Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech

TC - text to be deleted in the teable headers of Tables 3, 4, 6 and 7 - Building and civil engineering

Schnittholz - Sortierung nach dem Aussehen von Laubholz - Teil 1: Eiche und Buche

Bois sciés - Classement d'aspect des bois feuillus - Partie 1: Chêne et hêtre

Žagani les - Razvrščanje listavcev po videzu - 1. del: Hrast in bukev

Ta evropski standard določa pravila za ugotavljanje kakovosti žaganega lesa po videzu. Opisuje različne vrste grobo žaganega trdega lesa zmernega območja in lesa določene velikosti, za katerega predpisuje denominacije in definicije. Prav tako podaja pravila za sestavo in sprejemljivost serij. Ta standard podaja minimalne zahteve za klasifikacijo vsake vrste. Žagani les, ki ga ne zajemajo mejne omejitve, podane v tem standardu, je lahko, če je to potrebno, opredeljen s pogodbenimi specifikacijami, vzpostavljenimi na osnovi tega standarda. Ta standard velja za razvrščanje zelenega in sušenega lesa. Značilnosti veljajo v času razvrščanja. Ta standard ne velja za razvrščanje moči konstrukcijskega lesa ali žaganega lesa za palete. Ta standard velja za naslednje proizvode: a) hrastov žagani les v naslednjih kategorijah: 1) nebrušene plošče: posamični, izbrani kosi ali debla; 2) kvadratno brušen les ali trakovi (ki ne presegajo debeline 41 mm); hlodi (vsota debeline + širine ≥ 200 mm in debelina ≥ 80 mm). 1) nebrušene plošče: posamični, izbrani kosi ali debla; 2) kvadratno brušen les in trakovi; 3) pripravljen les (sušen les).

General Information

Status
Published
Publication Date
28-Sep-2010
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
29-Sep-2010
Completion Date
29-Sep-2010

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 975-1:2009/AC:2011
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.XNHYSchnittholz - Sortierung nach dem Aussehen von Laubholz - Teil 1: Eiche und BucheBois sciés - Classement d'aspect des bois feuillus - Partie 1: Chêne et hêtreSawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech79.040Les, hlodovina in žagan lesWood, sawlogs and sawn timberICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 975-1:2009/AC:2010SIST EN 975-1:2009/AC:2011en,fr,de01-februar-2011SIST EN 975-1:2009/AC:2011SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 975-1:2009/AC:2011EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 975-1:2009/AC
September 2010
Septembre 2010
September 2010 ICS 79.040 English version Version Française Deutsche Fassung
Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech Bois sciés - Classement d'aspect des bois feuillus - Partie 1: Chêne et hêtre
Schnittholz - Sortierung nach dem Aussehen von Laubholz - Teil 1: Eiche und Buche This corrigendum becomes effective on 29 September 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prend
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.