Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The present document applies to Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP), which have the following characteristics.
The ESOMP is designed for both mobile and stationary operation.
• The ESOMP operates on various mobile platforms such as trains, maritime vessels, aircraft and other vehicles and, therefore, may be subject to occasional disturbances and interruptions in the satellite link.
• The ESOMP is operating as part of a satellite network (e.g. star, mesh or point-to-point) used for the
distribution and/or exchange of information.
• The ESOMP is comprised of all the equipment, electrical and mechanical, from the antenna itself to the interface with other communications equipment on a mobile platform (usually referred to as the terrestrial interface).
• The ESOMP comprises of one or more emitters and the system overview given in figure 1 should be
interpreted accordingly.
• The transmit and receive frequencies are shown in table 1.
The ESOMP is designed for both mobile and stationary operation.
• The ESOMP operates on various mobile platforms such as trains, maritime vessels, aircraft and other vehicles and, therefore, may be subject to occasional disturbances and interruptions in the satellite link.
• The ESOMP is operating as part of a satellite network (e.g. star, mesh or point-to-point) used for the
distribution and/or exchange of information.
• The ESOMP is comprised of all the equipment, electrical and mechanical, from the antenna itself to the interface with other communications equipment on a mobile platform (usually referred to as the terrestrial interface).
• The ESOMP comprises of one or more emitters and the system overview given in figure 1 should be
interpreted accordingly.
• The transmit and receive frequencies are shown in table 1.
The ESOMP transmits within the frequency range from 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz, which is a band allocated to the Fixed Satellite Services (FSS) (Earth-to-space) among other services. National regulations will specify the bands available for the operation of the ESOMP. Such regulations may designate some parts of the frequency range 27,5 GHz to 29,1 GHz to terrestrial services such as the Fixed Service.
However, the operation of the ESOMP may be permitted under national regulations in the 29,50 GHz to 30,00 GHz band since this band is allocated on a primary basis to the Fixed Satellite Service.
• The ESOMP receives in one or more frequencies within the range from 17,30 GHz to 20,20 GHz (FSS).
• The ESOMP uses linear or circular polarization.
• The ESOMP operates through non-geostationary satellites.
• The ESOMP is designed for unattended operation.
The ESOMP is controlled and monitored by a Network Control Facility (NCF). This function may be performed centrally (e.g. for a network of ESOMPs with a central hub) or it could be performed within the ESOMP for autonomous control. The NCF is outside the scope of the present document.
• The ESOMP operating in the 27,5 GHz to 28,6 GHz and 29,5 GHz to 30 GHz bands: epfd limits given in article 22 of the ITU Radio Regulations [i.4] apply for the ESOMPs operating with the NGSO system for the protection of the GSO networks (see No 22.5D of the ITU RR [i.4]).
• ESOMP operating in the 28,6 GHz to 29,1 GHz band: No 9.11A of the ITU RR [i.4] applies to the NGSO network of the ESOMP, meaning that the NGSO will be required to coordinate with earlier filed GSO networks or NGSO systems (See No. 5.523A of the ITU RR [i.4]).

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za zemeljske postaje na mobilnih platformah (ESOMP), ki oddajajo proti satelitom v negeostacionarni orbiti in delujejo v frekvenčnih pasovih od 27,5 GHz do 29,1 GHz in od 29,5 GHz do 30,0 GHz

Ta dokument se uporablja za zemeljske postaje na mobilnih platformah (ESOMP) z naslednjimi značilnostmi.
Zemeljska postaja na mobilni platformi je izdelana za mobilno in stacionarno delovanje.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje na različnih mobilnih platformah, npr. na vlakih, morskih plovilih, letalih in drugih vozilih, pri čemer lahko pride do občasnih motenj in prekinitev v satelitski povezavi.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje kot del satelitskega omrežja (npr. zvezdnega, mrežnega ali od točke do točke), ki se uporablja za
distribucijo in/ali izmenjavo informacij.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi je sestavljena iz vse opreme, električne in mehanske, od same antene do vmesnikov z drugo komunikacijsko opremo na mobilni platformi (običajno se imenujejo zemeljski vmesniki).
• Zemeljska postaja na mobilni platformi je sestavljena iz enega ali več oddajnikov, pri čemer naj bi se pregled sistema na sliki 1
razlagal v skladu s tem.
• Frekvence oddajanja in sprejemanja so prikazane v preglednici 1.
Zemeljska postaja na mobilni platformi je izdelana za mobilno in stacionarno delovanje.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje na različnih mobilnih platformah, npr. na vlakih, morskih plovilih, letalih in drugih vozilih, pri čemer lahko pride do občasnih motenj in prekinitev v satelitski povezavi.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje kot del satelitskega omrežja (npr. zvezdnega, mrežnega ali od točke do točke), ki se uporablja za
distribucijo in/ali izmenjavo informacij.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi je sestavljena iz vse opreme, električne in mehanske, od same antene do vmesnikov z drugo komunikacijsko opremo na mobilni platformi (običajno se imenujejo zemeljski vmesniki).
• Zemeljska postaja na mobilni platformi je sestavljena iz enega ali več oddajnikov, pri čemer naj bi se pregled sistema na sliki 1
razlagal v skladu s tem.
• Frekvence oddajanja in sprejemanja so prikazane v preglednici 1.
Zemeljska postaja na mobilni platformi oddaja na frekvenci od 27,5 do 29,1 GHz in od 29,5 do 30,0 GHz – to je pas, ki je med drugimi storitvami dodeljen fiksnim satelitskim storitvam (FSS) (zemlja–vesolje). V okviru nacionalnih predpisov bodo opredeljeni pasovi, ki so na voljo za delovanje zemeljske postaje na mobilni platformi. V okviru teh predpisov se lahko nekateri deli frekvenčnega razpona 27,5 do 29,1 GHz dodelijo zemeljskim storitvam, kot je fiksna storitev.
Vendar se lahko delovanje zemeljske postaje na mobilni platformi dovoli v skladu z nacionalnimi predpisi v pasu od 29,50 do 30,00 GHz, ker je ta pas primarno dodeljen fiksni satelitski storitvi.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi sprejema v eni ali več frekvencah v obsegu od 17,30 do 20,20 GHz (fiksne satelitske storitve).
• Zemeljska postaja na mobilni platformi uporablja linearno ali krožno polarizacijo.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje prek negeostacionarnih satelitov.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi je izdelana za nenadzorovano delovanje.
Zemeljska postaja na mobilni platformi se krmili in spremlja z napravo za krmiljenje omrežja (NCF). Ta funkcija se lahko izvaja centralno (npr. za omrežje zemeljskih postaj na mobilni platformi s centralnim vozliščem) ali pa se lahko izvaja v sami zemeljski postaji na mobilni platformi za avtonomno krmiljenje. Naprava za krmiljenje omrežja ne spada v področje uporabe tega dokumenta.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi, ki deluje v pasovih 27,5 do 28,6 GHz in 29,5 do 30 GHz: mejne vrednosti EPFD iz člena 22 Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze [i.4] se uporabljajo za zemeljske postaje na mobilni platformi, ki delujejo s sistemom v negeostacionarni orbiti za zaščito omrežij v geostacionarni orbiti (glej št. 22.5D Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze [i.4]).

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
11-May-2016
Publication Date
14-Jun-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
06-Jun-2016
Due Date
11-Aug-2016
Completion Date
15-Jun-2016
Mandate

Buy Standard

Standard
SIST EN 303 979 V2.1.1:2016
English language
65 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
65 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 303 979 V2.1.0 (2016-02) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
65 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.*+]Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU33.060.30Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemiRadio relay and fixed satellite communications systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05)SIST EN 303 979 V2.1.1:2016en01-september-2016SIST EN 303 979 V2.1.1:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 303 979 V2.1.1:2016

ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 303 979 V2.1.1:2016
ETSI ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05) 2

Reference REN/SES-00400 Keywords antenna, earth station, mobile, non-GSO, regulation, satellite ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 303 979 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7 Foreword ............................................................................................................................................................. 7 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7 Introduction ........................................................................................................................................................ 7 1 Scope ........................................................................................................................................................ 9 2 References .............................................................................................................................................. 10 2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10 2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 11 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11 3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 13 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 13 4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 14 4.1 General ............................................................................................................................................................. 14 4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 14 4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 14 4.1.3 Determination of geographic location of the ESOMP ................................................................................ 15 4.1.4 EIRPAggregate for networks of ESOMPs ........................................................................................................ 15 4.1.5 Presentation of equipment for testing purposes .......................................................................................... 15 4.1.6 Choice of model for testing ........................................................................................................................ 15 4.1.7 Mechanical and electrical design ................................................................................................................ 15 4.1.7.1 General .................................................................................................................................................. 15 4.1.7.2 Marking (equipment identification) ...................................................................................................... 15 4.1.7.3 Equipment identification ....................................................................................................................... 16 4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 16 4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 16 4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 16 4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 16 4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17 4.2.2 On-axis spurious radiation .......................................................................................................................... 17 4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 17 4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 17 4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 17 4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 18 4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18 4.2.3 epfd Limits .................................................................................................................................................. 18 4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 18 4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 18 4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18 4.2.4 Uplink Power Control Specification ........................................................................................................... 18 4.2.5 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 18 4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 18 4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 18 4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18 4.2.6 Antenna pointing and polarization alignment ............................................................................................. 19 4.2.6.1 Antenna pointing accuracy .................................................................................................................... 19 4.2.6.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 19 4.2.6.1.2 Pointing accuracy specification ....................................................................................................... 19 4.2.6.1.3 On-axis cross polarization isolation specification ........................................................................... 19 4.2.6.1.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 19 4.2.6.2 Antenna Pointing Error Detection ......................................................................................................... 19 4.2.6.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 19 4.2.6.2.2 Pointing error detection specification .............................................................................................. 19 4.2.6.2.3 Polarization angle alignment specification ...................................................................................... 20 SIST EN 303 979 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05) 4 4.2.6.2.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 20 4.2.7 Cessation of emissions ................................................................................................................................ 20 4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 20 4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 20 4.2.7.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 20 4.2.7.2.2 Specification 2: Conditions under which the ESOMP shall cease emissions .................................. 21 4.2.7.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 21 4.2.7.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 21 4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21 4.2.8 Identification of the ESOMP ...................................................................................................................... 21 4.2.8.1 Justification ........................................................................................................................................... 21 4.2.8.2 Specification.......................................................................................................................................... 22 4.2.8.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22 4.2.9 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 22 4.2.9.1 ESOMP States ....................................................................................................................................... 22 4.2.9.1.1 General ............................................................................................................................................ 22 4.2.9.1.2 CMF state diagram .......................................................................................................................... 23 4.2.9.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 24 4.2.9.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 24 4.2.9.2.2 Specification .................................................................................................................................... 24 4.2.9.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 24 4.2.9.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 25 4.2.9.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 25 4.2.9.3.2 Specification .................................................................................................................................... 25 4.2.9.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25 4.2.9.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 25 4.2.9.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 25 4.2.9.4.2 Specification .................................................................................................................................... 25 4.2.9.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25 4.2.9.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 25 4.2.9.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 25 4.2.9.5.2 Specification .................................................................................................................................... 25 4.2.9.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26 4.2.9.6 Network control commands .................................................................................................................. 26 4.2.9.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 26 4.2.9.6.2 Specification .................................................................................................................................... 26 4.2.9.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27 4.2.9.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 27 4.2.9.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 27 4.2.9.7.2 Specification .................................................................................................................................... 27 4.2.9.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27 4.2.9.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 27 4.2.9.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 27 4.2.9.8.2 Specification .................................................................................................................................... 27 4.2.9.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27 4.2.10 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 28 4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 28 4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 28 4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 28 4.2.11 Blocking performance ................................................................................................................................. 28 4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 28 4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 28 4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29 4.2.12 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 29 4.2.12.1 Justification ........................................................................................................................................... 29 4.2.12.2 Specification.......................................................................................................................................... 29 4.2.12.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29 5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 29 5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 29 5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 29 SIST EN 303 979 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05) 5 6 Test methods for all aspects of the ESOMP ........................................................................................... 30 6.1 General ............................................................................................................................................................. 30 6.1.1 General requirements .................................................................................................................................. 30 6.1.2 Interpretation of measurement results ......................................................................................................... 30 6.1.3 Measuring receiver ..................................................................................................................................... 31 6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 32 6.2.1 General ........................................................................................................................................................ 32 6.2.2 Test method ................................................................................................................................................ 32 6.2.2.1 General .................................................................................................................................................. 32 6.2.2.2 Multi-carrier operation .......................................................................................................................... 32 6.2.3 Measurements up to 1 000 MHz ................................................................................................................. 33 6.2.3.1 Test site ................................................................................................................................................. 33 6.2.3.2 Measuring receivers .............................................................................................................................. 33 6.2.3.3 Procedure .............................................................................................................................................. 33 6.2.4 Measurements above 1 000 MHz ............................................................................................................... 33 6.2.4.1 General .................................................................................................................................................. 33 6.2.4.2 Identification of the significant frequencies of spurious radiation ........................................................ 34 6.2.4.2.1 Test site............................................................................................................................................ 34 6.2.4.2.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34 6.2.4.3 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation ................................................ 34 6.2.4.3.1 Test site............................................................................................................................................ 34 6.2.4.3.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34 6.2.4.4 Measurement of conducted spurious radiation at the antenna flange .................................................... 35 6.2.4.4.1 Test site............................................................................................................................................ 35 6.2.4.4.2 Procedure ......................................................................................................................................... 36 6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 36 6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 36 6.3.1.1 General .................................................................................................................................................. 36 6.3.1.2 Test site ................................................................................................................................................. 36 6.3.1.3 Method of measurement ........................................................................................................................ 36 6.3.1.3.1 General ............................................................................................................................................ 36 6.3.1.3.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 37 6.3.1.3.3 Method of measurement for an EUT with antenna .......................................................................... 39 6.4 epfd limits ......................................................................................................................................................... 40 6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 40 6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 40 6.6 Antenna pointing .............................................................................................................................................. 40 6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 40 6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 40 6.7 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 40 6.7.1 General ........................................................................................................................................................ 40 6.7.2 Test method ................................................................................................................................................ 40 6.8 Cessation of emissions of the ESOMP ............................................................................................................. 41 6.8.1 General ........................................................................................................................................................ 41 6.8.2 Test Method ................................................................................................................................................ 41 6.8.2.1 Required documentation ....................................................................................................................... 41 6.8.2.2 Cessation of emissions from the "Transmission enabled" state ............................................................ 41 6.8.2.3 Cessation of emission from the "Transmission disabled" state ............................................................. 41 6.8.2.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 42 6.8.2.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 42 6.8.2.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ................................................................................................. 42 6.8.2.5 "Single action" means of cessation of emissions................................................................................... 42 6.8.2.6 Fault conditions ..................................................................................................................................... 43 6.9 Identification of ESOMP .................................................................................................................................. 43 6.9.1

...

ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms
(ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary
orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and
29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential
requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05)
Reference
REN/SES-00400
Keywords
antenna, earth station, mobile, non-GSO,
regulation, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 9

2 References .............................................................................................................................................. 10

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 11

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 13

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 13

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 14

4.1 General ............................................................................................................................................................. 14

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 14

4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 14

4.1.3 Determination of geographic location of the ESOMP ................................................................................ 15

4.1.4 EIRP for networks of ESOMPs ........................................................................................................ 15

Aggregate

4.1.5 Presentation of equipment for testing purposes .......................................................................................... 15

4.1.6 Choice of model for testing ........................................................................................................................ 15

4.1.7 Mechanical and electrical design ................................................................................................................ 15

4.1.7.1 General .................................................................................................................................................. 15

4.1.7.2 Marking (equipment identification) ...................................................................................................... 15

4.1.7.3 Equipment identification ....................................................................................................................... 16

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 16

4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 16

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 16

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17

4.2.2 On-axis spurious radiation .......................................................................................................................... 17

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 17

4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 18

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.3 epfd Limits .................................................................................................................................................. 18

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.4 Uplink Power Control Specification ........................................................................................................... 18

4.2.5 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 18

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.6 Antenna pointing and polarization alignment ............................................................................................. 19

4.2.6.1 Antenna pointing accuracy .................................................................................................................... 19

4.2.6.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 19

4.2.6.1.2 Pointing accuracy specification ....................................................................................................... 19

4.2.6.1.3 On-axis cross polarization isolation specification ........................................................................... 19

4.2.6.1.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 19

4.2.6.2 Antenna Pointing Error Detection ......................................................................................................... 19

4.2.6.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 19

4.2.6.2.2 Pointing error detection specification .............................................................................................. 19

4.2.6.2.3 Polarization angle alignment specification ...................................................................................... 20

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05)

4.2.6.2.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 20

4.2.7 Cessation of emissions ................................................................................................................................ 20

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 20

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 20

4.2.7.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 20

4.2.7.2.2 Specification 2: Conditions under which the ESOMP shall cease emissions .................................. 21

4.2.7.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 21

4.2.7.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 21

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21

4.2.8 Identification of the ESOMP ...................................................................................................................... 21

4.2.8.1 Justification ........................................................................................................................................... 21

4.2.8.2 Specification.......................................................................................................................................... 22

4.2.8.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.9 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 22

4.2.9.1 ESOMP States ....................................................................................................................................... 22

4.2.9.1.1 General ............................................................................................................................................ 22

4.2.9.1.2 CMF state diagram .......................................................................................................................... 23

4.2.9.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 24

4.2.9.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 24

4.2.9.2.2 Specification .................................................................................................................................... 24

4.2.9.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 24

4.2.9.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 25

4.2.9.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.3.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.9.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.9.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.4.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.9.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.9.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 25

4.2.9.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.5.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.9.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.9.6 Network control commands .................................................................................................................. 26

4.2.9.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.6.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.9.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.9.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 27

4.2.9.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 27

4.2.9.7.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.9.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.9.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 27

4.2.9.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 27

4.2.9.8.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.9.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.10 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 28

4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 28

4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 28

4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 28

4.2.11 Blocking performance ................................................................................................................................. 28

4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 28

4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 28

4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29

4.2.12 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 29

4.2.12.1 Justification ........................................................................................................................................... 29

4.2.12.2 Specification.......................................................................................................................................... 29

4.2.12.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 29

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 29

5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 29

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 303 979 V2.1.1 (2016-05)

6 Test methods for all aspects of the ESOMP ........................................................................................... 30

6.1 General ............................................................................................................................................................. 30

6.1.1 General requirements .................................................................................................................................. 30

6.1.2 Interpretation of measurement results ......................................................................................................... 30

6.1.3 Measuring receiver ..................................................................................................................................... 31

6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 32

6.2.1 General ........................................................................................................................................................ 32

6.2.2 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.2.2.1 General .................................................................................................................................................. 32

6.2.2.2 Multi-carrier operation .......................................................................................................................... 32

6.2.3 Measurements up to 1 000 MHz ................................................................................................................. 33

6.2.3.1 Test site ................................................................................................................................................. 33

6.2.3.2 Measuring receivers .............................................................................................................................. 33

6.2.3.3 Procedure .............................................................................................................................................. 33

6.2.4 Measurements above 1 000 MHz ............................................................................................................... 33

6.2.4.1 General .................................................................................................................................................. 33

6.2.4.2 Identification of the significant frequencies of spurious radiation ........................................................ 34

6.2.4.2.1 Test site............................................................................................................................................ 34

6.2.4.2.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34

6.2.4.3 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation ................................................ 34

6.2.4.3.1 Test site............................................................................................................................................ 34

6.2.4.3.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34

6.2.4.4 Measurement of conducted spurious radiation at the antenna flange .................................................... 35

6.2.4.4.1 Test site............................................................................................................................................ 35

6.2.4.4.2 Procedure ......................................................................................................................................... 36

6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 36

6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 36

6.3.1.1 General .................................................................................................................................................. 36

6.3.1.2 Test site ................................................................................................................................................. 36

6.3.1.3 Method of measurement ........................................................................................................................ 36

6.3.1.3.1 General ............................................................................................................................................ 36

6.3.1.3.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 37

6.3.1.3.3 Method of measurement for an EUT with antenna .......................................................................... 39

6.4 epfd limits ......................................................................................................................................................... 40

6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 40

6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.6 Antenna pointing .............................................................................................................................................. 40

6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 40

6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.7 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 40

6.7.1 General ........................................................................................................................................................ 40

6.7.2 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.8 Cessation of emissions of the ESOMP ............................................................................................................. 41

6.8.1 General ........................................................................................................................................................ 41

6.8.2 Test Method ................................................................................................................................................ 41

6.8.2.1 Required documentation ....................................................................................................................... 41

6.8.2.2 Cessation of emissions from the "Transmission enabled" state ............................................................ 41

6.8.2.3 Cessation of emission from the "Transmission disabled" state ............................................................. 41

6.8.2.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 42

6.8.2.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 42

6.8.2.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ................................................................................................. 42

6.8.2.5 "Single action" means of cessation of emissions................................................................................... 42

6.8.2.6 Fault conditions ..................................................................................................................................... 43

6.9 Identification of ESOMP .................................................................................................................................. 43

6.9.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 43

6.9.2 Test method ................................................................................................................................................ 43

6.10 Control and monitoring functions ...................................
...

Draft ETSI EN 303 979 V2.1.0 (2016-02)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms
(ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary
orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and
29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential
requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Draft ETSI EN 303 979 V2.1.0 (2016-02)
Reference
REN/SES-00400
Keywords
antenna, earth station, mobile, non-GSO,
regulation, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Draft ETSI EN 303 979 V2.1.0 (2016-02)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 9

2 References .............................................................................................................................................. 10

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 11

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 13

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 13

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 14

4.1 General ............................................................................................................................................................. 14

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 14

4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 14

4.1.3 Determination of geographic location of the ESOMP ................................................................................ 15

4.1.4 EIRP for networks of ESOMPs ........................................................................................................ 15

Aggregate

4.1.5 Presentation of equipment for testing purposes .......................................................................................... 15

4.1.6 Choice of model for testing ........................................................................................................................ 15

4.1.7 Mechanical and electrical design ................................................................................................................ 15

4.1.7.1 General .................................................................................................................................................. 15

4.1.7.2 Marking (equipment identification) ...................................................................................................... 15

4.1.7.3 Equipment identification ....................................................................................................................... 16

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 16

4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 16

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 16

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17

4.2.2 On-axis spurious radiation .......................................................................................................................... 17

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 17

4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 18

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.3 epfd Limits .................................................................................................................................................. 18

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.4 Uplink Power Control Specification ........................................................................................................... 18

4.2.5 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 18

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.6 Antenna pointing and polarization alignment ............................................................................................. 19

4.2.6.1 Antenna pointing accuracy .................................................................................................................... 19

4.2.6.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 19

4.2.6.1.2 Pointing accuracy specification ....................................................................................................... 19

4.2.6.1.3 On-axis cross polarization isolation specification ........................................................................... 19

4.2.6.1.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 19

4.2.6.2 Antenna Pointing Error Detection ......................................................................................................... 19

4.2.6.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 19

4.2.6.2.2 Pointing error detection specification .............................................................................................. 19

4.2.6.2.3 Polarization angle alignment specification ...................................................................................... 20

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Draft ETSI EN 303 979 V2.1.0 (2016-02)

4.2.6.2.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 20

4.2.7 Cessation of emissions ................................................................................................................................ 20

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 20

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 20

4.2.7.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 20

4.2.7.2.2 Specification 2: Conditions under which the ESOMP shall cease emissions .................................. 21

4.2.7.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 21

4.2.7.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 21

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21

4.2.8 Identification of the ESOMP ...................................................................................................................... 21

4.2.8.1 Justification ........................................................................................................................................... 21

4.2.8.2 Specification.......................................................................................................................................... 22

4.2.8.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.9 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 22

4.2.9.1 ESOMP States ....................................................................................................................................... 22

4.2.9.1.1 General ............................................................................................................................................ 22

4.2.9.1.2 CMF state diagram .......................................................................................................................... 23

4.2.9.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 24

4.2.9.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 24

4.2.9.2.2 Specification .................................................................................................................................... 24

4.2.9.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 24

4.2.9.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 25

4.2.9.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.3.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.9.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.9.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.4.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.9.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.9.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 25

4.2.9.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.5.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.9.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.9.6 Network control commands .................................................................................................................. 26

4.2.9.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.6.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.9.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.9.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 27

4.2.9.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 27

4.2.9.7.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.9.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.9.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 27

4.2.9.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 27

4.2.9.8.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.9.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.10 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 28

4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 28

4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 28

4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 28

4.2.11 Blocking performance ................................................................................................................................. 28

4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 28

4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 28

4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29

4.2.12 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 29

4.2.12.1 Justification ........................................................................................................................................... 29

4.2.12.2 Specification.......................................................................................................................................... 29

4.2.12.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 29

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 29

5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 29

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Draft ETSI EN 303 979 V2.1.0 (2016-02)

6 Test methods for all aspects of the ESOMP ........................................................................................... 30

6.1 General ............................................................................................................................................................. 30

6.1.1 General requirements .................................................................................................................................. 30

6.1.2 Interpretation of measurement results ......................................................................................................... 30

6.1.3 Measuring receiver ..................................................................................................................................... 31

6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 32

6.2.1 General ........................................................................................................................................................ 32

6.2.2 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.2.2.1 General .................................................................................................................................................. 32

6.2.2.2 Multi-carrier operation .......................................................................................................................... 32

6.2.3 Measurements up to 1 000 MHz ................................................................................................................. 33

6.2.3.1 Test site ................................................................................................................................................. 33

6.2.3.2 Measuring receivers .............................................................................................................................. 33

6.2.3.3 Procedure .............................................................................................................................................. 33

6.2.4 Measurements above 1 000 MHz ............................................................................................................... 33

6.2.4.1 General .................................................................................................................................................. 33

6.2.4.2 Identification of the significant frequencies of spurious radiation ........................................................ 34

6.2.4.2.1 Test site............................................................................................................................................ 34

6.2.4.2.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34

6.2.4.3 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation ................................................ 34

6.2.4.3.1 Test site............................................................................................................................................ 34

6.2.4.3.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34

6.2.4.4 Measurement of conducted spurious radiation at the antenna flange .................................................... 35

6.2.4.4.1 Test site............................................................................................................................................ 35

6.2.4.4.2 Procedure ......................................................................................................................................... 36

6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 36

6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 36

6.3.1.1 General .................................................................................................................................................. 36

6.3.1.2 Test site ................................................................................................................................................. 36

6.3.1.3 Method of measurement ........................................................................................................................ 36

6.3.1.3.1 General ............................................................................................................................................ 36

6.3.1.3.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 37

6.3.1.3.3 Method of measurement for an EUT with antenna .......................................................................... 39

6.4 epfd limits ......................................................................................................................................................... 40

6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 40

6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.6 Antenna pointing .............................................................................................................................................. 40

6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 40

6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.7 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 40

6.7.1 General ........................................................................................................................................................ 40

6.7.2 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.8 Cessation of emissions of the ESOMP ............................................................................................................. 41

6.8.1 General ........................................................................................................................................................ 41

6.8.2 Test Method ................................................................................................................................................ 41

6.8.2.1 Required documentation ....................................................................................................................... 41

6.8.2.2 Cessation of emissions from the "Transmission enabled" state ............................................................ 41

6.8.2.3 Cessation of emission from the "Transmission disabled" state ............................................................. 41

6.8.2.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 42

6.8.2.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 42

6.8.2.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ................................................................................................. 42

6.8.2.5 "Single action" means of cessation of emissions................................................................................... 42

6.8.2.6 Fault conditions ..................................................................................................................................... 43

6.9 Identification of ESOMP .................................................................................................................................. 43

6.9.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 43

6.9.2 Test method ................................................................................................................................................ 43

6.10 Control and monitoring functions ..............
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.