Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models

PUBLICATION EXPECTED BY 2022-04-27

Kommunikationsnetze und -systeme für die Automatisierung in der elektrischen Energieversorgung - Teil 5: Kommunikationsanforderungen für Funktionen und Gerätemodelle

Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques - Partie 5: Exigences de communication pour les fonctions et les modèles d'appareils

Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 5. del: Komunikacijske zahteve za funkcije in modeli naprav - Dopolnilo A1

Specifikacije iz tega dokumenta se navezujejo na splošne oziroma osnovne komunikacijske zahteve za funkcije aplikacij v vseh domenah sistemov za avtomatizacijo porabe električne energije. Zahteve za namensko komunikacijo in aplikacijske funkcije (večina primerov), obravnavane v tem dokumentu, izvirajo iz domene avtomatizacije razdelilne naprave, vendar jih je mogoče ponovno uporabiti ali razširiti tudi na druge domene v okviru avtomatizacije porabe električne energije. Včasih se namesto izraza domena avtomatizacije razdelilne postaje uporablja izraz domena razdelilne postaje, zlasti če se upoštevajo ranžirne naprave (primarni sistem) in avtomatizacijski sistem (sekundarni sistem). Opis aplikacijskih funkcij se ne uporablja za standardizacijo teh funkcij, ampak za opredelitev komunikacijskih zahtev med inteligentnimi elektronskimi napravami (IED), ki so gostiteljice teh funkcij v obratih in razdelilnih postajah v napajalnem sistemu, med takšnimi postajami (npr. med razdelilno postajo za zaščito linije) ter med obratom ali razdelilno postajo in oddaljenimi upravljalnimi prostori na višji ravni (npr. omrežna nadzorna središča) in vzdrževalnimi prostori. Obravnavani so tudi vmesniki do oddaljenih tehničnih storitev (npr. vzdrževalnih središč). Splošno področje uporabe so komunikacijske zahteve za sisteme za avtomatizacijo porabe električne energije. Osnovni cilj je interoperabilnost za vse interakcije, pri čemer se zagotovi celosten komunikacijski sistem za celovito upravljanje napajalnega sistema. Predpogoj za interoperabilnost je tudi enotno opredeljena metoda za časovno sinhronizacijo. Standardizacija aplikacijskih funkcij in njihovo izvajanje sta popolnoma zunaj področja uporabe tega standarda. Zato ni mogoče predpostaviti, da gre za enotno filozofijo dodeljevanja aplikacijskih funkcij napravam. V podporo posledični zahtevi za prosto dodeljevanje teh funkcij je opredeljena ustrezna razčlenitev funkcij na dele, ustrezne za komunikacijo. Opredeljeni so izmenjani podatki in njihovo zahtevano delovanje. Enake ali podobne inteligentne elektronske naprave iz razdelilnih postaj, kot so zaščitne in krmilne naprave, so prisotne tudi v drugih domenah, kot so elektrarne. Uporaba tega dokumenta za takšne naprave v teh obratih lajša integracijo sistema, npr. med krmilnim sistemom elektrarne in povezanim sistemom avtomatizacije razdelilne naprave. Za nekatere tovrstne druge domene uporabe, kot so vetrne elektrarne, hidroelektrarne in distribuirani energetski viri, so že opredeljeni in izdani posebni deli standarda v skladu s skupino standardov IEC 61850.

General Information

Status
Published
Publication Date
05-May-2022
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
06-May-2022
Completion Date
06-May-2022

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 61850-5:2013/A1:2022 - BARVE
English language
80 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61850-5:2013/A1:2022
01-julij-2022
Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije -
5. del: Komunikacijske zahteve za funkcije in modeli naprav - Dopolnilo A1
Communication networks and systems for power utility automation - Part 5:
Communication requirements for functions and device models
Kommunikationsnetze und -systeme für die Automatisierung in der elektrischen
Energieversorgung - Teil 5: Kommunikationsanforderungen für Funktionen und
Gerätemodelle
Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques
- Partie 5: Exigences de communication pour les modèles de fonctions et d’appareils
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61850-5:2013/A1:2022
ICS:
29.240.30 Krmilna oprema za Control equipment for electric
elektroenergetske sisteme power systems
33.200 Daljinsko krmiljenje, daljinske Telecontrol. Telemetering
meritve (telemetrija)
SIST EN 61850-5:2013/A1:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61850-5:2013/A1:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 61850-5:2013/A1:2022


EUROPEAN STANDARD EN 61850-5:2013/A1

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM May 2022
ICS 33.200

English Version
Communication networks and systems for power utility
automation - Part 5: Communication requirements for functions
and device models
(IEC 61850-5:2013/AMD1:2022)
Réseaux et systèmes de communication pour Kommunikationsnetze und -systeme für die
l'automatisation des systèmes électriques - Partie 5: Automatisierung in der elektrischen Energieversorgung -
Exigences de communication pour les fonctions et les Teil 5: Kommunikationsanforderungen für Funktionen und
modèles d'appareils Gerätemodelle
(IEC 61850-5:2013/AMD1:2022) (IEC 61850-5:2013/AMD1:2022)
This amendment A1 modifies the European Standard EN 61850-5:2013; it was approved by CENELEC on 2022-04-27. CENELEC
members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the
status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as
the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 61850-5:2013/A1:2022 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 61850-5:2013/A1:2022
EN 61850-5:2013/A1:2022 (E)
European foreword
The text of document 57/2448/FDIS, future IEC 61850-5/AMD1, prepared by IEC/TC 57 "Power
systems management and associated information exchange" was submitted to the IEC-CENELEC
parallel vote and approved by CENELEC as EN 61850-5:2013/A1:2022.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2023-01-27
level by publication of an identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2025-04-27
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A
complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61850-5:2013/AMD1:2022 was approved by CENELEC as
a European Standard without any modification.
2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 61850-5:2013/A1:2022
EN 61850-5:2013/A1:2022 (E)
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding E
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.