Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements

2012-04-03 - Publication editing allocated to cpalagi@cencenelec.eu

Elektrische Geräte für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern - Teil 1: Prüfverfahren und Anforderungen an das Betriebsverhalten

Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique - Partie 1: Méthodes d'essais et prescriptions de performances

Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti

Ta evropski standard določa splošne zahteve za sestavo, preskušanje in lastnosti električnih naprav za odkrivanje ogljikovega monoksida, ki so namenjene stalnemu delovanju v stanovanjskih objektih. Naprave se lahko napajajo prek glavnega električnega omrežja ali baterije. Namen teh naprav je opozoriti na kopičenje CO, tako da lahko stanovalec ukrepa, preden je izpostavljen bistvenemu tveganju. Dodatne zahteve za naprave, ki se uporabljajo v vozilih za počitnice ali rekreacijo in v podobnih prostorih, so navedene v standardu EN 50291-2. OPOMBA: Za počitniške prikolice velja standard EN 50291-1. Ta evropski standard opisuje dva tipa naprav: • naprave tipa A z vizualnim in zvočnim alarmom in izvršilnim ukrepom v obliki izhodnega signala, ki lahko neposredno ali posredno aktivira prezračevanje ali drugo pomožno napravo, ter • naprave tipa B s samo vizualnim in zvočnim alarmom. Ta evropski standard ne vključuje naprav – za odkrivanje vnetljivih plinov, razen ogljikovega monoksida (glejte standard EN 50194-1), – za odkrivanje CO v industrijskih obratih (glejte standarde EN 45544-1, EN 45544-2 in EN 45544-3) ali poslovnih stavbah, – za meritve CO za odkrivanje dima in ognja.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
31-May-2012
Withdrawal Date
06-May-2015
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
26-Feb-2021
Completion Date
26-Feb-2021

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 50291-1:2010/A1:2012
English language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50291-1:2010/A1:2012
01-september-2012
(OHNWULþQHQDSUDYH]DRGNULYDQMHRJOMLNRYHJDPRQRNVLGDYJRVSRGLQMVWYLKGHO
3UHVNXVQHPHWRGHLQ]DKWHYDQHODVWQRVWL
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1:
Test methods and performance requirements
Elektrische Geräte für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern - Teil 1:
Prüfverfahren und Anforderungen an das Betriebsverhalten
Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à
usage domestique - Partie 1: Méthodes d'essais et prescriptions de performances
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50291-1:2010/A1:2012
ICS:
13.320 Alarmni in opozorilni sistemi Alarm and warning systems
SIST EN 50291-1:2010/A1:2012 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50291-1:2010/A1:2012

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 50291-1:2010/A1:2012

EUROPEAN STANDARD
EN 50291-1/A1

NORME EUROPÉENNE
June 2012
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.320


English version


Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic
premises -
Part 1: Test methods and performance requirementsAppareils électriques pour la détection de Elektrische Geräte für die Detektion von
monoxyde de carbone dans les locaux à Kohlenmonoxid in Wohnhäusern -
usage domestique - Teil 1: Prüfverfahren und Anforderungen
Partie 1: Méthodes d'essais et an das Betriebsverhalten
prescriptions de performances


This amendment A1 modifies the European Standard EN 50291-1:2010; it was approved by CENELEC on 2012-
05-07. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate
the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2012 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 50291-1:2010/A1:2012 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 50291-1:2010/A1:2012
EN 50291-1:2010/A1:2012 - 2 -
Contents
Page
Foreword . 3
1 Modification to Clause 2 – Update of normative references . 4
2 Modification to Clause 3 . 4
2.1 Revised term and definition - 3.17 . 4
2.2 New term and definition - 3.18 . 4
3 Modification to 4.3 . 4
4 Add new 4.4 – End-of-life . 4
5 Modification to 4.5 – Fault signals . 5
6 Modification to 4.8.2 - Labelling . 5
7 Modification to 4.8.5 - Packaging . 5
8 Modification to 5.3.17 – Degree of protection . 6
9 Modification to 6.2.3 .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.