Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread - Technical Corrigendum 1 (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)

2013-03-20 LVO: Text for Corrigendum received at ISO (see notification of 2013-03-19 in dataservice)

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen - Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié - Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées - Filetages à pas gros et filetages à pas fin - Rectificatif technique 1 (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)

Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega in legiranega jekla - 1. del: Vijaki s specificiranim trdnostnim razredom - Grobi in fini navoj (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)

Ta del standarda ISO 898 določa mehanske in fizikalne lastnosti vijakov iz ogljikovega in legiranega jekla, kadar se preskušajo pri temperaturi okolja, in sicer od 10 °C do 35 °C. Vezni elementi (izraz, ki se uporablja za vse vijake skupaj), ki izpolnjujejo zahteve iz tega dela standarda ISO 898, se ovrednotijo pri tem temperaturnem razponu okolja. Vijaki pri višjih temperaturah (glej dodatek B) in/ali nižjih temperaturah morda ne ohranijo opredeljenih mehanskih in fizikalnih lastnosti. OPOMBA 1 Vezni elementi, ki izpolnjujejo zahteve iz tega dela standarda ISO 898, se uporabljajo pri temperaturah od –50 °C do +150 °C. Uporabnikom se priporoča, da se glede ustrezne izbire za določeno uporabo pri temperaturah zunaj območja –50 °C do +150 °C in do najvišje temperature +300 °C posvetujejo z izkušenim metalurgom za vezne elemente. OPOMBA 2 Informacije za izbiro in uporabo jekel za uporabo pri nižjih in višjih temperaturah so na primer na voljo v standardih EN 10269, ASTM F2281 in ASTM A320/A320M. Nekateri vijaki morda ne izpolnjujejo nateznih ali torzijskih zahtev iz tega dela standarda ISO 898, ker geometrija njihovih glav zmanjša strižno površino v glavi v primerjavi s površino obremenitve v navoju. Mednje spadajo tudi vijaki z nizko ali ugrezno glavo (glej točko 8.2). Ta del standarda ISO 898 se uporablja za vijake:
– iz ogljikovega ali legiranega jekla,
– s trikotnim ISO metrskim vijačnim navojem v skladu s standardom ISO 68-1,
– z grobim navojem M1,6 do M39 in drobnim navojem M8×1 do M39×3,
– s kombinacijami premer/navoj v skladu s standardoma ISO 261 in ISO 262 ter
– s tolerancami navojev v skladu s standardi ISO 965-1, ISO 965-2 in ISO 965-4. Ne uporablja se za navojne zatiče in podobne vijake z navojem, ki niso pod natezno obremenitvijo (glej standard ISO 898-5). Standard ne določa zahtev za lastnosti, kot so:
– varivost,
– odpornost proti koroziji,
– odpornost proti strižni napetosti,
– delovanje sile navora/ukleščenja (za preskusno metodo glej standard ISO 16047) ali
– odpornost proti utrujanju.

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Oct-2013
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
09-Oct-2013
Completion Date
09-Oct-2013

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 898-1:2013/AC:2014
French language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega in legiranega jekla - 1. del: Vijaki s specificiranim trdnostnim razredom - Grobi in fini navoj (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen - Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié - Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées - Filetages à pas gros et filetages à pas fin - Rectificatif technique 1 (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread - Technical Corrigendum 1 (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)21.060.10Sorniki, vijaki, stebelni vijakiBolts, screws, studs21.040.01Navoji na splošnoScrew threads in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 898-1:2013/AC:2013SIST EN ISO 898-1:2013/AC:2014fr01-junij-2014SIST EN ISO 898-1:2013/AC:2014SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN ISO 898-1:2013/AC:2014
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN ISO 898-1:2013/AC
October 2013
Octobre 2013
Oktober 2013 ICS 21.060.10 English version Version Française Deutsche Fassung

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread - Technical Corrigendum 1 (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié - Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées - Filetages à pas gros et filetages à pas fin - Rectificatif technique 1 (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013) Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen - Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)This corrigendum becomes effective on 9 October 2013 for incorporation in the official French versionof the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 9 octobre 2013 pour incorporation dans la version française officiellede la EN.

Die Berichtigung tritt am 9. Oktober 2013 zur Einarbeitung in die offizielle Französische

Fassung der EN in Kraft.
EUROPEAN COMMIT
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.