Nominal voltages for low-voltage public electricity supply systems

Nennspannungen für öffentliche Niederspannungs-Stromverteilungssysteme

Tensions nominales des réseaux électriques de distribution publique basse tension

Nazivne napetosti za javna nizkonapetostna električna omrežja - Popravek AC

Ta standard velja za trilinijska (trifazna), trivodna ali štirivodna javna izmenična omrežja z nazivno napetostjo od 100 V do vključno 1.000 V in za opremo, priključeno na ta omrežja. Ta standard ne velja za standardne napetosti sestavnih delov in delov, ki se uporabljajo znotraj električnih naprav ali delov opreme.

General Information

Status
Published
Publication Date
04-Apr-2013
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
05-Apr-2013
Completion Date
05-Apr-2013

Relations

Buy Standard

Corrigendum
HD 472 S1:1996/AC:2014
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Nennspannungen für öffentliche Niederspannungs-StromverteilungssystemeTensions nominales des réseaux électriques de distribution publique basse tensionNominal voltages for low-voltage public electricity supply systems27.100Elektrarne na splošnoPower stations in generalICS:Ta slov
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.