Building intercom systems - Part 3-2: Application guidelines - Advanced security building intercom systems

IEC 62820-3-2:2018 describes the basic application requirements for Advanced Security Building Intercom Systems (ASBIS) in public and private buildings with advanced safety and security needs. ASBIS are also used to meet the requirements of the Local Regulations of Workplace Safety and/or other relevant local regulations, in particular, protecting the life and limb of employees and all persons in the building, taking into account the inclusion of people with disabilities (e.g to achieve barrier-free access or calls for help) where required by local applicable law. The recommendations and requirements of IEC 62820-3-1 are mandatory for this document.

Gebäude-Sprechanlagen - Teil 3-2: Gebäude-Sprechanlagen für erhöhte Sicherheitsanforderungen - Anwendungsrichtlinien

Systèmes d'interphone de bâtiment - Partie 3-2: Lignes directrices d'application - Systèmes d'interphone de bâtiment à sécurité avancée (ASBIS)

L'IEC 62820-3-2:2018 décrit les exigences d'application de base des systèmes d'interphone de bâtiment à sécurité avancée (ASBIS) installés dans les bâtiments publics ou privés ayant des besoins en matière de sûreté et de sécurité avancées. Les systèmes ASBIS sont également utilisés pour satisfaire aux exigences des règlements locaux en matière de sécurité au travail et/ou d'autres règlements locaux pertinents, en particulier, la protection de la vie et de l'intégrité physique des employés et de toutes les personnes présentes dans le bâtiment, sans oublier les personnes handicapées (pour prévoir un accès sans obstacle ou des moyens d'appeler à l'aide, par exemple) si cela est exigé par la loi locale applicable. Les recommandations et exigences de l'IEC 62820-3-1 sont obligatoires pour la présente norme.

Notranja komunikacija v stavbah - 3-2. del: Smernice za uporabo - Napredni varnostni sistemi notranjih komunikacij v stavbah

Ta del standarda IEC 62820 opisuje osnovne zahteve za uporabo naprednih varnostnih sistemov notranjih komunikacij v stavbah (ASBIS) v javnih in zasebnih stavbah, ki potrebujejo napredno varnost in zaščito. Napredni varnostni sistemi notranjih komunikacij v stavbah se uporabljajo tudi za izpolnjevanje zahtev lokalnih predpisov za varnost na delovnem mestu in/ali drugih ustreznih lokalnih predpisov, zlasti za zaščito življenja in udov zaposlenih ter vseh oseb v stavbi, pri čemer se upoštevajo tudi invalidi (npr. za zagotovitev neoviranega dostopa ali klica na pomoč), kjer to zahteva veljavna lokalna zakonodaja.
Ta dokument se uporablja za načrtovanje, nameščanje, usposabljanje za zagon, predajo, delovanje in vzdrževanje naprednih varnostnih sistemov notranjih komunikacij v stavbah ter za prenos zvočnih sporočil v sili, o nevarnosti in nesrečah in/ali drugih operativnih znamenj podporni službi z namenom oddaljenega ocenjevanja ter izvedbe ustreznih intervencijskih, zaščitnih in reševalnih ukrepov.
Prav tako je mogoč prenos dodatnih informacij, sistem pa je mogoče uporabljati pri vsakodnevnem delu za vse komunikacijske potrebe. Napredni varnostni sistemi notranjih komunikacij v stavbah so visoko razpoložljivi tudi za nadzor končnih enot in sistema.
Napredni varnostni sistemi notranjih komunikacij v stavbah se uporabljajo za klice v sili, o nevarnosti in nesrečah, preverjanje na podlagi glasovne komunikacije, opozarjanje na nevarnost, hitro obveščanje odgovornih zasilnih/intervencijskih služb ter pošiljanje glasovnih navodil in/ali drugih operativnih znamenj za nadaljnje ukrepanje. Za določitev ustrezne zasnove je treba najprej oceniti tveganje in opredeliti cilj zaščite. Na podlagi obvladovanja tehničnega tveganja (TRM) in obvladovanja organizacijskega tveganja (ORM) je treba v povezavi z ustreznimi sistemskimi zahtevami izdelati skupno strategijo poteka dela za doseganje ostalih tveganj. Ta dokument podaja zahteve za obvladovanje tehničnega tveganja ter pripombe o obvladovanju organizacijskega tveganja in priporočila zanj.
Ta dokument za uporabo naprednih varnostnih sistemov notranjih komunikacij v stavbah med drugim opisuje tehnološke procese in odgovornosti, povezane s podporo vseh procesov, ki vključujejo zaznavanje dogodka
(klic obiskovalca, klic v sili, nesreča, nevarnost) in njegovo obravnavo. Zajema obvladovanje tehničnega tveganja, opredeljene cilje zaščite in organizacijske postopke ter potrebne zahteve za datoteko obvladovanja tehničnega tveganja. Ta dokument opredeljuje tri različne varnostne/zaščitne razrede in njihove zahteve proizvoda. Za izbiro proizvodov, ki jih je v okviru naprednih varnostnih sistemov notranjih komunikacij v stavbah mogoče uporabiti kot tehnične vire, je odgovorno uporabljeno obvladovanje tehničnega tveganja.
Ta dokument skupaj z naprednimi varnostnimi sistemi notranjih komunikacij v stavbah opredeljuje tudi povezane naloge, odgovornosti in dejanja. Ti sestavljajo celovit postopek obvladovanja tehničnega tveganja z namenom izpolnjevanja ciljev zaščite za varnost/zaščito osebja, učinkovitost in uspešnost sistema ter varnost podatkov in sistema. Ta dokument ne določa stopenj tveganja. Zlasti ne opredeljuje sprejemljivih ostalih tveganj. Obvladovanje tehničnega tveganja in obvladovanje organizacijskega tveganja sta z vidika splošnega obvladovanja tveganja (glej dodatek C) enako pomembna.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Sep-2018
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
06-Jul-2018
Due Date
10-Sep-2018
Completion Date
07-Sep-2018

Buy Standard

Standard
SIST EN IEC 62820-3-2:2018 - BARVE na PDF-str 38
English language
62 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
01-oktober-2018
Notranja komunikacija v stavbah - 3-2. del: Smernice za uporabo - Napredni
varnostni sistemi notranjih komunikacij v stavbah

Building intercom systems - Part 3-2: Application guidelines - Advanced security building

intercom systems
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 62820-3-2:2018
ICS:
35.240.67 Uporabniške rešitve IT v IT applications in building
gradbeništvu and construction industry
97.120 Avtomatske krmilne naprave Automatic controls for
za dom household use
SIST EN IEC 62820-3-2:2018 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
EUROPEAN STANDARD EN IEC 62820-3-2
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
June 2018
ICS 13.320
English Version
Building intercom systems - Part 3-2: Application guidelines -
Advanced security building intercom systems (ASBIS)
(IEC 62820-3-2:2018)

Systèmes d'interphone de bâtiment - Partie 3-2: Lignes Gebäude-Sprechanlagen - Teil 3-2: Gebäude-

directrices d'application - Systèmes d'interphone de Sprechanlagen für erhöhte Sicherheitsanforderungen -

bâtiment à sécurité avancée (ASBIS) Anwendungsrichtlinien
(IEC 62820-3-2:2018) (IEC 62820-3-2:2018)

This European Standard was approved by CENELEC on 2018-03-13. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN IEC 62820-3-2:2018 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
EN IEC 62820-3-2:2018
European foreword

The text of document 79/601/FDIS, future edition 1 of IEC 62820-3-2, prepared by IEC/TC 79 "Alarm

and electronic security systems" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by

CENELEC as EN IEC 62820-3-2:2018.
The following dates are fixed:
(dop) 2018-12-22
• latest date by which the document has to be
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2021-06-22
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 62820-3-2:2018 was approved by CENELEC as a

European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 61907:2009 NOTE Harmonized as EN 61907:2010 (not modified).
IEC 62676 Series NOTE Harmonized as EN 62676 Series.
ISO/IEC 17065 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 17065.
ISO 9000:2005 NOTE Harmonized as EN ISO 9000:2005 (not modified).
ISO 14971:2007 NOTE Harmonized as EN 14971:2007 (not modified).
Superseded by EN ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015).
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
EN IEC 62820-3-2:2018
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

applies.

NOTE 1 Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:

www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
- - Alarm systems - Social alarm systems - EN 50134-2 2017
Part 2: Trigger devices
- - Alarm systems - Social alarm systems - EN 50134-3 2012
Part 3: Local unit and controller
IEC 60268-16 2011 Sound system equipment - EN 60268-16 2011
Part 16: Objective rating of speech
intelligibility by speech transmission index
IEC 60529 - Degrees of protection provided by EN 60529 -
enclosures (IP Code)
IEC 60839-5-1 2014 Alarm and electronic security systems - - -
Part 5-1: Alarm transmission systems -
General requirements
IEC 60839-5-2 2016 Alarm and electronic security systems - - -
Part 5-2: Alarm transmission systems -
Requirements for supervised premises
transceiver (SPT)
IEC 60839-5-3 2016 Alarm and electronic security systems - - -
Part 5-3: Alarm transmission systems -
Requirements for receiving centre
transceiver (RCT)
IEC 60839-7-12 2001 Alarm systems - Part 7-12: Message - -
formats and protocols for serial data
interfaces in alarm transmission systems -
PTT interfaces for dedicated
communications channels using ITU-T
Recommendation V.23 signalling
IEC 61000-6-1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-6-1 -
Part 6-1: Generic standards - Immunity
standard for residential, commercial and
light-industrial environments
IEC 61000-6-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-6-3 -
Part 6-3: Generic standards - Emission
standard for residential, commercial and
light-industrial environments
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
EN IEC 62820-3-2:2018
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 62262 2002 Degrees of protection provided by EN 62262 2002
enclosures for electrical equipment against
external mechanical impacts (IK code)
IEC 62599-1 2010 Alarm systems - Part 1: Environmental test - -
methods
IEC 62599-2 - Alarm systems - Part 2: Electromagnetic - -
compatibility - Immunity requirements for
components of fire and security alarm
systems
IEC 62642-1 2010 Alarm systems - Intrusion and hold-up - -
systems - Part 1: System requirements
IEC 62820-1-1 2016 Building intercom systems - EN 62820-1-1 2016
Part 1-1: System requirements - General
IEC 62820-1-2 2017 Building intercom systems - EN 62820-1-2 2017
Part 1-2: System requirements - Building
intercom systems using the internet
protocol (IP)
IEC 62820-2 - Building intercom systems - EN IEC 62820-2 -
Part 2: Requirements for advanced
security building intercom systems (ASBIS)
IEC 62820-3-1 - Building intercom systems - EN 62820-3-1 -
Part 3-1: Application guidelines - General
IEC 62851-2 - Alarm and electronic security systems - - -
Social alarm systems -
Part 2: Trigger devices
IEC 62851-3 - Alarm and electronic security systems - - -
Social alarm systems -
Part 3: Local unit and controller
ISO/IEC 17065 - Conformity assessment - Requirements EN ISO/IEC 17065 -
for bodies certifying products, processes
and services
ISO 31000 - Risk management - Principles and - -
guidelines
IEC/ISO 31010 - Risk management - Risk assessment - -
techniques
ISO 7240-11 2011 Fire detection and alarm systems - - -
Part 11: Manual call points
ITU-T P.800 - TELEPHONE TRANSMISSION QUALITY - - -
Methods for subjective determination of
transmission quality
DIN VDE 0833-1 2009 Alarm systems for fire, intrusion and hold- - -
up - Part 1: General provisions
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
IEC 62820-3-2
Edition 1.0 2018-02
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
colour
inside
Building intercom systems –
Part 3-2: Application guidelines – Advanced security building intercom systems
(ASBIS)
Systèmes d'interphone de bâtiment –
Partie 3-2: Lignes directrices d'application – Systèmes d'interphone de bâtiment
à sécurité avancée (ASBIS)
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
ICS 13.320 ISBN 978-2-8322-5357-1

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
– 2 – IEC 62820-3-2:2018 © IEC 2018
CONTENTS

FOREWORD ........................................................................................................................... 5

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 7

1 Scope .............................................................................................................................. 8

2 Normative references ...................................................................................................... 9

3 Terms, definitions and abbreviated terms ...................................................................... 11

3.1 Terms and definitions ............................................................................................ 11

3.2 Abbreviated terms ................................................................................................. 18

4 Requirements for the ASBIS and ranges of application .................................................. 18

4.1 General ................................................................................................................. 18

4.2 Selected examples for ASBIS applications ............................................................ 19

4.2.1 General ......................................................................................................... 19

4.2.2 ASBIS for access communication .................................................................. 19

4.2.3 ASBIS in schools and other education institutions.......................................... 19

4.2.4 ASBIS in authorities and offices ..................................................................... 19

4.2.5 ASBIS in the legal system .............................................................................. 19

4.2.6 ASBIS at railway stations and airports ........................................................... 20

4.2.7 ASBIS in shopping centres ............................................................................ 20

4.2.8 ASBIS in Public residential buildings ............................................................. 20

4.2.9 Other examples ............................................................................................. 20

4.3 ASBIS operational flow chart for emergency and danger communication ............... 20

4.4 System structure ................................................................................................... 21

4.5 Tasks of an ASBIS ................................................................................................ 22

4.5.1 General ......................................................................................................... 22

4.5.2 Safety / security tasks.................................................................................... 22

4.5.3 Tasks for improving day-to-day processes (schools, universities, etc. in

the example here) .......................................................................................... 22

4.5.4 Day-to-day communication ............................................................................ 22

4.6 Safety / security grades ........................................................................................ 22

4.7 Components of an ASBIS ...................................................................................... 25

4.7.1 Electronic measures ...................................................................................... 25

4.7.2 Mechanical protection measures .................................................................... 26

4.7.3 Other options ................................................................................................. 26

4.8 Requirements for system components and interfaces ............................................ 26

4.8.1 Basic requirements ........................................................................................ 26

4.8.2 Requirements for the system networks .......................................................... 30

4.8.3 System control centre (ASBIS-server) ............................................................ 30

4.8.4 Intercom unit as source (VCU, URU) ............................................................. 31

4.8.5 Intercom unit as receiver (SMU, URU) ........................................................... 31

4.8.6 Intercom unit as source and receiver (URU, SMU) ......................................... 31

4.8.7 Emergency and danger warning equipment (ASBIS warning equipment) ........ 31

4.8.8 Operational indicators and alarms ................................................................. 33

4.8.9 Power supply ................................................................................................. 34

4.8.10 Electrical cables ............................................................................................ 35

4.8.11 Interface to to other safety/security systems .................................................. 35

4.9 Other requirements ............................................................................................... 36

4.9.1 Implementation of services ............................................................................ 36

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
IEC 62820-3-2:2018 © IEC 2018 – 3 –

4.9.2 Arrangement and distribution of call terminals ............................................... 36

4.9.3 Distinguishing between a call and an emergency call ..................................... 36

4.9.4 Alarm groups ................................................................................................. 36

4.9.5 Internal alarm and instructions on how to proceed ......................................... 36

4.10 General device and system requirements .............................................................. 37

4.10.1 General requirements .................................................................................... 37

4.10.2 Protection against environmental influences .................................................. 37

4.10.3 Onsite Influences ........................................................................................... 37

4.10.4 Functional safe guard .................................................................................... 37

4.10.5 Operating safety/security ............................................................................... 38

4.10.6 Indicators ...................................................................................................... 39

4.10.7 Messages ...................................................................................................... 39

4.10.8 Structure ....................................................................................................... 39

4.10.9 Processing messages .................................................................................... 40

5 Commissioning / delivery ............................................................................................... 40

5.1 General ................................................................................................................. 40

5.2 General information .............................................................................................. 40

5.2.1 Documentation .............................................................................................. 40

5.2.2 Commissioning .............................................................................................. 41

5.3 Functional interaction of the system components .................................................. 41

5.4 Options ................................................................................................................. 41

6 Operation and maintenance ........................................................................................... 41

6.1 General ................................................................................................................. 41

6.2 Operational test .................................................................................................... 42

6.3 Commissioning/repairs .......................................................................................... 42

6.4 Replacing the battery and rechargeable battery .................................................... 42

6.5 Software updates .................................................................................................. 42

7 Tasks and responsibilities.............................................................................................. 42

7.1 General information .............................................................................................. 42

7.2 Organization in charge (responsible organization) ................................................. 44

7.3 Top tier of management ........................................................................................ 44

7.4 Technical Risk Management ................................................................................. 44

7.4.1 General ......................................................................................................... 44

7.4.2 Specifications in the TRM file ........................................................................ 45

7.5 ASBIS-user ........................................................................................................... 46

7.6 Trained person ...................................................................................................... 46

7.7 Planner (technical planners, architect, consultant, general planners) .................... 46

7.8 Installer................................................................................................................. 47

7.9 Maintenance staff ................................................................................................. 47

7.10 Manufacturer of the system components and the IT network ................................. 48

8 Change management ..................................................................................................... 48

8.1 General information .............................................................................................. 48

8.2 Change process .................................................................................................... 48

Annex A (informative) Information on voice announcements ................................................ 50

A.1 General information .............................................................................................. 50

A.2 Examples of announcement texts .......................................................................... 50

Annex B (informative) Advanced security building intercom systems (ASBIS) ...................... 51

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
– 4 – IEC 62820-3-2:2018 © IEC 2018

Annex C (informative) Relationship between TRM and ORM as part of an overall risk

management related to an ASBIS application ................................................................ 52

C.1 General information .............................................................................................. 52

C.2 Graphical description ............................................................................................ 52

Annex D (informative) Table: Help-tables for risk assessment .............................................. 53

D.1 Risk identification related to ASBIS applications ................................................... 53

D.2 Example table for assessing the likelihood of an emergency / dangerous

situation ................................................................................................................ 54

D.3 Protection target definitions as part of the planning for an ASBIS .......................... 55

D.4 Classification of the protections demanded ........................................................... 55

Annex E (informative) Assisting organizational issues to reduce emergency, danger

and hazard event duration ............................................................................................. 56

E.1 Labelling doors and buildings ................................................................................ 56

E.2 Training ................................................................................................................ 56

Bibliography .......................................................................................................................... 57

Figure 1 – Interdependence between human/organizational and technical level at an

ASBIS used for emergency and danger reaction purposes .................................................... 20

Figure 2 – System structure of an ASBIS .............................................................................. 21

Figure 3 – Classification of the grade .................................................................................... 24

Figure 4 – Example of an emergency and danger warning equipment as a single

module .................................................................................................................................. 32

Figure 5 – General information of interrelationships and responsibilities ............................... 43

Figure C.1 – Overview of interrelationship between TRM and ORM as parts of the

overall risk management ....................................................................................................... 52

Table 1 – Requirements for the ASBIS and it intercom units depending on the grade ............ 27

Table 2 – Requirements for the ASBIS power supply ............................................................ 35

Table D.1 – Risk identification related to typical dangers ...................................................... 53

Table D.2 – Table to identify environmental conditions for assessing the likelihood of

an emergency / dangerous situation ..................................................................................... 54

Table D.3 – List of typical protection targets to identify the risk relecance ............................. 55

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
IEC 62820-3-2:2018 © IEC 2018 – 5 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
BUILDING INTERCOM SYSTEMS –
Part 3-2: Application guidelines –
Advanced security building intercom systems (ASBIS)
FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-

governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC

Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence

between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in

the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62820-3-2 has been prepared by IEC technical committee 79:

Alarm and electronic security systems.
The text of this International Standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
79/601/FDIS 79/605/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in

the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62820 series, published under the general title Building intercom

systems, can be found on the IEC website.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
– 6 – IEC 62820-3-2:2018 © IEC 2018
This International Standard is to be used in conjunction with IEC 62820-3-1.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the

stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to

the specific document. At this date, the document will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates

that it contains colours which are considered to be useful for the correct

understanding of its contents. Users should therefore print this document using a

colour printer.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN IEC 62820-3-2:2018
IEC 62820-3-2:2018 © IEC 2018 – 7 –
INTRODUCTION
This document has become necessary because

– Both the application fields and importance of Advanced Security Building Intercom

Systems (ASBIS) have increased;
– different events, emergencies, dangers and hazards needs various responses and
reactions, which have to be verified by voice communication in advance;

– a detailed guide is needed for companies and operators with no previous knowledge of

ASBIS.
In particular, this document is targeted at p
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.