Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 100: Implementation profiles

IEC 61968-100:2013 specifies an implementation profile for the application of the other parts of IEC 61968 using common integration technologies, including JMS and web services. This International Standard also provides guidance with respect to the use of Enterprise Service Bus (ESB) technologies. This provides a means to derive interoperable implementations of IEC 61968-3 to IEC 61968-9. At the same time, this International Standard can be leveraged beyond information exchanges defined by IEC 61968, such as for the integration of market systems or general enterprise integration.

Integration von Anwendungen in Anlagen der Elektrizitätsversorgung - Systemschnittstellen für Netzführung - Teil 100: Implementations-Profile

Intégration d'applications pour les services électriques - Interfaces système pour la gestion de distribution - Partie 100: Profils de mise en œuvre

La CEI 61968-100:2013 spécifie un profil de mise en oeuvre pour l'application des autres parties de la CEI 61968 avec des technologies d'intégration communes, dont JMS et les services Web. La présente Norme internationale fournit également des lignes directrices pour l'utilisation des technologies Enterprise Service Bus (ESB). Cela fournit un moyen de dériver les mises en oeuvre interopérables de la CEI 61968-3 à la CEI 61968-9. Dans le même temps, la présente Norme internationale peut être utilisée au-delà des échanges d'informations définis par la CEI 61968, par exemple pour l'intégration des systèmes du marché ou l'intégration générale d'entreprise.

Integracija vrst uporabe pri elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 100. del: Profili implementacije (IEC 61968-100:2013)

Ta del standarda IEC 61968 določa profil implementacije za uporabo drugih delov standarda IEC 61968 z uporabo skupnih integracijskih tehnologij, vključno z JMS in spletnimi storitvami. Ta mednarodni standard določa tudi smernice ob upoštevanju uporabe tehnologij z vodilom za podjetniške storitve (ESB). To zagotavlja način za izpeljavo medobratovalnih implementacij iz standarda IEC 61968-3 v IEC 61968-9. Hkrati je mogoče ta mednarodni standard uporabiti ne samo za izmenjave informacij, opredeljene v standardu IEC 61968, na primer za integracijo tržnih sistemov ali splošno poslovno integracijo. Slika 1 poskuša zagotoviti pregled področja uporabe, pri čemer so sporočila, skladna s standardom IEC 61968, prenesena prek spletnih storitev ali JMS. Z uporabo integracijskega sloja ESB bi lahko pobudnik izmenjave informacij uporabil spletne storitve, pri čemer bi prejemnik lahko uporabil JMS, in obratno. Integracijski sloj zagotavlja tudi podporo za izmenjavo informacij od enega k več z uporabo vzorcev integracije objave/naročanja in ključne funkcionalnosti, kot so potrdila prejema. Področje uporabe tega dokumenta vključuje zlasti naslednje informacije: – vzorce integracije, ki podpirajo izmenjave informacij iz standarda IEC 61968; – zasnovo vmesnikov za uporabo močno oblikovanih spletnih storitev; – zasnovo vmesnikov za uporabo generično oblikovanih spletnih storitev; – zasnovo vmesnikov, ki uporabljajo JMS; – opredelitev standardnih artefaktov zasnove in povezanih predlog; – navedbo, da je tehnologije, ki niso JMS in spletne storitve, mogoče uporabiti za večjo integracijo tega standarda (z nekaterimi specifičnimi primeri in povezanimi priporočili, opisanimi v dodatkih). Ta profil je mogoče uporabiti tudi za težave z integracijo zunaj področja uporabe standarda IEC 61968. Opozoriti je treba, da se lahko za standard IEC 61968 opredelijo tudi drugi profili implementacije in da ni mišljeno, da je ta profil edini možni profil implementacije. Poleg tega je mogoče ta profil prilagoditi, da ustreza specifičnim potrebam posameznih integracijskih projektov. Prav tako področje uporabe tega dokumenta ni določanje podrobnosti implementacije, kot je to zahtevano za varnost.

General Information

Status
Published
Publication Date
31-Oct-2013
Withdrawal Date
29-Aug-2016
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
01-Nov-2013
Completion Date
01-Nov-2013

Relations

Buy Standard

Standard
EN 61968-100:2013
English language
115 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61968-100:2013
01-december-2013
Integracija vrst uporabe pri elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje
distribucije - 100. del: Profili implementacije (IEC 61968-100:2013)
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management
- Part 100: Implementation profiles
Intégration d'applications pour les services électriques - Interfaces système pour la
gestion de distribution - Partie 100: Profils de mise en œuvre
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61968-100:2013
ICS:
29.240.30 Krmilna oprema za Control equipment for electric
elektroenergetske sisteme power systems
35.200 Vmesniška in povezovalna Interface and interconnection
oprema equipment
SIST EN 61968-100:2013 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 61968-100:2013

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 61968-100:2013

EUROPEAN STANDARD
EN 61968-100

NORME EUROPÉENNE
November 2013
EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.200


English version


Application integration at electric utilities -
System interfaces for distribution management -
Part 100: Implementation profiles
(IEC 61968-100:2013)


Intégration d'applications pour les services Integration von Anwendungen in Anlagen
électriques - Interfaces système pour la der Elektrizitätsversorgung -
gestion de distribution - Systemschnittstellen für Netzführung -
Partie 100: Profils de mise en œuvre Teil 100: Implementations-Profile
(CEI 61968-100:2013) (IEC 61968-100:2013)
This European Standard was approved by CENELEC on 2013-08-30. CENELEC members are bound to comply
with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard
the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified
to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2013 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 61968-100:2013 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 61968-100:2013
EN 61968-100:2013 - 2 -
Foreword
The text of document 57/1358/FDIS, future edition 1 of IEC 61968-100, prepared by IEC/TC 57,
"Power systems management and associated information exchange" was submitted to the IEC-
CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 61968-100:2013.

The following dates are fixed:
(dop) 2014-05-30
• latest date by which the document has
to be implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2016-08-30

standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.

Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61968-100:2013 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards
indicated:

IEC 61968-9 NOTE Harmonised as EN 61968-9.
IEC 61968-13 NOTE Harmonised as EN 61968-13.
IEC 61970-452 NOTE Harmonised as EN 61970-452.
IEC 61970-453 NOTE Harmonised as EN 61970-453.
IEC 62361-100 NOTE Harmonised as EN 62361-100.

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 61968-100:2013
- 3 - EN 61968-100:2013
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indisp
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.