Bitumen and bituminous binders - Polymer modified bitumen for road construction - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 14023

Bitumen in bitumenska veziva - Cestogradbeni, s polimeri modificirani bitumni - Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023

Ta slovenski nacionalni standard se uporablja skupaj s standardom SIST EN 14023:2005.Evropski standard za bitumne, modificirane s polimeri, je zasnovan tako, da nudi širok okvir za izbiro tistih lastnosti, ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih državah.
V Sloveniji je že dalj časa uveljavljena uporaba cestogradbenih bitumnov, modificiranih s polimeri.Njihove kakovostne karakteristike so že do sedaj opredeljevale uveljavljene tehnične specifikacije. Glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje svoje minimalne kriterije kakovosti. Člani menijo, da bi bili lahko kupci/uporabniki brez postavljenih ustreznih kriterijev v povezavi z evropskim standardom EN 14023 zavedeni, ker bi zaupali, da kakovost vseh materialov, označenih z znakom CE, v celoti ustreza tudi pogojem uporabe v naši državi.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
24-Nov-2007
Publication Date
03-Feb-2008
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
03-Jan-2008
Due Date
08-Jan-2008
Completion Date
04-Feb-2008
Ref Project

Buy Standard

Standard
SIST 1035:2008
Slovenian language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI
SIST 1035 STANDARD
februar 2008

Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni bitumni, modificirani s polimeri – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 14023

Bitumen and bituminous binders –Polymer modified bitumen for road construction – Requirements – Rules for implementation of SIST EN 14023

Referenčna oznaka ICS 91.100.50 SIST 1035:2008 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 6

© 2008-02. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST 1035 : 2008 2 NACIONALNI UVOD Slovenski standard SIST 1035, Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni bitumni, modificirani s polimeri – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 14023, 2008, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 14023:2005 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 336 Bitumenska veziva, katerega sekretariat je v pristojnosti francoske organizacije za standarde AFNOR. Slovenski nacionalni standard SIST 1035:2008 je pripravil tehnični odbor SIST/TC VLA Vlaga. Ta slovenski nacionalni standard se uporablja skupaj s standardom SIST EN 14023:2005.

Evropski standard za bitumne, modificirane s polimeri, je zasnovan tako, da nudi širok okvir za izbiro tistih lastnosti, ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih državah.

V Sloveniji je že dalj časa uveljavljena uporaba cestogradbenih bitumnov, modificiranih s polimeri. Njihove kakovostne karakteristike so že do sedaj opredeljevale uveljavljene tehnične specifikacije. Glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje svoje minimalne kriterije kakovosti. Člani menijo, da bi bili lahko kupci/uporabniki brez postavljenih ustreznih kriterijev v povezavi z evropskim standardom EN 14023 zavedeni, ker bi zaupali, da kakovost vseh materialov, označenih z znakom CE, v celoti ustreza tudi pogojem uporabe v naši državi.

Tudi druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve.

Po posvetih v Združenju asfalterjev Slovenije, ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega predpisa, in glede na dobre izkušnje z do sedaj uveljavljenimi kakovostnimi karakteristikami, člani SIST/TC VLA ocenjujejo, da je novi nacionalni standard učinkovito sredstvo za nadaljevanje pridobivanja dobrih izkušenj pri proizvodnji kakovostnih bituminiziranih zmesi.

Člani SIST/TC VLA menijo, da se brez jasno postavljenih kriterijev za vse bistvene lastnosti materialov v Sloveniji ne bo mogla ohraniti relativno visoka raven kakovosti, ki je že uveljavljena na tem področju.

Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njim v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne 19. decembra 2007 sprejel tehnični odbor SIST/TC VLA Vlaga.

ZVEZA S STANDARDI Standard SIST 1035:2008 vključuje sklicevanje na standard: – SIST EN 14023:2005 Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri

KRATICA, UPORABLJENA V STANDARDU
NPD lastnost ni določena (no performance determined) OPOMBI
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v

SIST 1035:2008 to pomeni “slovenski standard”. – Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

SIST 1035 : 2008 3 VSEBINA
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.