Ta slovenski nacionalni standard vsebuje pravila, ki se uporabljajo v povezavi s standardom
SIST EN 206:2013, Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost, kjer ta to zahteva ali
dovoljuje. V njem se:
– uveljavljajo razlike v zaščitni ravni, izhajajoče iz podnebnih in geografskih razmer,
– navajajo predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji, če SIST EN 206 predlaga uporabo predpisov,
veljavnih v kraju uporabe betona,
– določajo manjkajoči postopki preskušanja in merila skladnosti za nekatere lastnosti betona,
– dajejo navodila za izpolnitev nekaterih zahtev ali določil standarda SIST EN 206,
– ohranja veljava nekaterih tradicionalnih zahtev in določil za proizvodnjo betona.
Vsebina tega standarda je vezana na poglavja SIST EN 206:2013. Številčenje točk v tem standardu je
prevzeto iz SIST EN 206:2013, nato pa sledita navodilo o spremembi oziroma dopolnitvi v poševnem
tisku in besedilo, ki ga je treba na navedenem mestu dodati ali dopolniti.
Navodilo o
spremembi oziroma
dopolnitvi SIST EN
206:2013
Besedilo, ki ga je treba na navedenem mestu dodati ali dopolniti.
Ta slovenski nacionalni standard vključuje dopolnitve dodatkov od A do F iz standarda SIST EN
206:2013, ki so v tem standardu označeni s črkami od A do F, ter dodatke k temu nacionalnemu
standardu, ki so označeni kot dodatki od NA do NF.

 • Standard – translation
  42 pages
  Slovenian language
  sale 10% off
  e-Library read for
  1 day

(1) EN 1997-1 is intended to be used as a general basis for the geotechnical aspects of the design of buildings and civil engineering works.
(2) The following subjects are dealt with in EN 1997-1:
Section 1: General
Section 2: Basis of geotechnical design
Section 3: Geotechnical data
Section 4: Supervision of construction, monitoring and maintenance
Section 5: Fill, dewatering, ground improvement and reinforcement
Section 6: Spread foundations
Section 7: Pile foundations
Section 8: Anchorages
Section 9: Retaining structures
Section 10: Hydraulic failure
Section 11: Overall stability
Section 12: Embankments
(3) EN 1997-1 is accompanied by Annexes A to J, which provide:
- in A: recommended partial safety factor values; different values of the partial factors may be set by the National annex;
- in B to J: supplementary informative guidance such as internationally applied calculation methods.

 • Amendment
  19 pages
  English language
  sale 10% off
  e-Library read for
  1 day

(1) EN 1997-1 is intended to be used as a general basis for the geotechnical aspects of the design of buildings and civil engineering works.
(2) The following subjects are dealt with in EN 1997-1:
Section 1: General
Section 2: Basis of geotechnical design
Section 3: Geotechnical data
Section 4: Supervision of construction, monitoring and maintenance
Section 5: Fill, dewatering, ground improvement and reinforcement
Section 6: Spread foundations
Section 7: Pile foundations
Section 8: Anchorages
Section 9: Retaining structures
Section 10: Hydraulic failure
Section 11: Overall stability
Section 12: Embankments
(3) EN 1997-1 is accompanied by Annexes A to J, which provide:
- in A: recommended partial safety factor values; different values of the partial factors may be set by the National annex;
- in B to J: supplementary informative guidance such as internationally applied calculation methods.

 • Corrigendum
  24 pages
  English language
  sale 10% off
  e-Library read for
  1 day

(1) EN 1997-1 is intended to be used as a general basis for the geotechnical aspects of the design of buildings and civil engineering works.
(2) The following subjects are dealt with in EN 1997-1:
Section 1: General
Section 2: Basis of geotechnical design
Section 3: Geotechnical data
Section 4: Supervision of construction, monitoring and maintenance
Section 5: Fill, dewatering, ground improvement and reinforcement
Section 6: Spread foundations
Section 7: Pile foundations
Section 8: Anchorages
Section 9: Retaining structures
Section 10: Hydraulic failure
Section 11: Overall stability
Section 12: Embankments
(3) EN 1997-1 is accompanied by Annexes A to J, which provide:
- in A: recommended partial safety factor values; different values of the partial factors may be set by the National annex;
- in B to J: supplementary informative guidance such as internationally applied calculation methods.

 • National annex
  5 pages
  Slovenian language
  sale 10% off
  e-Library read for
  1 day

(1) EN 1997-1 is intended to be used as a general basis for the geotechnical aspects of the design of buildings and civil engineering works.
(2) The following subjects are dealt with in EN 1997-1:
Section 1: General
Section 2: Basis of geotechnical design
Section 3: Geotechnical data
Section 4: Supervision of construction, monitoring and maintenance
Section 5: Fill, dewatering, ground improvement and reinforcement
Section 6: Spread foundations
Section 7: Pile foundations
Section 8: Anchorages
Section 9: Retaining structures
Section 10: Hydraulic failure
Section 11: Overall stability
Section 12: Embankments
(3) EN 1997-1 is accompanied by Annexes A to J, which provide:
- in A: recommended partial safety factor values; different values of the partial factors may be set by the National annex;
- in B to J: supplementary informative guidance such as internationally applied calculation methods.

 • Standard
  168 pages
  English language
  sale 10% off
  e-Library read for
  1 day
 • Standard – translation
  150 pages
  Slovenian language
  sale 10% off
  e-Library read for
  1 day

Deals with the stages of establishing and marking measuring stations and targets on building sites. Examples of different stations, targets and location plans are given in annex A. This first edition together with ISO 4463-1 and ISO 4463-3 replaces ISO 4463:1979, which has been technically revised.

 • Standard
  28 pages
  English language
  sale 15% off
 • Standard
  28 pages
  French language
  sale 15% off
 • Standard
  28 pages
  French language
  sale 15% off

Provides guidance in the form of check-lists for the surveying and setting-out services that may be required during the development and construction of buildings and ancillary works. This first edition together with ISO 4463-1 and ISO 4463-2 replaces ISO 4463:1979, which has been technically revised.

 • Standard
  5 pages
  English language
  sale 15% off
 • Standard
  5 pages
  French language
  sale 15% off
 • Standard
  5 pages
  French language
  sale 15% off

Deals with the different stages of the setting out work, i.e. the measuring of the primary framework (traverses, grids, etc.) on the site, the setting out of reference lines (baselines), the transfer (plumbing up) of reference lines to other floors, the setting out of position points and the levelling procedure for these different stages. Gives values for permissible deviations when measuring and setting out and recommends certain procedures and instruments to be used.

 • Standard
  21 pages
  English language
  sale 15% off
 • Standard
  21 pages
  French language
  sale 15% off
 • Standard
  21 pages
  French language
  sale 15% off

(1) This European Standard applies to concrete for structures cast in situ, precast structures, and structural precast products for buildings and civil engineering structures.
(2) The concrete under this European Standard can be:
-   normal-weight, heavy-weight and light-weight;
-   mixed on site, ready-mixed or produced in a plant for precast concrete products;
-   compacted or self-compacting to retain no appreciable amount of entrapped air other than entrained air.
(3) This standard specifies requirements for:
-   the constituents of concrete;
-   the properties of fresh and hardened concrete and their verification;
-   the limitations for concrete composition;
-   the specification of concrete;
-   the delivery of fresh concrete;
-   the production control procedures;
-   the conformity criteria and evaluation of conformity.
(4) Other European Standards for specific products e.g. precast products or for processes within the field of the scope of this standard may require or permit deviations.
(5) Additional or different requirements may be given for specific applications in other European Standards, for example:
-   concrete to be used in roads and other trafficked areas (e.g. concrete pavements according to EN 13877–1);
-   special technologies (e.g. sprayed concrete according to EN 14487).
(6) Supplementing requirements or different testing procedures may be specified for specific types of concrete and applications, for example:
-   concrete for massive structures (e.g. dams);
-   dry mixed concrete;
-   concrete with a Dmax of 4 mm or less (mortar);
-   self-compacting concretes (SCC) containing lightweight or heavy-weight aggregates or fibres;
-   concrete with open structure (e. g. pervious concrete for drainage).
(7) This standard does not apply to:
-   aerated concrete;
-   foamed concrete;
-   concrete with density less than 800 kg/m3;
-   refractory concrete.
(8) This standard does not cover health and safety requirements for the protection of workers during production and delivery of concrete.

 • Standard
  102 pages
  English language
  sale 10% off
  e-Library read for
  1 day
 • Standard – translation
  92 pages
  Slovenian language
  sale 10% off
  e-Library read for
  1 day