Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols

The ISO 7000 database provides a collection of graphical symbols which are placed on equipment or parts of equipment of any kind in order to instruct the person(s) using the equipment as to its operation.
Each graphical symbol is identified by a reference number and contains a title, graphical representations in vectorized and non-vectorized formats, and some additional data as applicable, such as the function or the description of the symbol, the intended use, related symbols or publications. Various search and navigation facilities allow for easy retrieval of graphical symbols.
The complete product is available at the following URL. Please copy the link below in your browser:
http://www.iso.org/obp

Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Symboles enregistrés

Grafični simboli za uporabo na opremi - Registrirani simboli (brezplačna baza podatkov na voljo preko http://www.iso.org/obp)

Baza podatkov standarda ISO 7000 zagotavlja zbirko grafičnih simbolov, ki so nameščeni kot navodilo za uporabo na opremo ali različne dele opreme.
Vsak grafični simbol je opredeljen z referenčno številko in vsebuje ime, grafično predstavitev v vektorizirani in nevektorizirani obliki ter nekatere dodatne podatke, ki se uporabljajo, kot so funkcija ali opis simbola, predvidena uporaba, povezani simboli ali publikacije. Različna orodja za iskanje in krmarjenje omogočajo enostavno iskanje grafičnih simbolov.
Cel izdelek je na voljo na naslednjem naslovu. Kopirajte naslednjo povezavo v svoj brskalnik: http://www.iso.org/obp.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
19-Jan-2014
Withdrawal Date
19-Jan-2014
Current Stage
9599 - Withdrawal of International Standard
Completion Date
12-Jul-2019

Relations

Buy Standard

Standard
ISO 7000:2014 - Graphical symbols for use on equipment -- Registered symbols
English language
1 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ISO 7000:2015 - V ISO standardu je samo link na spletno bazo simbolov, zato je tudi slovenski standard brezplačen.
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

INTERNATIONAL STANDARD ISO 7000
Fifth edition
2014-01-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols
Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Symboles·enregistrés

The ISO 7000 database provides a collection of graphical symbols which are placed on equipment or parts of

equipment of any kind in order to instruct the person(s) using the equipment as to its operation.

Each graphical symbol is identified by a reference number and contains
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 7000:2015
01-marec-2015
1DGRPHãþD
SIST ISO 7000:2012
*UDILþQLVLPEROL]DXSRUDERQDRSUHPL5HJLVWULUDQLVLPEROL EUH]SODþQDED]D
SRGDWNRYQDYROMRSUHNRKWWSZZZLVRRUJRES
Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols
Symboles graphiques utilisables sur le matériel - Symboles enregistrés
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 7000:2014
ICS:
01.080.20 *UDILþQLVLPEROL]DSRVHEQR Graphical symbols for use on
RSUHPR specific equipment
SIST ISO 7000:2015 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 7000:2015
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 7000:2015
INTERNATIONAL STANDARD ISO 7000
Fifth edition
2014-01-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Graphical symbols for use on
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.