Accessibility requirements for ICT products and services

The present document specifies the functional accessibility requirements applicable to ICT products and services, together with a description of the test procedures and evaluation methodology for each accessibility requirement in a form that is suitable for use in public procurement within Europe. The present document is intended to be used with Web based technologies, non-web technologies and hybrids that use both. It covers both software and hardware as well as services. It is intended for use by both providers and procurers, but it is expected that it will also be of use to many others as well. The relationship between the present document and the essential requirements of Directive 2016/2102 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies [i.28] is given in Annex A. The present document contains the necessary functional requirements and provides a reference document such that if procedures are followed by different actors, the results of testing are similar and the interpretation of those results is clear. The test descriptions and evaluation methodology included in the present document are elaborated to a level of detail compliant with ISO/IEC 17007:2009 [i.14], so that conformance testing can give conclusive results.

Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT

Ta dokument določa zahteve za funkcijsko dostopnost proizvodov in storitev IKT, vključno z opisom preskusnih postopkov in metodologijo ocenjevanja, za vsako zahtevo za dostopnost v obliki, ki bi se lahko uporabila pri javnem naročanju znotraj Evrope. Ta dokument je predviden za uporabo s spletnimi in nespletnimi tehnologijami ter hibridi, ki uporabljajo obe vrsti tehnologije. Zajema programsko in strojno opremo ter storitve. Namenjen je ponudnikom in naročnikom, vendar se pričakuje, da bo uporaben tudi za mnoge druge posameznike. Razmerje med tem dokumentom in bistvenimi zahtevami Direktive 2016/2102 o dostopnosti spletnih mest in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja [i.28] je podano v dodatku A. Ta dokument vsebuje potrebne funkcijske zahteve in predstavlja referenčni dokument, tako da so rezultati preskušanja podobni in je razlaga teh rezultatov jasna, tudi če postopke spremljajo različni akterji. Opisi testov in metodologija ocenjevanja, ki so vključeni v tem dokumentu, so opredeljeni na ravni podrobne skladnosti s standardom ISO/IEC 17007:2009 [i.14], zato da je mogoče s preskušanjem skladnosti zagotoviti prepričljive rezultate.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
16-Sep-2019
Publication Date
19-Jan-2020
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
18-Nov-2019
Due Date
23-Jan-2020
Completion Date
20-Jan-2020

Buy Standard

Standard
SIST EN 301 549 V3.1.1:2020
English language
179 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 301 549 V3.1.1 (2019-11) - Accessibility requirements for ICT products and services
English language
179 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 301 549 V3.1.1 (2019-06) - Accessibility requirements for ICT products and services
English language
179 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 301 549 V3.1.1:2020
01-marec-2020
Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT
Accessibility requirements for ICT products and services
Ta slovenski standard je istoveten z: ETSI EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)
ICS:
35.020 Informacijska tehnika in Information technology (IT) in
tehnologija na splošno general
SIST EN 301 549 V3.1.1:2020 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 301 549 V3.1.1:2020
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 301 549 V3.1.1:2020
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Accessibility requirements for ICT products and services
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 301 549 V3.1.1:2020
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)
Reference
REN/HF-00301549v311
Keywords
accessibility, HF, ICT, procurement
CEN CENELEC ETSI
Rue de la science, 23 Rue de la science, 23 650 Route des Lucioles
B-1040 Brussels B-1040 Brussels F-06921 Sophia Antipolis Cedex -
- BELGIUM - BELGIUM FRANCE
Tel: + 32 2 550 08 11 Tel.: +32 2 519 68 71 Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: + 32 2 550 08 19 Fax: +32 2 519 69 19 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
ETSI Search & Browse Standards

The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or

perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In

case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive

within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

ETSI deliverable status

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

ETSI Committee Support Staff
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2019.
© Comité Européen de Normalisation 2019.
© Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 2019.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.
oneM2M logo is protected for the benefit of its Members.

GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 301 549 V3.1.1:2020
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)
Contents

Contents .............................................................................................................................................................. 3

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 8

Foreword............................................................................................................................................................. 8

Modal verbs terminology ................................................................................................................................... 9

Introduction ........................................................................................................................................................ 9

1 Scope ...................................................................................................................................................... 11

2 References .............................................................................................................................................. 11

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 11

2.2 Informative references ..................................................................................................................................... 11

3 Definition of terms, symbols and abbreviations ..................................................................................... 14

3.1 Terms ............................................................................................................................................................... 14

3.2 Symbols ........................................................................................................................................................... 18

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 18

4 Functional performance .......................................................................................................................... 19

4.1 Meeting functional performance statements .................................................................................................... 19

4.2 Functional performance statements ................................................................................................................. 19

4.2.1 Usage without vision .................................................................................................................................. 19

4.2.2 Usage with limited vision ........................................................................................................................... 19

4.2.3 Usage without perception of colour ........................................................................................................... 20

4.2.4 Usage without hearing ................................................................................................................................ 20

4.2.5 Usage with limited hearing ........................................................................................................................ 20

4.2.6 Usage with no or limited vocal capability .................................................................................................. 20

4.2.7 Usage with limited manipulation or strength ............................................................................................. 20

4.2.8 Usage with limited reach ............................................................................................................................ 21

4.2.9 Minimize photosensitive seizure triggers ................................................................................................... 21

4.2.10 Usage with limited cognition, language or learning ................................................................................... 21

4.2.11 Privacy ....................................................................................................................................................... 21

5 Generic requirements ............................................................................................................................. 22

5.1 Closed functionality ......................................................................................................................................... 22

5.1.1 Introduction (informative) .......................................................................................................................... 22

5.1.2 General ....................................................................................................................................................... 22

5.1.3 Non-visual access ....................................................................................................................................... 22

5.1.4 Functionality closed to text enlargement .................................................................................................... 25

5.1.5 Visual output for auditory information....................................................................................................... 26

5.1.6 Operation without keyboard interface ........................................................................................................ 26

5.1.7 Access without speech ............................................................................................................................... 27

5.2 Activation of accessibility features .................................................................................................................. 27

5.3 Biometrics ........................................................................................................................................................ 27

5.4 Preservation of accessibility information during conversion ........................................................................... 27

5.5 Operable parts .................................................................................................................................................. 27

5.5.1 Means of operation ..................................................................................................................................... 27

5.5.2 Operable parts discernibility ...................................................................................................................... 27

5.6 Locking or toggle controls ............................................................................................................................... 28

5.6.1 Tactile or auditory status ............................................................................................................................ 28

5.6.2 Visual status ............................................................................................................................................... 28

5.7 Key repeat ........................................................................................................................................................ 28

5.8 Double-strike key acceptance .......................................................................................................................... 28

5.9 Simultaneous user actions ................................................................................................................................ 28

6 ICT with two-way voice communication ............................................................................................... 29

6.1 Audio bandwidth for speech ............................................................................................................................ 29

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 301 549 V3.1.1:2020
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)

6.2 Real-Time Text (RTT) functionality ............................................................................................................... 29

6.2.1 RTT provision ............................................................................................................................................ 29

6.2.2 Display of RTT .......................................................................................................................................... 30

6.2.3 Interoperability ........................................................................................................................................... 30

6.2.4 RTT responsiveness ................................................................................................................................... 31

6.3 Caller ID .......................................................................................................................................................... 31

6.4 Alternatives to voice-based services ................................................................................................................ 31

6.5 Video communication ...................................................................................................................................... 32

6.5.1 General (informative) ................................................................................................................................. 32

6.5.2 Resolution .................................................................................................................................................. 32

6.5.3 Frame rate .................................................................................................................................................. 32

6.5.4 Synchronization between audio and video ................................................................................................. 32

6.5.5 Visual indicator of audio with video .......................................................................................................... 32

6.5.6 Speaker identification with video (sign language) communication............................................................ 33

6.6 Alternatives to video-based services ................................................................................................................ 33

7 ICT with video capabilities .................................................................................................................... 34

7.1 Caption processing technology ........................................................................................................................ 34

7.1.1 Captioning playback ................................................................................................................................... 34

7.1.2 Captioning synchronization ........................................................................................................................ 34

7.1.3 Preservation of captioning .......................................................................................................................... 34

7.1.4 Captions characteristics .............................................................................................................................. 34

7.1.5 Spoken subtitles ......................................................................................................................................... 34

7.2 Audio description technology .......................................................................................................................... 35

7.2.1 Audio description playback ........................................................................................................................ 35

7.2.2 Audio description synchronization ............................................................................................................. 35

7.2.3 Preservation of audio description ............................................................................................................... 35

7.3 User controls for captions and audio description ............................................................................................. 35

8 Hardware ................................................................................................................................................ 36

8.1 General ............................................................................................................................................................. 36

8.1.1 Generic requirements ................................................................................................................................. 36

8.1.2 Standard connections.................................................................................................................................. 36

8.1.3 Colour......................................................................................................................................................... 36

8.2 Hardware products with speech output ............................................................................................................ 36

8.2.1 Speech volume gain ................................................................................................................................... 36

8.2.2 Magnetic coupling ...................................................................................................................................... 36

8.3 Stationary ICT ................................................................................................................................................. 37

8.3.0 General ....................................................................................................................................................... 37

8.3.1 Forward or side reach ................................................................................................................................. 37

8.3.2 Forward reach............................................................................................................................................. 37

8.3.3 Side reach ................................................................................................................................................... 40

8.3.4 Clear floor or ground space ........................................................................................................................ 41

8.3.5 Visibility ..................................................................................................................................................... 42

8.3.6 Installation instructions .............................................................................................................................. 42

8.4 Mechanically operable parts ............................................................................................................................ 43

8.4.1 Numeric keys ............................................................................................................................................. 43

8.4.2 Operation of mechanical parts .................................................................................................................... 43

8.4.3 Keys, tickets and fare cards ........................................................................................................................ 43

8.5 Tactile indication of speech mode ................................................................................................................... 43

9 Web ........................................................................................................................................................ 44

9.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 44

9.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 44

9.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 44

9.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 44

9.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 45

9.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 45

9.2 Operable ........................................................................................................................................................... 46

9.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 46

9.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 47

ETSI
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 301 549 V3.1.1:2020
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)

9.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 47

9.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 47

9.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 48

9.3 Understandable ................................................................................................................................................ 48

9.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 48

9.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 48

9.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 48

9.4 Robust .............................................................................................................................................................. 49

9.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 49

9.5 WCAG 2.1 AAA Success Criteria ................................................................................................................... 49

9.6 WCAG conformance requirements .................................................................................................................. 50

10 Non-web documents ............................................................................................................................... 51

10.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 51

10.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 51

10.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 51

10.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 51

10.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 52

10.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 53

10.2 Operable ........................................................................................................................................................... 54

10.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 54

10.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 55

10.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 56

10.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 56

10.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 57

10.3 Understandable ................................................................................................................................................ 58

10.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 58

10.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 59

10.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 59

10.4 Robust .............................................................................................................................................................. 60

10.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 60

10.5 Caption positioning .......................................................................................................................................... 61

10.6 Audio description timing ................................................................................................................................. 61

11 Software ................................................................................................................................................. 62

11.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 62

11.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 63

11.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 63

11.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 63

11.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 64

11.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 66

11.2 Operable ........................................................................................................................................................... 68

11.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 68

11.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 69

11.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 70

11.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 70

11.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 71

11.3 Understandable ................................................................................................................................................ 72

11.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 72

11.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 72

11.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 73

11.4 Robust .............................................................................................................................................................. 74

11.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 74

11.5 Interoperability with assistive technology ....................................................................................................... 75

11.5.1 Closed functionality ................................................................................................................................... 75

11.5.2 Accessibility services ................................................................................................................................. 75

11.6 Documented accessibility usage ...................................................................................................................... 79

11.6.1 User control of accessibility fea
...

EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Accessibility requirements for ICT products and services
---------------------- Page: 1 ----------------------
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)
Reference
REN/HF-00301549v311
Keywords
accessibility, HF, ICT, procurement
CEN CENELEC ETSI
Rue de la science, 23 Rue de la science, 23 650 Route des Lucioles
B-1040 Brussels B-1040 Brussels F-06921 Sophia Antipolis Cedex -
- BELGIUM - BELGIUM FRANCE
Tel: + 32 2 550 08 11 Tel.: +32 2 519 68 71 Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: + 32 2 550 08 19 Fax: +32 2 519 69 19 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
ETSI Search & Browse Standards

The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or

perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In

case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive

within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

ETSI deliverable status

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

ETSI Committee Support Staff
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2019.
© Comité Européen de Normalisation 2019.
© Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 2019.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.
oneM2M logo is protected for the benefit of its Members.

GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)
Contents

Contents .............................................................................................................................................................. 3

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 8

Foreword............................................................................................................................................................. 8

Modal verbs terminology ................................................................................................................................... 9

Introduction ........................................................................................................................................................ 9

1 Scope ...................................................................................................................................................... 11

2 References .............................................................................................................................................. 11

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 11

2.2 Informative references ..................................................................................................................................... 11

3 Definition of terms, symbols and abbreviations ..................................................................................... 14

3.1 Terms ............................................................................................................................................................... 14

3.2 Symbols ........................................................................................................................................................... 18

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 18

4 Functional performance .......................................................................................................................... 19

4.1 Meeting functional performance statements .................................................................................................... 19

4.2 Functional performance statements ................................................................................................................. 19

4.2.1 Usage without vision .................................................................................................................................. 19

4.2.2 Usage with limited vision ........................................................................................................................... 19

4.2.3 Usage without perception of colour ........................................................................................................... 20

4.2.4 Usage without hearing ................................................................................................................................ 20

4.2.5 Usage with limited hearing ........................................................................................................................ 20

4.2.6 Usage with no or limited vocal capability .................................................................................................. 20

4.2.7 Usage with limited manipulation or strength ............................................................................................. 20

4.2.8 Usage with limited reach ............................................................................................................................ 21

4.2.9 Minimize photosensitive seizure triggers ................................................................................................... 21

4.2.10 Usage with limited cognition, language or learning ................................................................................... 21

4.2.11 Privacy ....................................................................................................................................................... 21

5 Generic requirements ............................................................................................................................. 22

5.1 Closed functionality ......................................................................................................................................... 22

5.1.1 Introduction (informative) .......................................................................................................................... 22

5.1.2 General ....................................................................................................................................................... 22

5.1.3 Non-visual access ....................................................................................................................................... 22

5.1.4 Functionality closed to text enlargement .................................................................................................... 25

5.1.5 Visual output for auditory information....................................................................................................... 26

5.1.6 Operation without keyboard interface ........................................................................................................ 26

5.1.7 Access without speech ............................................................................................................................... 27

5.2 Activation of accessibility features .................................................................................................................. 27

5.3 Biometrics ........................................................................................................................................................ 27

5.4 Preservation of accessibility information during conversion ........................................................................... 27

5.5 Operable parts .................................................................................................................................................. 27

5.5.1 Means of operation ..................................................................................................................................... 27

5.5.2 Operable parts discernibility ...................................................................................................................... 27

5.6 Locking or toggle controls ............................................................................................................................... 28

5.6.1 Tactile or auditory status ............................................................................................................................ 28

5.6.2 Visual status ............................................................................................................................................... 28

5.7 Key repeat ........................................................................................................................................................ 28

5.8 Double-strike key acceptance .......................................................................................................................... 28

5.9 Simultaneous user actions ................................................................................................................................ 28

6 ICT with two-way voice communication ............................................................................................... 29

6.1 Audio bandwidth for speech ............................................................................................................................ 29

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)

6.2 Real-Time Text (RTT) functionality ............................................................................................................... 29

6.2.1 RTT provision ............................................................................................................................................ 29

6.2.2 Display of RTT .......................................................................................................................................... 30

6.2.3 Interoperability ........................................................................................................................................... 30

6.2.4 RTT responsiveness ................................................................................................................................... 31

6.3 Caller ID .......................................................................................................................................................... 31

6.4 Alternatives to voice-based services ................................................................................................................ 31

6.5 Video communication ...................................................................................................................................... 32

6.5.1 General (informative) ................................................................................................................................. 32

6.5.2 Resolution .................................................................................................................................................. 32

6.5.3 Frame rate .................................................................................................................................................. 32

6.5.4 Synchronization between audio and video ................................................................................................. 32

6.5.5 Visual indicator of audio with video .......................................................................................................... 32

6.5.6 Speaker identification with video (sign language) communication............................................................ 33

6.6 Alternatives to video-based services ................................................................................................................ 33

7 ICT with video capabilities .................................................................................................................... 34

7.1 Caption processing technology ........................................................................................................................ 34

7.1.1 Captioning playback ................................................................................................................................... 34

7.1.2 Captioning synchronization ........................................................................................................................ 34

7.1.3 Preservation of captioning .......................................................................................................................... 34

7.1.4 Captions characteristics .............................................................................................................................. 34

7.1.5 Spoken subtitles ......................................................................................................................................... 34

7.2 Audio description technology .......................................................................................................................... 35

7.2.1 Audio description playback ........................................................................................................................ 35

7.2.2 Audio description synchronization ............................................................................................................. 35

7.2.3 Preservation of audio description ............................................................................................................... 35

7.3 User controls for captions and audio description ............................................................................................. 35

8 Hardware ................................................................................................................................................ 36

8.1 General ............................................................................................................................................................. 36

8.1.1 Generic requirements ................................................................................................................................. 36

8.1.2 Standard connections.................................................................................................................................. 36

8.1.3 Colour......................................................................................................................................................... 36

8.2 Hardware products with speech output ............................................................................................................ 36

8.2.1 Speech volume gain ................................................................................................................................... 36

8.2.2 Magnetic coupling ...................................................................................................................................... 36

8.3 Stationary ICT ................................................................................................................................................. 37

8.3.0 General ....................................................................................................................................................... 37

8.3.1 Forward or side reach ................................................................................................................................. 37

8.3.2 Forward reach............................................................................................................................................. 37

8.3.3 Side reach ................................................................................................................................................... 40

8.3.4 Clear floor or ground space ........................................................................................................................ 41

8.3.5 Visibility ..................................................................................................................................................... 42

8.3.6 Installation instructions .............................................................................................................................. 42

8.4 Mechanically operable parts ............................................................................................................................ 43

8.4.1 Numeric keys ............................................................................................................................................. 43

8.4.2 Operation of mechanical parts .................................................................................................................... 43

8.4.3 Keys, tickets and fare cards ........................................................................................................................ 43

8.5 Tactile indication of speech mode ................................................................................................................... 43

9 Web ........................................................................................................................................................ 44

9.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 44

9.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 44

9.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 44

9.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 44

9.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 45

9.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 45

9.2 Operable ........................................................................................................................................................... 46

9.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 46

9.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 47

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)

9.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 47

9.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 47

9.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 48

9.3 Understandable ................................................................................................................................................ 48

9.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 48

9.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 48

9.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 48

9.4 Robust .............................................................................................................................................................. 49

9.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 49

9.5 WCAG 2.1 AAA Success Criteria ................................................................................................................... 49

9.6 WCAG conformance requirements .................................................................................................................. 50

10 Non-web documents ............................................................................................................................... 51

10.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 51

10.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 51

10.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 51

10.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 51

10.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 52

10.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 53

10.2 Operable ........................................................................................................................................................... 54

10.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 54

10.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 55

10.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 56

10.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 56

10.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 57

10.3 Understandable ................................................................................................................................................ 58

10.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 58

10.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 59

10.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 59

10.4 Robust .............................................................................................................................................................. 60

10.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 60

10.5 Caption positioning .......................................................................................................................................... 61

10.6 Audio description timing ................................................................................................................................. 61

11 Software ................................................................................................................................................. 62

11.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 62

11.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 63

11.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 63

11.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 63

11.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 64

11.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 66

11.2 Operable ........................................................................................................................................................... 68

11.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 68

11.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 69

11.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 70

11.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 70

11.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 71

11.3 Understandable ................................................................................................................................................ 72

11.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 72

11.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 72

11.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 73

11.4 Robust .............................................................................................................................................................. 74

11.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 74

11.5 Interoperability with assistive technology ....................................................................................................... 75

11.5.1 Closed functionality ................................................................................................................................... 75

11.5.2 Accessibility services ................................................................................................................................. 75

11.6 Documented accessibility usage ...................................................................................................................... 79

11.6.1 User control of accessibility features ......................................................................................................... 79

11.6.2 No disruption of accessibility features ....................................................................................................... 79

11.7 User preferences .............................................................................................................................................. 79

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
EN 301 549 V3.1.1 (2019-11)

11.8 Authoring tools ................................................................................................................................................ 79

11.8.0 General (Informative) .....................
...

Draft EN 301 549 V3.1.1 (2019-06)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Accessibility requirements for ICT products and services
---------------------- Page: 1 ----------------------
Draft EN 301 549 V3.1.1 (2019-06)
Reference
REN/HF-00301549v311
Keywords
accessibility, HF, ICT, procurement
CEN CENELEC ETSI
Rue de la science, 23 Rue de la science, 23 650 Route des Lucioles
B-1040 Brussels B-1040 Brussels F-06921 Sophia Antipolis Cedex -
- BELGIUM - BELGIUM FRANCE
Tel: + 32 2 550 08 11 Tel.: +32 2 519 68 71 Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: + 32 2 550 08 19 Fax: +32 2 519 69 19 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
ETSI Search & Browse Standards

The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or

perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In

case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive

within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

ETSI deliverable status

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

ETSI Committee Support Staff
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2019.
© Comité Européen de Normalisation 2019.
© Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 2019.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are trademarks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.
oneM2M logo is protected for the benefit of its Members.

GSM® and the GSM logo are trademarks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
Draft EN 301 549 V3.1.1 (2019-06)
Contents

Contents .............................................................................................................................................................. 3

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 8

Foreword............................................................................................................................................................. 8

Modal verbs terminology ................................................................................................................................... 9

Introduction ........................................................................................................................................................ 9

1 Scope ...................................................................................................................................................... 11

2 References .............................................................................................................................................. 11

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 11

2.2 Informative references ..................................................................................................................................... 11

3 Definition of terms, symbols and abbreviations ..................................................................................... 14

3.1 Terms ............................................................................................................................................................... 14

3.2 Symbols ........................................................................................................................................................... 18

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 18

4 Functional performance .......................................................................................................................... 19

4.1 Meeting functional performance statements .................................................................................................... 19

4.2 Functional performance statements ................................................................................................................. 19

4.2.1 Usage without vision .................................................................................................................................. 19

4.2.2 Usage with limited vision ........................................................................................................................... 19

4.2.3 Usage without perception of colour ........................................................................................................... 20

4.2.4 Usage without hearing ................................................................................................................................ 20

4.2.5 Usage with limited hearing ........................................................................................................................ 20

4.2.6 Usage with no or limited vocal capability .................................................................................................. 20

4.2.7 Usage with limited manipulation or strength ............................................................................................. 20

4.2.8 Usage with limited reach ............................................................................................................................ 21

4.2.9 Minimize photosensitive seizure triggers ................................................................................................... 21

4.2.10 Usage with limited cognition, language or learning ................................................................................... 21

4.2.11 Privacy ....................................................................................................................................................... 21

5 Generic requirements ............................................................................................................................. 22

5.1 Closed functionality ......................................................................................................................................... 22

5.1.1 Introduction (informative) .......................................................................................................................... 22

5.1.2 General ....................................................................................................................................................... 22

5.1.3 Non-visual access ....................................................................................................................................... 22

5.1.4 Functionality closed to text enlargement .................................................................................................... 25

5.1.5 Visual output for auditory information....................................................................................................... 26

5.1.6 Operation without keyboard interface ........................................................................................................ 26

5.1.7 Access without speech ............................................................................................................................... 27

5.2 Activation of accessibility features .................................................................................................................. 27

5.3 Biometrics ........................................................................................................................................................ 27

5.4 Preservation of accessibility information during conversion ........................................................................... 27

5.5 Operable parts .................................................................................................................................................. 27

5.5.1 Means of operation ..................................................................................................................................... 27

5.5.2 Operable parts discernibility ...................................................................................................................... 27

5.6 Locking or toggle controls ............................................................................................................................... 28

5.6.1 Tactile or auditory status ............................................................................................................................ 28

5.6.2 Visual status ............................................................................................................................................... 28

5.7 Key repeat ........................................................................................................................................................ 28

5.8 Double-strike key acceptance .......................................................................................................................... 28

5.9 Simultaneous user actions ................................................................................................................................ 28

6 ICT with two-way voice communication ............................................................................................... 29

6.1 Audio bandwidth for speech ............................................................................................................................ 29

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
Draft EN 301 549 V3.1.1 (2019-06)

6.2 Real-Time Text (RTT) functionality ............................................................................................................... 29

6.2.1 RTT provision ............................................................................................................................................ 29

6.2.2 Display of RTT .......................................................................................................................................... 30

6.2.3 Interoperability ........................................................................................................................................... 30

6.2.4 RTT responsiveness ................................................................................................................................... 31

6.3 Caller ID .......................................................................................................................................................... 31

6.4 Alternatives to voice-based services ................................................................................................................ 31

6.5 Video communication ...................................................................................................................................... 32

6.5.1 General (informative) ................................................................................................................................. 32

6.5.2 Resolution .................................................................................................................................................. 32

6.5.3 Frame rate .................................................................................................................................................. 32

6.5.4 Synchronization between audio and video ................................................................................................. 32

6.5.5 Visual indicator of audio with video .......................................................................................................... 32

6.5.6 Speaker identification with video (sign language) communication............................................................ 33

6.6 Alternatives to video-based services ................................................................................................................ 33

7 ICT with video capabilities .................................................................................................................... 34

7.1 Caption processing technology ........................................................................................................................ 34

7.1.1 Captioning playback ................................................................................................................................... 34

7.1.2 Captioning synchronization ........................................................................................................................ 34

7.1.3 Preservation of captioning .......................................................................................................................... 34

7.1.4 Captions characteristics .............................................................................................................................. 34

7.1.5 Spoken subtitles ......................................................................................................................................... 34

7.2 Audio description technology .......................................................................................................................... 35

7.2.1 Audio description playback ........................................................................................................................ 35

7.2.2 Audio description synchronization ............................................................................................................. 35

7.2.3 Preservation of audio description ............................................................................................................... 35

7.3 User controls for captions and audio description ............................................................................................. 35

8 Hardware ................................................................................................................................................ 36

8.1 General ............................................................................................................................................................. 36

8.1.1 Generic requirements ................................................................................................................................. 36

8.1.2 Standard connections.................................................................................................................................. 36

8.1.3 Colour......................................................................................................................................................... 36

8.2 Hardware products with speech output ............................................................................................................ 36

8.2.1 Speech volume gain ................................................................................................................................... 36

8.2.2 Magnetic coupling ...................................................................................................................................... 36

8.3 Stationary ICT ................................................................................................................................................. 37

8.3.0 General ....................................................................................................................................................... 37

8.3.1 Forward or side reach ................................................................................................................................. 37

8.3.2 Forward reach............................................................................................................................................. 37

8.3.3 Side reach ................................................................................................................................................... 40

8.3.4 Clear floor or ground space ........................................................................................................................ 41

8.3.5 Visibility ..................................................................................................................................................... 42

8.3.6 Installation instructions .............................................................................................................................. 42

8.4 Mechanically operable parts ............................................................................................................................ 43

8.4.1 Numeric keys ............................................................................................................................................. 43

8.4.2 Operation of mechanical parts .................................................................................................................... 43

8.4.3 Keys, tickets and fare cards ........................................................................................................................ 43

8.5 Tactile indication of speech mode ................................................................................................................... 43

9 Web ........................................................................................................................................................ 44

9.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 44

9.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 44

9.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 44

9.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 44

9.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 45

9.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 45

9.2 Operable ........................................................................................................................................................... 46

9.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 46

9.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 47

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
Draft EN 301 549 V3.1.1 (2019-06)

9.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 47

9.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 47

9.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 48

9.3 Understandable ................................................................................................................................................ 48

9.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 48

9.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 48

9.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 48

9.4 Robust .............................................................................................................................................................. 49

9.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 49

9.5 WCAG 2.1 AAA Success Criteria ................................................................................................................... 49

9.6 WCAG conformance requirements .................................................................................................................. 50

10 Non-web documents ............................................................................................................................... 51

10.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 51

10.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 51

10.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 51

10.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 51

10.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 52

10.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 53

10.2 Operable ........................................................................................................................................................... 54

10.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 54

10.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 55

10.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 56

10.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 56

10.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 57

10.3 Understandable ................................................................................................................................................ 58

10.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 58

10.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 59

10.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 59

10.4 Robust .............................................................................................................................................................. 60

10.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 60

10.5 Caption positioning .......................................................................................................................................... 61

10.6 Audio description timing ................................................................................................................................. 61

11 Software ................................................................................................................................................. 62

11.0 General (informative) ...................................................................................................................................... 62

11.1 Perceivable ....................................................................................................................................................... 63

11.1.1 Text alternatives ......................................................................................................................................... 63

11.1.2 Time-based media ...................................................................................................................................... 63

11.1.3 Adaptable ................................................................................................................................................... 64

11.1.4 Distinguishable ........................................................................................................................................... 66

11.2 Operable ........................................................................................................................................................... 68

11.2.1 Keyboard accessible ................................................................................................................................... 68

11.2.2 Enough time ............................................................................................................................................... 69

11.2.3 Seizures and physical reactions .................................................................................................................. 70

11.2.4 Navigable ................................................................................................................................................... 70

11.2.5 Input modalities .......................................................................................................................................... 71

11.3 Understandable ................................................................................................................................................ 72

11.3.1 Readable ..................................................................................................................................................... 72

11.3.2 Predictable .................................................................................................................................................. 72

11.3.3 Input assistance .......................................................................................................................................... 73

11.4 Robust .............................................................................................................................................................. 74

11.4.1 Compatible ................................................................................................................................................. 74

11.5 Interoperability with assistive technology ....................................................................................................... 75

11.5.1 Closed functionality ................................................................................................................................... 75

11.5.2 Accessibility services ................................................................................................................................. 75

11.6 Documented accessibility usage ...................................................................................................................... 79

11.6.1 User control of accessibility features ......................................................................................................... 79

11.6.2 No disruption of accessibility features ....................................................................................................... 79

11.7 User preferences .............................................................................................................................................. 79

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
Draft EN 301 549 V3.1.1 (2019-06)

11.8 Authoring tools ................................................................................................................................................ 79

11.8.0 General
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.