Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks

Corrigendum issued December 2012 (on French version only)

Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen

Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution

Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih - Popravek AC

Ta evropski standard opredeljuje, opisuje in določa glavne značilnosti napetosti pri napajalnih terminalih uporabnikov omrežja v javnih električnih omrežjih nizke, srednje in visoke izmenične napetosti pod normalnimi pogoji delovanja. Ta standard opisuje meje oziroma vrednosti, v okviru katerih lahko pričakujemo, da bodo značilnosti napetosti ostale na katerem koli napajalnem terminalu v javnih evropskih električnih omrežjih, in ne opisuje povprečnega stanja, ki ga običajno občuti posamezen mrežni uporabnik. Ta evropski standard ne velja pod nenormalnimi pogoji delovanja, vključno z naslednjim: a) začasni dobavni režim, da se zagotovi dobava mrežnim uporabnikom med pogoji, ki so nastali zaradi okvare, vzdrževalnih ali gradbenih del, ali za zmanjšanje obsega in trajanja izgube dobave; b) pri neskladnosti inštalacije ali opreme mrežnih uporabnikov s pomembnimi standardi ali s tehničnimi zahtevami za povezavo, ki jo vzpostavijo državni organi ali omrežni operater, vključno z mejami za emisije opravljenih motenj; c) v izrednih okoliščinah, še posebej, 1) izredni vremenski pogojih in druge naravne katastrofe; 2) motnje, ki jih povzroči tretja oseba; 3) zakoni državnih organov 4) industrijski vplivi (ki so predmet pravnih zahtev); 5) višja sila; 6) pomanjkanje električne energije zaradi zunanjih dogodkov. Značilnosti napetosti, podane v tem standardu, niso namenjene uporabi kot stopnje elektromagnetne skladnosti (EMC) ali meje emisij uporabnikov za izvedene motnje v javnih električnih omrežjih. Značilnosti napetosti, podane v tem standardu, niso namenjene določevanju zahtev proizvodnih standardov za opremo in standardov za inštalacijo.

General Information

Status
Published
Publication Date
20-Dec-2012
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
21-Dec-2012
Completion Date
21-Dec-2012

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 50160:2011/AC:2013
French language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Merkmale der Spannung in öffentlichen ElektrizitätsversorgungsnetzenCaractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distributionVoltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks29.240.01Power transmission and distribution networks in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 50160:2010/AC:2012SIST EN 50160:2011/AC:2013fr01-februar-2013SIST EN 50160:2011/AC:2013SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 50160:2011/AC:2013EN 50160:2010/AC:2012
Corrigendum à l'EN 50160:2010 Version française ____________ Remplacer en 4.2.1 – pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 50 Hz ± 1 % 50 Hz ± 1 % (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % d’une année; 50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz. (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz) pendant 100 % du temps; – pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté (par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 50 Hz ± 2 %
(c’est à dire 49 Hz. (c.-à-d. de 49,5 Hz… 51 Hz) pendant 95 % d’une semaine; 50 Hz ± 15 %
(c’est à dire 42,5 Hz. (c.-à-d. de 49,5 Hz… 57,5 Hz) pendant 100 % du temps. par – pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 50 Hz ± 1 % (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % d’une année; 50 Hz + 4 % / - 6 % (c.-à-d. de 47 Hz… 52 Hz)
pendant 100 % du temps; – pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté (par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 50 Hz ± 2 %
(c.-à-d. de 49 Hz… 51 Hz) pendant 95 % d’une semaine; 50 Hz ± 15 %
(c.-à-d. de 42,5 Hz… 57,5 Hz) pendant 100 % du temps. Remplacer l'en-tête actuelle du Tableau 2 Tension résiduelle [%] % par Tension résiduelle u [%] Remplacer en 5.2.1 – pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 50 Hz ± 1 %
(c’est à dire 49,5 Hz. (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % d’une année; 50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz. (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz)
pendant 100 % du temps, – pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté (par exemple des réseaux d'alimentation existant sur cert
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.