Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence

CEN/TC 264 origin - Editorial modifications in the Englsih + French reference versions only. (Changes were not necessary on the German ref. version as they had already been implemented in it.)

Außenluft - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz

Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence U.V.

Zunanji zrak - Standardna metoda za določevanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco

Ta evropski standard določa metodo stalnega merjenja za določitev koncentracije žveplovega dioksida v zunanjem zraku na podlagi fluorescentnega ultravijoličnega merilnega principa. Ta standard opisuje lastnosti delovanja in vzpostavlja ustrezna minimalna merila, potrebna za izbiro ustreznega fluorescentnega ultravijoličnega analizatorja s homologacijskimi preizkusi. Vključuje tudi oceno ustreznosti analizatorja za uporabo na specifičnem fiksnem mestu, da se izpolnijo zahteve o kakovosti podatkov, kot je opredeljeno v Prilogi I Direktive 2008/50/ES, ter zahteve med vzorčenjem, kalibriranjem in zagotavljanjem kakovosti za uporabo. Ta metoda velja za določitev masne koncentracije žveplovega dioksida v zunanjem zraku do vrednosti 1.000 μg/m3. Ta razpon koncentracije predstavlja razpon certificiranja za SO2 za homologacijski preizkus. Ta metoda pokriva določitev koncentracij žveplovega dioksida v zunanjem zraku na področjih, ki so uvrščena med podeželska območja, območja v urbanem okolju, prometna območja in lokacije, na katere vplivajo industrijski viri. Rezultati so izraženi v μg/m3 (pri 20 °C in 101,3 kPa). Ta standard vsebuje informacije za različne skupine uporabnikov. Določbe od 5 do 7 ter dodatka C in D vsebujejo splošne informacije o načelih merjenja žveplovega dioksida z ultravijoličnimi fluorescentnimi analizatorji in opremo za vzorčenje. Osrednji predmet obravnave določbe 8 in dodatka E so laboratoriji, ki izvajajo homologacijske preizkuse za analizatorje žveplovega dioksida. Ti razdelki vsebujejo informacije o naslednjem: – pogoji homologacijskega preizkusa, preizkusni postopki in zahteve; – zahteve glede učinkovitosti analizatorja; – ocena rezultatov homologacijskega preizkusa; – ocena negotovosti rezultatov merjenja analizatorja žveplovega dioksida na podlagi rezultatov homologacijskega preizkusa. Osrednji predmet obravnave določb od 9 do 11 ter dodatkov F in G so mreže za spremljanje stanja, ki izvajajo praktične meritve žveplovega dioksida v zunanjem zraku. Ti razdelki vsebujejo informacije o naslednjem: – začetna namestitev analizatorja v mrežo za spremljanje stanja in preizkušanje ustreznosti; – tekoče zagotavljanje kakovosti/nadzor kakovosti; – izračun in poročanje rezultatov merjenja; – ocena negotovosti rezultatov merjenja pod pogoji praktičnega spremljanja.

General Information

Status
Published
Publication Date
15-Apr-2014
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
16-Apr-2014
Completion Date
16-Apr-2014

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 14212:2012/AC:2014
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.SORYHJDAußenluft - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-FluoreszenzAir ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence U.V.Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence13.040.20Kakovost okoljskega zrakaAmbient atmospheresICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 14212:2012/AC:2014SIST EN 14212:2012/AC:2014en,fr01-julij-2014SIST EN 14212:2012/AC:2014SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 14212:2012/AC:2014
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 14212:2012/AC
April 2014
Avril 2014
April 2014 ICS 13.040.20 English version Version Française Deutsche Fassung

Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence

Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence U.V.

Außenluft - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz This corrigendum becomes effective on 16 April 2014 for incorporation in the official English and French versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 16 avril 2014 pour incorporation dans les versions officielles anglaise et française de la EN.

Die Berichtigung tritt am 16. April 2014 zur Einarbeitung in die offizielle Englische und Französische Fassung der EN in Kraft.

EUROPEAN COMMITTEE F
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.