Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models

IEC 61850-5:2013 applies to power utility automation systems with the core part of substation automation systems (SAS); it standardizes the communication between intelligent electronic devices (IEDs) and defines the related system requirements to be supported. The major technical changes with regard to the previous edition are as follows: - extension from substation automation systems to utility automation systems; - inclusion of interfaces for communication between substations; - requirements from communication beyond the boundary of the substation.

Kommunikationsnetze und -systeme für die Automatisierung in der elektrischen Energieversorgung - Teil 5: Kommunikationsanforderungen für Funktionen und Gerätemodelle

Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques - Partie 5: Exigences de communication pour les modèles de fonctions et d’appareils

La CEI 61850-5:2013 s'applique aux systèmes d'automatisation des systèmes électriques avec la partie de base des systèmes d'automatisation de poste. Elle normalise les communications entre les appareils électroniques intelligents ainsi que les exigences concernant les systèmes associés. Les principales modifications techniques par rapport à l'édition précédente sont les suivantes: - extension de l'automatisation de poste aux systèmes d'automatisation des systèmes électriques; - inclusion des interfaces de communication entre postes; - exigences en matière de communication au-delà de la limite du poste.

Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 5. del: Komunikacijske zahteve za funkcije in modeli naprav (IEC 61850-5:2013)

Specifikacije iz tega dela se nanašajo na komunikacijske zahteve za funkcije v sistemih za avtomatizacijo porabe električne energije. Večina primerov funkcij in njihovih komunikacijskih zahtev v tem delu izvira predvsem iz domene avtomatizacije razdelilne postaje, pri čemer jih je mogoče po potrebi ponovno uporabiti ali razširiti za druge domene v okviru avtomatizacije porabe električne energije. Včasih se namesto izraza domena avtomatizacije razdelilne postaje uporablja izraz domena razdelilne postaje, zlasti če se upoštevajo ranžirne naprave (primarni sistem) in avtomatizacijski sistem (sekundarni sistem). Opis funkcij se ne uporablja za standardizacijo funkcij, ampak za opredelitev komunikacijskih zahtev med inteligentnimi elektronskimi napravami v obratih in razdelilnih postajah v napajalnem sistemu, med takšnimi postajami (npr. med razdelilno postajo za zaščito linije) ter med obratom ali razdelilno postajo in oddaljenimi upravljalnimi prostori na višji ravni (npr. omrežna nadzorna središča) in vzdrževalnimi prostori. Obravnavani so tudi vmesniki do oddaljenih tehničnih storitev (npr. vzdrževalna središča). Splošno področje uporabe so komunikacijske zahteve za sisteme za avtomatizacijo porabe električne energije. Osnovni cilj je interoperabilnost za vse interakcije, pri čemer se zagotovi celosten komunikacijski sistem za celovito upravljanje napajalnega sistema. Standardizacija funkcij in njihovo izvajanje sta popolnoma zunaj področja uporabe tega standarda. Zato ni mogoče predpostaviti, da gre za enotno filozofijo dodeljevanja funkcij napravam. V podporo posledični zahtevi za prosto dodeljevanje funkcij je opredeljena ustrezna razčlenitev funkcij na dele, ustrezne za komunikacijo. Opredeljeni so izmenjani podatki in njihovo zahtevano delovanje. Enake ali podobne inteligentne elektronske naprave iz razdelilnih postaj, kot so zaščitne in krmilne naprave, so tudi v drugih obratih, kot so elektrarne. Uporaba tega standarda za takšne naprave v teh obratih lajša integracijo sistema, npr. med krmilnim sistemom elektrarne in povezanim sistemom avtomatizacije razdelilne naprave. Za nekatere tovrstne druge domene uporabe, kot so vetrne elektrarne, hidroelektrarne in distribuirani energetski viri, so že opredeljeni in izdani posebni deli standarda v skladu s skupino standardov IEC 61850.

General Information

Status
Published
Publication Date
02-May-2013
Withdrawal Date
05-Mar-2016
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
03-May-2013
Completion Date
03-May-2013

Relations

Buy Standard

Standard
EN 61850-5:2013
English language
146 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61850-5:2013
01-junij-2013
1DGRPHãþD
SIST EN 61850-5:2004
.RPXQLNDFLMVNDRPUHåMDLQVLVWHPL]DDYWRPDWL]DFLMRSRUDEHHOHNWULþQHHQHUJLMH
GHO.RPXQLNDFLMVNH]DKWHYH]DIXQNFLMHLQPRGHOLQDSUDY ,(&
Communication networks and systems for power utility automation - Part 5:
Communication requirements for functions and device models
Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des compagnies
d'électricité - Partie 5: Exigences de communication pour les modèles de fonctions et
d’appareils
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61850-5:2013
ICS:
29.240.30 Krmilna oprema za Control equipment for electric
elektroenergetske sisteme power systems
33.200 Daljinsko krmiljenje, daljinske Telecontrol. Telemetering
meritve (telemetrija)
SIST EN 61850-5:2013 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 61850-5:2013

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 61850-5:2013

EUROPEAN STANDARD
EN 61850-5

NORME EUROPÉENNE
May 2013
EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.200 Supersedes EN 61850-5:2003


English version


Communication networks and systems for power utility automation -
Part 5: Communication requirements for functions and device models
(IEC 61850-5:2013)


Réseaux et systèmes de communication Kommunikationsnetze und -systeme für
pour l'automatisation des systèmes die Automatisierung in der elektrischen
électriques - Energieversorgung -
Partie 5: Exigences de communication Teil 5: Kommunikationsanforderungen
pour les modèles de fonctions et für Funktionen und Gerätemodelle
d’appareils (IEC 61850-5:2013)
(CEI 61850-5:2013)
This European Standard was approved by CENELEC on 2013-03-06. CENELEC members are bound to comply
with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard
the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified
to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2013 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 61850-5:2013 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 61850-5:2013
EN 61850-5:2013 - 2 -
Foreword
The text of document 57/1286/FDIS, future edition 2 of IEC 61850-5, prepared by IEC/TC 57 "Power
systems management and associated information exchange" was submitted to the IEC-CENELEC
parallel vote and approved by CENELEC as EN 61850-5:2013.

The following dates are fixed:
(dop) 2013-12-06
• latest date by which the document has
to be implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2016-03-06
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

This document supersedes EN 61850-5:2003.

EN 61850-5:2013 includes the following significant technical changes with respect to
EN 61850-5:2003:
- extension from substation automation systems to utility automation systems;
- including the interfaces for communication between substations (interfaces 2 and 11);
- requirements from communication beyond the boundary of the substation.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.

Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61850-5:2013 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 60834-1:1999 NOTE Harmonised as EN 60834-1.
IEC 60870-5 Series NOTE Harmonised as EN
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.