was submitted to

the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 61158-3-2:2014/A1:2019.

The following dates are fixed:

• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2020-02-23

level by publication of an identical national standard or by endorsement

• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2022-05-23

document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019 was approved by CENELEC

as a European Standard without any modification.
Replace the Bibliography of EN 61158-3-2:2014 by:

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards

indicated:
IEC 61158-1:2019 NOTE Harmonized as EN IEC 61158-1:2019 (not modified)
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.