Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 302: Common information model (CIM) dynamics

IEC 61970-302:2018 specifies a Dynamics package which contains extensions to the CIM to support the exchange of models between software applications that perform analysis of the steady-state stability (small-signal stability) or transient stability of a power system as defined by IEEE/CIGRE Definition and classification of power system stability IEEE/CIGRE joint task force on stability terms and definitions. The model descriptions in this standard provide specifications for each type of dynamic model as well as the information that needs to be included in dynamic case exchanges between planning/study applications.

Schnittstelle für Anwendungsprogramme für Energiemanagementsysteme (EMS-API) - Teil 302: Allgemeines Informationsmodell (CIM) Dynamik

Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie (EMS-API) – Partie 302: Régimes dynamiques de modèle d'information commun (CIM)

L'IEC 61970-302:2018 spécifie un paquetage dynamique (Dynamics) contenant des extensions du CIM. Il s'agit d'assurer l'échange des modèles entre les applications logicielles qui procèdent à l'analyse de la stabilité en régime établi (stabilité en petits signaux) ou de la stabilité transitoire d'un système de puissance tel que défini dans le document Definition and classification of power system stability (Définition et classification de la stabilité des réseaux d’énergie électrique) du joint task force (groupe de travail commun) IEEE/CIGRE on stability terms and definitions. Les descriptions de modèles indiquées dans la présente norme donnent des spécifications pour chaque type de modèle dynamique, ainsi que des informations nécessaires à inclure dans les échanges de cas dynamiques entre les applications de planification/d'étude.

Aplikacijski programski vmesnik za sistem upravljanja z energijo (EMS-API) - 302. del: Skupni informacijski model (CIM) za dinamiko

Skupni informacijski model (CIM) je abstraktni model, ki predstavlja vse glavne objekte v elektropodjetju, ki običajno opravlja javno službo. Z zagotavljanjem standardnega načina predstavitve elektroenergetskih virov kot objektnih razredov in atributov, skupaj z njihovimi povezavami, skupni informacijski model olajšuje integracijo aplikacij sistema upravljanja z energijo (EMS), ki so jih neodvisno razvili različni prodajalci, med celotnimi samostojno razvitimi sistemi upravljanja z energijo ali med sistemom upravljanja z energijo in drugimi sistemi, ki se ukvarjajo z drugimi vidiki delovanja elektroenergetskega sistema, kot je upravljanje proizvodnje ali distribucije. SCADA je modeliran v obsegu, potrebnem za podporo simulacije elektroenergetskega sistema in komunikacije med nadzornimi centri. Skupni informacijski model olajšuje integracijo z opredelitvijo skupnega jezika (tj. semantike), osnovanega na skupnem informacijskem modelu, ki omogoča, da imajo te aplikacije ali sistemi dostop do javnih podatkov in izmenjujejo informacije neodvisno od tega, kako so te informacije izražene interno.
Zaradi velikosti celotnega modela CIM so objektni razredi, ki jih vsebuje CIM, združeni v številne logične pakete, pri čemer vsak predstavlja določen del celotnega elektroenergetskega sistema. Zbirke teh paketov se razvijajo kot ločeni mednarodni standardi. Ta dokument določa paket dinamike, ki vsebuje razširitve za CIM za podporo izmenjave modelov med programskimi aplikacijami, ki izvajajo analizo ustaljene stabilnosti (stabilnost majhnega signala) ali prehodne stabilnosti elektroenergetskega sistema, kot je opredelila skupna delovna skupina IEEE/CIGRE v opredelitvi in klasifikaciji stabilnosti elektroenergetskega sistema v povezavi s pogoji stabilnosti in definicij.
Opisi modelov v tem standardu določajo specifikacije za vsak tip dinamičnega modela in informacije, ki morajo biti vključene v primere dinamične izmenjave med načrtovalnimi/študijskimi uporabami.
Obseg razširitev CIM, opredeljenih v tem standardu, zajema:
• standardne modele: poenostavljen pristop k opisovanju dinamičnih modelov, pri čemer so modeli, ki predstavljajo dinamično vedenje elementov elektroenergetskega sistema, vsebovani v vnaprej določenih knjižnicah razredov, ki so med seboj povezane na standarden način. Za opis dinamičnega vedenja so potrebna samo imena izbranih elementov modelov z njihovimi atributi.
• lastniški, uporabniško določeni modeli: pristop, ki uporabnikom omogoča določanje parametrov dinamičnega modela vedenja, ki predstavlja lastniško napravo prodajalca ali uporabnika, če standard ne določa eksplicitnega opisa modela. Iste knjižnice in standardne medsebojne povezave se uporabljajo za lastniške, uporabniško določene modele in standardne modele. V standardu so dokumentirani samo parametri modela, vedenjske podrobnosti modela pa ne.

General Information

Status
Published
Publication Date
07-Jun-2018
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
08-Jun-2018
Completion Date
08-Jun-2018

Buy Standard

Standard
EN IEC 61970-302:2018 - BARVE
English language
476 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61970-302:2018
01-oktober-2018

Aplikacijski programski vmesnik za sistem upravljanja z energijo (EMS-API) - 302.

del: Skupni informacijski model (CIM) za dinamiko
Energy Management System Application Program Interface (EMS-API) - Part 302: CIM
for Dynamics
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61970-302:2018
ICS:
29.240.30 Krmilna oprema za Control equipment for electric
elektroenergetske sisteme power systems
35.200 Vmesniška in povezovalna Interface and interconnection
oprema equipment
SIST EN IEC 61970-302:2018 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
EUROPEAN STANDARD EN IEC 61970-302
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
June 2018
ICS 33.200
English Version
Energy management system application program interface
(EMS-API) - Part 302: Common information model (CIM)
dynamics
(IEC 61970-302:2018)

Interface de programmation d'application pour système de Schnittstelle für Anwendungsprotokolle für

gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 302: Régimes Energieverwaltungssysteme (EMS-API) - Teil 302:

dynamiques de modèle d'information commun (CIM) Allgemeines Informationsmodell (CIM) Dynamik

(IEC 61970-302:2018) (IEC 61970-302:2018)

This European Standard was approved by CENELEC on 2018-05-17. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN IEC 61970-302:2018 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
EN IEC 61970-302:2018 (E)
European foreword

The text of document 57/1954/FDIS, future edition 1 of IEC 61970-302, prepared by IEC/TC 57

"Power systems management and associated information exchange" was submitted to the IEC-

CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN IEC 61970-302:2018.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be (dop) 2019-02-17
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2021-05-17
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission

and the European Free Trade Association.
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61970-302:2018 was approved by CENELEC as a

European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 61400-27-1:2015 NOTE Harmonized as EN 61400-27-1:2015 (not modified).
IEC 61970-501:2006 NOTE Harmonized as EN 61970-501:2006 (not modified).
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
EN IEC 61970-302:2018 (E)
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

applies.

NOTE 1 Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:

www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60050 series International electrotechnical vocabulary - -
IEC 61970-301 - Energy Management System Application EN 61970-301 -
Program Interface (EMS-API) - Part 301:
Common information model (CIM) base
IEC/TS 61970-2 - Energy management system application CLC/TS 61970-2 -
program interface (EMS-API) - Part 2:
Glossary
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
IEC 61970-302
Edition 1.0 2018-04
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
colour
inside
Energy management system application program interface (EMS-API) –
Part 302: Common information model (CIM) dynamics
Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie
(EMS-API) –
Partie 302: Régimes dynamiques de modèle d'information commun (CIM)
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
ICS 33.200 ISBN 978-2-8322-5527-8

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
– 2 – IEC 61970-302:2018  IEC 2018
CONTENTS

FOREWORD ......................................................................................................................... 23

INTRODUCTION ................................................................................................................... 25

1 Scope ............................................................................................................................ 26

2 Normative references .................................................................................................... 26

3 Terms and definitions .................................................................................................... 27

4 Document organization .................................................................................................. 29

5 Package dynamics ......................................................................................................... 30

5.1 General ................................................................................................................. 30

5.2 Package StandardInterconnections ....................................................................... 30

5.2.1 General ......................................................................................................... 30

5.2.2 RemoteInputSignal ........................................................................................ 46

5.2.3 RemoteSignalKind enumeration ..................................................................... 47

5.3 Package StandardModels ..................................................................................... 47

5.3.1 General ......................................................................................................... 47

5.3.2 DynamicsFunctionBlock ................................................................................. 48

5.3.3 RotatingMachineDynamics ............................................................................. 48

5.3.4 Package SynchronousMachineDynamics ....................................................... 49

5.3.5 Package AsynchronousMachineDynamics ..................................................... 80

5.3.6 Package TurbineGovernorDynamics .............................................................. 88

5.3.7 Package TurbineLoadControllerDynamics .................................................... 183

5.3.8 Package MechanicalLoadDynamics ............................................................. 187

5.3.9 Package ExcitationSystemDynamics............................................................ 190

5.3.10 Package OverexcitationLimiterDynamics ..................................................... 311

5.3.11 Package UnderexcitationLimiterDynamics ................................................... 319

5.3.12 Package PowerSystemStabilizerDynamics................................................... 328

5.3.13 Package DiscontinuousExcitationControlDynamics ...................................... 362

5.3.14 Package PFVArControllerType1Dynamics ................................................... 368

5.3.15 Package VoltageAdjusterDynamics .............................................................. 372

5.3.16 Package PFVArControllerType2Dynamics ................................................... 374

5.3.17 Package VoltageCompensatorDynamics ...................................................... 379

5.3.18 Package WindDynamics .............................................................................. 384

5.3.19 Package LoadDynamics............................................................................... 424

5.3.20 Package HVDCDynamics ............................................................................. 435

5.3.21 Package StaticVarCompensatorDynamics ................................................... 438

5.4 Package UserDefinedModels .............................................................................. 440

5.4.1 General ....................................................................................................... 440

5.4.2 SynchronousMachineUserDefined ............................................................... 441

5.4.3 AsynchronousMachineUserDefined .............................................................. 442

5.4.4 TurbineGovernorUserDefined ...................................................................... 443

5.4.5 TurbineLoadControllerUserDefined .............................................................. 444

5.4.6 MechanicalLoadUserDefined ....................................................................... 445

5.4.7 ExcitationSystemUserDefined ...................................................................... 446

5.4.8 OverexcitationLimiterUserDefined ................................................................ 447

5.4.9 UnderexcitationLimiterUserDefined .............................................................. 448

5.4.10 PowerSystemStabilizerUserDefined ............................................................. 449

5.4.11 DiscontinuousExcitationControlUserDefined ................................................ 449

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
IEC 61970-302:2018  IEC 2018 – 3 –

5.4.12 PFVArControllerType1UserDefined .............................................................. 450

5.4.13 VoltageAdjusterUserDefined ........................................................................ 451

5.4.14 PFVArControllerType2UserDefined .............................................................. 452

5.4.15 VoltageCompensatorUserDefined ................................................................ 453

5.4.16 LoadUserDefined ......................................................................................... 454

5.4.17 WindType1or2UserDefined .......................................................................... 454

5.4.18 WindType3or4UserDefined .......................................................................... 455

5.4.19 WindPlantUserDefined ................................................................................. 456

5.4.20 CSCUserDefined ......................................................................................... 457

5.4.21 VSCUserDefined ......................................................................................... 457

5.4.22 SVCUserDefined ......................................................................................... 458

5.4.23 ProprietaryParameterDynamics root class ................................................... 459

5.5 Package Examples ............................................................................................. 460

Annex A (informative) Dynamics package symbol representation conventions ................... 464

Annex B (informative) Use of per unit................................................................................. 466

Annex C (informative) Updates to CIM dynamics standard models ..................................... 468

Bibliography ........................................................................................................................ 473

Figure 1 – StandardInterconnectionSynchronousMachine ..................................................... 31

Figure 2 – StandardInterconnectionSynchronousGeneratorCrossCompound ......................... 32

Figure 3 – StandardInterconnectionAsynchronousMachine ................................................... 33

Figure 4 – StandardInterconnectionWindTurbineType1Aand1B ............................................. 34

Figure 5 – StandardInterconnectionWindTurbineType2 ......................................................... 35

Figure 6 – StandardInterconnectionWindTurbineType3 ......................................................... 36

Figure 7 – StandardInterconnectionWindTurbineType4Aand4B ............................................. 37

Figure 8 – StandardInterconnectionSingleLoad ..................................................................... 38

Figure 9 – Class diagram

StandardInterconnections::StandardSynchronousMachineInterconnection ............................ 39

Figure 10 – Class diagram

StandardInterconnections::StandardAsynchronousMachineInterconnection .......................... 40

Figure 11 – Class diagram

StandardInterconnections::StandardWindType1and2Interconnection .................................... 41

Figure 12 – Class diagram

StandardInterconnections::StandardWindType3and4Interconnection .................................... 43

Figure 13 – Class diagram StandardInterconnections::StandardLoadInterconnection ............ 44

Figure 14 – Class diagram StandardInterconnections::StandardHVDCInterconnection .......... 45

Figure 15 – Class diagram

StandardInterconnections::StandardStaticVarCompensatorInterconnection .......................... 46

Figure 16 – SynchronousGeneratorInterconnectionAndVariables .......................................... 50

Figure 17 – SynchronousMotorInterconnectionAndVariables ................................................. 51

Figure 18 – Class diagram

SynchronousMachineDynamics::SynchronousMachineDynamics .......................................... 52

Figure 19 – SynchronousMachineSaturationParameters ....................................................... 53

Figure 20 – SynchronousGeneratorMechanicalEquation ....................................................... 54

Figure 21 – SynchronousMotorMechanicalEquation .............................................................. 54

Figure 22 – SynchronousGeneratorPhasor ............................................................................ 55

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
– 4 – IEC 61970-302:2018  IEC 2018

Figure 23 – SynchronousMotorPhasor .................................................................................. 56

Figure 24 – Simplified ........................................................................................................... 58

Figure 25 – SubtransientRoundRotor .................................................................................... 62

Figure 26 – SubtransientSalientPole ..................................................................................... 63

Figure 27 – SubtransientTypeF ............................................................................................. 64

Figure 28 – SubtransientTypeJ ............................................................................................. 65

Figure 29 – SubtransientRoundRotorSimplified ..................................................................... 66

Figure 30 – SubtransientSalientPoleSimplified ...................................................................... 68

Figure 31 – SubtransientRoundRotorSimplifiedDirectAxis ..................................................... 70

Figure 32 – SubtransientSalientPoleSimplifiedDirectAxis ...................................................... 72

Figure 33 – SynchronousEquivalentCircuit ............................................................................ 77

Figure 34 – AsynchronousGeneratorInterconnectionAndVariables ........................................ 81

Figure 35 – AsynchronousMotorInterconnectionAndVariables ............................................... 81

Figure 36 – Class diagram

AsynchronousMachineDynamics::AsynchronousMachineDynamics ....................................... 82

Figure 37 – AsynchronousGeneratorMechanicalEquation ...................................................... 83

Figure 38 – AsynchronousMotorMechanicalEquation ............................................................ 83

Figure 39 – AsynchronousEquivalentCircuit .......................................................................... 87

Figure 40 – TurbineGovernorInterconnectionAndVariables .................................................... 89

Figure 41 – Class diagram TurbineGovernorDynamics::TurbineGovernorDynamics .............. 90

Figure 42 – GovHydroIEEE0 ................................................................................................. 92

Figure 43 – GovHydroIEEE2 ................................................................................................. 94

Figure 44 – GovSteamIEEE1 ................................................................................................ 96

Figure 45 – GovCT1 ............................................................................................................. 99

Figure 46 – GovCT2 ........................................................................................................... 103

Figure 47 – GovGAST ......................................................................................................... 107

Figure 48 – GovGAST1 ....................................................................................................... 109

Figure 49 – GovGAST2 ....................................................................................................... 111

Figure 50 – GovGAST3 ....................................................................................................... 114

Figure 51 – GovGAST3ExhaustTemperature ....................................................................... 114

Figure 52 – GovGAST4 ....................................................................................................... 116

Figure 53 – GovGASTWD ................................................................................................... 118

Figure 54 – GovHydro1 ....................................................................................................... 120

Figure 55 – GovHydro2 ....................................................................................................... 122

Figure 56 – GovHydro3 ....................................................................................................... 125

Figure 57 – GovHydro4 ....................................................................................................... 128

Figure 58 – GovHydro4SimpleHydroTurbine ....................................................................... 129

Figure 59 – GovHydro4FrancisPeltonTurbine ...................................................................... 130

Figure 60 – GovHydro4KaplanTurbine ................................................................................ 131

Figure 61 – GovHydroDD .................................................................................................... 134

Figure 62 – GovHydroFrancis ............................................................................................. 137

Figure 63 – GovHydroFrancisNonLinearGainAndEfficiency ................................................. 138

Figure 64 – DetailedHydroModelHydraulicSystem ............................................................... 139

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
IEC 61970-302:2018  IEC 2018 – 5 –

Figure 65 – GovHydroPelton ............................................................................................... 142

Figure 66 – GovHydroPeltonNonLinearGainAndEfficiency ................................................... 143

Figure 67 – GovHydroPID ................................................................................................... 146

Figure 68 – GovHydroPID2 ................................................................................................. 149

Figure 69 – GovHydroR ...................................................................................................... 152

Figure 70 – GovHydroWEH ................................................................................................. 155

Figure 71 – GovHydroWPID ................................................................................................ 159

Figure 72 – GovSteam0 ...................................................................................................... 161

Figure 73 – GovSteam1 ...................................................................................................... 162

Figure 74 – GovSteam1BacklashHysteresis ........................................................................ 163

Figure 75 – GovSteam1InputSpeedDeadband ..................................................................... 164

Figure 76 – GovSteam2 ...................................................................................................... 166

Figure 77 – GovSteamBB ................................................................................................... 168

Figure 78 – GovSteamCC ................................................................................................... 169

Figure 79 – GovSteamEU ................................................................................................... 171

Figure 80 – GovSteamFV2 .................................................................................................. 173

Figure 81 – GovSteamFV3 .................................................................................................. 175

Figure 82 – GovSteamFV4 .................................................................................................. 178

Figure 83 – GovSteamSGO................................................................................................. 181

Figure 84 – Class diagram

TurbineLoadControllerDynamics::TurbineLoadControllerDynamics ..................................... 183

Figure 85 – TurbLCFB1 ...................................................................................................... 185

Figure 86 – MechanicalLoadInterconnectionAndVariables ................................................... 187

Figure 87 – MechanicalLoadEquations ................................................................................ 187

Figure 88 – Class diagram MechanicalLoadDynamics::MechanicalLoadDynamics .............. 188

Figure 89 – ExcitationSystemInterconnectionAndVariables ................................................. 190

Figure 90 – Class diagram ExcitationSystemDynamics::ExcitationSystemDynamics ........... 191

Figure 91 – ExcAC1A .......................................................................................................... 229

Figure 92 – ExcAC2A .......................................................................................................... 231

Figure 93 – ExcAC3A .......................................................................................................... 234

Figure 94 – ExcAC4A .......................................................................................................... 236

Figure 95 – ExcAC5A .......................................................................................................... 238

Figure 96 – ExcAC6A .......................................................................................................... 240

Figure 97 – ExcAC8B .......................................................................................................... 242

Figure 98 – ExcANS ........................................................................................................... 245

Figure 99 – ExcAVR1 .......................................................................................................... 247

Figure 100 – ExcAVR2 ........................................................................................................ 249

Figure 101 – ExcAVR3 ........................................................................................................ 250

Figure 102 – ExcAVR4 ........................................................................................................ 252

Figure 103 – ExcAVR5 ........................................................................................................ 254

Figure 104 – ExcAVR7 ........................................................................................................ 256

Figure 105 – ExcBBC .......................................................................................................... 259

Figure 106 – ExcCZ ............................................................................................................ 261

---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN IEC 61970-302:2018
– 6 – IEC 61970-302:2018  IEC 2018

Figure 107 – ExcDC1A ....................................................................................................... 263

Figure 108 – ExcDC2A ....................................................................................................... 265

Figure 109 – ExcDC3A ....................................................................................................... 267

Figure 110 – ExcDC3A1 ...................................................................................................... 269

Figure 111 – ExcELIN1 ....................................................................................................... 271

Figure 112 – ExcELIN2 ....................................................................................................... 273

Figure 113 – ExcHU ............................................................................................................ 275

Figure 114 – ExcNI ............................................................................................................. 277

Figure 115 – ExcOEX3T ..................................................................................................... 280

Figure 116 – ExcPIC ........................................................................................................... 282

Figure 117 – ExcREXS ....................................................................................................... 285

Figure 118 – ExcRQB ......................................................................................................... 289

Figure 119 – ExcSCRX ....................................................................................................... 290

Figure 120 – ExcSEXS ....................................................................................................... 292

Figure 121 – ExcSK ............................................................................................................ 294

Figure 122 – ExcST1A ........................................................................................................ 297

Figure 123 – ExcST2A ........................................................................................................ 299

Figure 124 – ExcST3A ........................................................................................................ 301

Figure 125 – ExcST4B ...............................................................

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.