Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

Deals with the safety of electric heat pumps, including sanitary hot water heat pumps, air-conditioners, and dehumidifiers incorporating sealed motor-compressors. The maximum rated voltage being not more than 250 V for single phase and 600 V for all other appliances. The referenced appliances may consist of one or more assemblies. If provided in more than one assembly, the assemblies are to be used together, and the requirements are based on the use of matched assemblies. Supplmentary heater, or a provision for their seperate installation, are within the scope of this standard, but only heaters which are designed as a part of the appliance package, the controls being incorporated in the appliance.

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -- Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -- Partie 2-40: Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-40. del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke, klimatske naprave in sušilnike zraka - Dopolnilo A13 - Popravek AC

Ta standard obravnava varnost električnih toplotnih črpalk, vključno s toplotnimi črpalkami za gospodinjsko vročo vodo, klimatskimi napravami in sušilniki zraka z zaprtimi gnanimi kompresorji. Najvišja nazivna napetost ne sme presegati 250 V za enofazne naprave in 600 V za vse druge naprave. Navedene naprave so lahko sestavljene iz enega sestava ali več. Če zajemajo več kot en sestav, se morajo sestavi uporabljati skupaj, zahteve pa temeljijo na uporabi združenih sestavov. Dodaten grelnik ali ukrepi za njihovo ločeno namestitev spadajo v področje uporabe tega standarda, vendar to velja le za grelnike, ki so zasnovani kot del naprave, pri čemer so kontrole vgrajene v napravo.

General Information

Status
Published
Publication Date
19-Dec-2013
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
11-Dec-2013
Due Date
15-Feb-2014
Completion Date
20-Dec-2013

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2014
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -- Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-EntfeuchterAppareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -- Partie 2-40: Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateursHousehold and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers27.080Heat pumps23.120QDSUDYHVentilators. Fans. Air-conditionersICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 60335-2-40:2003/A13:2
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.