Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-1 - Corrigendum AC102

Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 1.del: Bitumenski beton - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-1 - Popravek AC102

General Information

Status
Published
Publication Date
04-Jul-2019
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
18-Jun-2019
Due Date
23-Jun-2019
Completion Date
05-Jul-2019
Ref Project

Relations

Buy Standard

Corrigendum
1038-1:2008/AC102:2019
Slovenian language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

pilsbkphf
pfpT k0m8-k:l008iACk0l
pTAkaAoa
julij ljk9
Bituminizirane zmesi – ppecifikacije materialov – kh del: Bitumenski beton – Zahteve – mravila za uporabo pfpT bk kmk08-k – mopravek ACk0l
Bituminous mixtures – jaterial specifications – mart k: Asphalt concrete – oequirements – oules for implementation of pfpq bk kmkj8-k – Corrigendum ACkjl
qa popravek je pripravil in potrdil tehnični odbor pfpq/qC CbC Ceste dne l8. junija ljk9.
oeferenčna oznaka
fCp 9k.kjj.oj pfpq kjm8-k:ljj8/ACkjl:ljk9 (sl)
kadaljevanje na strani l
© ljk9-jq. plovenski inštitut za standardizacijo. oazmnoževanje celote ali delov ni dovoljeno.pfpq kjm8-k:ljj8/ACkjl : ljk9 l mopravek ACk0l
ohm Zahteve za bituminiziran
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.