Accessibility requirements for ICT products and services

The present document specifies the functional accessibility requirements applicable to ICT products and services,
together with a description of the test procedures and evaluation methodology for each accessibility requirement in a
form that is suitable for use in public procurement within Europe. The present document might be useful for other
purposes such as procurement in the private sector.
The relationship between the present document and the essential requirements of Directive 2016/2102 on the
accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies [i.28] is given in Annex A.
The present document contains the necessary functional requirements and provides a reference document such that if
procedures are followed by different actors, the results of testing are similar and the interpretation of those results is
clear. The test descriptions and evaluation methodology included in the present document are elaborated to a level of
detail compliant with ISO/IEC 17007:2009 [i.14], so that conformance testing can give conclusive results.
All clauses except those in clause 12, related to documentation and support services, are self-scoping. This means they
are introduced with the phrase 'Where ICT '. Compliance is achieved either when the pre-condition is
true and the corresponding test (in Annex C) is passed, or when the pre-condition is false (i.e. the pre-condition is not
met or not valid).
NOTE 1: Compliance issues are covered in normative clause C.1.
The inherent nature of certain situations makes it impossible to make reliable and definitive statements that accessibility
requirements have been met. In those situations therefore, the requirements in the present document are not applicable:
• when the product is in a failure, repair or maintenance state where the ordinary set of input or output functions
are not available;
• during those parts of start-up, shutdown, and other state transitions that can be completed without user
interaction.
NOTE 2: Even in the above situations, it is best practice to apply requirements in the present document wherever it
is feasible and safe to do so.

Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT

Ta dokument določa zahteve za funkcijsko dostopnost proizvodov in storitev IKT, vključno z opisom preskusnih postopkov in metodologije ocenjevanja, za vsako zahtevo za dostopnost v obliki, ki bi se lahko uporabila pri javnem naročanju znotraj Evrope. Ta dokument je morda uporaben tudi za druge namene, kot je naročanje v zasebnem sektorju.
Razmerje med tem dokumentom in bistvenimi zahtevami Direktive 2016/2102 o dostopnosti spletnih mest in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja [i.28] je podano v dodatku A.
Ta dokument vsebuje potrebne funkcijske zahteve in predstavlja referenčni dokument, tako da so rezultati testiranja podobni in je razlaga teh rezultatov jasna, tudi če postopke spremljajo različni akterji. Opisi testov in metodologija ocenjevanja, ki so vključeni v trenutnem dokumentu, so opredeljeni na nivoju podrobne skladnosti s standardom ISO/IEC 17007:2009 [i.14], zato da je mogoče s preizkušanjem skladnosti zagotoviti prepričljive rezultate.
Vse točke, razen tistih iz točke 12, ki se nanašajo na dokumentacijo in storitve podpore, so samoocenljive. To pomeni, da so vključene ob uporabi izraza »pri čemer IKT «. Skladnost je zagotovljena, če je predpogoj resničen in ustrezen preskus (v dodatku C) opravljen ali če je predpogoj napačen (tj. predpogoj ni izpolnjen ali ni veljaven).
OPOMBA 1: Skladnost je navedena v normativni točki C.1.
Zaradi značilnosti nekaterih situacij ni mogoče podati zanesljivih in dokončnih izjav, da so zahteve za dostopnost izpolnjene. Zato se v takih situacijah zahteve v trenutnem dokumentu ne uporabljajo:
• če je izdelek okvarjen, v popravilu ali se na njem izvaja vzdrževanje, kar pomeni, da običajni nabor vhodnih ali izhodnih funkcij ni na voljo;
• med zagonom sistema, zaustavitvijo sistema in med drugimi prehodnimi stanji, ki se lahko izvedejo brez pomoči uporabnika.
OPOMBA 2: Tudi v že omenjenih primerih je najbolje, da zahteve v trenutnem dokumentu upoštevamo, kadar je to mogoče in varno.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Apr-2018
Publication Date
12-Sep-2018
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
22-May-2019
Due Date
20-May-2020
Completion Date
02-Oct-2019
Mandate

Buy Standard

Standard
SIST EN 301 549 V2.1.2:2018
English language
152 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - <empty>
English language
152 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-06) - Accessibility requirements for ICT products and services
English language
152 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 301 549 V2.1.1 (2018-02) - Accessibility requirements for ICT products and services
English language
146 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard – translation
SIST EN 301 549 V2.1.2:2018
Slovenian language
173 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKTAccessibility requirements for ICT products and services35.020Informacijska tehnika in tehnologija na splošnoInformation technology (IT) in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-06)SIST EN 301 549 V2.1.2:2018en01-november-2018SIST EN 301 549 V2.1.2:2018SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 301 549 V2.1.2:2018
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

HARMONISED EUROPEAN STANDARD Accessibility requirements for ICT products and services

SIST EN 301 549 V2.1.2:2018
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
ETSI 2

Reference REN/HF-00 301 549 Keywords accessibility, HF, ICT, procurement Important notice Individual copies of the present document can be downloaded from: ETSI Search & Browse Standards The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at ETSI deliverable status If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: ETSI Committee Support Staff Copyright Notification No part may be reproduced except as authorized by written permission. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media. © European Telecommunications Standards Institute 2018. © Comité Européen de Normalisation 2018. © Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 2018. All rights reserved. DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are trademarks of bTSf registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. oneM2M logo is protected for the benefit of its Members. GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.

CEN Rue de la science, 23 B-1040 Brussels

- BELGIUM Tel: + 32 2 550 08 11 Fax: + 32 2 550 08 19 CENELEC Rue de la science, 23 B-1040 Brussels

- BELGIUM Tel.: +32 2 519 68 71 Fax: +32 2 519 69 19 ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16 Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88 SIST EN 301 549 V2.1.2:2018
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
ETSI 3

Contents Contents .............................................................................................................................................................. 3 Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 8 Foreword............................................................................................................................................................. 8 Modal verbs terminology ................................................................................................................................... 9 Introduction ........................................................................................................................................................ 9 1 Scope ...................................................................................................................................................... 10 2 References .............................................................................................................................................. 10 2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10 2.2 Informative references ..................................................................................................................................... 11 3 Definitions and abbreviations ................................................................................................................. 13 3.1 Definitions ....................................................................................................................................................... 13 3.2 Abbreviations ................................................................................................................................................... 16 4 Functional performance .......................................................................................................................... 17 4.1 Meeting functional performance statements .................................................................................................... 17 4.2 Functional performance statements ................................................................................................................. 17 4.2.1 Usage without vision .................................................................................................................................. 17 4.2.2 Usage with limited vision ........................................................................................................................... 17 4.2.3 Usage without perception of colour ........................................................................................................... 18 4.2.4 Usage without hearing ................................................................................................................................ 18 4.2.5 Usage with limited hearing ........................................................................................................................ 18 4.2.6 Usage without vocal capability .................................................................................................................. 18 4.2.7 Usage with limited manipulation or strength ............................................................................................. 18 4.2.8 Usage with limited reach ............................................................................................................................ 18 4.2.9 Minimize photosensitive seizure triggers ................................................................................................... 19 4.2.10 Usage with limited cognition ..................................................................................................................... 19 4.2.11 Privacy ....................................................................................................................................................... 19 5 Generic requirements ............................................................................................................................. 20 5.1 Closed functionality ......................................................................................................................................... 20 5.1.1 Introduction (informative) .......................................................................................................................... 20 5.1.2 General ....................................................................................................................................................... 20 5.1.3 Non-visual access ....................................................................................................................................... 20 5.1.4 Functionality closed to text enlargement .................................................................................................... 23 5.1.5 Visual output for auditory information....................................................................................................... 24 5.1.6 Operation without keyboard interface ........................................................................................................ 24 5.2 Activation of accessibility features .................................................................................................................. 25 5.3 Biometrics ........................................................................................................................................................ 25 5.4 Preservation of accessibility information during conversion ........................................................................... 25 5.5 Operable parts .................................................................................................................................................. 25 5.5.1 Means of operation ..................................................................................................................................... 25 5.5.2 Operable parts discernibility ...................................................................................................................... 25 5.6 Locking or toggle controls ............................................................................................................................... 25 5.6.1 Tactile or auditory status ............................................................................................................................ 25 5.6.2 Visual status ............................................................................................................................................... 26 5.7 Key repeat ........................................................................................................................................................ 26 5.8 Double-strike key acceptance .......................................................................................................................... 26 5.9 Simultaneous user actions ................................................................................................................................ 26 6 ICT with two-way voice communication ............................................................................................... 27 6.1 Audio bandwidth for speech ............................................................................................................................ 27 6.2 Real-time text (RTT) functionality .................................................................................................................. 27 6.2.1 RTT provision ............................................................................................................................................ 27 SIST EN 301 549 V2.1.2:2018

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
ETSI 4

6.2.2 Display of Real-time Text .......................................................................................................................... 27 6.2.3 Interoperability ........................................................................................................................................... 28 6.2.4 Real-time text responsiveness .................................................................................................................... 28 6.3 Caller ID .......................................................................................................................................................... 28 6.4 Alternatives to voice-based services ................................................................................................................ 28 6.5 Video communication ...................................................................................................................................... 28 6.5.1 General (informative) ................................................................................................................................. 28 6.5.2 Resolution .................................................................................................................................................. 29 6.5.3 Frame rate .................................................................................................................................................. 29 6.5.4 Synchronization between audio and video ................................................................................................. 29 6.6 Alternatives to video-based services ................................................................................................................ 29 7 ICT with video capabilities .................................................................................................................... 30 7.1 Caption processing technology ........................................................................................................................ 30 7.1.1 Captioning playback ................................................................................................................................... 30 7.1.2 Captioning synchronization ........................................................................................................................ 30 7.1.3 Preservation of captioning .......................................................................................................................... 30 7.2 Audio description technology .......................................................................................................................... 30 7.2.1 Audio description playback ........................................................................................................................ 30 7.2.2 Audio description synchronization ............................................................................................................. 30 7.2.3 Preservation of audio description ............................................................................................................... 30 7.3 User controls for captions and audio description ............................................................................................. 31 8 Hardware ................................................................................................................................................ 32 8.1 General ............................................................................................................................................................. 32 8.1.1 Generic requirements ................................................................................................................................. 32 8.1.2 Standard connections.................................................................................................................................. 32 8.1.3 Colour......................................................................................................................................................... 32 8.2 Hardware products with speech output ............................................................................................................ 32 8.2.1 Speech volume gain ................................................................................................................................... 32 8.2.2 Magnetic coupling ...................................................................................................................................... 32 8.3 Physical access to ICT ..................................................................................................................................... 33 8.3.1 General (informative) ................................................................................................................................. 33 8.3.2 Clear floor or ground space ........................................................................................................................ 33 8.3.3 Reach range for ICT ................................................................................................................................... 36 8.3.4 Visibility ..................................................................................................................................................... 38 8.3.5 Installation instructions .............................................................................................................................. 38 8.4 Mechanically operable parts ............................................................................................................................ 38 8.4.1 Numeric keys ............................................................................................................................................. 38 8.4.2 Operation of mechanical parts .................................................................................................................... 39 8.4.3 Keys, tickets and fare cards ........................................................................................................................ 39 8.5 Tactile indication of speech mode ................................................................................................................... 39 9 Web ........................................................................................................................................................ 40 9.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 40 9.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 41 9.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 41 9.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 41 9.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 41 9.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 42 9.2 Operable ........................................................................................................................................................... 43 9.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 43 9.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 43 9.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 43 9.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 43 9.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 44 9.3 Understandable ................................................................................................................................................ 44 9.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 44 9.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 44 9.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 45 9.4 Robust .............................................................................................................................................................. 45 SIST EN 301 549 V2.1.2:2018

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
ETSI 5

9.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 45 9.5 WCAG conformance requirements .................................................................................................................. 45 10 Non-web documents ............................................................................................................................... 47 10.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 47 10.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 47 10.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 47 10.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 47 10.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 48 10.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 49 10.2 Operable ........................................................................................................................................................... 50 10.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 50 10.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 51 10.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 52 10.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 52 10.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 53 10.3 Understandable ................................................................................................................................................ 54 10.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 54 10.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 55 10.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 55 10.4 Robust .............................................................................................................................................................. 56 10.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 56 10.5 Caption positioning .......................................................................................................................................... 56 10.6 Audio description timing ................................................................................................................................. 57 11 Software ................................................................................................................................................. 57 11.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 57 11.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 58 11.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 58 11.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 58 11.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 59 11.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 61 11.2 Operable ........................................................................................................................................................... 63 11.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 63 11.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 64 11.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 65 11.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 66 11.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 66 11.3 Understandable ................................................................................................................................................ 67 11.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 67 11.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 68 11.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 68 11.4 Robust .............................................................................................................................................................. 69 11.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 69 11.5 Interoperability with assistive technology ....................................................................................................... 70 11.5.1 Closed functionality ................................................................................................................................... 70 11.5.2 Accessibility services ................................................................................................................................. 70 11.6 Documented accessibility usage ...................................................................................................................... 74 11.6.1 User control of accessibility features ......................................................................................................... 74 11.6.2 No disruption of accessibility features ....................................................................................................... 74 11.7 User preferences .............................................................................................................................................. 74 11.8 Authoring tools ................................................................................................................................................ 74 11.8.1 Content technology .................................................................................................................................... 74 11.8.2 Accessible content creation ........................................................................................................................ 74 11.8.3 Preservation of accessibility information in transformations ..................................................................... 74 11.8.4 Repair assistance ........................................................................................................................................ 74 11.8.5 Templates ................................................................................................................................................... 75 12 Documentation and support services ...................................................................................................... 76 12.1 Product documentation .................................................................................................................................... 76 12.1.1 Accessibility and compatibility features .................................................................................................... 76 SIST EN 301 549 V2.1.2:2018

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
ETSI 6

12.1.2 Accessible documentation ...........................................................................

...

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Accessibility requirements for ICT products and services
---------------------- Page: 1 ----------------------
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Reference
REN/HF-00 301 549
Keywords
accessibility, HF, ICT, procurement
CEN CENELEC ETSI
Rue de la science, 23 Rue de la science, 23 650 Route des Lucioles
B-1040 Brussels B-1040 Brussels F-06921 Sophia Antipolis Cedex -
- BELGIUM - BELGIUM FRANCE
Tel: + 32 2 550 08 11 Tel.: +32 2 519 68 71 Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: + 32 2 550 08 19 Fax: +32 2 519 69 19 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
ETSI Search & Browse Standards

The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or

perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In

case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive

within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

ETSI deliverable status

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

ETSI Committee Support Staff
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2018.
© Comité Européen de Normalisation 2018.
© Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 2018.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.
oneM2M logo is protected for the benefit of its Members.

GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Contents

Contents .............................................................................................................................................................. 3

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 8

Foreword............................................................................................................................................................. 8

Modal verbs terminology ................................................................................................................................... 9

Introduction ........................................................................................................................................................ 9

1 Scope ...................................................................................................................................................... 10

2 References .............................................................................................................................................. 10

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10

2.2 Informative references ..................................................................................................................................... 11

3 Definitions and abbreviations ................................................................................................................. 13

3.1 Definitions ....................................................................................................................................................... 13

3.2 Abbreviations ................................................................................................................................................... 16

4 Functional performance .......................................................................................................................... 17

4.1 Meeting functional performance statements .................................................................................................... 17

4.2 Functional performance statements ................................................................................................................. 17

4.2.1 Usage without vision .................................................................................................................................. 17

4.2.2 Usage with limited vision ........................................................................................................................... 17

4.2.3 Usage without perception of colour ........................................................................................................... 18

4.2.4 Usage without hearing ................................................................................................................................ 18

4.2.5 Usage with limited hearing ........................................................................................................................ 18

4.2.6 Usage without vocal capability .................................................................................................................. 18

4.2.7 Usage with limited manipulation or strength ............................................................................................. 18

4.2.8 Usage with limited reach ............................................................................................................................ 18

4.2.9 Minimize photosensitive seizure triggers ................................................................................................... 19

4.2.10 Usage with limited cognition ..................................................................................................................... 19

4.2.11 Privacy ....................................................................................................................................................... 19

5 Generic requirements ............................................................................................................................. 20

5.1 Closed functionality ......................................................................................................................................... 20

5.1.1 Introduction (informative) .......................................................................................................................... 20

5.1.2 General ....................................................................................................................................................... 20

5.1.3 Non-visual access ....................................................................................................................................... 20

5.1.4 Functionality closed to text enlargement .................................................................................................... 23

5.1.5 Visual output for auditory information....................................................................................................... 24

5.1.6 Operation without keyboard interface ........................................................................................................ 24

5.2 Activation of accessibility features .................................................................................................................. 25

5.3 Biometrics ........................................................................................................................................................ 25

5.4 Preservation of accessibility information during conversion ........................................................................... 25

5.5 Operable parts .................................................................................................................................................. 25

5.5.1 Means of operation ..................................................................................................................................... 25

5.5.2 Operable parts discernibility ...................................................................................................................... 25

5.6 Locking or toggle controls ............................................................................................................................... 25

5.6.1 Tactile or auditory status ............................................................................................................................ 25

5.6.2 Visual status ............................................................................................................................................... 26

5.7 Key repeat ........................................................................................................................................................ 26

5.8 Double-strike key acceptance .......................................................................................................................... 26

5.9 Simultaneous user actions ................................................................................................................................ 26

6 ICT with two-way voice communication ............................................................................................... 27

6.1 Audio bandwidth for speech ............................................................................................................................ 27

6.2 Real-time text (RTT) functionality .................................................................................................................. 27

6.2.1 RTT provision ............................................................................................................................................ 27

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

6.2.2 Display of Real-time Text .......................................................................................................................... 27

6.2.3 Interoperability ........................................................................................................................................... 28

6.2.4 Real-time text responsiveness .................................................................................................................... 28

6.3 Caller ID .......................................................................................................................................................... 28

6.4 Alternatives to voice-based services ................................................................................................................ 28

6.5 Video communication ...................................................................................................................................... 28

6.5.1 General (informative) ................................................................................................................................. 28

6.5.2 Resolution .................................................................................................................................................. 29

6.5.3 Frame rate .................................................................................................................................................. 29

6.5.4 Synchronization between audio and video ................................................................................................. 29

6.6 Alternatives to video-based services ................................................................................................................ 29

7 ICT with video capabilities .................................................................................................................... 30

7.1 Caption processing technology ........................................................................................................................ 30

7.1.1 Captioning playback ................................................................................................................................... 30

7.1.2 Captioning synchronization ........................................................................................................................ 30

7.1.3 Preservation of captioning .......................................................................................................................... 30

7.2 Audio description technology .......................................................................................................................... 30

7.2.1 Audio description playback ........................................................................................................................ 30

7.2.2 Audio description synchronization ............................................................................................................. 30

7.2.3 Preservation of audio description ............................................................................................................... 30

7.3 User controls for captions and audio description ............................................................................................. 31

8 Hardware ................................................................................................................................................ 32

8.1 General ............................................................................................................................................................. 32

8.1.1 Generic requirements ................................................................................................................................. 32

8.1.2 Standard connections.................................................................................................................................. 32

8.1.3 Colour......................................................................................................................................................... 32

8.2 Hardware products with speech output ............................................................................................................ 32

8.2.1 Speech volume gain ................................................................................................................................... 32

8.2.2 Magnetic coupling ...................................................................................................................................... 32

8.3 Physical access to ICT ..................................................................................................................................... 33

8.3.1 General (informative) ................................................................................................................................. 33

8.3.2 Clear floor or ground space ........................................................................................................................ 33

8.3.3 Reach range for ICT ................................................................................................................................... 36

8.3.4 Visibility ..................................................................................................................................................... 38

8.3.5 Installation instructions .............................................................................................................................. 38

8.4 Mechanically operable parts ............................................................................................................................ 38

8.4.1 Numeric keys ............................................................................................................................................. 38

8.4.2 Operation of mechanical parts .................................................................................................................... 39

8.4.3 Keys, tickets and fare cards ........................................................................................................................ 39

8.5 Tactile indication of speech mode ................................................................................................................... 39

9 Web ........................................................................................................................................................ 40

9.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 40

9.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 41

9.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 41

9.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 41

9.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 41

9.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 42

9.2 Operable ........................................................................................................................................................... 43

9.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 43

9.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 43

9.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 43

9.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 43

9.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 44

9.3 Understandable ................................................................................................................................................ 44

9.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 44

9.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 44

9.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 45

9.4 Robust .............................................................................................................................................................. 45

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

9.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 45

9.5 WCAG conformance requirements .................................................................................................................. 45

10 Non-web documents ............................................................................................................................... 47

10.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 47

10.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 47

10.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 47

10.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 47

10.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 48

10.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 49

10.2 Operable ........................................................................................................................................................... 50

10.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 50

10.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 51

10.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 52

10.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 52

10.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 53

10.3 Understandable ................................................................................................................................................ 54

10.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 54

10.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 55

10.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 55

10.4 Robust .............................................................................................................................................................. 56

10.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 56

10.5 Caption positioning .......................................................................................................................................... 56

10.6 Audio description timing ................................................................................................................................. 57

11 Software ................................................................................................................................................. 57

11.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 57

11.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 58

11.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 58

11.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 58

11.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 59

11.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 61

11.2 Operable ........................................................................................................................................................... 63

11.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 63

11.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 64

11.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 65

11.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 66

11.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 66

11.3 Understandable ................................................................................................................................................ 67

11.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 67

11.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 68

11.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 68

11.4 Robust .............................................................................................................................................................. 69

11.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 69

11.5 Interoperability with assistive technology ....................................................................................................... 70

11.5.1 Closed functionality ................................................................................................................................... 70

11.5.2 Accessibility services ................................................................................................................................. 70

11.6 Documented accessibility usage ...................................................................................................................... 74

11.6.1 User control of accessibility features ......................................................................................................... 74

11.6.2 No disruption of accessibility features ....................................................................................................... 74

11.7 User preferences .............................................................................................................................................. 74

11.8 Authoring tools ................................................................................................................................................ 74

11.8.1 Content technology .................................................................................................................................... 74

11.8.2 Accessible content creation ........................................................................................................................ 74

11.8.3 Preservation of accessibility information in transformations ..................................................................... 74

11.8.4 Repair assistance ........................................................................................................................................ 74

11.8.5 Templates ................................................................................................................................................... 75

12 Documentation and support services ...................................................................................................... 76

12.1 Product documentation .................................................................................................................................... 76

12.1.1 Accessibility and compatibility features .................................................................................................... 76

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

12.1.2 Accessible documentation .......................................................................................................................... 76

12.2 Support services ....................................
...

Final draft EN 301 549 V2.1.2 (2018-06)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Accessibility requirements for ICT products and services
---------------------- Page: 1 ----------------------
Final draft EN 301 549 V2.1.2 (2018-06)
Reference
REN/HF-00 301 549
Keywords
accessibility, HF, ICT, procurement
CEN CENELEC ETSI
Rue de la science, 23 Rue de la science, 23 650 Route des Lucioles
B-1040 Brussels B-1040 Brussels F-06921 Sophia Antipolis Cedex -
- BELGIUM - BELGIUM FRANCE
Tel: + 32 2 550 08 11 Tel.: +32 2 519 68 71 Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: + 32 2 550 08 19 Fax: +32 2 519 69 19 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
ETSI Search & Browse Standards

The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or

perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In

case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive

within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

ETSI deliverable status

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

ETSI Committee Support Staff
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2018.
© Comité Européen de Normalisation 2018.
© Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 2018.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.
oneM2M logo is protected for the benefit of its Members.

GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
Final draft EN 301 549 V2.1.2 (2018-06)
Contents

Contents .............................................................................................................................................................. 3

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 8

Foreword............................................................................................................................................................. 8

Modal verbs terminology ................................................................................................................................... 9

Introduction ........................................................................................................................................................ 9

1 Scope ...................................................................................................................................................... 10

2 References .............................................................................................................................................. 10

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10

2.2 Informative references ..................................................................................................................................... 11

3 Definitions and abbreviations ................................................................................................................. 13

3.1 Definitions ....................................................................................................................................................... 13

3.2 Abbreviations ................................................................................................................................................... 16

4 Functional performance .......................................................................................................................... 17

4.1 Meeting functional performance statements .................................................................................................... 17

4.2 Functional performance statements ................................................................................................................. 17

4.2.1 Usage without vision .................................................................................................................................. 17

4.2.2 Usage with limited vision ........................................................................................................................... 17

4.2.3 Usage without perception of colour ........................................................................................................... 18

4.2.4 Usage without hearing ................................................................................................................................ 18

4.2.5 Usage with limited hearing ........................................................................................................................ 18

4.2.6 Usage without vocal capability .................................................................................................................. 18

4.2.7 Usage with limited manipulation or strength ............................................................................................. 18

4.2.8 Usage with limited reach ............................................................................................................................ 18

4.2.9 Minimize photosensitive seizure triggers ................................................................................................... 19

4.2.10 Usage with limited cognition ..................................................................................................................... 19

4.2.11 Privacy ....................................................................................................................................................... 19

5 Generic requirements ............................................................................................................................. 20

5.1 Closed functionality ......................................................................................................................................... 20

5.1.1 Introduction (informative) .......................................................................................................................... 20

5.1.2 General ....................................................................................................................................................... 20

5.1.3 Non-visual access ....................................................................................................................................... 20

5.1.4 Functionality closed to text enlargement .................................................................................................... 23

5.1.5 Visual output for auditory information....................................................................................................... 24

5.1.6 Operation without keyboard interface ........................................................................................................ 24

5.2 Activation of accessibility features .................................................................................................................. 25

5.3 Biometrics ........................................................................................................................................................ 25

5.4 Preservation of accessibility information during conversion ........................................................................... 25

5.5 Operable parts .................................................................................................................................................. 25

5.5.1 Means of operation ..................................................................................................................................... 25

5.5.2 Operable parts discernibility ...................................................................................................................... 25

5.6 Locking or toggle controls ............................................................................................................................... 25

5.6.1 Tactile or auditory status ............................................................................................................................ 25

5.6.2 Visual status ............................................................................................................................................... 26

5.7 Key repeat ........................................................................................................................................................ 26

5.8 Double-strike key acceptance .......................................................................................................................... 26

5.9 Simultaneous user actions ................................................................................................................................ 26

6 ICT with two-way voice communication ............................................................................................... 27

6.1 Audio bandwidth for speech ............................................................................................................................ 27

6.2 Real-time text (RTT) functionality .................................................................................................................. 27

6.2.1 RTT provision ............................................................................................................................................ 27

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
Final draft EN 301 549 V2.1.2 (2018-06)

6.2.2 Display of Real-time Text .......................................................................................................................... 27

6.2.3 Interoperability ........................................................................................................................................... 28

6.2.4 Real-time text responsiveness .................................................................................................................... 28

6.3 Caller ID .......................................................................................................................................................... 28

6.4 Alternatives to voice-based services ................................................................................................................ 28

6.5 Video communication ...................................................................................................................................... 28

6.5.1 General (informative) ................................................................................................................................. 28

6.5.2 Resolution .................................................................................................................................................. 29

6.5.3 Frame rate .................................................................................................................................................. 29

6.5.4 Synchronization between audio and video ................................................................................................. 29

6.6 Alternatives to video-based services ................................................................................................................ 29

7 ICT with video capabilities .................................................................................................................... 30

7.1 Caption processing technology ........................................................................................................................ 30

7.1.1 Captioning playback ................................................................................................................................... 30

7.1.2 Captioning synchronization ........................................................................................................................ 30

7.1.3 Preservation of captioning .......................................................................................................................... 30

7.2 Audio description technology .......................................................................................................................... 30

7.2.1 Audio description playback ........................................................................................................................ 30

7.2.2 Audio description synchronization ............................................................................................................. 30

7.2.3 Preservation of audio description ............................................................................................................... 30

7.3 User controls for captions and audio description ............................................................................................. 31

8 Hardware ................................................................................................................................................ 32

8.1 General ............................................................................................................................................................. 32

8.1.1 Generic requirements ................................................................................................................................. 32

8.1.2 Standard connections.................................................................................................................................. 32

8.1.3 Colour......................................................................................................................................................... 32

8.2 Hardware products with speech output ............................................................................................................ 32

8.2.1 Speech volume gain ................................................................................................................................... 32

8.2.2 Magnetic coupling ...................................................................................................................................... 32

8.3 Physical access to ICT ..................................................................................................................................... 33

8.3.1 General (informative) ................................................................................................................................. 33

8.3.2 Clear floor or ground space ........................................................................................................................ 33

8.3.3 Reach range for ICT ................................................................................................................................... 36

8.3.4 Visibility ..................................................................................................................................................... 38

8.3.5 Installation instructions .............................................................................................................................. 38

8.4 Mechanically operable parts ............................................................................................................................ 38

8.4.1 Numeric keys ............................................................................................................................................. 38

8.4.2 Operation of mechanical parts .................................................................................................................... 39

8.4.3 Keys, tickets and fare cards ........................................................................................................................ 39

8.5 Tactile indication of speech mode ................................................................................................................... 39

9 Web ........................................................................................................................................................ 40

9.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 40

9.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 41

9.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 41

9.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 41

9.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 41

9.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 42

9.2 Operable ........................................................................................................................................................... 43

9.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 43

9.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 43

9.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 43

9.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 43

9.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 44

9.3 Understandable ................................................................................................................................................ 44

9.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 44

9.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 44

9.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 45

9.4 Robust .............................................................................................................................................................. 45

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
Final draft EN 301 549 V2.1.2 (2018-06)

9.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 45

9.5 WCAG conformance requirements .................................................................................................................. 45

10 Non-web documents ............................................................................................................................... 47

10.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 47

10.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 47

10.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 47

10.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 47

10.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 48

10.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 49

10.2 Operable ........................................................................................................................................................... 50

10.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 50

10.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 51

10.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 52

10.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 52

10.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 53

10.3 Understandable ................................................................................................................................................ 54

10.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 54

10.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 55

10.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 55

10.4 Robust .............................................................................................................................................................. 56

10.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 56

10.5 Caption positioning .......................................................................................................................................... 56

10.6 Audio description timing ................................................................................................................................. 57

11 Software ................................................................................................................................................. 57

11.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 57

11.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 58

11.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 58

11.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 58

11.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 59

11.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 61

11.2 Operable ........................................................................................................................................................... 63

11.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 63

11.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 64

11.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 65

11.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 66

11.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 66

11.3 Understandable ................................................................................................................................................ 67

11.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 67

11.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 68

11.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 68

11.4 Robust .............................................................................................................................................................. 69

11.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 69

11.5 Interoperability with assistive technology ....................................................................................................... 70

11.5.1 Closed functionality ................................................................................................................................... 70

11.5.2 Accessibility services ................................................................................................................................. 70

11.6 Documented accessibility usage ...................................................................................................................... 74

11.6.1 User control of accessibility features ......................................................................................................... 74

11.6.2 No disruption of accessibility features ....................................................................................................... 74

11.7 User preferences .............................................................................................................................................. 74

11.8 Authoring tools ................................................................................................................................................ 74

11.8.1 Content technology .................................................................................................................................... 74

11.8.2 Accessible content creation ........................................................................................................................ 74

11.8.3 Preservation of accessibility information in transformations ..................................................................... 74

11.8.4 Repair assistance ........................................................................................................................................ 74

11.8.5 Templates ................................................................................................................................................... 75

12 Documentation and support services ...................................................................................................... 76

12.1 Product documentation .................................................................................................................................... 76

12.1.1 Accessibility and compatibility features .................................................................................................... 76

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
Final draft EN 301 549 V2.1.2 (2018-06)

12.1.2 Accessible documentation .................................................................................................................

...

Draft EN 301 549 V2.1.1 (2018-02)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Accessibility requirements for ICT products and services
---------------------- Page: 1 ----------------------
Draft EN 301 549 V2.1.1 (2018-02)
Reference
REN/HF-00 301 549
Keywords
accessibility, HF, ICT, procurement
CEN CENELEC ETSI
Avenue Marnix 17 Avenue Marnix 17 650 Route des Lucioles

B-1000 Brussels - BELGIUM B-1000 Brussels - BELGIUM F-06921 Sophia Antipolis Cedex -

FRANCE
Tel: + 32 2 550 08 11 Tel.: +32 2 519 68 71
Fax: + 32 2 550 08 19 Fax: +32 2 519 69 19 Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
ETSI Search & Browse Standards

The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or

perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In

case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive

within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

ETSI deliverable status

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

ETSI Committee Support Staff
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2018.
© Comité Européen de Normalisation 2018.
© Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 2018.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.
oneM2M logo is protected for the benefit of its Members.

GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
Draft EN 301 549 V2.1.1 (2018-02)
Contents

Contents .............................................................................................................................................................. 3

Intellectual Property Rights .............................................................................................................................. 10

Foreword........................................................................................................................................................... 10

Modal verbs terminology ................................................................................................................................. 11

Introduction ...................................................................................................................................................... 11

1 Scope ...................................................................................................................................................... 12

2 References .............................................................................................................................................. 12

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 12

2.2 Informative references ..................................................................................................................................... 13

3 Definitions and abbreviations ................................................................................................................. 15

3.1 Definitions ....................................................................................................................................................... 15

3.2 Abbreviations ................................................................................................................................................... 18

4 Functional performance .......................................................................................................................... 19

4.1 Meeting functional performance statements .................................................................................................... 19

4.2 Functional performance statements ................................................................................................................. 19

4.2.1 Usage without vision .................................................................................................................................. 19

4.2.2 Usage with limited vision ........................................................................................................................... 19

4.2.3 Usage without perception of colour ........................................................................................................... 19

4.2.4 Usage without hearing ................................................................................................................................ 20

4.2.5 Usage with limited hearing ........................................................................................................................ 20

4.2.6 Usage without vocal capability .................................................................................................................. 20

4.2.7 Usage with limited manipulation or strength ............................................................................................. 20

4.2.8 Usage with limited reach ............................................................................................................................ 20

4.2.9 Minimize photosensitive seizure triggers ................................................................................................... 20

4.2.10 Usage with limited cognition ..................................................................................................................... 21

4.2.11 Privacy ....................................................................................................................................................... 21

5 Generic requirements ............................................................................................................................. 21

5.1 Closed functionality ......................................................................................................................................... 21

5.1.1 Introduction (informative) .......................................................................................................................... 21

5.1.2 General ....................................................................................................................................................... 21

5.1.3 Non-visual access ....................................................................................................................................... 22

5.1.4 Functionality closed to text enlargement .................................................................................................... 24

5.1.5 Visual output for auditory information....................................................................................................... 25

5.1.6 Operation without keyboard interface ........................................................................................................ 25

5.2 Activation of accessibility features .................................................................................................................. 26

5.3 Biometrics ........................................................................................................................................................ 26

5.4 Preservation of accessibility information during conversion ........................................................................... 26

5.5 Operable parts .................................................................................................................................................. 26

5.5.1 Means of operation ..................................................................................................................................... 26

5.5.2 Operable parts discernibility ...................................................................................................................... 26

5.6 Locking or toggle controls ............................................................................................................................... 26

5.6.1 Tactile or auditory status ............................................................................................................................ 26

5.6.2 Visual status ............................................................................................................................................... 27

5.7 Key repeat ........................................................................................................................................................ 27

5.8 Double-strike key acceptance .......................................................................................................................... 27

5.9 Simultaneous user actions ................................................................................................................................ 27

6 ICT with two-way voice communication ............................................................................................... 28

6.1 Audio bandwidth for speech ............................................................................................................................ 28

6.2 Real-time text (RTT) functionality .................................................................................................................. 28

6.2.1 RTT provision ............................................................................................................................................ 28

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
Draft EN 301 549 V2.1.1 (2018-02)

6.2.2 Display of Real-time Text .......................................................................................................................... 28

6.2.3 Interoperability ........................................................................................................................................... 29

6.2.4 Real-time text responsiveness .................................................................................................................... 29

6.3 Caller ID .......................................................................................................................................................... 29

6.4 Alternatives to voice-based services ................................................................................................................ 29

6.5 Video communication ...................................................................................................................................... 29

6.5.1 General (informative) ................................................................................................................................. 29

6.5.2 Resolution .................................................................................................................................................. 30

6.5.3 Frame rate .................................................................................................................................................. 30

6.5.4 Synchronization between audio and video ................................................................................................. 30

6.6 Alternatives to video-based services ................................................................................................................ 30

7 ICT with video capabilities .................................................................................................................... 31

7.1 Caption processing technology ........................................................................................................................ 31

7.1.1 Captioning playback ................................................................................................................................... 31

7.1.2 Captioning synchronization ........................................................................................................................ 31

7.1.3 Preservation of captioning .......................................................................................................................... 31

7.2 Audio description technology .......................................................................................................................... 31

7.2.1 Audio description playback ........................................................................................................................ 31

7.2.2 Audio description synchronization ............................................................................................................. 31

7.2.3 Preservation of audio description ............................................................................................................... 31

7.3 User controls for captions and audio description ............................................................................................. 32

8 Hardware ................................................................................................................................................ 33

8.1 General ............................................................................................................................................................. 33

8.1.1 Generic requirements ................................................................................................................................. 33

8.1.2 Standard connections.................................................................................................................................. 33

8.1.3 Colour......................................................................................................................................................... 33

8.2 Hardware products with speech output ............................................................................................................ 33

8.2.1 Speech volume gain ................................................................................................................................... 33

8.2.2 Magnetic coupling ...................................................................................................................................... 33

8.3 Physical access to ICT ..................................................................................................................................... 34

8.3.1 General (informative) ................................................................................................................................. 34

8.3.2 Clear floor or ground space ........................................................................................................................ 34

8.3.3 Reach range for ICT ................................................................................................................................... 37

8.3.4 Visibility ..................................................................................................................................................... 39

8.3.5 Installation instructions .............................................................................................................................. 39

8.4 Mechanically operable parts ............................................................................................................................ 39

8.4.1 Numeric keys ............................................................................................................................................. 39

8.4.2 Operation of mechanical parts .................................................................................................................... 40

8.4.3 Keys, tickets and fare cards ........................................................................................................................ 40

8.5 Tactile indication of speech mode ................................................................................................................... 40

9 Web ........................................................................................................................................................ 41

9.1 General (informative) ...................................................................................................................................... 41

9.2 Web content requirements ............................................................................................................................... 42

9.2.1 Non-text content (SC 1.1.1) ....................................................................................................................... 42

9.2.2 Audio-only and video-only (pre-recorded) (SC 1.2.1) ............................................................................... 42

9.2.3 Captions (pre-recorded) (SC 1.2.2) ............................................................................................................ 42

9.2.4 Audio description or media alternative (pre-recorded) (SC 1.2.3) ............................................................. 42

9.2.5 Captions (live) (SC 1.2.4) .......................................................................................................................... 42

9.2.6 Audio description (pre-recorded) (SC 1.2.5) .............................................................................................. 42

9.2.7 Info and relationships (SC 1.3.1) ................................................................................................................ 42

9.2.8 Meaningful sequence (SC 1.3.2) ................................................................................................................ 42

9.2.9 Sensory characteristics (SC 1.3.3) .............................................................................................................. 42

9.2.10 Use of colour (SC 1.4.1) ............................................................................................................................. 42

9.2.11 Audio control (SC 1.4.2) ............................................................................................................................ 43

9.2.12 Contrast (minimum) (SC 1.4.3) .................................................................................................................. 43

9.2.13 Resize text (SC 1.4.4) ................................................................................................................................. 43

9.2.14 Images of text (SC 1.4.5) ........................................................................................................................... 43

9.2.15 Keyboard (SC 2.1.1)................................................................................................................................... 43

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
Draft EN 301 549 V2.1.1 (2018-02)

9.2.16 No keyboard trap (SC 2.1.2) ...................................................................................................................... 43

9.2.17 Timing adjustable (SC 2.2.1) ..................................................................................................................... 43

9.2.18 Pause, stop, hide (SC 2.2.2) ....................................................................................................................... 43

9.2.19 Three flashes or below threshold (SC 2.3.1) .............................................................................................. 43

9.2.20 Bypass blocks (SC 2.4.1) ........................................................................................................................... 43

9.2.21 Page titled (SC 2.4.2) ................................................................................................................................. 43

9.2.22 Focus Order (SC 2.4.3) .............................................................................................................................. 43

9.2.23 Link purpose (in context) (SC 2.4.4) .......................................................................................................... 43

9.2.24 Multiple ways (SC 2.4.5) ........................................................................................................................... 44

9.2.25 Headings and labels (SC 2.4.6) .................................................................................................................. 44

9.2.26 Focus visible (SC 2.4.7) ............................................................................................................................. 44

9.2.27 Language of page (SC 3.1.1) ...................................................................................................................... 44

9.2.28 Language of parts (SC 3.1.2)...................................................................................................................... 44

9.2.29 On focus (SC 3.2.1) .................................................................................................................................... 44

9.2.30 On input (SC 3.2.2) .................................................................................................................................... 44

9.2.31 Consistent navigation (SC 3.2.3) ................................................................................................................ 44

9.2.32 Consistent identification (SC 3.2.4) ........................................................................................................... 44

9.2.33 Error identification (SC 3.3.1) .................................................................................................................... 44

9.2.34 Labels or instructions (SC 3.3.2) ................................................................................................................ 44

9.2.35 Error suggestion (SC 3.3.3) ........................................................................................................................ 44

9.2.36 Error prevention (legal, financial, data) (SC 3.3.4) .................................................................................... 44

9.2.37 Parsing (SC 4.1.1) ...................................................................................................................................... 45

9.2.38 Name, role, value (SC 4.1.2) ...................................................................................................................... 45

9.2.39 Identify common purpose (SC 1.3.4) ......................................................................................................... 45

9.2.40 Reflow (SC 1.4.10) .................................................................................................................................... 45

9.2.41 Text spacing (SC 1.4.12) ............................................................................................................................ 45

9.2.42 Content on hover or focus (SC 1.4.13) ....................................................................................................... 45

9.2.43 Character key shortcuts (SC 2.4.11) ........................................................................................................... 45

9.2.44 Label in name (SC 2.4.12) ......................................................................................................................... 45

9.2.45 Pointer gestures (SC 2.5.1) ......................................................................................................................... 45

9.2.46 Pointer cancellation (SC 2.5.2)................................................................................................................... 45

9.2.47 Motion actuation (SC 2.6.1) ....................................................................................................................... 45

9.2.48 Orientation (SC 2.6.2) ................................................................................................................................ 45

9.2.49 Status changes (SC 3.2.6) ........................................................................................................................... 46

9.3 WCAG conformance requirements .................................................................................................................. 46

10 Non-web documents ............................................................................................................................... 46

10.1 General (informative) ...................................................................................................................................... 46

10.2 Document success criteria ............................................................................................................................... 47

10.2.0 General (informative) ................................................................................................................................. 47

10.2.1 Non-text content (SC 1.1.1) ....................................................................................................................... 47

10.2.2 Audio-only and video-only (pre-recorded) (SC 1.2.1) ............................................................................... 47

10.2.3 Captions (pre-recorded) (SC 1.2.2) ............................................................................................................ 47

10.2.4 Audio description or media alternative (pre-recorded) (SC 1.2.3) ............................................................. 47

10.2.5 Captions (live) (SC 1.2.4) .......................................................................................................................... 47

10.2.6 Audio description (pre-recorded) (SC 1.2.5) .............................................................................................. 48

10.2.7 Info and relationships (SC 1.3.1) ................................................................................................................ 48

10.2.8 Meaningful sequence (SC 1.3.2) ................................................................................................................ 48

10.2.9 Sensory characteristics (SC 1.3.3) .............................................................................................................. 48

10.2.10 Use of colour (SC 1.4.1) ............................................................................................................................. 48

10.2.11 Audio control (SC 1.4.2) ............................................................................................................................ 48

10.2.12 Contrast (minimum) (SC 1.4.3) .................................................................................................................. 48

10.2.13 Resize text (SC 1.4.4) ................................................................................................................................. 48

10.2.14 Images of text (SC 1.4.5) ........................................................................................................................... 49

10.2.15 Keyboard (SC 2.1.1)................................................................................................................................... 49

10.2.16 No keyboard trap (SC 2.1.2) ...................................................................................................................... 49

10.2.17 Timing adjustable (SC 2.2.1) ..................................................................................................................... 49

10.2.18 Pause, stop, hide (SC 2.2.2) ....................................................................................................................... 50

10.2.19 Three flashes or below threshold (SC 2.3.1) .............................................................................................. 50

10.2.20 Empty clause .............................................................................................................................................. 50

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
Draft EN 301 549 V2.1.1 (2018-02)

10.2.21 Document titled (SC 2.4.2) ........................................................................................................................ 50

10.2.22 Focus order (SC 2.4.3) ............................................................................................................................... 51

10.2.23 Link purpose (in context) (SC 2.4.4) .......................................................................................................... 51

10.2.24 Empty clause .................................................................................................

...

SLOVENSKI SIST EN 301 549 V2.1.2
STANDARD november 2018
Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT
Accessibility requirements for ICT products and services
Referenčna oznaka
ICS 35.020 SIST EN 301 549 V2.1.2:2018 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 171

2019-10. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 301 549 V2.1.2 : 2018
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 301 549 V2.1.2 (sl), Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT, 2018, ima status

slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu ETSI EN 301 549 V2.1.2 (en),

Accessibility requirements for ICT products and services, 2018.
Ta standard nadomešča SIST EN 301 549 V1.1.2:2016
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard ETSI EN 301 549 V2.1.2:2018 sta pripravila tehnični odbor ETSI/TC Človeški

dejavniki (HF) in skupna delovna skupina (JWG) CEN/CENELEC/ETSI E-dostopnost. Slovenski

standard SIST EN 301 549 V2.1.2:2018 je prevod evropskega standarda ETSI EN 301 549 V2.1.2:2018.

V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski

standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je potrdil tehnični odbor SIST/TC SPN Storitve

in protokoli v omrežjih.

Odločitev za privzem tega standarda je v novembru 2018 sprejel tehnični odbor SIST/TC SPN Storitve

in protokoli v omrežjih.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST ETS 300 381 E1:2003 Telefonija za slušno prizadete ljudi – Telefonske slušalke, induktivno

sklopljene s slušnimi pripomočki

SIST ETS 300 767 E1:2003 Človeški dejavniki (HF) – Telefonske predplačilne kartice – Identifikator

na otip

SIST EN ISO 9241-11:2001 Ergonomske zahteve za pisarniško delo s slikovno zaslonsko opremo

– 11. del: Navodila za uporabnost (ISO 9241-11:1998)

SIST EN ISO 9241-110:2007 Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem – 110. del: Načela

dialoga (ISO 9241-110:2006)

SIST EN ISO 9241-171:2009 Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem – 171. del: Smernice

za dostopnost programske opreme (ISO 9241-171:2008)

SIST EN ISO 26800:2011 Ergonomija – Splošen pristop, načela in koncepti (ISO 26800:2011)

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda ETSI EN 301 549 V2.1.2:2018
PREDHODNA IZDAJA

– SIST EN 301 549 V1.1.2:2016, Zahteve za dostopnost pri javnem naročanju izdelkov in storitev

IKT v Evropi
OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 301 549

V2.1.2:2018 to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 301 549 V2.1.2 : 2018

– Ta nacionalni dokument je istoveten ETSI EN 301 549 V2.1.2:2018 in je objavljen z dovoljenjem

ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex,
Francija

This national document is identical with ETSI EN 301 549 V2.1.2:2018 and is published with the

permission of
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex,
Francija
III
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 301 549 V2.1.2 : 2018
(prazna stran)
---------------------- Page: 4 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN 301 549 V2.1.2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
avgust 2018
EUROPÄISCHE NORM
ICS 35.020
Slovenska izdaja
Zahteve za dostopnost izdelkov in
storitev IKT
Accessibility requirements for ICT products and services
CEN CENELEC ETSI
Rue de la science, 23 Rue de la science, 23 650 Route des Lucioles
B-1040 Bruselj, B-1040 Bruselj, F-06921 Sophia Antipolis Cedex,
Belgija Belgija Francija
Tel. + 32 2 550 08 11 Tel.: + 32 2 519 68 71 Tel.: + 33 4 92 94 42 00
Faks: + 32 2 550 08 19 Faks: + 32 2 519 69 19 Faks: + 33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Nepridobitno združenje, registrirano v
Sous-Préfecture de Grasse (06)
N° 7803/88
Ref. oznaka EN 301 549 V2.1.2:2018 E
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 301 549 V2.1.2 : 2018
Pomembno obvestilo

Posamezne kopije tega dokumenta je mogoče prenesti s: ETSI Search & Browse Standards.

Ta dokument je na voljo v več kot eni elektronski različici ali v tiskani obliki. V vsakem primeru obstoječe

ali zaznane razlike v vsebini med takšnimi različicami je referenčna različica prenosna oblika dokumenta

(PDF). V primeru spora je referenca tiskana oblika različice PDF, natisnjena na tiskalnikih ETSI, ki se

hrani na določenem omrežnem pogonu v okviru sekretariata ETSI.

Uporabniki tega dokumenta se morajo zavedeti, da je dokument lahko predmet revizije ali spremembe

statusa.

Informacije o trenutnem stanju tega in drugih dokumentov ETSI so na voljo na naslovu ETSI deliverable

status.

Če v tem dokumentu najdete napake, pošljite komentar na enega od naslednjih naslovov:

ETSI Committee Support Staff.
Obvestilo o avtorskih pravicah

Nobenega dela ni dovoljeno reproducirati, razen kot je dovoljeno s pisnim dovoljenjem.

Avtorske pravice in gornje omejitve zajemajo reprodukcijo v vseh medijih.
© Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde 2018.
© Evropski komite za standardizacijo 2018.
© Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki 2018.
Vse pravice pridržane.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS in logotip ETSI so blagovne znamke ETSI, registrirane v korist njegovih članov.

3GPPTM in LTE™ sta blagovni znamki ETSI, registrirani v korist njegovih članov in organizacijskih partnerjev 3GPP.

Logotip oneM2M je zaščiten v korist njegovih članov.

GSM® in logotip GSM sta registrirani blagovni znamki in sta v lasti združenja GSM.

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 301 549 V2.1.2 : 2018
VSEBINA Stran

Evropski predgovor ................................................................................................................................ 11

Uvod ....................................................................................................................................................... 12

1 Področje uporabe ................................................................................................................................13

2 Zveze s standardi ................................................................................................................................13

2.1 Sklicevanje na normativne dokumente .............................................................................................13

2.2 Sklicevanje na informativne dokumente ...........................................................................................14

3 Definicije in kratice ...............................................................................................................................15

3.1 Definicije ...........................................................................................................................................15

3.2 Kratice ..............................................................................................................................................19

4 Funkcijske lastnosti .............................................................................................................................20

4.1 Izpolnjevanje izjav o funkcijskih lastnostih .......................................................................................20

4.2 Izjave o funkcijskih lastnostih ...........................................................................................................20

4.2.1 Uporaba brez vida .........................................................................................................................20

4.2.2 Uporaba z omejenim vidom ...........................................................................................................20

4.2.3 Uporaba brez zaznavanja barv .....................................................................................................20

4.2.4 Uporaba brez sluha .......................................................................................................................21

4.2.5 Uporaba z omejenim sluhom .........................................................................................................21

4.2.6 Uporaba brez sposobnosti govora ................................................................................................21

4.2.7 Uporaba z omejeno gibalnostjo ali močjo .....................................................................................21

4.2.8 Uporaba z omejenim sežajem .......................................................................................................21

4.2.9 Zmanjšanje svetlobno občutljivih prožilcev ...................................................................................21

4.2.10 Uporaba z zmanjšanimi kognitivnimi sposobnostmi ....................................................................21

4.2.11 Zasebnost ....................................................................................................................................22

5 Splošne zahteve ..................................................................................................................................22

5.1 Zaprta funkcionalnost .......................................................................................................................22

5.1.1 Uvod (informativni) ........................................................................................................................22

5.1.2 Splošno ..........................................................................................................................................22

5.1.2.1 Zaprta funkcionalnost .................................................................................................................22

5.1.2.2 Podporna tehnologija .................................................................................................................22

5.1.3 Nevizualni dostop ..........................................................................................................................22

5.1.4 Funkcionalnost, zaprta za razširitev besedila ...............................................................................25

5.1.5 Vizualni izhod za slušne informacije ..............................................................................................26

5.1.6 Upravljanje brez vmesnika tipkovnice ...........................................................................................26

5.2 Aktiviranje funkcij dostopnosti ..........................................................................................................27

5.3 Biometrija ..........................................................................................................................................27

5.4 Ohranjanje informacij o dostopnosti med pretvarjanjem ..................................................................27

5.5 Upravljivi deli ....................................................................................................................................27

5.5.1 Načini upravljanja ..........................................................................................................................27

5.5.2 Razločnost upravljivih delov ..........................................................................................................27

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 301 549 V2.1.2 : 2018

5.6 Zaklepni ali preklopni krmilniki .......................................................................................................... 27

5.6.1 Taktilni ali slušni status .................................................................................................................. 27

5.6.2 Vizualni status ............................................................................................................................... 28

5.7 Ponovitvena tipka ............................................................................................................................. 28

5.8 Sprejemljivost tipke z dvojnim pritiskom .......................................................................................... 28

5.9 Sočasne uporabniške aktivnosti ....................................................................................................... 28

6 IKT z dvosmerno govorno komunikacijo ............................................................................................. 28

6.1 Zvokovna pasovna širina za govor ...................................................................................................28

6.2 Funkcionalnost sprotnega izpisovanja besedila (RTT) ....................................................................28

6.2.1 Zagotavljanje RTT ......................................................................................................................... 28

6.2.2 Prikaz sprotnega izpisovanja besedila ..........................................................................................29

6.2.3 Medobratovalnost ..........................................................................................................................29

6.2.4 Odzivnost sprotnega izpisovanja besedila .................................................................................... 29

6.3 ID klicatelja ......................................................................................................................................29

6.4 Nadomestila za govorne storitve ......................................................................................................30

6.5 Videokomunikacija ............................................................................................................................30

6.5.1 Splošno (informativno)...................................................................................................................30

6.5.2 Razločljivost ...................................................................................................................................30

6.5.3 Gostota sličic .................................................................................................................................30

6.5.4 Sinhronizacija med zvokom in sliko ...............................................................................................30

6.6 Nadomestila za videostoritve ...........................................................................................................30

7 IKT z videozmogljivostmi .....................................................................................................................31

7.1 Tehnologija obdelave podnapisov ....................................................................................................31

7.1.1 Predvajanje podnapisov ................................................................................................................31

7.1.2 Sinhronizacija podnapisov .............................................................................................................31

7.1.3 Ohranjanje podnapisov ................................................................................................................. 31

7.2 Tehnika zvočnega opisa ...................................................................................................................31

7.2.1 Predvajanje zvočnega opisa ......................................................................................................... 31

7.2.2 Sinhronizacija zvočnega opisa ...................................................................................................... 31

7.2.3 Ohranjanje zvočnega opisa ...........................................................................................................31

7.3 Uporabniški krmilniki za podnapise in zvočni opis ...........................................................................32

8 Strojna oprema ....................................................................................................................................32

8.1 Splošno ............................................................................................................................................. 32

8.1.1 Splošne zahteve ............................................................................................................................32

8.1.2 Standardni priključki .....................................................................................................................32

8.1.3 Barva .............................................................................................................................................32

8.2 Strojni izdelki z govornim izhodom ...................................................................................................32

8.2.1 Povečanje glasnosti govora ..........................................................................................................32

8.2.2 Magnetni sklop ..............................................................................................................................33

8.3 Fizični dostop do IKT ........................................................................................................................33

8.3.1 Splošno (informativno)...................................................................................................................33

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 301 549 V2.1.2 : 2018

8.3.2 Prosta površina poda ali tal ........................................................................................................... 33

8.3.3 Območje sežaja do IKT ................................................................................................................. 36

8.3.4 Vidljivost ........................................................................................................................................ 38

8.3.5 Navodila za vgradnjo ..................................................................................................................... 38

8.4 Mehansko upravljivi deli ................................................................................................................... 38

8.4.1 Številske tipke ................................................................................................................................ 38

8.4.2 Upravljanje mehanskih delov ........................................................................................................ 39

8.4.3 Ključi, karte in vozovnice ............................................................................................................... 39

8.5 Taktilna indikacija govora .................................................................................................................39

9 Splet .....................................................................................................................................................39

9.0 Splošno (informativno) ......................................................................................................................39

9.1 Zaznaven .......................................................................................................................................... 40

9.1.1 Besedilna nadomestila .................................................................................................................. 40

9.1.2 Časovni mediji ............................................................................................................................... 40

9.1.3 Prilagodljiv ..................................................................................................................................... 41

9.1.4 Razločljiv ....................................................................................................................................... 41

9.2 Upravljiv ............................................................................................................................................ 42

9.2.1 Tipkovnično dostopen ................................................................................................................... 42

9.2.2 Dovolj časa .................................................................................................................................... 42

9.2.3 Napadi in fizični odzivi ................................................................................................................... 42

9.2.4 Krmljiv ............................................................................................................................................ 42

9.2.5 Modalitete vnosa ........................................................................................................................... 43

9.3 Razumljiv .......................................................................................................................................... 43

9.3.1 Berljiv ............................................................................................................................................. 43

9.3.2 Predvidljiv ...................................................................................................................................... 44

9.3.3 Pomoč pri vnosu ............................................................................................................................ 44

9.4 Robusten .......................................................................................................................................... 44

9.4.1 Združljiv ......................................................................................................................................... 44

9.5 Zahteve WCAG za skladnost ........................................................................................................... 44

10 Nespletni dokumenti .......................................................................................................................... 45

10.0 Splošno (informativno).................................................................................................................... 45

10.1 Zaznaven ........................................................................................................................................ 45

10.1.1 Besedilna nadomestila ................................................................................................................ 45

10.1.2 Časovni mediji ............................................................................................................................. 46

10.1.3 Prilagodljiv ................................................................................................................................... 46

10.1.4 Razločljiv ..................................................................................................................................... 46

10.2 Upravljiv .......................................................................................................................................... 49

10.2.1 Tipkovnično dostopen ................................................................................................................. 49

10.2.2 Dovolj časa .................................................................................................................................. 49

10.2.3 Napadi in fizični odzivi ................................................................................................................. 51

10.2.4 Krmljiv .......................................................................................................................................... 51

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 301 549 V2.1.2 : 2018

10.2.5 Modalitete vnosa ......................................................................................................................... 52

10.3 Razumljiv ........................................................................................................................................ 52

10.3.1 Berljiv ........................................................................................................................................... 52

10.3.2 Predvidljiv .................................................................................................................................... 53

10.3.3 Pomoč pri vnosu .......................................................................................................................... 53

10.4 Robusten ........................................................................................................................................ 54

10.4.1 Združljiv ....................................................................................................................................... 54

10.5 Pozicioniranje podnapisa ............................................................................................................... 55

10.6 Časovna dinamika zvočnega opisa ................................................................................................ 55

11 Programska oprema .......................................................................................................................... 55

11.0 Splošno (informativno).................................................................................................................... 55

11.1 Zaznaven ........................................................................................................................................ 56

11.1.1 Besedilna nadomestila ................................................................................................................ 56

11.1.2 Časovni mediji ............................................................................................................................. 56

11.1.3 Prilagodljiv ................................................................................................................................... 58

11.1.4 Razločljiv ..................................................................................................................................... 59

11.2 Upravljiv .......................................................................................................................................... 61

11.2.1 Tipkovnično dostopen ................................................................................................................. 61

11.2.2 Dovolj časa .................................................................................................................................. 62

11.2.3 Napadi in fizični odzivi ................................................................................................................. 63

11.2.4 Krmljiv .......................................................................................................................................... 64

11.2.5 Modalitete vnosa ......................................................................................................................... 64

11.3 Razumljiv ........................................................................................................................................ 65

11.3.1 Berljiv ........................................................................................................................................... 65

111.3.2 Predvidljiv .................................................................................................................................. 66

11.3.3 Pomoč pri vnosu .......................................................................................................................... 66

11.4 Robusten ........................................................................................................................................ 67

11.4.1 Združljiv ....................................................................................................................................... 67

11.5 Medobratovalnost s podporno tehnologijo ..................................................................................... 68

11.5.1 Zaprta funkcionalnost .................................................................................................................. 68

11.5.2 Storitve dostopnosti ..................................................................................................................... 68

11.6 Uporaba dokumentirane dostopnosti ............................................................................................. 72

11.6.1 Uporabniški nadzor funkcij dostopnosti ....................................................................................... 72

11.6.2 Brez prekinitev funkcij dostopnosti .............................................................................................. 72

11.7 Uporabniške nastavitve .................................................................................................................. 72

11.8 Avtorska orodja ...................................................
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.